Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007

24.7.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.30


Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin tammi-kesäkuun 2007
taloudelliset tiedot. Vertailuluvut vuoden 2006 tammi-kesäkuulta ovat
pro forma -lukuja. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.6.2007


 * Laskutus katsauskaudella oli 1279,4 miljoonaa euroa (1-6/2006:
  1174,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 711,9 miljoonaa euroa
  (1-6/2006: 671,9 miljoonaa euroa).

 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,1 miljoonaa euroa
  (1-6/2006: 9,8 miljoonaa euroa).
 * Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 14,1 miljoonaa
  euroa (1-6/2006: 5,3 miljoonaa euroa).
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 prosenttia (1-6/2006 5,4
  prosenttia).
 * Tulos/osake oli 0,08 euroa (1-6/2006: 0,03 euroa).


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola KD:n liiketoiminta ja
kannattavuus kehittyivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
odotustemme mukaisesti. Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä
ydinliiketoimintojemme kehittämistä allekirjoittamalla sopimuksen
hammashoidon liiketoiminnan yhdistämisestä Lifcon kanssa vuoden 2008
alkuun mennessä. Tavoitteemme on muodostaa johtava hammashoidon
tukkukauppayhtiö Pohjois-Eurooppaan. Oriola-KD:n tehostuva toiminta,
vahva tase ja markkina-asema yhdessä terveydenhuollon markkinoiden
pitkän aikavälin suotuisien perustekijöiden kanssa mahdollistavat
yhtiön liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti."

Laskutus ja liikevaihto

Oriola-KD:n laskutus tammi-kesäkuussa oli 1279,4 miljoonaa euroa
(1174,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 711,9 miljoonaa euroa (671,9
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen laskutus oli 644,4
miljoonaa euroa (594,7 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 356,1
miljoonaa euroa (335,8 miljoonaa euroa).

Tulos

Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
katsauskaudella 14,1 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 15,1 miljoonaa euroa
(10,3 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 6,3 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli
katsauskaudella 14,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Toisen
vuosineljänneksen liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 6,3
miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa).

Tulos rahoituserien jälkeen sisältäen kertaluonteiset erät oli 15,1
miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa) ja nettotulos 11,4 miljoonaa
euroa (4,2 miljoonaa euroa). Katsauskauden kertaluonteiset kulut
olivat 0,0 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n nettorahoitustuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,5
miljoonaa euroa).

Verot olivat 3,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Veroina on
huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,03 euroa). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 14,7 prosenttia (5,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto
11,9 prosenttia (4,5 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2007 oli 640,4 miljoonaa euroa
(590,9 miljoonaa euroa). Korolliset nettovelat olivat -82,3 miljoonaa
euroa (-37,8 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste
-42,6 prosenttia (-19,7 prosenttia). Rahavarat kesäkuun lopussa 2007
olivat 99,8 miljoonaa euroa (62,4 miljoonaa euroa). Kesäkuun lopun
17,5 miljoonan euron (24,6 miljoonaa euroa) korolliset velat
muodostuivat lähinnä apteekkien ennakkomaksuista Suomessa.

Oriola-KD:llä on 24,9 miljoonan euron lainalimiitit pankkien kanssa
ja 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jotka olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 13,9 miljoonaa euroa
(7,0 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -1,1
miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 ensimmäisen
vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirtaa heikensi kausiluonteinen
apteekkien ennakkomaksujen muutos Suomessa. Investointien rahavirta
oli -2,6 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa). Kassavirta
investointien jälkeen oli katsauskaudella 11,3 miljoonaa euroa (2,7
miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää 23.3.2007 maksetun
8,5 miljoonan euron osingon. Oriola-KD:n omavaraisuusaste oli 30,9
prosenttia (33,5 prosenttia).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa
euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestoinneista sekä Terveydenhuollon kaupan
Medith -liiketoiminnan ostosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2007 oli 1487 (1609), josta 56
prosenttia työskenteli Suomessa (57 prosenttia), 27 prosenttia
Ruotsissa (28 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä
17 prosenttia (15 prosenttia). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 1495.

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja
kauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon
kauppa -liiketoimintasegmentti.

Lääkkeiden jakelu ja kauppa

Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-kesäkuussa oli 1139,0 miljoonaa euroa (1037,1 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto oli 586,7 miljoonaa euroa (555,2 miljoonaa euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 miljoonaa euroa (6,6
miljoonaa euroa).

Liiketoimintasegmentin toisen vuosineljänneksen laskutus oli 575,9
miljoonaa euroa (529,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 295,5
miljoonaa euroa (280,2 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 miljoonaa euroa (3,9
miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,4 prosenttia (1,1 prosenttia) ja
Ruotsissa 6,3 prosenttia (4,9 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2007
(lähde: IMS Health). Suomen lääkemarkkinan kasvu hidastui kuitenkin
oleellisesti touko-kesäkuussa, minkä seurauksena Oriola-KD:n
lääkkeiden jakelun ja kaupan liikevoitto Suomessa jäi toisella
vuosineljänneksellä ensimmäistä vuosineljännestä heikommaksi.

Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 45,5 prosenttia
(41,3 prosenttia) kesäkuussa 2007 ja 46,8 prosenttia (41,6
prosenttia) tammi-kesäkuussa 2007. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli 44,8 prosenttia (43,9 prosenttia) kesäkuussa 2007
ja 42,4 prosenttia (43,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2007 (lähde:
ATY ja IMS Health).

Vuoden 2006 aikana toteutetut tehostamistoimenpiteet parantavat
lääkkeiden jakelun ja kaupan liiketoiminnan kannattavuutta vuonna
2007. Kronans Droghandel lopetti toisen vuosineljänneksen aikana
kannattamattoman lääkkeiden pakkauslinjan toiminnan Ruotsin
Mölnlyckessä.

Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa
-liiketoimintasegmentissä 30.6.2007 oli 919 (1034). Henkilöstön määrä
31.12.2006 oli 925.

Uudet jakelusopimukset

Katsauskauden aikana Oriola-KD:n lääkejakeluun Suomessa siirtyi
Schering-Plough Oy ja Roche Oy
1.1.2007 alkaen. Schering-Ploughin osuus Suomen lääkemarkkinasta
vuonna 2006 oli 1,7 prosenttia ja Rochen 3,8 prosenttia. Ruotsissa
Oriola-KD:n lääkejakeluun siirtyi Meda 1.1.2007 alkaen ja Pfizerin
lääkejakelu kokonaisuudessaan toukokuun lopussa 2007. Ennen
toukokuuta Oriola-KD:n lääkejakelussa oli puolet Pfizerin lääkkeistä
Ruotsissa. Medan osuus Ruotsin lääkemarkkinasta vuonna 2006 oli 1,2
prosenttia ja Pfizerin 9,2 prosenttia (lähde: IMS Health).

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD ei
solminut merkittäviä jakelusopimuksia Suomessa eikä Ruotsissa.

Poissiirtyvät jakelusopimukset

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD:ltä
poissiirtyneiden lääkepäämiesten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen
lääkemarkkinoista on noin 1,5 prosenttia ja Ruotsin lääkemarkkinoista
noin 3 prosenttia. Poissiirtyviä lääkepäämiehiä Suomessa ovat Amgen
AB:n Suomen tytäryhtiö 1.4.2007 alkaen ja Ruotsissa Schering Nordiska
1.7.2007 alkaen sekä Amgen AB Ruotsissa 1.10.2007 alkaen.

Oriola-KD aloitti toisen vuosineljänneksen aikana neuvottelut
kannattamattomien, lähinnä pienten ja keskisuurten lääkepäämiesten
jakelusopimusten uusimiseksi Suomessa ja Ruotsissa. Neuvotteluiden
tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja tehostaa pääoman käyttöä
vuodesta 2008 alkaen.

Kesäkuun 2007 lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuksien
lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan vuonna 2007 Suomessa noin 46
prosenttia ja Ruotsissa noin 43 prosenttia.

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentin
laskutus tammi-kesäkuussa 2007 oli 140,3 miljoonaa euroa (137,0
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 125,2 miljoonaa euroa (116,7
miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6
miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa).

Liiketoimintasegmentin toisen vuosineljänneksen laskutus oli 68,5
miljoonaa euroa (65,7 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 60,7
miljoonaa euroa (55,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj ja Lifco AB sopivat 7.6.2007 hammashoidon kaupan
liiketoimintojen yhdistämisestä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Baltian maissa luodakseen Pohjois-Euroopan johtavan
yhtiön alallaan. Liiketoimintojen yhdistämisen lisäksi Oriola-KD
nostaa omistusosuutensa uudesta perustettavasta yhtiöstä 30
prosenttiin 14 miljoonan euron käteissuorituksella. Lifcon osuus
uudesta perustettavasta yhtiöstä on 70 prosenttia.

Oriola-KD:n ja Lifcon hammashoidon liiketoiminnat, tavaramerkit,
omaisuus sekä tytäryhtiöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Yhtiön
vuoden 2006 yhdistetty (pro-forma) liikevaihto oli noin 140 miljoonaa
euroa ja liikevoitto noin 13 miljoonaa euroa. Vuosittaisen
kustannussäästön arvioidaan olevan noin kaksi miljoonaa euroa
vuodesta 2008 alkaen, mikä saavutetaan pääosin eri maiden toimintojen
yhdistämisellä. Oriola-KD:n hammashoidon kaupan liikevaihto vuonna
2006 oli 44 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa.
Uudella yhtiöllä on vahva tase ja se aloittaa toimintansa
velattomana. Järjestelyllä arvioidaan olevan Oriola-KD:n liikevoittoa
kasvattava vaikutus vuoden 2007 neljännestä vuosineljänneksestä
alkaen. Yhdistymiset arvioidaan saatavan päätöksen vaiheittain vuoden
2008 alkuun mennessä. Liiketoimintajärjestelyt edellyttävät
paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Uutta yhtiötä tulee johtamaan Lifco AB:n nykyinen toimitusjohtaja
Fredrik Karlsson. Sen henkilöstön määrä on noin 420. Koko Oriola-KD:n
hammashoidon kaupan henkilöstö siirtyy uusien yhtiöiden palvelukseen
vanhoina työntekijöinä. Lifco Dentalin henkilöstön määrä on noin 300
ja Oriola-KD:n hammashoidon kaupan noin 120. Yhteisyrityksen
pääkonttori tulee sijaitsemaan Enköpingissä, Ruotsissa. Tero Riikonen
nimitettiin Oriola-KD:n Suomen hammashoidon kaupan johtajaksi
7.6.2007. Oriola-KD:n hammashoidon kaupan johtaja ja konsernin
johtoryhmän jäsen, Senja Tynkkynen, irtisanoutui yhtiön
palveluksesta.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden liiketoiminta ja
hammashoidon kauppa kehittyivät positiivisesti tammi-kesäkuussa 2007.
Hammashoidon kaupan kannattavuus jäi kuitenkin toisella
vuosineljänneksellä ensimmäistä vuosineljännestä heikommaksi. Kronans
Droghandel AB toteutti Ruotsissa Skånen alueen
kotijakeluliiketoiminnan myynnin Schenker Dedicated Service AB:lle
toisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstön määrä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa
-liiketoimintasegmentissä 30.6.2007 oli 567 (575). Henkilöstön määrä
31.12.2006 oli 570.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa
2007:


               A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl         8,0  86,8
Vaihto, milj. euroa       26,8  135,1
Ylin kurssi, euroa        3,57  3,60
Alin kurssi, euroa        2,84  2,87
Päätöskurssi 30.6.2007, euroa  3,40  3,42


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin 35,0 prosenttia
koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä
osakemäärästä oli 14,8 prosenttia ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä 47,6 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2007 oli 482,1 miljoonaa euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2007 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 4.563.300 kappaletta.
Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 51.731.340 kappaletta ja
B-osakkeita 89.526.488 kappaletta.
Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiölle sen
omia B-osakkeita enintään 1.450.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Samanaikaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen käyttämään 650.000
B-osaketta Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmässä ja myymään enintään 800.000 B-osaketta
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Oriola-KD -konsernin yhtiöillä ei ollut hallussaan emoyhtiön
osakkeita katsauskauden lopussa.

Riskitekijät

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen.


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit.

Oriola-KD:n lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut katsauskauden aikana oleellisia muutoksia.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin.

Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja
kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi
lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien
aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden
markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua.

Vuonna 2006 toteutetun toiminnan tehostamisen kokonaistavoitteena on
saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin viiden
miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät
täysimääräisinä vuonna 2007.

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja
tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Terveydenhuollon laite- ja
tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin
ja hammashoidon kaupassa markkinakasvun mukaisesti. Ruotsin
terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan
laskevan vuoden 2006 tasosta.

Oriola-KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen
vuoden vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden
2006 aikana solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja
markkinoiden kasvusta.
Vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan
edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa suurempi johtuen lähinnä
laskutuksen kasvusta ja vuoden 2006 aikana toteutetuista
tehostamistoimenpiteistä. Oriola-KD:n ja Lifcon hammashoidon
liiketoimintojen yhdistämisellä arvioidaan olevan Oriola-KD:n
liikevoittoa kasvattava vaikutus vuoden 2007 neljännestä
vuosineljänneksestä alkaen.

TAULUKOT


Tuloslaskelma,            Pro      Pro   Pro
milj. EUR             forma     forma  forma
              1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.-  1.1.- 1.7.-
              30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 31.12. 31.12.
               2007  2006  2007  2006  2006  2006
Liikevaihto         711,9 671,9 356,1 335,8 1334,7 662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut           -637,5 -603,4 -319,5 -300,9 -1195,4 -592,0
Bruttokate          74,5  68,5  36,6  34,9  139,2  70,7
Liiketoiminnan muut
tuotot            0,9  0,8  0,5  0,4   4,0  3,2
Myynnin ja jakelun
kulut            -53,7 -54,2 -27,3 -28,1 -105,5 -51,3
Hallinnon kulut       -7,6  -9,8  -3,5  -5,3  -20,3 -10,4
Liikevoitto         14,1  5,3  6,3  1,9  17,4  12,2
Rahoitustuotot ja
kulut             1,0  0,5  0,7  0,6   1,0  0,5
Voitto ennen veroja     15,1  5,8  7,0  2,5  18,4  12,7
Tuloverot*)         -3,7  -1,5  -1,7  -0,7  -4,4  -2,8
Tilikauden voitto      11,4  4,2  5,3  1,8  14,0  9,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     11,2  4,0  5,3  1,8  13,6  9,6
Vähemmistölle         0,2  0,2  0,1  0,0   0,5  0,4

Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
- laimentamaton, EUR     0,08  0,03  0,04  0,01  0,10  0,07


*) Vuoden 2007 veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero. Vuoden 2006 Pro forman verot
perustuvat
jakautuneen Orion Oyj:n taloudellisista
tiedoista eriytettyihin
Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän julkaistuihin
lukuihin.

Tuloslaskelma ilman         Pro      Pro   Pro
kertaluonteisia eriä,       forma     forma  forma
milj. EUR          1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.-  1.1.- 1.7.-
              30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 31.12. 31.12.
               2007  2006  2007  2006  2006  2006
Liikevaihto         711,9 671,9 356,1 335,8 1334,7 662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut           -637,5 -601,8 -319,5 -300,9 -1193,8 -592,0
Bruttokate          74,5  70,1  36,6  34,9  140,8  70,7
Liiketoiminnan muut
tuotot            0,9  0,8  0,5  0,4   1,9  1,1
Myynnin ja jakelun
kulut            -53,7 -52,6 -27,3 -26,4 -102,3 -49,7
Hallinnon kulut       -7,6  -8,5  -3,5  -4,4  -17,9  -9,3
Liikevoitto         14,1  9,8  6,3  4,5  22,6  12,8
Rahoitustuotot ja kulut    1,0  0,5  0,7  0,6   1,0  0,5
Voitto ennen
veroja            15,1  10,3  7,0  5,1  23,6  13,3Tase, milj. EUR                    Pro
                           forma
                    30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    60,9   70,7    63,3
Liikearvo                  34,5   35,2    34,7
Muut aineettomat hyödykkeet         5,8    9,1    7,5
Osuudet osakkuusyrityksissä ja
myytävissä
olevat sijoitukset              0,0    0,0    0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset         11,6   13,1    10,0
Laskennalliset verosaamiset         0,1    1,3    0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä        112,9   129,6   115,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              196,6   179,5   181,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset      231,2   219,4   201,8
Rahavarat                  99,8   62,4   112,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä        527,5   461,3   495,6

VARAT YHTEENSÄ               640,4   590,9   611,2
Tase, milj. EUR                    Pro
                          forma
                   30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Oma pääoma
Osakepääoma                36,2   36,2    36,2
Muut rahastot               30,1   30,1    30,1
Kertyneet voittovarat           118,6   109,0   116,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä              184,9   175,3   183,2
Vähemmistöosuus               8,0   17,0    8,5
Oma pääoma yhteensä            193,0   192,4   191,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat          9,8   13,4    9,7
Eläkevelvoitteet              4,1    3,8    4,1
Varaukset                  0,0    0,0    0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat       0,4    7,9    0,5
Muut pitkäaikaiset velat          0,4    0,0    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        14,7   25,1    14,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   414,6   356,1   370,9
Varaukset                  1,0    0,7    1,9
Lyhytaikaiset korolliset velat       17,1   16,7    31,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä       432,8   373,5   404,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       640,4   590,9   611,2Laskelma konsernin
oman pääoman
muutoksista:
                         Emoyhtiön
                        omistajille
                   Kertyneet   kuuluva Vähem-
       Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR  pääoma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2007    36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5  191,8
Muuntoerot           -1,1         -1,1  -0,2   -1,3
Maksetut
osingot                  -8,5    -8,5  -0,5   -8,9
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
netto-
sijoituksen
suojaus                  -0,2    -0,2      -0,2
Vähemmistö-
osuuden
muutos
Muut
muutokset
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                0,2     0,2       0,2
Omaan
pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät
verot
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
erät
Tilikauden
voitto                  11,2    11,2  0,2   11,4
Oma pääoma
30.6.2007   36,2   30,1  -1,0   119,6    185,0  8,0  193,0Rahavirtalaskelma,              Pro    Pro
milj. EUR                  forma   forma
                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
              30.06. 2007 30.06.2006 31.12.2006
Liikevoitto            14,1    5,3    17,4
Poistot              5,4    5,8    11,7
Käyttöpääoman
muutos              -1,1    -3,1    25,9
Rahoituserien ja
verojen rahavirta         -3,0    -2,2    -6,3
Muut oikaisut           -1,7    1,1    3,9
Liiketoiminnan rahavirta     13,9    7,0    52,7
Investointien rahavirta      -2,6    -4,3   -10,2
Rahoituksen rahavirta      -23,7    24,3    35,1
Rahavarojen muutos        -12,4    27,0    77,6
Rahavarat tilikauden
alussa              112,9    35,0    35,0
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus             -0,7    0,4    0,4
Rahavarojen muutos        -12,4    27,0    77,6
Rahavarat tilikauden
lopussa              99,8    62,4   112,9Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset
                        Pro    Pro
                       forma   forma
                  1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR           30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006
Kirjanpitoarvo kauden
alussa               63,3    70,2    70,2
Lisäykset              3,3    4,6    7,3
Vähennykset             -1,1    -0,7    -7,6
Poistot               -3,8    -4,0    -8,0
Kurssierot             -0,8    0,6    1,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa    60,9    70,7    63,3Tunnusluvut                 Pro
                     forma    Pro
                1.1.-   1.1.-   forma
             30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Omavaraisuusaste,%      30,9 %   33,5 %   33,1 %   33,1 %
Oma pääoma/osake,e       1,31    1,25    1,30    1,30
Sijoitetun pääoman
tuotto,%           14,7 %   5,4 %   8,6 %   12,1 %
Oman pääoman tuotto,%     11,9 %   4,5 %   7,4 %   10,3 %
Korolliset nettovelat,Me  -82,3 Me  -37,8 Me  -80,6 Me  -80,6 Me
Nettovelkaantumisaste,%   -42,6 %  -19,7 %   -42,0%   -42,0%
Osakekohtainen tulos, e     0,08    0,03    0,10    0,07
Osakkeita keskimäärin,
tkpl *)           141 258  139 852  141 258  141 258

*) Vuoden 2006 osakekohtaisten tunnuslukujen
laskennassa on käytetty kauden lopun
osakemäärää.
1.1-30.6.2006 osakekohtaisten tunnuslukujen
laskennassa on käytetty kauden keskimääräistä
osakemäärää.Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

30.6.2007
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja valuutan-
vaihtosopimukset                  0,0      5,6

30.6.2006
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus
Muut termiini- ja valuutan-
vaihtosopimukset                         5,5

milj. EUR            30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006
Annetut vakuudet
omista sitoumuksista
Annetut takaukset           2,8     2,1      4,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        1,0     24,8      1,0
Annetut yrityskiinnitykset      22,4     72,5     22,9
Muut takaukset ja vastuut       2,1     0,0      2,5
Yhteensä               28,2     99,4     31,2Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset   0,0 0,1 0,0
Leasing-vastuut    0,7 0,4 0,6
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset    6,5 5,1 6,5Laskutus liiketoiminta-           Pro    Pro
segmenteittäin,              forma   forma
milj. EUR           1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
             30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Lääkkeiden jakelu ja
kauppa            1139,0   1037,1   2064,7   1027,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa      140,3   137,0   275,4   138,3
Konserni yhteensä       1279,4   1174,1   2340,1   1166,0

Liikevaihtoliiketoiminta-          Pro    Pro
segmenteittäin,              forma   forma
milj. EUR           1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
             30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Lääkkeiden jakelu ja
kauppa             586,7   555,2   1098,7   543,5
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa      125,2   116,7   236,0   119,3
Konserni yhteensä       711,9   671,9   1334,7   662,7

Liikevoitto                 Pro    Pro
liiketoiminta-              forma   forma
segmenteittäin, milj. EUR   1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
             30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Lääkkeiden jakelu ja
kauppa              9,7    4,4    13,0    8,6
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa       6,6    2,1    8,2    6,1
Konsernihallinto ja muut    -2,2    -1,2    -3,8    -2,6
Konserni yhteensä        14,1    5,3    17,4    12,2

Keskimääräinen
henkilömäärä
tarkastelukaudella       1 486   1 542   1 548   1 556
Henkilömäärä kauden
lopussa            1 487   1 609   1 495   1 495

Liikevoitto
liiketoiminta-
segmenteittäin ilman            Pro    Pro
kerta-                  forma   forma
luonteisia eriä, milj.     1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
EUR            30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Lääkkeiden jakelu ja
kauppa              9,7    6,6    15,6    9,0
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa       6,6    4,1    10,4    6,3
Konsernihallinto ja muut    -2,2    -0,9    -3,4    -2,6
Konserni yhteensä        14,1    9,8    22,6    12,8Laskutus
liiketoiminta-
segmenteittäin,
milj. EUR    4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden
jakelu ja kauppa  575,9  563,2   527,7  500,0  529,0  508,1
Terveydenhuollon
ja
hammashoidon
kauppa        68,5   71,8    75,3   63,0   65,7   71,3
Konserni
yhteensä      644,4  634,9   603,0  563,0  594,7  579,4

Liikevaihto
liiketoiminta-
segmenteittäin,
milj. EUR    4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden
jakelu ja kauppa  295,5  291,3   278,6  264,9  280,2  275,0
Terveydenhuollon
ja
hammashoidon
kauppa        60,7   64,5    65,2   54,1   55,6   61,1
Konserni
yhteensä      356,1  355,8   343,7  319,0  335,8  336,1

Liikevoitto
liiketoiminta-
segmenteittäin,
milj. EUR    4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden
jakelu ja kauppa   4,6   5,1    4,0   4,5   1,8   2,7
Terveydenhuollon
ja
hammashoidon
kauppa        2,9   3,7    2,9   3,2   0,9   1,2
Konsernihallinto
ja muut       -1,2   -1,0    -1,6   -0,9   -0,6   -0,6
Konserni
yhteensä       6,3   7,8    5,3   6,8   2,1   3,3

Liikevoitto
liiketoiminta-
segmenteittäin
ilman kerta-
luonteisia eriä,
milj. EUR    4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden
jakelu ja kauppa   4,6   5,1    4,1   4,9   3,9   2,7
Terveydenhuollon
ja
hammashoidon
kauppa        2,9   3,7    3,1   3,2   1,3   2,8
Konsernihallinto
ja muut       -1,2   -1,0    -1,7   -0,9   -0,6   -0,2
Konserni
yhteensä       6,3   7,8    5,5   7,2   4,6   5,3Liikevaihto markkina-          Pro    Pro
alueittain, milj. EUR         forma   forma
              1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
           30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 31.12.2006
Suomi           291,4   268,4   538,6   270,7
Muut Pohjoismaat      394,5   381,2   751,4   369,6
Muu Eurooppa        25,1    21,7    43,2    21,6
Muut maat          0,8    0,6    1,5    0,8
Konserni yhteensä     711,9   671,9   1334,7   662,7Liikevaihto
markkina-
alueittain,
milj. EUR   4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Suomi      143,4  148,1   139,5  130,7  133,5  134,9
Muut
Pohjoismaat   199,6  195,0   191,8  178,3  191,7  189,5
Muu Eurooppa   12,5   12,6    12,3   9,3   10,1   11,6
Muut maat     0,7   0,2    0,2   0,7   0,5   0,1
Konserni
yhteensä     356,1  355,8   343,7  319,0  335,8  336,2Espoossa 23.7.2007

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com