Ympäristö – kohti hiilineutraaliutta

Haluamme visiomme mukaisesti edistää terveempää huomista – sekä ihmisille että ympäristölle.

Toimintamme ympäristövaikutusten minimointi on meille tärkeää. Siksi olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen tulla hiilineutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta sitouduimme vuonna 2021 saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähennämme omistamiemme päästölähteiden ja energian kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nollaan. Muut välitavoitteemme ovat, että vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki yhtiön kiinteistöissä käytetty sähkö on uusiutuvaa ja lämpö hiilineutraalia ja että kaikesta ei-lääkkeellisestä jätteestä kierrätetään vähintään 85 prosenttia.

Edistämme näitä tavoitteita järjestelmällisellä ympäristöjohtamisella. Se tarkoittaa, että pyrimme jatkuvasti tunnistamaan mahdollisuuksia ympäristövaikutustemme pienentämiseksi ja arvioimaan suoriutumistamme. Osana tätä toimintaa teemme myös läheistä yhteistyötä kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa.