Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009

13.8.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.8.2009 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-kesäkuun 2009 taloudelliset tiedot. Yhtiö on
1.1.2009 alkaen soveltanut uudistunutta IAS 1 -standardia sekä IFRS 8
-standardia. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 on laadittu IAS
34-standardin ja Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaisesti.
Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja
OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.6.2009


 * Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 815,8 miljoonaan euroon
  (1-6/2008: 733,3 miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto kasvoi 103 prosenttia 25,9 miljoonaan euroon
  (1-6/2008: 12,7 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos kasvoi 94 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon (1-6/2008:
  9,7 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,13 euroa (1-6/2008: 0,07 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,8 miljoonaa euroa (1-6/2008:
  -5,2 miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,1 prosenttia (1-6/2008: 12,3
  prosenttia)
 * Vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan
  edellisvuotta korkeampia


Avainlukuja 1.4. - 30.6.2009


 * Liikevaihto laski prosentin 412,3 miljoonaan euroon (4-6/2008:
  415,4 miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto kasvoi 219 prosenttia 13,5 miljoonaan euroon
  (4-6/2008: 4,2 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos kasvoi 261 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon (4-6/2008:
  2,7 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,07 euroa (4-6/2008: 0,02 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminta kehittyi
positiivisesti tammi-kesäkuussa 2009. Liikevaihto kasvoi 11
prosenttia ja liikevoitto 103 prosenttia edellisvuodesta lähinnä
Venäjän liiketoiminnan vahvan kehityksen seurauksena. Kesäkuussa
vahvistimme konsernin pääomarakennetta suunnatulla osakeannilla ja
sovimme ruotsalaisen KF:n kanssa yhteistyöstä Ruotsin vapautuneella
apteekkimarkkinalla. Panostamme erityisesti Venäjän liiketoiminnan
kehittämiseen, apteekkiliiketoiminnan aloittamiseen Ruotsissa ja
toiminnan tehostamiseen vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 815,8 miljoonaa
euroa (733,3 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 412,3 miljoonaa euroa (415,4 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-kesäkuussa 2009 oli 25,9 miljoonaa euroa (12,7
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 24,0 miljoonaa
euroa (12,9 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto
oli 13,5 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien
jälkeen 12,5 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa).

Oriola-KD panosti Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen,
valmistautumiseen Ruotsin markkinamuutokseen ja toiminnan
tehostamiseen. Ruotsin markkinamuutokseen valmistautumisen
kustannukset tammi-kesäkuussa 2009 olivat 6,0 miljoonaa euroa, joista
3,7 miljoonaa euroa kirjattiin toisella vuosineljänneksellä.

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-kesäkuussa 2009 olivat 1,8
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoitustuotot olivat
0,2 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksien kasvu johtui lähinnä
Venäjän yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008.

Verot tammi-kesäkuussa 2009 olivat 5,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Nettotulos tammi-kesäkuussa 2009 oli 18,7 miljoonaa euroa (9,7
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli 9,8
miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n tammi-kesäkuun 2009 osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa
(0,07 euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,07
euroa (0,02 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto tammi-kesäkuussa 2009 oli 16,1 prosenttia
(12,3 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 19,1 prosenttia (9,7
prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2009 oli 819,2 miljoonaa euroa
(817,0 miljoonaa euroa). Rahavarat kesäkuun lopussa 2009 olivat 42,2
miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 205,5
miljoonaa euroa (194,2 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 25,8 prosenttia (24,4 prosenttia). Ruotsin kruunun (SEK) ja
Venäjän ruplan (RUB) heikentyminen pienensi Oriola-KD:n omaa pääomaa
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Korolliset nettovelat kesäkuun 2009 lopussa olivat 101,1 miljoonaa
euroa (18,9 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 49,2 prosenttia
(9,7 prosenttia). Kesäkuun lopun 143,3 miljoonan euron (61,0
miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat noin 79 miljoonan
euron yritystodistusohjelman käytöstä, noin 21 miljoonan euron
apteekkien ennakkomaksuista Suomessa ja Venäjän yhtiöiden jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidusta noin 43 miljoonan
euron loppukauppahintaan liittyvästä velasta. Oriola-KD:llä on 150
miljoonan euron yritystodistusohjelma. Oriola-KD:n noin 78 miljoonan
euron limiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2009 oli -5,8
miljoonaa euroa (-5,2 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset
olivat -24,6 miljoonaa euroa (-17,8 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma
kasvoi lähinnä Venäjän yhtiöiden kasvun ja Suomen ensimmäiseen
vuosineljännekseen liittyvän kausiluonteisen käyttöpääoman kasvun
seurauksena. Investointien nettorahavirta oli -26,7 miljoonaa euroa
(-74,7 miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 75 prosentin
omistusosuuden hankintaan liittyvän 21,7 miljoonan euron
lisäkauppahinnan maksun. Tammi-kesäkuun 2009 kassavirta investointien
jälkeen oli -32,5 miljoonaa euroa (-79,9 miljoonaa euroa).
Rahoituksen rahavirta sisältää toukokuussa maksetun 11,3 miljoonan
euron osingon ja kesäkuussa toteutetun 20,6 miljoonan euron suunnatun
osakeannin.

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2009 investoinnit olivat 24,0 miljoonaa euroa (113,2
miljoonaa euroa), jotka liittyivät lähinnä Venäjän yhtiöiden
ennakoidun loppukauppahinnan kasvuun, Kronans Droghandel AB:n
vähemmistöosuuden ostoon Ruotsissa ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2009 oli 4399 (4626), josta 16
prosenttia työskenteli Suomessa (15 prosenttia), 9 prosenttia
Ruotsissa (8 prosenttia), 70 prosenttia Venäjällä (72 prosenttia)
sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (5
prosenttia).

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa,
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-kesäkuussa 2009 oli 258,5 miljoonaa euroa (260,3 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa (132,7
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa
euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 0,2 prosenttia (6,4 prosenttia)
tammi-kesäkuussa 2009. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa
huhtikuun alussa 2009 heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009. Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,8 prosenttia
(47,9 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2009 (lähde: IMS Health).
Katsauskaudella ei ollut merkittäviä jakelusopimusmuutoksia Suomessa.

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
kesäkuun 2009 lopussa oli 475 (462).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-kesäkuussa 2009 oli 256,3 miljoonaa euroa (280,8 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto -2,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 130,2 miljoonaa euroa (141,0
miljoonaa euroa) ja liikevoitto -2,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa
euroa).

Liikevaihtoa pienensivät Oriola-KD:n markkinaosuuden pienentyminen ja
Ruotsin kruunun (SEK) heikentyminen. Ruotsin markkinamuutokseen
valmistautumisen kustannukset tammi-kesäkuussa 2009 olivat 6,0
miljoonaa euroa, joista 3,7 miljoonaa euroa kirjattiin toisella
vuosineljänneksellä. Valmistautumisen kokonaiskustannuksesta 0,6
miljoonaa euroa on kirjattu konsernin kustannukseksi. Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa
2009 ilman hankkeeseen liittyviä kustannuksia oli 3,1 miljoonaa
euroa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,8 prosenttia (5,6 prosenttia)
tammi-kesäkuussa 2009. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupassa oli 41,4 prosenttia (43,9 prosenttia) tammi-kesäkuussa
2009 (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana Oriola-KD:n jakelusta
poissiirtyneitä lääkevalmistajia olivat Schering-Plough ja Organon
Ruotsissa.

Ruotsin valtiopäivät päättivät 29.4.2009 muutoksesta, jonka mukaan
apteekkimonopoli puretaan 1.7.2009 alkaen. Apteekkimarkkinan
vapautumisen jälkeen myös muut toimijat kuin Apoteket AB voivat
harjoittaa apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa. Vapautumiseen liittyen
466 apteekkia myydään suurille ja keskisuurille yhtiöille ja 150
valtion omistukseen jäävää apteekkia myydään erikseen myöhemmin
pienyrittäjille. Apoteket AB:n omistukseen jää 330 apteekkia.
Ruotsissa oli kesäkuun lopussa 2009 yhteensä 946 apteekkia.

Oriola-KD ja ruotsalainen KF (Kooperativa Förbundet) ilmoittivat
15.6.2009 yhteistyöstä Ruotsin vapautuvalla apteekkimarkkinalla.
Yhteistyö sisältää valmistautumisen Apoteket AB:n omistamien
apteekkiklusterien myyntiprosessiin ja uusien apteekkien perustamisen
lähinnä KF:n omistamien Coop hyper- ja supermarkettien yhteyteen.
Yhtiöiden tavoitteena on perustaa yhteisyritys, jossa Oriola-KD:llä
on määräenemmistö ja vastuu apteekkiketjun kehittämisestä ja
johtamisesta. Yhteisyrityksen perustamisen ehtona on riittävän
apteekkimäärän hankkiminen apteekkiklusterien myyntiprosessissa, mikä
mahdollistaisi merkittävän uuden apteekkiketjun luomisen.
Yhteisyritys harjoittaisi apteekkiliiketoimintaa Kronans Droghandel
-brändillä.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
kesäkuun 2009 lopussa oli 270 (261).

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-kesäkuussa 2009 oli 213,9 miljoonaa euroa (Proforma 189,8
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 16,3 miljoonaa euroa (Proforma
-1,8 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 106,6
miljoonaa euroa (93,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 8,6 miljoonaa
euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Venäjältä ostetut vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen.

Panostukset Venäjän liiketoiminnan kasvuun ja toiminnan tehostamiseen
sekä kehittämiseen paransivat tammi-kesäkuun 2009 liikevoittoa.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi noin 30 prosenttia ja Oriola-KD:n
liikevaihto yli 35 prosenttia Venäjän ruplissa (RUB) tammi-kesäkuussa
2009 edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Oriola-KD:llä oli
kesäkuun 2009 lopussa 163 apteekkia Moskovan alueella (142
apteekkia).

Lääkkeiden vähittäiskauppayhtiön (OOO Vitim & Co) toimitusjohtajaksi
on nimitetty Henrijs Fogels ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön (OOO
Moron) toimitusjohtajaksi on nimitetty Vladimir Kniazev. Venäjän
yhtiöiden perustajat ja nykyiset vähemmistöosakkaat Igor ja Oleg
Yankov jatkavat Vitimin ja Moronin hallitusten jäseninä.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
kesäkuun 2009 lopussa oli 3119 (3333).

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-kesäkuussa 2009 oli 17,4 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa)
ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
Haasteellinen markkinatilanne Baltian maissa heikensi liikevaihtoa ja
liikevoittoa.

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
kesäkuun 2009 lopussa oli 153 (165).

Terveydenhuollon kauppa

Terveydenhuollon kaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 69,9
miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,7 miljoonaa
euroa (4,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli
34,9 miljoonaa euroa (38,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 3,0
miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). ConvaTec haavanhoito- ja
avannetuotteiden Suomen liiketoiminnan myynti tuotteiden
valmistajalle paransi toisen vuosineljänneksen liikevoittoa. Ruotsin
Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti
vuoden 2009 aikana.

Henkilöstön määrä 30.6.2009 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 382 (404).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,0
miljoonaa euroa) tammi-kesäkuussa 2009. Toisen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).
Liikevoitto parani lähinnä Suomen, Ruotsin ja Tanskan liiketoiminnan
positiivisen kehityksen seurauksena.

Oriola-KD Oyj:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot
yhdistettiin vuonna 2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon
kaupan liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70
prosenttia.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa
2009:


Osakkeiden vaihto        tammi-kesäkuu 2009 tammi-kesäkuu 2008
                 A-sarja B-sarja  A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl           2,9   42,2    1,9   22,0
Vaihto, milj. euroa          6,3   95,9    5,3   63,3
Ylin kurssi, euroa          2,85   2,85   3,10   3,10
Alin kurssi, euroa          1,68   1,68   2,50   2,60
Päätöskurssi kauden lopussa,     2,77   2,76   2,66   2,69
euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
omat osakkeet, 31,6 prosenttia (16,9 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 6,0
prosenttia (3,7 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 44,8 prosenttia (24,2
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2009 oli 417 miljoonaa euroa (380
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta
osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 150.480 kappaletta yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille
osana konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmää. Nämä
osakkeet edustivat noin 0,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin
0,01 % kokonaisäänimäärästä.

Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 343.472 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,23 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 3.6.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
16.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta
osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen 9.350.000 uutta B-sarjan
osaketta institutionaalisille sijoittajille. Suunnatussa annissa
liikkeeseen lasketut uudet B-sarjan osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin, ja ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalla 8.6.2009 yhdessä vanhojen B-sarjan
osakkeiden kanssa. Osakeannin jälkeen yhtiössä oli yhteensä
151.257.828 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 48.392.203
kappaletta ja B-sarjan osakkeita on 102.865.625 kappaletta.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 26.6.2009 tekemien
osakekauppojen jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
§:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Keskinäisen
työeläkevakuutusyhtiön Varman suora omistusosuus osakelajikohtaisesti
on 3,56 prosenttia Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja 5,21 prosenttia
osakkeiden äänimäärästä 26.6.2009.

Kesäkuun 2009 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(141.907.828), joista A-osakkeita oli 48.392.203 kappaletta
(48.822.862) ja B-osakkeita 102.865.625 kappaletta (93.084.966).
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2009 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 300.000 kappaletta (2.422.543).

Yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 21.4.2009 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä oli 15.5.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik,
Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika
Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
palkkioksi 27.500 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa.
Toimikausipalkkiot suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa
kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen
tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on
lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä
muutetaan. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava: Yhtiöjärjestyksen
3 §:ssä olevat maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistettiin;
Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä
yksinkertaistettiin sekä poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä
koskevat maininnat; Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta
koskevan 7 §:n sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa; Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat
varatilintarkastajasta poistettiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä on
vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö; Varsinaista
yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n sanonnat muutettiin
vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa sekä edellä esitettyä 9 §:ää
koskevaa muutosta liittyen varatilintarkastajan valitsematta
jättämiseen; Yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräystä koskien
yhtiökokouskutsua muutettiin siten, että kutsu on toimitettava
vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 14.000.000 yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2008 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön B-osakkeiden
maksullisesta osakeannista
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa
uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 28.000.000 yhtiön B-osaketta,
mikä määrä vastaa noin 19,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla
annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä
osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat
osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla
hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun
maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:

Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty
riskienhallintaan liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu
kauppahinta on suojattu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä.
Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan (RUB) arvon muutoksilla
on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Oriola-KD on
investoinut Venäjän yhtiöiden 75 %:n ostoon noin 90 miljoonaa euroa,
ennakoinut 25 %:n loppukauppahinnan olevan noin 43 miljoonaa euroa ja
lisäksi lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 56 miljoonalla
eurolla kesäkuun loppuun mennessä. Venäjän yhtiöillä ei ole konsernin
ulkopuolisia lainoja.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta
Oriola-KD:n tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistuneella loppuunsaattamisella,
Venäjällä toimivien yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella,
yleisellä markkinakehityksellä Venäjällä ja finanssimarkkinoiden
epävarmuudella on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin.
Ruotsin apteekkimarkkinan muutokseen liittyy epävarmuustekijöitä,
joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n
liiketoimintaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj ilmoitti 6.7.2009, että yhteensä 265.170 A-osaketta
muunnettiin 265.170 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty
kaupparekisteriin 6.7.2009. Muuntamisen jälkeen yhtiöllä on
A-osakkeita 48.127.033 kappaletta ja B-osakkeita 103.130.795
kappaletta. Osakkeita on yhteensä 151.257.828 kappaletta ja
osakkeiden kokonaisäänimäärä on yhteensä 1.065.671.455 ääntä.

Oriola-KD Oyj antoi 28.7.2009 ennakkotietoa tammi-kesäkuu 2009
tuloksesta.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2009 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin
15-20 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa (RUB). Terveydenhuollon
laite- ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja
Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto huhtikuussa 2009 heikentää Suomen
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kehitystä
on liian aikaista ennakoida apteekkimarkkinan muutoksen aiheuttamien
vaikutusten johdosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan.

29.4.2009 annettu ohjeistus liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden
liikevaihtoa korkeampi.

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoiton ilman Ruotsin strategiseen
hankkeeseen liittyviä valmistelukustannuksia arvioidaan olevan vuoden
2008 liikevoittoa korkeampi.

Uusi ohjeistus liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan
edellisvuotta korkeampia.


Taulukot


Konsernin laaja
tuloslaskelma       1.1.-   1.1.-   1.4.-   1.4.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR   30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Liikevaihto        815,8   733,3   412,3   415,4   1580,8
Myytyjen suoritteiden
kulut           -696,3  -643,2  -353,8  -361,2  -1370,0
Bruttokate         119,5   90,1   58,5   54,1   210,8
Liiketoiminnan muut
tuotot            3,2    2,0    2,7    0,9    3,4
Myynnin ja
jakelun kulut       -81,6   -66,7   -41,6   -40,9   -146,7
Hallinnon kulut      -17,0   -13,7   -6,9   -10,3   -33,3
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta          1,8    1,0    0,8    0,4    2,2
Liikevoitto         25,9   12,7   13,5    4,2    36,4
Rahoitustuotot
 ja kulut          -1,8    0,2   -1,0   -0,4    -1,8
Voitto ennen veroja     24,0   12,9   12,5    3,8    34,6
Tuloverot*)         -5,3   -3,2   -2,7   -1,1    -7,2
Katsauskauden voitto    18,7    9,7    9,8    2,7    27,5
Muut laajan tuloksen
erät:
Muuntoero          -7,0   -0,9    4,1   -1,3   -27,6
Katsauskauden
laaja tulos         11,7    8,8   13,9    1,4    -0,1

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     18,7    9,6    9,8    2,7    27,4
Vähemmistölle        0,0    0,0    0,0    0,0    0,1

Katsauskauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     11,7    8,7   13,9    1,4    -0,2
Vähemmistölle        0,0    0,1    0,0    0,0    0,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,13   0,07   0,07   0,02    0,19
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,13   0,07   0,07   0,02    0,19

*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta
vastaava vero.
Konsernin tase
(IFRS), milj. EUR

VARAT               30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet          53,1    60,9    54,5
Liikearvo                118,9    106,1    105,1
Muut aineettomat hyödykkeet       38,7    46,4    41,9
Osuudet osakkuusyrityksissä       28,4    27,6    28,5
Muut pitkäaikaiset saamiset        8,7     9,8     9,8
Laskennalliset verosaamiset        2,3     1,6     0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      250,1    252,3    240,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             261,1    246,1    250,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     265,8    276,3    252,9
Rahavarat                42,2    42,2    46,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä      569,1    564,7    550,1

VARAT YHTEENSÄ             819,2    817,0    790,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT        30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008

Oma pääoma
Osakepääoma               36,2    36,2    36,2
Muut rahastot              50,8    30,1    30,1
Kertyneet voittovarat          118,6    126,8    118,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä           205,5    193,1    184,4
Vähemmistöosuus              0,0     1,1     1,0
Oma pääoma yhteensä           205,5    194,2    185,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat         14,1    18,8    16,5
Eläkevelvoitteet             4,3     4,4     4,2
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat      0,1    10,3    27,9
Muut pitkäaikaiset velat         0,0    27,2     0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä       18,5    60,7    48,5

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
velat                  451,9    511,2    475,8
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat     143,2    50,7    80,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä      595,1    562,0    556,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      819,2    817,0    790,6
Laskelma
konsernin oman
pääoman
muutoksista
(IFRS):
                            Emoyhtiön
                           omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
         Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR     pääoma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1  203,6
Osinko                    -11,3    -11,3  0,0  -11,3
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0  -7,0   -7,0
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,2     0,2       0,2
Katsauskauden
laaja tulos             -0,9    9,6     8,7  0,0   8,7
Oma pääoma
30.6.2008      36,2   30,1  -3,4   130,2    193,1  1,1  194,2


Oma pääoma
1.1.2009      36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,1  185,5
Osinko                    -11,3    -11,3      -11,3
Osakeanti          20,6              20,6      20,6
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0  -1,1   -1,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,1     0,1       0,1
Katsauskauden
laaja tulos             -7,0   18,7     11,7      11,7
Oma pääoma
 30.6.2009     36,2   50,8  -37,1   155,7    205,5  0,0  205,5
Konsernin rahavirtalaskelma       1.1.-   1.1.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR          30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Liikevoitto               25,9   12,7    36,4
Suunnitelman mukaiset poistot       4,8    5,0    9,8
Käyttöpääoman muutos          -24,6   -17,8   -52,2
Rahoituserien ja
verojen rahavirta            -8,1   -3,6    -6,8
Muut oikaisut              -3,8   -1,5    -5,2
Liiketoiminnan nettorahavirta      -5,8   -5,2   -18,1

Investointien nettorahavirta      -26,7   -74,7   -75,3

Rahoituksen nettorahavirta        28,8   -9,0    10,5

Rahavarojen muutos            -3,7   -88,9   -82,9

Rahavarat tilikauden
alussa                  46,5   131,0   131,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -0,5    0,1    -1,6
Rahavarojen muutos            -3,7   -88,9   -82,9
Rahavarat tilikauden lopussa       42,2   42,2    46,5
Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset    1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR                30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Kirjanpitoarvo kauden alussa        54,5   56,3    56,3
Lisäykset tytäryritysten hankintojen
kautta                    0,0    7,2    6,9
Lisäykset                  2,8    2,2    4,0
Vähennykset                 -0,7   -1,4    -2,2
Poistot                   -3,2   -3,2    -6,7
Kurssierot                 -0,3   -0,1    -3,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        53,1   60,9    54,5
                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut         30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Omavaraisuusaste, %       25,8 %  24,4 %   25,1 %
Oma pääoma/osake, e        1,36   1,37    1,30
Sijoitetun pääoman tuotto, %  16,1 %  12,3 %   13,5 %
Oman pääoman tuotto, %     19,1 %   9,7 %   14,1 %
Korolliset nettovelat, Me   101,1 Me  18,9 Me  62,2 Me
Nettovelkaantumisaste, %    49,2 %   9,7 %   33,5 %
Osakekohtainen tulos, e      0,13   0,07    0,19
Osakkeita keskimäärin, tkpl  143 044  141 370  141 393
Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

30.6.2009
               Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa           2,1            40,8
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset       0,3            20,0

30.6.2008
               Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,1      27,5
Ostetut valuuttaoptiot

Annetut vakuudet omista
sitoumuksista
milj. EUR           30.06.2009  30.06.2008   31.12.2008
Annetut takaukset          35,6     26,8      37,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     2,0      2,0
Annetut yrityskiinnitykset      1,9     21,9      2,2
Muut takaukset ja vastuut       1,4     26,2      1,2
Yhteensä               41,0     76,9      43,2
Ulkopuolisten puolesta annetut takaukset 0,0 0,0 0,0
Leasing-vastuut              0,4 0,5 0,4
Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 34,7 28,9 33,3
                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto tomintasegmenteittäin,
milj. EUR               30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                258,5   260,3   533,4
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                256,3   280,8   535,9
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                213,9   93,8   318,9
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 17,4   19,7    37,4
Terveydenhuollon kauppa           69,9   78,8   155,2
Hammashoidon kauppa             0,0    0,0    0,0
Konserni yhteensä             815,8   733,3   1580,8
Liikevoitto toimintasegmenteittäin,    1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR               30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 8,8    7,1    16,6
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 -2,3    3,3    6,0
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 16,3   -1,0    8,2
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 0,4    0,6    1,1
Terveydenhuollon kauppa           4,7    4,4    7,9
Hammashoidon kauppa             1,8    1,0    2,1
Konsernihallinto ja muut          -3,7   -2,6    -5,6
Konserni yhteensä              25,9   12,7    36,4

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella             4 460   2 947   3 807
Henkilömäärä kauden lopussa        4 399   4 626   4 709
Liikevaihto
tomintasegmenteittäin,      4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR             2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa           131,9 126,6 144,0 129,1 132,7 127,6
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa           130,2 126,1 125,9 129,2 141,0 139,8
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa           106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa            8,8  8,6  9,2  8,4  9,8 10,0
Terveydenhuollon kauppa      34,9 35,0  42,7 33,8 38,1 40,6
Hammashoidon kauppa        0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Konserni yhteensä        412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0
Liikevoitto toimintasegmenteittäin,  4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR               2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              4,9 3,9  4,7 4,8 3,2 3,9
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              -2,0 -0,4  1,3 1,4 1,6 1,7
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              8,6 7,6  8,9 0,3 -1,0 0,0
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              0,2 0,1  0,3 0,2 0,3 0,3
Terveydenhuollon kauppa        3,0 1,7  1,7 1,8 1,5 2,9
Hammashoidon kauppa          0,7 1,1  0,8 0,3 0,4 0,6
Konsernihallinto ja muut       -2,0 -1,6  -1,9 -1,0 -1,8 -0,8
Konserni yhteensä           13,5 12,4  15,8 7,9 4,2 8,5
                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto markkina-alueittain, milj.
EUR                  30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Suomi                   289,2   299,2   618,2
Ruotsi                   289,0   313,5   568,9
Venäjä                   213,9   93,8   319,0
Baltian maat                22,1   25,2    48,2
Muut maat                  1,8    1,6    26,5
Konserni yhteensä             815,8   733,3   1580,8
                 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevaihto markkina-alueittain,
milj. EUR             2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomi              146,2 143,0 174,5 144,6 150,5 148,7
Ruotsi              147,5 141,5 111,1 144,4 157,8 155,7
Venäjä              106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian maat           11,1 11,0  12,1 10,9 12,5 12,7
Muut maat             1,0  0,8  24,1  0,8  0,8  0,8
Konserni yhteensä        412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0

Venäjältä ostettujen vähittäis-
ja tukkukauppayhtiöiden
konsolidoitu
Proforma liikevaihto oli noin 96
miljoonaa euroa ja konsolidoitu
Proforma liiketappio -0.8
miljoonaa euroa
tammi-maaliskuussa 2008.
YRITYSHANKINNAT

Vitim & Co ja Moron Ltd lopullisen hankintahinnan kohdentaminen


Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa 2008 ostavansa 75 prosenttia
Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.). Kauppa toteutui huhtikuussa 2008.
Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu
yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin
omistusosuuteen liittyvä lisäkauppahinta ja jäljelle jäävän 25
prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi perustuen johdon
parhaaseen arvioon niiden määrästä.

Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Vuoden
2008 tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin ei ole tehty olennaisia
muutoksia, lukuun ottamatta jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden ostoon liittyvää arvioitua loppukauppahintavelkaa.
Alkuperäinen ruplissa tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia. Hankittujen
yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin 1.4.2008 alkaen
ja alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden hankinnan.

Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat
seuraavat:                                Käypä
                       Käypään arvoon   arvo
                Tasearvo  arvostaminen Milj.  Milj.
               Milj. EUR         EUR   EUR

Aineelliset hyödykkeet       5,0         1,8   6,9
Muut aineettomat hyödykkeet     5,4         41,5   46,9
Laskennallinen verosaaminen     0,7         0,0   0,7
Vaihto-omaisuus, maksetut
ennakot              69,2         0,0   69,2
Myyntisaamiset           39,6         0,0   39,6
Muut saamiset            5,0         0,0   5,0
Rahavarat              3,0         0,0   3,0
Laskennallinen verovelka      0,0        -10,4  -10,4
Pitkäaikaiset korolliset
velat               -8,8         0,0   -8,8
Ostovelat ja muut korottomat
velat              -108,5         0,0  -108,5
Lyhytkaikaiset korolliset
velat               -8,9         0,0   -8,9
Hankitut nettovarat         1,7         32,9   34,7

Vastikkeen muodostuminen
 Kauppahinta                          -64,0
 Lisäkauppahinta ja 25% osto                  -64,6
 Hankinnan kulut                        -4,4
Liikearvo                            98,4

Maksettu rahavastike                      -64,0
Maksettu lisäkauppahinta                    -21,7
Hankinnan kulut                         -4,4
Hankitut rahavarat                        3,0
Yrityshankinnan
nettorahavirta 30.6.2009
mennessä                            -87,1

Alustava lisäkauppahintavelka                  -42,9
Yrityshankinnan nettorahavirta yhteensä            -130,0


Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä
saatavia synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja
mahdollisuuksia.Espoossa 12.8.2009

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com