Avainluvut

Alla olevasta taulukosta löydät Oriolan tunnusluvut. Lisätietoa löytyy taloudellisista raporteista.

Avainluvut, milj. eur, jatkuvat toiminnot

1-12/2023

1-12/20221,2

Muutos

Laskutus

3 587,7

3 568,0

0,6

Liikevaihto1

1 493,8

1 539,1

-2,9

Oikaistu liikevoitto2, 3

16,7

19,7

-15,4

Liikevoitto2

-5,3

9,5

-155,1

Oikaistu liikevoitto %

1,1

1,3

 

Liikevoitto %

-0,4

0,6

 

Tilikauden tulos

-20,7

4,8

-534,9

Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot

-0,11

0,03

 

Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot

-

-0,04

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta 4

9,6

77,9

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, % 4

-12,1

-10,5

 

Omavaraisuusaste, % 4

18,5

23,8

 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4

-1,6

2,4

 

1 Vertailutiedot on oikaistu liikevaihdon ja myytyjen tavaroiden hankintamenon eliminoinnissa tapahtuneen virheen korjauksen vuoksi. Korjauksen bruttovaikutus on 23,6 miljoonaa euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen tai taseeseen.
2 Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ja liikevoitto on muutettu takautuvasti eivätkä nämä erät enää sisällä osuutta yhteisyrityksen tuloksesta (esitetään liikevoiton alapuolella).
3 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät
4 Vertailuvuoden luvut sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot.