Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2019 perjantaina 25.10.2019 klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 kolmannesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (917,3 miljoonaa euroa, +8,7 %) ja liikevaihto (429,0 miljoonaa euroa, +16,0 %) jatkoivat vahvaa kasvuaan kolmannen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,4 % ja liikevaihto 18,1 %. Oikaistu liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa, joka oli 43,8 % alempi kuin vuotta aiemmin. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää 9 miljoonan euron suorituksen aiheutuneista kuluista logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän IT-ratkaisun toimittajalta. Vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikutti edelleen Ruotsin uuden jakelukeskuksen suunniteltua hitaampi käyttöönotto.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 4,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verkkokaupan myynti kasvoi 33 % ja erityisesti lääkkeiden myynti kanavassa on kasvussa. Kuluttajien siirtyminen verkkokauppaan on vaikuttanut liiketoiminnan kannattavuuteen. Kivijalka-apteekkien kehittämisellä ja sijainnilla on yhä suurempi merkitys asiakkaiden tavoittamisessa. Osana apteekkipalveluiden kehittämistä avasimme lisää Drop-in-klinikoita helpottamaan kuluttajien terveyspalveluiden saatavuutta. Suunnittelemme avaavamme kahdeksan klinikkaa vuoden loppuun mennessä. Syyskuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä päätimme sulkea yhdeksän apteekkia.

Pharma jatkoi vahvaa kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 11,6 % ja liikevaihto kasvoi 30,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä johtui sekä lääkemarkkinan kasvusta että olemassa olevien lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimusmuutoksista. Solmimme kauden aikana lääkeyhtiöiden kanssa myös uusia sopimuksia, kuten jatkosopimuksen Suomessa Orionin kanssa ja uuden jakelusopimuksen MSD:n kanssa Ruotsissa. Pharman tulosta rasitti edelleen Ruotsin jakelukeskuksen tehottomuus.

Retail jatkoi hyvää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 16,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihtoa kiritti erityisesti annosjakeluliiketoiminnan kasvanut potilasmäärä, joka on noussut vuoden takaisesta 66 % yhteensä reiluun 116 000 potilaaseen. Retailin tulosta rasitti jakelukeskuksen tehottomuus Ruotsissa.

Oriolan strategiset ohjelmat 20by20 Excellence ja Customer Experience etenevät suunnitellusti. Syyskuussa päättyneet uudelleenjärjestelyt ovat osa 20by20 Excellence -ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseen on panostettu systemaattisesti kuluneen vuoden aikana ja tyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti.”

Q3 2019