Uutishuoneeseen

Oriolan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

13.12.2021

Oriola Oyj:n pörssitiedote 13.12.2021 klo 10

Oriolan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Oriola Oyj julkisti 4.10.2021 suunnitelmansa yhtiön toimintamallin optimoimiseksi ja organisaatiorakenteen uudistamiseksi. Yhtiön tavoitteena on yksinkertaistaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta. Näiden suunnitelmien vuoksi Oriola käynnisti yhteistoimintaneuvottelut, jotka on nyt saatu päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat noin 600 työntekijää Oriolan molemmissa toimintamaissa, Ruotsissa ja Suomessa.

Neuvottelujen tuloksena Oriola vähentää yhteensä 120 työtehtävää, joista 52 Suomesta ja 68 Ruotsista. Aiemmin Oriola arvioi, että yhteistoimintaneuvottelut voisivat johtaa enimmillään 130 työtehtävän vähenemiseen. Henkilöstövähennys toteutetaan päättämällä sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Oriola tarjoaa erilaisia tukitoimia niille, joihin toimenpiteet kohdistuvat. Uusi toimintamalli ja maakohtainen organisaatiorakenne ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Henkilöstövähennyksiin liittyvien oikaisuerien arvioidaan olevan noin 2,9 miljoonaa euroa.

Nyt päättyneet yhteistoimintaneuvottelut ja toimintamallin uudistaminen ovat ensimmäisiä toimenpiteitä yhtiön lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on onnistunut tuloskäänne.

Oriola Oyj
Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: elisa.markula@oriola.com

Elina Niemelä
Henkilöstöjohtaja
puh. 040 587 0879
sähköposti: elina.niemela@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com