Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n tilinpäätös 1.7. - 31.12.2006

1.2.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.2.2007 klo 8.35

Oriola-KD Oyj tilinpäätös 1.7.2006-31.12.2006

Oriola-KD Oyj listautui Helsingin Pörssiin 3.7.2006.

Oriola-KD Oyj merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2006 Orion Oyj:n jakautumisen
seurauksena. Kaupankäynti Oriola-KD Oyj:n A-sarjan ja B-sarjan osakkeilla alkoi
Helsingin Pörssin päälistalla 3.7.2006. Helsingissä 16.10.2006 pidetyssä
jakautuneen ja purkautuneen Orion Oyj:n osakkeenomistajien kokouksessa
vahvistettiin jakautuneen Orion Oyj:n lopputilitys ja myönnettiin vastuuvapaus
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1. - 1.7.2006. Jakautuneen
yhtiön varat ja velat siirtyivät jakautumisessa 1.7.2006 syntyneille yhtiöille,
uudelle Orion Oyj:lle ja Oriola-KD Oyj:lle. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) heinä-joulukuun 2006 luvut, jotka on laadittu IFRS-standardien
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja ovat tilintarkastettuja.
Oriola-KD Oyj on julkaissut 1.2.2007 pro forma -katsauksen tammi-joulukuulta
2006, jossa kerrotaan tätä tilinpäätöstiedotetta täydentävää tietoa.
Tilinpäätöstiedotteen heinä-joulukuun luvut eroavat pro forma -luvuista eri
tilikausien vuoksi käytetyistä valuuttakursseista johtuen. 

Avainlukuja

-Laskutus katsauskaudella oli 1166,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto 662,7
miljoonaa euroa. 
-Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,8 miljoonaa euroa.
-Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 12,2 miljoonaa euroa.
-Liiketoiminnan rahavirta oli 46,1 miljoonaa euroa.
-Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,1 prosenttia.
-Tulos/osake oli 0,07 euroa.
-Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,06
euroa / osake. 

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Jakautuminen ja toimiminen itsenäisenä
pörssiyhtiönä ovat luoneet Oriola-KD:lle aiempaa paremmat edellytykset
keskittyä ydinliiketoimintojen kehittämiseen. Vuoden 2006 aikana toteutetun
kustannussäästöohjelman ja uudistetun liiketoimintarakenteen avulla olemme
tehostaneet toimintaamme ja parantaneet kilpailukykyämme. Nämä toimenpiteet
rasittivat vuoden 2006 liikevoittoa. Vuonna 2007 jatkamme edelleen toiminnan
tehostamista ja aktiivista ydinliiketoimintojen kehittämistä. Tehostuva
toiminta sekä vahva kassavirta, tase ja markkina-asema yhdessä terveydenhuollon
markkinoiden pitkän aikavälin suotuisien perustekijöiden kanssa mahdollistavat
yhtiön liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti." 

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. 

Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien
arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan
Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain,
mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. 

Vuonna 2006 toteutetun toiminnan tehostamisen kokonaistavoitteena on saavuttaa
Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin viiden miljoonan euron säästöt
vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2007.
Näiden tehostamistoimenpiteiden kertaluonteiset kustannukset ajoittuivat
vuodelle 2006. 

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa
markkinakasvua nopeammin ja hammashoidon kaupassa markkinakasvun mukaisesti.
Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan laskevan
vuoden 2006 tasosta. 

Oriola-KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen vuoden
vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden 2006 aikana
solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja markkinoiden kasvusta. Vuoden
2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden
vertailukelpoista liikevoittoa suurempi johtuen lähinnä laskutuksen kasvusta ja
vuoden 2006 aikana toteutetuista tehostamistoimenpiteistä. 

Espoossa 31.1.2007

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi         Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Oriola-KD:n tilinpäätös 1.7. - 31.12.2006