Yhtiökokous 2017

Oriola-KD Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.3.2017 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 2.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään:

a) tämän sivun oikealla puolella olevan ilmoittautumislinkin kautta;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 13–16); tai

c) kirjeitse osoitteella Oriola-KD Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Osakkeenomistajien Oriola-KD Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla tiistaina 14.3.2017 kello 12.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 14.3.2017)

Yhtiökokouskutsu

Esityslista

Hallituksen ehdotukset:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta 

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Oriola-KD Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt 

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan valinnasta 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksullisesta osakeannista

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta 

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallituksen jäsenten palkkioista

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt keskiviikkona 9.3.2017 klo 16.00 Suomen aikaa.