Lääkkeiden turvallinen ja luotettava jakelu

Lääkkeiden turvallisen jakelun ja saatavuuden varmistaminen on tärkein ja yhteiskunnallisesti merkittävin tehtävämme.

Lääkkeet on toimitettava perille turvallisesti ja ajallaan olosuhteista riippumatta. Omalla toiminnallamme varmistamme, että maahan tulevia lääkkeitä on koko ajan saatavilla ja niitä käsitellään lääkealan viranomaisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Toimitamme lääkkeet asiakkaille 24 tunnin kuluessa.

Vuonna 2021 kehitimme lääketoimituksille laatumittarin, jonka avulla seurataan valmiutta kerätä ja toimittaa tilatut lääkkeet apteekeille, sairaala-apteekeille ja eläinlääkäreille. Vuoden 2022 aikana mittari kattoi vain Suomen toiminnot ja keräilytarkkuus oli 99,6 prosenttia (99,8 prosenttia Suomessa vuonna 2021). 

Lääkkeiden käsittely vaatii erityisiä olosuhteita

Lääkkeet ovat lämpötilan suhteen herkkiä tuotteita. Normaali varastointilämpötila on 15–25 astetta, ja kylmiä lämpötiloja vaativia tuotteita pidetään 2–8 asteessa. Olosuhteiden asianmukaisuutta seurataan jatkuvasti koko toimitusketjussa, myös kuljetusten aikana.

Kylmiä olosuhteita vaativia tuotteita ovat esimerkiksi diabeteksen hoidossa käytettävä insuliini ja monet rokotteet. Oriolalla on vahvaa asiantuntemusta kylmäketjua vaativista tuotteista, ja esimerkiksi Ruotsissa suurin osa kaikista rokotteista kulkee meidän kauttamme. Vuonna 2022 jakelimme Ruotsissa influenssarokotteita – yhteensä 2,5 miljoonaa rokoteannosta muutaman kuukauden aikana. Suomessa olemme jaelleet COVID-19-rokotteita sairaanhoitopiireille, mikä on vaatinut pakkaskapasiteetin lisäämistä. Lisäksi biologiset erityislääkkeet ovat kasvava tuoteryhmä, jonka käsittely vaatii yksilöllisiä ratkaisuja. Vastataksemme näihin kasvaviin tarpeisiin olemme kehittäneet kylmäketjuamme molemmissa toimintamaissamme viimeisten vuosien aikana.

Edistämme lääketurvallisuutta oikeiden olosuhteiden lisäksi torjumalla omalta osaltamme lääkeväärennösten pääsyä markkinoille: asioimme suoraan lääkeyritysten kanssa ja noudatamme helmikuussa 2019 voimaan astunutta EU:n lääkeväärennösdirektiiviä.

Yhteistyötä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi

Pohjoismaissa lääkkeiden saatavuus on ollut pitkään hyvällä tasolla, mutta viime vuosina saatavuushäiriöt ovat kasvaneet huomattavasti. Taustalla on monia syitä globaaleista toimitusongelmista tai yksittäisen raaka-aineen saatavuushaasteista aina Suomen ja Ruotsin markkinan pieneen kokoon.

Vaaditaan kaikkien lääkealan toimijoiden yhteistyötä, jotta lääkkeiden kattava saatavuus voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Oriola tekee aktiivista yhteistyötä sekä viranomaisten että muiden toimijoiden kanssa lääkemarkkinoiden ja toimintatapojen kehittämiseksi.