Lääkkeiden turvallinen ja luotettava jakelu

Lääkkeiden turvallisen jakelun ja saatavuuden varmistaminen on tärkein ja yhteiskunnallisesti merkittävin tehtävämme.

Lääkkeet on toimitettava perille turvallisesti ja ajallaan olosuhteista riippumatta. Omalla toiminnallamme varmistamme, että maahan tulevia lääkkeitä on koko ajan saatavilla ja niitä käsitellään lääkealan viranomaisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Toimitamme lääkkeet asiakkaille 24 tunnin kuluessa.

Lääkkeiden käsittely vaatii erityisiä olosuhteita

Lääkkeet ovat lämpötilan suhteen herkkiä tuotteita. Normaali varastointilämpötila on 15–25 astetta, ja kylmiä lämpötiloja vaativia tuotteita pidetään 2–8 asteessa. Olosuhteiden asianmukaisuutta seurataan jatkuvasti koko toimitusketjussa, myös kuljetusten aikana.

Kylmiä olosuhteita vaativia tuotteita ovat esimerkiksi diabeteksen hoidossa käytettävä insuliini ja monet rokotteet. Oriolalla on vahvaa asiantuntemusta kylmäketjua vaativista tuotteista, ja esimerkiksi Ruotsissa suurin osa kaikista rokotteista kulkee meidän kauttamme. Vuonna 2020 jakelimme Ruotsissa myös kaikki aikuisille tarkoitetut influenssarokotteet – yhteensä yli 1,8 miljoonaa rokoteannosta muutaman kuukauden aikana. Lisäksi biologiset erityislääkkeet ovat kasvava tuoteryhmä, jonka käsittely vaatii yksilöllisiä ratkaisuja. Vastataksemme näihin kasvaviin tarpeisiin otimme molemmissa toimintamaissamme käyttöön uudistetun kylmäketjun kevään 2021 aikana.

Edistämme lääketurvallisuutta oikeiden olosuhteiden lisäksi torjumalla omalta osaltamme lääkeväärennösten pääsyä markkinoille: asioimme suoraan lääkeyritysten kanssa ja noudatamme helmikuussa 2019 voimaan astunutta EU:n lääkeväärennösdirektiiviä.

Pandemia on lisännyt yhteistyötä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi

Pohjoismaissa lääkkeiden saatavuus on ollut pitkään hyvällä tasolla, mutta viime vuosina saatavuushäiriöt ovat kasvaneet huomattavasti. Taustalla on monia syitä globaaleista toimitusongelmista tai yksittäisen raaka-aineen saatavuushaasteista aina Suomen ja Ruotsin markkinan pieneen kokoon.

Vaaditaan kaikkien lääkealan toimijoiden yhteistyötä, jotta lääkkeiden kattava saatavuus voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Oriola tekee aktiivista yhteistyötä sekä viranomaisten että muiden toimijoiden kanssa lääkemarkkinoiden ja toimintatapojen kehittämiseksi.

COVID-19-pandemia on lisännyt sidosryhmävuoropuhelua terveydenhuollon toimialalla potilasturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi. Suomessa varmistamme osaltamme lääkkeiden valmiusvarastoinnin, ja aloitimme myös Ruotsissa keväällä 2020 kriittisten lääkkeiden valmiusvarastoinnin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Pandemia on myös nopeuttanut lääkkeiden saatavuuteen liittyvien sääntelyhankkeiden valmistelua ja voimaantuloa. Näin on tapahtunut esimerkiksi tiedonjaon ja lääkkeiden varastointia apteekeissa koskevien määräysten kohdalla.