Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008

21.8.2008

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 21.8.2008 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-kesäkuun 2008 taloudelliset tiedot. Venäjältä
ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, Vitim ja Moron on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Osavuosikatsaus on laadittu IAS
34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on
sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä
2007. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.6.2008


 * Laskutus oli 1399,9 miljoonaa euroa (1-6/2007: 1279,4 miljoonaa
  euroa) ja liikevaihto 733,3 miljoonaa euroa (1-6/2007: 711,9
  miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (1-6/2007: 14,1 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 9,7 miljoonaa euroa (1-6/2007: 11,4 miljoonaa
  euroa)
 * Tulos/osake oli 0,07 euroa (1-6/2007: 0,08 euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia (1-6/2007: 14,7
  prosenttia)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD on panostanut alkuvuoden
aikana voimakkaasti pitkän aikavälin strategisiin hankkeisiin,
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan yritysoston
toteuttamiseen ja haltuunottoon ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan
mahdollisen vapautumisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
Strategiset hankkeet ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti ja
niiden aiheuttamat kustannukset rasittivat yhtiön toisen
vuosineljänneksen tulosta. Panostuksia strategisiin hankkeisiin
jatketaan edelleen toisen vuosipuoliskon aikana. Venäjän
liiketoiminnan kausiluontoisuudesta johtuva liiketappio ja
strategisiin hankkeisiin liittyvät lisäkustannukset heikensivät
alkuvuoden liikevoittoa yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.
Oriola-KD:n vuoden 2008 liikevoiton, sisältäen strategisten
hankkeiden aiheuttamat lisäkustannukset ja Venäjän yritysoston
vaikutuksen, arvioidaan olevan edellisvuoden liikevoittoa suurempi
vuonna 2008."

Tulos

Oriola-KD:n laskutus tammi-kesäkuussa 2008 oli 1399,9 miljoonaa euroa
(1279,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 733,3 miljoonaa euroa (711,9
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen laskutus oli 756,2
miljoonaa euroa (644,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 415,4
miljoonaa euroa (356,1 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-kesäkuussa 2008 oli 12,7 miljoonaa euroa (14,1
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 12,9 miljoonaa euroa
(15,1 miljoonaa euroa). Oriola-KD panosti katsauskaudella
voimakkaasti strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yritysoston
toteuttamiseen ja haltuunottoon ja Ruotsin apteekkimarkkinan
mahdollisen vapautumisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin,
mikä aiheutti 1,2 miljoonan euron lisäkustannukset alkuvuodelle.
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (6,3
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,8 miljoonaa euroa
(7,0 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n nettorahoitustuotot tammi-kesäkuussa 2008 olivat 0,2
miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Verot katsauskaudella olivat 3,2 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Nettotulos tammi-kesäkuussa 2008 oli 9,7 miljoonaa euroa (11,4
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,08
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia (14,7
prosenttia) ja oman pääoman tuotto 9,7 prosenttia (11,9 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2008 oli 817,0 miljoonaa euroa
(640,4 miljoonaa euroa). Rahavarat kesäkuun lopussa 2008 olivat 42,2
miljoonaa euroa (99,8 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 194,2miljoonaa euroa
(193,0 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste 
oli 24,4 prosenttia (30,9 prosenttia).

Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 18,9 miljoonaa
euroa (-82,3 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 9,7 prosenttia
(-42,6 prosenttia). Kesäkuun lopun 61,0 miljoonan euron (17,5
miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat yritystodistusohjelman
käytöstä, Venäjältä ostettujen yhtiöiden lainoista ja apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa. Oriola-KD:llä oli kesäkuun lopussa 100
miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä 27
miljoonaa euroa kuukauden lopussa. Tätä turvaavat noin 80 miljoonan
euron lainalimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2008 oli -5,2 miljoonaa
euroa (13,9 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat
-17,8 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma kasvoi
lähinnä Venäjän yhtiöiden ostovelkojen ja myyntisaamisten
maksuehtojen muutosten ja Venäjän kasvun seurauksena. Ostovelkojen ja
myyntisaamisten maksuehtojen muutokset parantavat Venäjän yhtiöiden
kilpailukykyä ja tulosta kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen.
Investointien rahavirta oli -74,7 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa
euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli -79,9
miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta
sisältää huhtikuussa maksetun 11,3 miljoonan euron osingon.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 113,2 miljoonaa euroa (3,8
miljoonaa euroa), jotka liittyivät pääosin Venäjän yrityskauppaan,
Kronans Droghandel AB:n 12,51 prosentin vähemmistöosuuden ostoon
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:ltä ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2008 oli 4626 (1486), josta 72
prosenttia työskenteli Venäjällä (0 prosenttia), 15 prosenttia
Suomessa (56 prosenttia), 8 prosenttia Ruotsissa (27 prosenttia) sekä
Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (17 prosenttia).

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti (aiempi nimi Lääkkeiden jakelu
ja kauppa) sekä Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti, joka
sisältää hammashoidon kaupan osakkuusyhtiön tulososuuden.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-kesäkuussa 2008 oli 1298,6 miljoonaa euroa (1139,0 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 654,6 miljoonaa euroa (586,7 miljoonaa
euroa). Toisen vuosineljänneksen laskutus oli 706,5 miljoonaa euroa
(575,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 377,2 miljoonaa euroa (295,5
miljoonaa euroa).

Tammi-kesäkuun 2008 liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (9,7
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,3
miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän
yhtiöiden 1,0 miljoonan euron liiketappion toiselta
vuosineljännekseltä.

Henkilöstön määrä 30.6.2008 Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 4222 (919).

Suomi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Suomessa
tammi-kesäkuussa 2008 oli 518,9 miljoonaa euroa (488,9 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 260,6 miljoonaa euroa (237,5 miljoonaa
euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 6,4 prosenttia (4,4 prosenttia)
tammi-kesäkuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen
lääkejakelussa oli 47,9 prosenttia (46,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa
2008 (lähde: IMS Health).

Wyethin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Suomessa vuoden 2008
alussa. Wyethin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinasta on noin kaksi
prosenttia (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana ei siirtynyt
merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta Suomessa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia
Suomessa vuonna 2008.

Ruotsi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Ruotsissa
tammi-kesäkuussa 2008 oli 663,1 miljoonaa euroa (630,9 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 280,9 miljoonaa euroa (332,4 miljoonaa
euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa prosenttia 5,6 (6,3 prosenttia)
tammi-kesäkuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli prosenttia 43,9 (42,4 prosenttia) tammi-kesäkuussa
2008 (lähde: IMS Health).

McNeilin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Ruotsissa vuoden
2008 alussa. McNeilin markkinaosuus Ruotsin lääkemarkkinasta on noin
kaksi prosenttia. (lähde: IMS Health) Katsauskauden aikana ei
siirtynyt merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta
Ruotsissa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 43 prosenttia
Ruotsissa vuonna 2008.

Ruotsin hallitus on esittänyt apteekkimonopolin purkamista vuoden
2009 puolivälissä. Oriola-KD on jatkanut valmistautumista
mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen toisen vuosineljänneksen
aikana.

Oriola-KD Oyj lisäsi kesäkuussa omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa
Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 85,62 prosentista 98,13 prosenttiin
hankkimalla Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n vähemmistöosuuden.
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n omistus KD:stä oli 12,51
prosenttia. Vähemmistöosakkaiden omistusosuus KD:ssä kaupan jälkeen
on: Organon AB 1,87 prosenttia.

Venäjä

Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Ostettujen yhtiöiden
liikevaihto huhti-kesäkuussa 2008 kasvoi noin 28 prosenttia 93,8
miljoonaan euroon. Oriola-KD:llä oli kesäkuun lopussa 148 apteekkia
Venäjällä. Venäjän vähittäis- ja tukkukauppayhtiöiden liiketappio
toisella vuosineljänneksellä oli noin 1,0 miljoonaa euroa. Venäjän
liiketappio sisältää 0,2 miljoonaa euroa kauppahinnan käypien arvojen
kohdistuksiin liittyviä poistoja. Vähittäiskaupan vahva kasvu
heikensi osaltaan toisen vuosineljänneksen tulosta. Venäjän
liiketoiminta on tyypillisesti kausiluonteista, mistä johtuen vuoden
ensimmäisen ja viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat normaalisti
vahvoja. Historiallisesti neljäs vuosineljännes on ollut selvästi
vahvin vuosineljänneksistä. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen
tulokset ovat muita vuosineljänneksiä heikompia. Oriola-KD on
aloittanut toiminnan tehostamisen sekä vähittäis- että tukkukaupassa
yhtiöiden haltuunoton yhteydessä.

Oriola-KD vahvisti Venäjän yrityskaupan Vitim & Co ja Moron Ltd
apteekki- ja lääkkeiden tukkukauppayhtiöistä 21.4.2008. Osana
yrityskauppaa perustettiin suomalainen Foreti Oy, joka omistaa
Moskovassa toimivan apteekkiyhtiö Vitimin ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiön Moronin. Oriola-KD:n omistusosuus Foreti Oy:stä on
yrityskaupan jälkeen 75 prosenttia ja Venäjän yhtiöiden perustajien
Igor Yankovin ja Oleg Yankovin omistusosuus 25 prosenttia. Lisäksi
Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden
2009 tulokseen. Foreti Oy:n sekä Vitimin ja Moronin hallitukset
muodostavat Eero Hautaniemi (puheenjohtaja), Kimmo Virtanen,
Christian Ramm-Schmidt, Igor Yankov ja Oleg Yankov.

Muut maat

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Baltian maissa
tammi-kesäkuussa 2008 oli 21,5 miljoonaa euroa (19,2 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa (16,9 miljoonaa euroa).

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-kesäkuussa 2008 oli 101,3 miljoonaa euroa (140,3 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 78,8 miljoonaa euroa (125,2 miljoonaa euroa).
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutusta ja
liikevaihtoa pienensivät Hammashoidon liiketoiminnan yhdistäminen
Lifco Dentalin kanssa, Ruotsin kotijakeluliiketoiminnan myynti vuonna
2007 ja päämiesmuutokset Suomessa. Toisen vuosineljänneksen laskutus
oli 49,7 miljoonaa euroa (68,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli
38,1 miljoonaa euroa (60,7 miljoonaa euroa).

Tammi-kesäkuun 2008 liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (6,6
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,9
miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä 30.6.2008 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 404 (567).

Suomi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Suomessa oli 43,2 miljoonaa euroa
(41,8 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 39,9 miljoonaa euroa (39,0
miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2008. Päämiesmuutokset pienensivät
laskutusta ja liikevaihtoa Suomessa. Oriola-KD:n edustuksesta
siirtyivät vuoden 2008 alussa Sysmex-hematologiatuotteet ja
maaliskuun lopussa Zimmer-ortopediatuotteet. Vuoden 2008 alussa
tuotevalikoimaa vahvistettiin Carl Zeiss Meditecin silmäkirurgisilla
tuotteilla.
Ruotsi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Ruotsissa oli 51,8 miljoonaa euroa
(67,7 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 32,6 miljoonaa euroa (56,7
miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2008. Ruotsin
kotijakeluliiketoiminnan myynti vuonna 2007 pienensi laskutusta ja
liikevaihtoa Ruotsissa.

Muut maat

Terveydenhuollon kaupan laskutus Baltian maissa ja Tanskassa oli
yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 6,3
miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2008.

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan osuus segmentin laskutuksesta oli 0,0 miljoonaa
euroa (25,0 miljoonaa euroa), liikevaihdosta 0,0 miljoonaa euroa
(24,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitosta 1,0 miljoonaa euroa (1,2
miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2008. Henkilöstön määrä kesäkuun
lopussa 2007 oli 117. Hammashoidon kaupan yhdistäminen Lifcon
Dentalin kanssa saatettiin loppuun 2.1.2008 Viron, Latvian ja
Liettuan liiketoimintojen yhdistämisellä. Oriola-KD:n omistusosuus
yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon
omistusosuus 70 prosenttia.

Muutokset yhtiön johdossa

Talous- ja rahoitusjohtaja Kimmo Virtanen nimitettiin Oriola-KD Oyj:n
varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 1.5.2008
alkaen. Hän vastaa tehtävässään talous- ja rahoitustoimintojen
lisäksi konsernitoiminnoista. Tietohallintojohtaja Claes von
Bonsdorff, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pellervo Hämäläinen
ja henkilöstöjohtaja Teija Silver raportoivat Kimmo Virtaselle
1.5.2008 alkaen. Lakimies Thomas Heinonen nimitettiin Oriola-KD:n
Senior Legal Counseliksi 1.6.2008 alkaen. Hän raportoi tehtävässään
Kimmo Virtaselle. Lakiasiainjohtaja Henry Haarla siirtyi eläkkeelle
1.6.2008. Henry Haarla jatkaa Oriola-KD:n hallituksen sihteerinä ja
Oriola-KD:n juridisena neuvonantaja vuoden 2008 loppuun saakka.

Suomen Lääkkeiden tukkukauppa liiketoiminta-alueen johtajaksi
nimitettiin Jukka Niemi 1.7.2008 alkaen. Suomen Lääkejakelun johtaja
Matti Lievonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2008 lopussa. Matti Lievonen
jatkaa Oriola-KD:n johtoryhmän jäsenenä ja Suomen Lääkkeiden
tukkukaupan neuvonantajana vuoden 2008 loppuun saakka.

Oriola-KD:n johtoryhmän muodostavat 1.5.2008 alkaen liiketoimintojen
ja konsernitoimintojen johtajat: Eero Hautaniemi (johtoryhmän
puheenjohtaja), Claes von Bonsdorff, Birgitta Gunneflo, Henry Haarla
(31.5.2008 asti), Thomas Heinonen (1.6.2008 alkaen), Pellervo
Hämäläinen, Anne Kariniemi, Jukka Niemi, Teija Silver, Ilari
Vaalavirta ja Kimmo Virtanen (johtoryhmän varapuheenjohtaja) sekä
vuoden 2008 loppuun saakka Matti Lievonen.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa
2008:


Osakkeiden vaihto        tammi-kesäkuu 2008 tammi-kesäkuu 2007
                 A-sarja B-sarja  A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl           1,9   22,0    8,0   86,8
Vaihto, milj. euroa          5,3   63,3   26,8  135,1
Ylin kurssi, euroa          3,10   3,10   3,57   3,60
Alin kurssi, euroa          2,50   2,60   2,84   2,87
Päätöskurssi kauden lopussa,     2,66   2,69   3,40   3,42
euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin pois lukien
omat osakkeet 16,9 prosenttia (35,0 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 3,7
prosenttia (14,8 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä pois lukien omat osakkeet 24,2 prosenttia (47,6
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2008 ilman omia osakkeita oli 380
miljoonaa euroa (482 miljoonaa euroa).

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2008 aikana on
2.422.543 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi kappaletta (4.563.300).
Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 48.822.862 kappaletta
(51.731.340) ja B-osakkeita 93.084.966 kappaletta (89.526.488).

Oriola-KD Oyj:n hallituksen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla 20.2.2008 tekemät päätökset koskien maksutonta
osakeantia yhtiölle itselleen ja suunnattua maksutonta osakeantia
osakepalkkiojärjestelmässä toteutettiin katsauskauden aikana.
Oriola-KD Oyj antoi maksuttomalla osakeannilla yhtiölle itselleen
650.000 uutta B-osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta
maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 156.048
kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän
jäsenille. Osakeannit toteutettiin ja rekisteröitiin katsauskauden
aikana. Suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyen yhtiö siirsi
156.048 B-osaketta johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvien
henkilöiden arvo-osuustileille 27.3.2008.

Osakeantien toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 493.952 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,35 prosenttia ja äänimäärästä 0,05 prosenttia.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät
roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu
USD-määräinen lisäkauppahinta ja jäljellejäävän 25 prosentin
omistusosuuden USD-määräinen kauppahinta on suojattu konsernin
rahoituspolitiikan mukaisesti heinäkuussa 2008.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä toisella
vuosineljänneksellä. Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista
tehdään vuosittain arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla
vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistumisella, Venäjällä toimivien
yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella ja yleisellä
markkinakehityksellä Venäjällä on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n
lähiajan näkymiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhteensä 130.659 A-osaketta muunnettiin 130.659 B-osakkeeksi ja
muuntaminen merkittiin kaupparekisteriin 17.7.2008. Muuntamisen
jälkeen yhtiöllä on A-osakkeita 48.692.203 kappaletta ja B-osakkeita
93.215.625 kappaletta. Osakkeita on yhteensä 141.907.828 kappaletta
ja osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 1.067.059.685 ääntä.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 29.7.2008 tekemien kauppojen jälkeen
sen ja sen tytäryhtiön osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä
tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Niiden omistusosuus
29.7.2008 oli 5,07 prosenttia Oriola-KD:n osakkeiden
kokonaisäänimäärästä.

Cecilia Tufvesson Marlow, kauppatieteiden maisteri (s. 1960),
nimitettiin Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskauppa liiketoiminta-alueen
johtajaksi 4. elokuuta 2008 alkaen. Hänen päätehtävänään on valmistaa
Oriola-KD:n Ruotsin liiketoiminnot vastaamaan Ruotsin
apteekkimonopolin vapauttamisen jälkeistä uutta markkinatilannetta,
ja apteekkiketjun perustaminen Ruotsiin vuoden 2009 aikana. Cecilia
Tufvesson Marlow raportoi tehtävässään Oriola-KD:n toimitusjohtaja
Eero Hautaniemelle. Kronans Droghandel AB:n talousjohtaja Thomas
Gawell siirtyy vastaamaan Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
kehittämisestä. Thomas Gawell raportoi tehtävässään Kronans
Droghandel AB:n toimitusjohtaja Birgitta Gunneflolle.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2008 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.


Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana lähes
20 prosenttia vuosittain. Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan
kasvua nopeammin.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin vuoden
2008 laskutuksen arvioidaan kasvavan johtuen lääkemarkkinoiden
kasvusta ja laajentumisesta Venäjälle. Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentin laskutuksen arvioidaan olevan edellisvuoden
laskutusta pienempi johtuen Hammashoidon liiketoiminnan
yhdistämisestä Lifco Dentalin kanssa, Ruotsin
kotijakeluliiketoiminnan myynnistä vuonna 2007 ja päämiesmuutoksista
Suomessa. Oriola-KD:n vuoden 2008 laskutuksen ennakoidaan olevan
selvästi edellisvuoden laskutusta korkeampi.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin
liikevoiton arvioidaan kehittyvän positiivisesti vuonna 2008.
Oriola-KD panostaa strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yritysoston
haltuunottoon ja Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen
tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin, minkä ennakoidaan
aiheuttavan enintään kolmen miljoonan euron lisäkustannukset vuodelle
2008. Venäjän yritysoston arvioidaan parantavan Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin vuoden 2008 liikevoittoa.
Terveydenhuollon liiketoiminnan liikevoiton vuonna 2008 odotetaan
heikkenevän edellisvuodesta johtuen raportoiduista päämiesmuutoksista
Suomessa. Hammashoidon liiketoimintojen yhdistämisen ennakoidaan
parantavan vuoden 2008 vertailukelpoista liikevoittoa. Oriola-KD:n
vuoden 2008 liikevoiton, sisältäen strategisten hankkeiden
aiheuttamat lisäkustannukset ja Venäjän yritysoston vaikutuksen,
arvioidaan olevan edellisvuoden liikevoittoa suurempi vuonna 2008.

Taulukot


Tuloslaskelma, milj.    1.1.-   1.1.-   1.4.-   1.4.-   1.1.-
EUR          30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Liikevaihto         733,3   711,9   415,4   356,1   1377,3
Myytyjen suoritteiden
kulut           -643,2   -637,5   -361,2   -319,5  -1232,0
Bruttokate          90,1    74,5    54,1    36,6   145,2
Liiketoiminnan muut
tuotot            2,0    0,9    0,9    0,5    2,3
Myynnin ja jakelun
kulut            -66,7   -53,7   -40,9   -27,3   -104,5
Hallinnon kulut       -13,7    -7,6   -10,3    -3,5   -14,9
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta          1,0    0,0    0,4    0,0    1,0
Liikevoitto         12,7    14,1    4,2    6,3    29,1
Rahoitustuotot ja
kulut             0,2    1,0    -0,4    0,7    1,9
Voitto ennen veroja     12,9    15,1    3,8    7,0    31,0
Tuloverot*)         -3,2    -3,7    -1,1    -1,7    -7,3
Katsauskauden voitto     9,7    11,4    2,7    5,3    23,7

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille      9,6    11,2    2,7    5,3    23,3
Vähemmistölle         0,0    0,2    0,0    0,1    0,4

Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,07    0,08    0,02    0,04    0,16
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,07    0,08    0,02    0,04    0,16

*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava
vero.
Tase, milj. EUR            30.06.2008 30.6.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    60,9   60,9    56,3
Liikearvo                 106,1   34,5    33,9
Muut aineettomat hyödykkeet         46,4    5,8    4,5
Osuudet osakkuusyrityksissä ja
myytävissä olevat sijoitukset        27,6    0,0    27,1
Muut pitkäaikaiset saamiset         9,8   11,6    10,6
Laskennalliset verosaamiset         1,6    0,1    0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä        252,3   112,9   132,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              246,1   196,6   180,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset      276,3   231,2   201,0
Rahavarat                  42,2   99,8   131,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä        564,7   527,5   512,9

VARAT YHTEENSÄ               817,0   640,4   645,4

Tase, milj. EUR            30.06.2008 30.6.2007 31.12.2007

Oma pääoma
Osakepääoma                 36,2   36,2    36,2
Muut rahastot                30,1   30,1    30,1
Kertyneet voittovarat           126,8   118,6   129,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä            193,1   184,9   195,5
Vähemmistöosuus               1,1    8,0    8,1
Oma pääoma yhteensä            194,2   193,0   203,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat          18,8    9,8    8,7
Eläkevelvoitteet               4,4    4,1    4,4
Varaukset                  0,0    0,0    0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat       10,3    0,4    0,3
Muut pitkäaikaiset velat          27,2    0,4    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        60,7   14,7    13,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   511,2   414,6   387,4
Varaukset                  0,0    1,0    0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat       50,7   17,1    40,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä        562,0   432,8   428,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        817,0   640,4   645,4
Laskelma
konsernin oman
pääoman
muutoksista:

                           Emoyhtiön
                          omistajille
                            kuuluva
         Osake-         Kertyneet     oma Vähem-
          pää-   Muut Muunto-  voitto-    pää- mistö-
milj. EUR      oma rahastot  erot   varat     oma osuus Yht.
Oma pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5 191,8
Muuntoerot              -1,1         -1,1  -0,2 -1,3
Maksetut
osingot                    -8,5    -8,5  -0,5 -8,9
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                    -0,2    -0,2     -0,2
Vähemmistö-
osuuden
muutos
Muut muutokset
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,2     0,2     0,2
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden voitto               11,2    11,2  0,2 11,4
Oma pääoma
30.6.2007      36,2   30,1  -1,0   119,6    185,0  8,0 193,0


Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6
Muuntoerot              -0,9         -0,9  0,0 -0,9
Osingon jako                 -11,3    -11,3    -11,3
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus
Vähemmistöosuuden
muutos                              -7,0 -7,0
Muut muutokset
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,2     0,2     0,2
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden voitto                9,6     9,6  0,0  9,6
Oma pääoma
30.06.2008     36,2   30,1  -3,4   130,2    193,1  1,1 194,2
Rahavirtalaskelma,            1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR              30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Liikevoitto                12,7    14,1    29,1
Poistot                   5,0    5,4    10,4
Käyttöpääoman
muutos                  -17,8    -1,1    6,8
Rahoituserien ja
verojen rahavirta             -3,6    -3,0    -5,5
Muut oikaisut               -1,5    -1,7    -1,9
Liiketoiminnan
rahavirta                 -5,2    13,9    39,0

Investointien
rahavirta                 -74,7    -2,6   -19,1

Rahoituksen
rahavirta                 -9,0   -23,7    -0,7

Rahavarojen
muutos                  -88,9   -12,4    19,1

Rahavarat tilikauden alussa        131,0   112,9   112,9
Valuuttakurssien
muutosten vaikutus             0,1    -0,7    -1,0
Rahavarojen muutos            -88,9   -12,4    19,1
Rahavarat tilikauden
lopussa                  42,2    99,8   131,0


Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

                     1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR               30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo
kauden alussa               56,3    63,3    63,3
Lisäykset tytäryritysten
hankintojen kautta             7,2
Lisäykset                  2,2    3,3    5,1
Vähennykset                -1,4    -1,1    -3,5
Poistot                  -3,2    -3,8    -7,3
Kurssierot                 -0,1    -0,8    -1,4
Kirjanpitoarvo
kauden lopussa               60,9    60,9    56,3


                     1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut             30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Omavaraisuusaste, %           24,4 %   30,9 %   33,7 %
Oma pääoma/osake, e            1,37    1,31    1,38
Sijoitetun pääoman tuotto, %       12,3 %   14,7 %   14,2 %
Oman pääoman tuotto, %          9,7 %   11,9 %   12,0 %
Korolliset nettovelat, Me        18,9 Me  -82,3 Me  -90,0 Me
Nettovelkaantumisaste, %         9,7 %  -42,6 %  -44,2 %
Osakekohtainen tulos, e          0,07    0,08    0,16
Osakkeita keskimäärin, tkpl       141 370  141 258  141 258
Johdannaissopimukset, vakuudet
ja vastuusitoumukset

30.6.2008
                Positiivinen Negatiivinen Sopimusten
                    käypä    käypä nimellis-
milj. EUR                arvo     arvo   arvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset               -0,1    27,5
Ostetut valuuttaoptiot

30.6.2007
                Positiivinen Negatiivinen Sopimusten
                    käypä    käypä nimellis-
milj. EUR                arvo     arvo   arvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset               0,0    5,6

milj. EUR             30.6.2008  30.6.2007 31.12.2007
Annetut vakuudet
omista sitoumuksista
Annetut takaukset            26,8     2,8    3,1
Annetut kiinteistökiinnitykset      2,0     1,0    2,0
Annetut yrityskiinnitykset       21,9     22,4    21,9
Muut takaukset ja vastuut        26,2     2,1    1,9
Yhteensä                76,9     28,3    28,9

Annetut vakuudet
muiden sitoumuksista
Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset            0,0     0,0    0,0
Leasing-vastuut             0,5     0,7    0,3
Ei purettavissa
olevat vuokrasopimukset         28,9     6,5    5,0

                    1.1.-    1.1.-   1.1.-
Laskutus, milj. EUR        30.06.2008  30.06.2007 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa            1298,5    1139,0   2253,4
Terveydenhuollon kauppa        101,3    115,3   234,7
Hammashoidon kauppa           0,0     25,0    36,5
Konserni yhteensä           1399,9    1279,4   2524,5

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä:
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa -liiketoimintasegmentti
sekä Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentti,
joka sisältää hammashoidon kaupan
osakkuusyhtiön tulososuuden.

                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto, milj. EUR   30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa          654,6   586,7   1135,8
Terveydenhuollon kauppa      78,8   100,8   205,9
Hammashoidon kauppa        0,0    24,3    35,6
Konserni yhteensä        733,3   711,9   1377,3

                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevoitto, milj. EUR   30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa          10,2    9,7    17,4
Terveydenhuollon kauppa      4,4    5,4    12,6
Hammashoidon kauppa        1,0    1,2    2,2
Konsernihallinto ja muut     -2,8    -2,2    -3,2
Konserni yhteensä         12,7    14,1    29,1

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella        2 947   1 486   1 432
Henkilömäärä kauden lopussa   4 626   1 487   1 302
             4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Laskutus, milj. EUR    2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa      706,5 592,1 571,4 543,0 575,9 563,2
Terveydenhuollon kauppa  49,7 51,6  67,3 52,1 56,7 58,6
Hammashoidon kauppa    0,0  0,0  1,3 10,2 11,8 13,2
Konserni yhteensä    756,2 643,6 640,0 605,2 644,4 634,9

             4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevaihto milj. EUR   2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa      377,2 277,3 270,7 278,3 295,5 291,3
Terveydenhuollon kauppa  38,1 40,6  59,5 45,6 49,2 51,7
Hammashoidon kauppa    0,0  0,0  1,3  9,9 11,5 12,9
Konserni yhteensä    415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8

             4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevoitto, milj. EUR  2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa       4,3  5,9  2,7  5,0  4,6  5,1
Terveydenhuollon kauppa  1,5  2,9  3,9  3,4  2,8  2,6
Hammashoidon kauppa    0,4  0,6  1,0  0,1  0,2  1,1
Konsernihallinto ja muut -2,0 -0,8  -0,5 -0,5 -1,2 -1,0
Konserni yhteensä     4,2  8,5  7,0  8,0  6,3  7,8
Liikevaihto markkina-   1.1.-   1.1.-   1.1.-
alueittain, milj. EUR 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Suomi           299,2   291,4   570,1
Muut Pohjoismaat      315,0   394,5   756,5
Muu Eurooppa        25,3    25,0    49,1
Venäjä           93,8    0,1    0,1
Muut maat          0,1    0,8    1,4
Konserni yhteensä     733,3   711,9   1377,3Liikevaihto markkina- 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
alueittain, milj. EUR 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Suomi         150,5 148,7 143,4 135,3 143,4 148,1
Muut Pohjoismaat   158,5 156,5 174,9 187,1 199,6 195,0
Muu Eurooppa      12,5 12,7  12,8 11,3 12,5 12,5
Venäjä         93,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Muut maat        0,1  0,0  0,5  0,1  0,7  0,2
Konserni yhteensä   415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8
YRITYSHANKINNAT

Vitim & Co ja Moron
Ltd hankinta

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa ostavansa 75 prosenttia Moskovassa
toimivasta
apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeidentukkukauppayhtiöstä (Moron
Ltd.)
Kauppa toteutui huhtikuussa. Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa
jäljelle jäävän
25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka
perustuu yhtiöiden vuoden
2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin omistusosuuteen liittyvä
lisäkauppahinta ja
jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi
perustuen johdon
parhaaseen arvioon niiden määrästä.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiöiden alustaviin taseisiin per
31.3.2008, jotka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin
laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Yhtiöiden alustavat taseet ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.

Hankinta on kirjattu IFRS 3:n sallimalla tavalla hyvin alustavana.
Oriola-KD tekee hankinta-
ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat oikaisut
näihin alustaviin arvioihin.

Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD-konserniin
1.4.2008 alkaen ja alla oleva
laskelma sisältää molempien yhtiöiden hankinnan.

Alustavat tiedot hankitusta
nettovarallisuudesta ja
liikearvosta ovat seuraavat:

                     Käypään   Käypä
                     arvoon    arvo
             Tasearvo   arvostaminen  Milj.
             Milj. EUR    Milj. EUR   EUR

  Aineelliset
  hyödykkeet        5,0       1,8     6,8
  Muut aineettomat
  hyödykkeet        3,5      41,5     45,0
  Laskennallinen
  verosaaminen       1,2       0,0     1,2
  Vaihto-omaisuus,
  maksetut ennakot     68,5      0,0     68,5
  Myyntisaamiset      37,8      0,0     37,8
  Muut saamiset      4,8       0,0     4,8
  Rahavarat        2,7       0,0     2,7
  Laskennallinen
  verovelka        0,0      -10,4    -10,4
  Pitkäaikaiset
  korolliset velat     -8,8      0,0     -8,8
  Ostovelat ja muut
  korottomat velat    -103,7      0,0    -103,7
  Lyhytaikaiset
  korolliset velat     -8,9      0,0     -8,9
  Hankitut
  nettovarat        1,9      32,9     34,8

  Vastikkeen
  muodostuminen
   Kauppahinta                    -64,0
   Lisäkauppahinta
  ja 25% osto                     -35,8
   Hankinnan kulut                  -4,4
  Liikearvo                      69,4

  Maksettu
  rahavastike                     -64,0
  Hankinnan kulut                   -4,4
  Hankitut rahavarat                  2,7
  Yrityshankinnan
  nettorahavirta
  2008                        -65,8

  Alustava
  lisäkauppa-
  hintavelka                     -35,8
  Yrityshankinnan
  nettorahavirta
  yhteensä                      -101,6

Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä
saatavia synergiaetuja sekä
uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja mahdollisuuksia.Espoossa 20.8.2008

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com