Liiketoimintaympäristö

Kuluttajien luottamusta on heikentänyt korkea inflaatio ja tämä on heijastunut kulutuskäyttäytymiseen. Energian ja polttoaineen hinnat sekä työvoimakustannukset Euroopassa nousivat vuoden 2022 aikana johtuen geopoliittisesta tilanteesta.  

Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus ei ole vaikuttanut lääkemarkkinoihin, jotka jatkoivat vakaata kasvuaan vuoden neljännellä neljänneksellä Ruotsissa ja Suomessa. Kasvu hidastui jonkin verran Suomessa neljännellä neljänneksellä edellisiin neljänneksiin verrattuna. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajat valmistautuivat kriisiin hamstraamalla lääkkeitä erityisesti Ruotsissa ja yhteiskunnat aloittivat varautumisen lääkkeiden varmuusvarastoilla. Vuoden toisella puoliskolla lääkkeiden kysyntä palasi normaalille tasolle.

Lääkevalmisteissa käytettävien raaka-aineiden saatavuus heikkeni vuoden toisella puoliskolla johtuen Kiinan COVID-19-rajoituksista. Tämä on vaikuttanut joidenkin lääkkeiden saatavuuteen Ruotsissa ja Suomessa.