Oriolalla on vahva asema Ruotsin ja Suomen terveys- ja hyvinvointimarkkinalla. Keskeisimmät liiketoiminnot ovat lääkkeiden sekä terveyden ja hyvinvointituotteiden jakelu ja tukkumyynti, palvelu- ja tuotemyynti sekä apteekkiliiketoiminta.

Ikääntyvä väestö sekä erityislääkkeiden kasvava kulutus kasvattavat lääkemarkkinaa molemmissa Oriolan toimintamaissa. Tammi–joulukuussa 2019 lääketukkumarkkina kasvoi Ruotsissa 7,6 % (lähde: IQVIA) ja Suomessa 5,2 % (lähde: Lääketietokeskus) paikallisin valuutoin. Rinnakkaistuonnin osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli 9,2 % (11,5 %) (lähde: Apoteksförening).

Terveys- ja hyvinvointitrendi sekä myynnin kasvu verkkokaupassa kasvattavat apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa. Apteekkimarkkina on digitaalisessa murroksessa johtuen voimakkaasti kasvavasta verkkokaupasta, jonka osuus Ruotsin kokonaisapteekkimarkkinasta oli jo 12 % (8 %) joulukuun 2019 lopussa. Apteekkimarkkina kasvoi Ruotsissa 4,0 % (9,7 %) paikallisessa valuutassa johtuen vahvasta verkkokaupasta (lähde: Apoteksförening). Joulukuun lopussa Ruotsissa oli 1 426 (1 421) apteekkia.

Apteekkiverkosto on Suomessa säilynyt muuttumattomana. Suomessa on 819 apteekkitoimipistettä sekä 109 apteekin palvelupistettä. Apteekit ovat noin 600 apteekkarin sekä Helsingin ja Kuopion yliopistojen omistuksessa.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä lääkeväärennösdirektiivi (FMD) tuli voimaan Euroopan Unionissa. Direktiivin tavoitteena on estää väärennettyjen reseptilääkkeiden pääsy lääkkeiden toimitusketjuun. Osana lääkedirektiivin voimaanastumista kaikissa lääkepakkauksissa tulee olla 2-D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen sarjanumeron sekä tuotekoodin, eränumeron ja erääntymispäivän. Muutos lisäsi vaiheita lääkejakeluketjun prosesseihin kautta linjan lääkeyrityksistä lääketukkuun ja apteekkeihin asti.