Uutishuoneeseen

Apteekeille tunnustusta tärkeästä tutkimustyöstä

Potilaan ääni saadaan mukaan lääkehoidon kehittämiseen tähtääviin tutkimuksiin uniikin tutkimusapteekkitoiminnan avulla. Tunnustuksena tärkeästä työstä Vantaalla sijaitseva Jumbon apteekki on valittu Vuoden tutkimusapteekiksi. Tänä vuonna myös Alavuden 1. apteekki palkittiin Vuoden tutkimusapteekkitulokkaana, ja Vuoden tutkimusteko -tunnustuksen sai Mikkelin 4. Graanin apteekin valtakunnallisen diabetestutkimuksen vastuuhenkilö.

5.5.2022

Tutkimusapteekkien verkostoon kuuluu noin 150 suomalaista apteekkia, joiden kanssa Oriola toteuttaa vuosittain useita tutkimuksia lääkehoidon arkivaikuttavuudesta. Potilaille suunnatuista kyselytutkimuksista saadaan tärkeää tietoa lääkehoidon vaikuttavuudesta ja toimivuudesta potilaan arjessa.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustus on jaettu vuodesta 2014. Sen tarkoituksena on nostaa esiin apteekeissa tehtävää arvokasta ja uraauurtavaa tutkimustyötä. Apteekkien panos kyselyjen toteuttamisessa on merkittävä, sillä apteekissa tunnistetaan tutkimuskriteerit täyttävät henkilöt ja voidaan tarjota heille mahdollisuutta osallistua tutkimukseen.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustuksen valintaperusteissa korostui tänä vuonna aktiivisuus. Jumbon apteekki osallistui kaikkiin vuoden 2021 aikana käynnissä olleisiin tutkimushankkeisiin, ja apteekki on omalla esimerkillään tuonut tutkimustoimintaa esiin positiivisessa valossa valtakunnallisesti.

”Apteekkien asiantuntijuuteen luotetaan, ja tutkimustoiminta myös vahvistaa tätä mielikuvaa. Meille osallistuminen tutkimusten toteuttamiseen ja sitä kautta hoidon kehittämiseen istuu hyvin rooliimme terveyden edistäjinä. Asiakkaillemme tutkimuksiin osallistuminen voi tarjota uutta tietoa ja toimii myös herätteenä oman tilanteen pohtimiseen ja rohkaisee tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin”, sanoo tutkimustoimintaa johtava farmaseutti Heidi Loponen Jumbon apteekista.

”Tutkimusapteekkitoiminta ja sen kautta saatava arvokas arkivaikuttavuustieto on kansainvälisestikin uniikki tapa vaikuttaa lääkehoidon kehitykseen ja potilaiden elämänlaadun parantamiseen. Apteekeissa tutkimuksiin osallistuminen koetaan arvokkaana ja yhteiskunnallisesti merkittävänä. Tutkimusapteekkitoiminnassa yhdistämme apteekkien kanssa voimamme potilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikki tänä vuonna palkitut ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta tässä tärkeässä yhteisessä tavoitteessa”, kertoo Oriolan tutkimustiimin vetäjä Tuire Prami.