Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009

29.10.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.10.2009 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-syyskuun 2009 taloudelliset tiedot. Yhtiö on
1.1.2009 alkaen soveltanut uudistunutta IAS 1 -standardia sekä IFRS 8
-standardia. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 on laadittu IAS
34-standardin ja Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaisesti.
Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja
OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.9.2009


 * Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 1226,6 miljoonaan euroon
  (1-9/2008: 1131,7 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto kasvoi 87 prosenttia 38,5 miljoonaan euroon
  (1-9/2008: 20,6 miljoonaa euroa)

 * Nettotulos kasvoi 90 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon (1-9/2008:
  15,1 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,20 euroa (1-9/2008: 0,11 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,4 miljoonaa euroa (1-9/2008:
  -22,6 miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,5 prosenttia (1-9/2008: 13,4
  prosenttia)
 * Vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuotta
  korkeampi ja liikevoiton merkittävästi edellisvuotta parempi


Avainlukuja 1.7. - 30.9.2009


 * Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 410,8 miljoonaan euroon
  (7-9/2008: 398,4 miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto kasvoi 60 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon
  (7-9/2008: 7,9 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos kasvoi 83 prosenttia 10,0 miljoonaan euroon (7-9/2008:
  5,4 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,07 euroa (7-9/2008: 0,04 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminta kehittyi
positiivisesti tammi-syyskuussa 2009. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia
ja liikevoitto 87 prosenttia edellisvuodesta. Panostamme vuoden 2009
viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Venäjän liiketoiminnan
kehittämiseen, apteekkiliiketoiminnan aloittamiseen Ruotsissa ja
konsernirakenteen selkeyttämiseen".

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 1226,6 miljoonaa
euroa (1131,7 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 410,8 miljoonaa euroa (398,4 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-syyskuussa 2009 oli 38,5 miljoonaa euroa (20,6
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 36,7 miljoonaa
euroa (20,2 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto
oli 12,6 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien
jälkeen 12,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa).

Oriola-KD panosti Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen,
valmistautumiseen Ruotsin markkinamuutokseen ja toiminnan
tehostamiseen. Ruotsin markkinamuutokseen valmistautumisen
kustannukset tammi-syyskuussa 2009 olivat 8,0 miljoonaa euroa, joista
2,0 miljoonaa euroa kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä.

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-syyskuussa 2009 olivat 1,8
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoituskustannukset
olivat 0,4 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksien kasvu johtui
lähinnä Venäjän yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008.

Verot tammi-syyskuussa 2009 olivat 8,0 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Nettotulos tammi-syyskuussa 2009 oli 28,7 miljoonaa euroa (15,1
miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen nettotulos oli 10,0
miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n tammi-syyskuun 2009 osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa
(0,11 euroa). Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli
0,07 euroa (0,04 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa 2009 oli 15,5 prosenttia
(13,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 18,9 prosenttia (10,0
prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2009 oli 855,5 miljoonaa euroa
(796,7 miljoonaa euroa). Rahavarat syyskuun lopussa 2009 olivat 52,3
miljoonaa euroa (20,4 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 219,7
miljoonaa euroa (196,9 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 26,4 prosenttia (25,3 prosenttia). Ruotsin kruunun (SEK) ja
Venäjän ruplan (RUB) heikentyminen vaikuttivat alentavasti
Oriola-KD:n omaan pääomaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.

Korolliset nettovelat syyskuun 2009 lopussa olivat 97,1 miljoonaa
euroa (39,0 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 44,2 prosenttia
(19,8 prosenttia). Syyskuun lopun 149,4 miljoonan euron (59,4
miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat noin 77 miljoonan
euron yritystodistusohjelman käytöstä, noin 22 miljoonan euron
apteekkien ennakkomaksuista Suomessa ja Venäjän yhtiöiden jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidusta noin 49 miljoonan
euron loppukauppahintaan liittyvästä velasta. Oriola-KD:llä on 150
miljoonan euron yritystodistusohjelma. Oriola-KD:n noin 79 miljoonan
euron limiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2009 oli 6,4 miljoonaa
euroa (-22,6 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat
-26,2 miljoonaa euroa (-43,3 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma kasvoi
lähinnä Venäjän yhtiöiden kasvun ja Suomen ensimmäiseen
vuosineljännekseen liittyvän kausiluonteisen käyttöpääoman kasvun
seurauksena. Investointien nettorahavirta oli -29,6 miljoonaa euroa
(-76,0 miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 75 prosentin
omistusosuuden hankintaan liittyvän 21,7 miljoonan euron
lisäkauppahinnan maksun. Tammi-syyskuun 2009 kassavirta investointien
jälkeen oli -23,2 miljoonaa euroa (-98,5 miljoonaa euroa).
Rahoituksen rahavirta sisältää toukokuussa maksetun 11,3 miljoonan
euron osingon ja kesäkuussa toteutetun 20,6 miljoonan euron suunnatun
osakeannin.

Investoinnit

Tammi-syyskuun 2009 investoinnit olivat 31,5 miljoonaa euroa (112,3
miljoonaa euroa), jotka liittyivät lähinnä Venäjän yhtiöiden
ennakoidun loppukauppahinnan kasvuun, Kronans Droghandel AB:n
vähemmistöosuuden ostoon Ruotsissa ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2009 oli 4254 (4696), josta 15
prosenttia työskenteli Suomessa (14 prosenttia), 9 prosenttia
Ruotsissa (8 prosenttia), 71 prosenttia Venäjällä (73 prosenttia)
sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (5
prosenttia).

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa,
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa.

Muutoksia Oriola Oy:n yhtiörakenteessa

Oriola-KD aloitti kolmannella vuosineljänneksellä Oriola Oy:n
pohjoismaisten liiketoimintojen osittaisjakautumisen valmistelun.
Jakautumisessa Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa jatkaa Oriola
Oy:ssä ja Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnot siirretään uuteen
perustettavaan Oriola-KD Healthcare Oy -yhtiöön. Vuoden 2010 alussa
toteutettavan jakautumisen jälkeen Oriola-KD Oyj:llä on Suomessa
kaksi 100 prosenttisesti omistettua liiketoimintaa harjoittavaa
tytäryhtiötä, Oriola Oy ja Oriola-KD Healthcare Oy. Jakautuminen
selkeyttää konsernirakennetta ja tehostaa liiketoimintojen
operatiivista johtamista. Se on jatkoa aiemmin toteutetuille
rakennemuutoksille Ruotsissa. Muutoksella ei ole vaikutusta
Oriola-KD:n toimintasegmentteihin.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-syyskuussa 2009 oli 378,9 miljoonaa euroa (389,4 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 13,7 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 120,4 miljoonaa euroa
(129,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (4,8
miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 0,0 prosenttia (6,7 prosenttia)
tammi-syyskuussa 2009. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa
huhtikuun alussa 2009 heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009. Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,9 prosenttia
(47,8 prosenttia) tammi-syyskuussa 2009 (lähde: IMS Health).
Katsauskaudella ei ollut merkittäviä jakelusopimusmuutoksia Suomessa.

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
syyskuun 2009 lopussa oli 460 (433).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-syyskuussa 2009 oli 388,1 miljoonaa euroa (410,0 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto -2,8 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 131,8 miljoonaa euroa
(129,2 miljoonaa euroa) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (1,4
miljoonaa euroa).

Liikevaihtoa pienensivät Oriola-KD:n markkinaosuuden pienentyminen ja
Ruotsin kruunun (SEK) heikentyminen. Ruotsin markkinamuutokseen
valmistautumisen kustannukset tammi-syyskuussa 2009 olivat 8,0
miljoonaa euroa, joista 2,0 miljoonaa euroa kirjattiin kolmannella
vuosineljänneksellä. Valmistautumisen kokonaiskustannuksesta 0,6
miljoonaa euroa on kirjattu konsernin kustannukseksi. Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto tammi-syyskuussa
2009 ilman hankkeeseen liittyviä kustannuksia oli 4,6 miljoonaa
euroa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,6 prosenttia (4,9 prosenttia)
tammi-syyskuussa 2009. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupassa oli 41,4 prosenttia (44,0 prosenttia) tammi-syyskuussa
2009 (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana Oriola-KD:n jakelusta
poissiirtyneitä lääkevalmistajia olivat Schering-Plough ja Organon
Ruotsissa.

Ruotsin valtiopäivät päättivät 29.4.2009 muutoksesta, jonka mukaan
apteekkimonopoli puretaan 1.7.2009 alkaen. Apteekkimarkkinan
vapautumisen jälkeen myös muut toimijat kuin Apoteket AB voivat
harjoittaa apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa. Vapautumiseen liittyen
466 apteekkia myydään suurille ja keskisuurille yhtiöille ja 150
valtion omistukseen jäävää apteekkia myydään erikseen myöhemmin
pienyrittäjille. Apoteket AB:n omistukseen jää 330 apteekkia.

Oriola-KD ja ruotsalainen KF (Kooperativa Förbundet) ilmoittivat
15.6.2009 yhteistyöstä Ruotsin vapautuvalla apteekkimarkkinalla.
Yhteistyö sisältää valmistautumisen Apoteket AB:n omistamien
apteekkiklusterien myyntiprosessiin ja uusien apteekkien perustamisen
lähinnä KF:n omistamien Coop hyper- ja supermarkettien yhteyteen.
Yhtiöiden tavoitteena on perustaa yhteisyritys, jossa Oriola-KD:llä
on määräenemmistö ja vastuu apteekkiketjun kehittämisestä ja
johtamisesta. Yhteisyritys harjoittaisi apteekkiliiketoimintaa
Kronans Droghandel -brändillä.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
syyskuun 2009 lopussa oli 277 (241).

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-syyskuussa 2009 oli 332,5 miljoonaa euroa (Proforma 287,6
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 22,8 miljoonaa euroa (Proforma
  -1,6 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 118,6 miljoonaa euroa (97,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 6,6
miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Venäjältä ostetut vähittäis-
ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Panostukset Venäjän
liiketoiminnan kasvuun ja toiminnan tehostamiseen sekä kehittämiseen
paransivat tammi-syyskuun 2009 liikevoittoa.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi noin 20 prosenttia ja Oriola-KD:n
liikevaihto yli 40 prosenttia Venäjän ruplissa (RUB) tammi-syyskuussa
2009 edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Oriola-KD:llä oli
syyskuun 2009 lopussa 170 apteekkia Moskovan alueella (140
apteekkia). Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin lääkkeiden
tukkukauppatoiminta Rostov on Donissa Etelä-Venäjällä.

Lääkkeiden vähittäiskauppayhtiön (OOO Vitim & Co) toimitusjohtajaksi
nimitettiin huhtikuussa 2009 Henry Fogels ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiön (OOO Moron) toimitusjohtajaksi Vladimir Kniazev.
Venäjän yhtiöiden perustajat ja nykyiset vähemmistöosakkaat Igor ja
Oleg Yankov jatkavat Vitimin ja Moronin hallitusten jäseninä.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
syyskuun 2009 lopussa oli 3011 (3459).

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-syyskuussa 2009 oli 25,4 miljoonaa euroa (28,1 miljoonaa euroa)
ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
Haasteellinen markkinatilanne Baltian maissa heikensi liikevaihtoa ja
liikevoittoa.

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
syyskuun 2009 lopussa oli 140 (164).

Terveydenhuollon kauppa

Terveydenhuollon kaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 101,7
miljoonaa euroa (112,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 6,6 miljoonaa
euroa (6,2 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 31,9 miljoonaa euroa (33,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,9
miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). ConvaTec haavanhoito- ja
avannetuotteiden Suomen liiketoiminnan myynti tuotteiden
valmistajalle toisella vuosineljänneksellä paransi tammi-syyskuun
liikevoittoa. Ruotsin Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta on
kehittynyt myönteisesti vuoden 2009 aikana.

Henkilöstön määrä 30.9.2009 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 367 (399).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa) tammi-syyskuussa 2009. Kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
Liikevoitto parani lähinnä Suomen, Ruotsin ja Tanskan liiketoiminnan
positiivisen kehityksen seurauksena.

Oriola-KD Oyj:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot
yhdistettiin vuonna 2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon
kaupan liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70
prosenttia.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa
2009:


Osakkeiden vaihto        tammi-syyskuu 2009 tammi-syyskuu 2008
                 A-sarja B-sarja  A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl           6,1   83,6    3,2   28,7
Vaihto, milj. euroa         15,0  214,4    8,5   79,1
Ylin kurssi, euroa          4,15   4,20   3,03   3,10
Alin kurssi, euroa          1,29   1,30   2,00   1,94
Päätöskurssi kauden lopussa,     4,10   4,13   2,00   2,00
euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
omat osakkeet, 61,7 prosenttia (22,5 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 12,6
prosenttia (6,3 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 86,1 prosenttia (31,4
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2009 oli 623,3 miljoonaa euroa
(283,8 miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta
osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 150.480 kappaletta yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille
osana konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmää. Nämä
osakkeet edustivat noin 0,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin
0,01 % kokonaisäänimäärästä.

Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 343.472 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,23 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 3.6.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
16.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta
osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen 9.350.000 uutta B-sarjan
osaketta institutionaalisille sijoittajille. Suunnatussa annissa
liikkeeseen lasketut uudet B-sarjan osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin, ja ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalla 8.6.2009 yhdessä vanhojen B-sarjan
osakkeiden kanssa. Osakeannin jälkeen yhtiössä oli yhteensä
151.257.828 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 48.392.203
kappaletta ja B-sarjan osakkeita on 102.865.625 kappaletta.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 26.6.2009 tekemien
osakekauppojen jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
§:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Keskinäisen
työeläkevakuutusyhtiön Varman suora omistusosuus osakelajikohtaisesti
on 3,56 prosenttia Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja 5,21 prosenttia
osakkeiden äänimäärästä 26.6.2009.

Syyskuun 2009 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(141.907.828), joista A-osakkeita oli 47.967.359 kappaletta
(48.692.203) ja B-osakkeita 103.290.469 kappaletta (93.215.625).
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuun 2009 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 724.844 kappaletta (2.553.202).

Yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 21.4.2009 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä oli 15.5.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik,
Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika
Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
palkkioksi 27.500 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa.
Toimikausipalkkiot suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa
kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen
tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on
lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä
muutetaan. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava: Yhtiöjärjestyksen
3 §:ssä olevat maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistettiin;
Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä
yksinkertaistettiin sekä poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä
koskevat maininnat; Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta
koskevan 7 §:n sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa; Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat
varatilintarkastajasta poistettiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä on
vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö; Varsinaista
yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n sanonnat muutettiin
vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa sekä edellä esitettyä 9 §:ää
koskevaa muutosta liittyen varatilintarkastajan valitsematta
jättämiseen; Yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräystä koskien
yhtiökokouskutsua muutettiin siten, että kutsu on toimitettava
vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 14.000.000 yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2008 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön B-osakkeiden
maksullisesta osakeannista
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa
uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 28.000.000 yhtiön B-osaketta,
mikä määrä vastaa noin 19,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla
annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä
osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat
osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla
hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun
maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:

Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty
riskienhallintaan liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu
kauppahinta on suojattu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä.
Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan (RUB) arvon muutoksilla
on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Oriola-KD on
investoinut Venäjän yhtiöiden 75 %:n ostoon noin 90 miljoonaa euroa,
ennakoinut 25 %:n loppukauppahinnan olevan noin 49 miljoonaa euroa ja
lisäksi lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 61 miljoonalla
eurolla syyskuun loppuun mennessä. Venäjän yhtiöillä ei ole konsernin
ulkopuolisia lainoja.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta
Oriola-KD:n tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistuneella loppuunsaattamisella,
vuoden 2010 alussa voimaantulevalla lääkkeiden hintasääntelyllä ja
kiristyvällä kilpailulla on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan
näkymiin Venäjällä. Ruotsin apteekkimarkkinan muutokseen liittyy
epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta
Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.


Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2009 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin
15-20 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa (RUB). Terveydenhuollon
laite- ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja
Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto huhtikuussa 2009 heikentää Suomen
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kehitystä
on liian aikaista ennakoida apteekkimarkkinan muutoksen aiheuttamien
vaikutusten johdosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan.

13.8.2009 annettu ohjeistus liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan
edellisvuotta korkeampia.

Uusi ohjeistus liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuotta
korkeampi ja liikevoiton merkittävästi edellisvuotta parempi.

Taulukot


Konsernin laaja
tuloslaskelma       1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR   30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Liikevaihto        1226,6  1131,7   410,8   398,4   1580,8
Myytyjen suoritteiden
kulut          -1052,9  -990,0  -356,6  -346,7  -1370,0
Bruttokate         173,7   141,8   54,2   51,7   210,8
Liiketoiminnan muut
tuotot            3,8    2,6    0,7    0,5    3,4
Myynnin ja
jakelun kulut       -120,1  -102,9   -38,4   -36,2   -146,7
Hallinnon kulut      -21,6   -22,2   -4,6   -8,5   -33,3
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta          2,7    1,3    0,8    0,3    2,2
Liikevoitto         38,5   20,6   12,6    7,9    36,4
Rahoitustuotot
 ja kulut          -1,8   -0,4    0,0   -0,5    -1,8
Voitto ennen veroja     36,7   20,2   12,6    7,3    34,6
Tuloverot*)         -8,0   -5,1   -2,7   -1,9    -7,2
Katsauskauden voitto    28,7   15,1   10,0    5,4    27,5
Muut laajan tuloksen
erät:
Muuntoero          -2,9   -3,7    4,1   -2,8   -27,6
Katsauskauden
laaja tulos         25,8   11,4   14,0    2,6    -0,1

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     28,7   15,0   10,0    5,4    27,4
Vähemmistölle        0,0    0,1    0,0    0,0    0,1

Katsauskauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     25,8   11,3   14,0    2,6    -0,2
Vähemmistölle        0,0    0,1    0,0    0,0    0,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,20   0,11   0,07   0,04    0,19
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,20   0,11   0,07   0,04    0,19

*) Veroina on
huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero.Konsernin tase
(IFRS), milj. EUR

VARAT               30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet          53,6    58,2    54,5
Liikearvo                127,7    104,3    105,1
Muut aineettomat hyödykkeet       38,6    46,3    41,9
Osuudet osakkuusyrityksissä       29,5    27,8    28,5
Muut pitkäaikaiset saamiset        8,0     9,7     9,8
Laskennalliset verosaamiset        2,9     1,8     0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      260,3    248,0    240,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             261,2    251,5    250,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     281,8    276,9    252,9
Rahavarat                52,3    20,4    46,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä      595,3    548,8    550,1

VARAT YHTEENSÄ             855,5    796,7    790,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT        30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008

Oma pääoma
Osakepääoma               36,2    36,2    36,2
Muut rahastot              50,8    30,1    30,1
Kertyneet voittovarat          132,7    129,5    118,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä           219,7    195,8    184,4
Vähemmistöosuus              0,0     1,1     1,0
Oma pääoma yhteensä           219,7    196,9    185,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat         13,8    18,7    16,5
Eläkevelvoitteet             4,5     4,3     4,2
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat      0,2     0,2    27,9
Muut pitkäaikaiset velat         0,0    28,9     0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä       18,6    52,1    48,5

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
velat                  468,1    488,5    475,8
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat     149,2    59,2    80,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä      617,3    547,8    556,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      855,5    796,7    790,6Laskelma
konsernin oman
pääoman
muutoksista
(IFRS):
                            Emoyhtiön
                           omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
         Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR     pääoma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1  203,6
Osinko                    -11,3    -11,3  0,0  -11,3
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0  -7,1   -7,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,3     0,3       0,3
Katsauskauden
laaja tulos             -3,7   15,0     11,3  0,1   11,4
Oma pääoma
30.9.2008      36,2   30,1  -6,2   135,7    195,8  1,1  196,9


Oma pääoma
1.1.2009      36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,1  185,5
Osinko                    -11,3    -11,3      -11,3
Osakeanti          20,6              20,6      20,6
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0  -1,1   -1,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,2     0,2       0,2
Katsauskauden
laaja tulos             -2,9   28,7     25,8      25,8
Oma pääoma
 30.9.2009     36,2   50,8  -33,0   165,8    219,7  0,0  219,7Konsernin rahavirtalaskelma        1.1.-   1.1.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR           30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Liikevoitto                 38,5   20,6    36,4
Suunnitelman mukaiset poistot        7,1    7,3    9,8
Käyttöpääoman muutos            -26,2   -43,3   -52,2
Rahoituserien ja
verojen rahavirta             -13,1   -7,3    -6,8
Muut oikaisut                0,1    0,1    -5,2
Liiketoiminnan nettorahavirta        6,4   -22,6   -18,1

Investointien nettorahavirta        -29,6   -76,0   -75,3

Rahoituksen nettorahavirta         28,6   -10,9    10,5

Rahavarojen muutos              5,5  -109,4   -82,9

Rahavarat tilikauden
alussa                   46,5   131,0   131,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     0,3   -1,2    -1,6
Rahavarojen muutos              5,5  -109,4   -82,9
Rahavarat tilikauden lopussa        52,3   20,4    46,5Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset    1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR                30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Kirjanpitoarvo kauden alussa        54,5   56,3    56,3
Lisäykset tytäryritysten hankintojen
kautta                    0,0    6,8    6,9
Lisäykset                  4,4    3,0    4,0
Vähennykset                 -1,1   -1,7    -2,2
Poistot                   -4,8   -5,1    -6,7
Kurssierot                  0,5   -1,0    -3,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        53,6   58,2    54,5

                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut              30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Omavaraisuusaste, %            26,4 %  25,3 %   25,1 %
Oma pääoma/osake, e             1,46   1,38    1,30
Sijoitetun pääoman tuotto, %       15,5 %  13,4 %   13,5 %
Oman pääoman tuotto, %          18,9 %  10,0 %   14,1 %
Korolliset nettovelat, Me        97,1 Me  39,0 Me  62,2 Me
Nettovelkaantumisaste, %         44,2 %  19,8 %   33,5 %
Osakekohtainen tulos, e           0,20   0,11    0,19
Osakkeita keskimäärin, tkpl       145 812  141 385  141 393Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

30.9.2009
               Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa           0,5            45,2
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,0      23,1

30.9.2008
               Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa                         35,2
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,3      28,8
Ostetut valuuttaoptiot

Annetut vakuudet omista
sitoumuksista
milj. EUR           30.09.2009  30.09.2008   31.12.2008
Annetut takaukset          32,5     35,1      37,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     2,0      2,0
Annetut yrityskiinnitykset      2,1     21,1      2,2
Muut takaukset ja vastuut       1,4     2,6      1,2
Yhteensä               37,9     60,9      43,2

Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset           0,0     0,0      0,0
Leasing-vastuut            0,3     0,5      0,4
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset           32,3     30,4      33,3                  1.1.-    1.1.-     1.1.-
Liikevaihto
tomintasegmenteittäin,
milj. EUR            30.9.2009  30.9.2008   31.12.2008
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa     378,9    389,4     533,4
Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa     388,1    410,0     535,9
Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa     332,5    191,6     318,9
Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      25,4     28,1      37,4
Terveydenhuollon kauppa       101,7    112,6     155,2
Hammashoidon kauppa          0,0     0,0      0,0
Konserni yhteensä         1226,6    1131,7     1580,8

Liikevoitto
toimintasegmenteittäin,       1.1.-    1.1.-     1.1.-
milj. EUR            30.9.2009  30.9.2008   31.12.2008
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      13,7     11,9      16,6
Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      -2,8     4,7      6,0
Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      22,8     -0,8      8,2
Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      0,6     0,8      1,1
Terveydenhuollon kauppa        6,6     6,2      7,9
Hammashoidon kauppa          2,6     1,3      2,1
Konsernihallinto ja muut       -5,1     -3,6      -5,6
Konserni yhteensä          38,5     20,6      36,4

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella         4 403    3 513     3 807
Henkilömäärä kauden lopussa     4 254    4 696     4 709Liikevaihto
tomintasegmenteittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 120,4 131,9 126,6 144,0 129,1 132,7 127,6
Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 131,8 130,2 126,1 125,9 129,2 141,0 139,8
Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 118,6 106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  8,0  8,8  8,6  9,2  8,4  9,8 10,0
Terveydenhuollon kauppa   31,9 34,9 35,0  42,7 33,8 38,1 40,6
Hammashoidon kauppa     0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Konserni yhteensä     410,8 412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0

Liikevoitto
toimintasegmenteittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  4,9  4,9  3,9  4,7  4,8  3,2  3,9
Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa -0,4 -2,0 -0,4  1,3  1,4  1,6  1,7
Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  6,6  8,6  7,6  8,9  0,3 -1,0  0,0
Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  0,2  0,2  0,1  0,3  0,2  0,3  0,3
Terveydenhuollon kauppa   1,9  3,0  1,7  1,7  1,8  1,5  2,9
Hammashoidon kauppa     0,8  0,7  1,1  0,8  0,3  0,4  0,6
Konsernihallinto ja muut  -1,5 -2,0 -1,6  -1,9 -1,0 -1,8 -0,8
Konserni yhteensä      12,6 13,5 12,4  15,8  7,9  4,2  8,5
                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto markkina-alueittain, milj.
EUR                  30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
Suomi                   428,3   443,8   618,2
Ruotsi                   429,0   457,8   568,9
Venäjä                   332,5   191,7   319,0
Baltian maat                31,9   36,1    48,2
Muut maat                  4,9    2,4    26,5
Konserni yhteensä             1226,6  1131,7   1580,8              7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevaihto
markkina-alueittain, milj.
EUR             2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
Suomi           139,2 146,2 143,0 174,5 144,6 150,5 148,7
Ruotsi           140,0 147,5 141,5 111,1 144,4 157,8 155,7
Venäjä           118,6 106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian maat         9,8 11,1 11,0  12,1 10,9 12,5 12,7
Muut maat          3,2  1,0  0,8  24,1  0,8  0,8  0,8
Konserni yhteensä     410,8 412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0

Venäjältä ostettujen
vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden
konsolidoitu
Proforma liikevaihto oli
noin 96 miljoonaa euroa ja
konsolidoitu
Proforma liiketappio -0.8
miljoonaa euroa
tammi-maaliskuussa 2008.
YRITYSHANKINNAT

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa 2008 ostavansa 75 prosenttia
Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.) Kauppa toteutui huhtikuussa 2008.
Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu
yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin
omistusosuuteen liittyvä lisäkauppahinta ja jäljelle jäävän 25
prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi perustuen johdon
parhaaseen arvioon niiden määrästä.

Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Vuoden
2008 tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin ei ole tehty olennaisia
muutoksia, lukuunottamatta jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden ostoon liittyvää
arvioitua loppukauppahintavelkaa. Alkuperäinen ruplissa tehty
hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen hankintapäivän
valuuttakurssia. Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD
konserniin 1.4.2008 alkaen ja alla oleva laskelma sisältää molempien
yhtiöiden hankinnan.


Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat
seuraavat:

                   Käypään   Käypä
             Tasearvo   arvoon    arvo
             Milj.   arvostaminen  Milj.
              EUR    Milj. EUR   EUR

 Aineelliset hyödykkeet  5,0     1,8     6,9
 Muut aineettomat
 hyödykkeet        5,4     41,5    46,9
 Laskennallinen
 verosaaminen       0,7     0,0     0,7
 Vaihto-omaisuus,
 maksetut ennakot     69,2     0,0     69,2
 Myyntisaamiset      39,6     0,0     39,6
 Muut saamiset      5,0     0,0     5,0
 Rahavarat        3,0     0,0     3,0
 Laskennallinen
 verovelka        0,0     -10,4    -10,4
 Pitkäaikaiset
 korolliset velat     -8,8     0,0     -8,8
 Ostovelat ja muut
 korottomat velat    -108,5    0,0    -108,5
 Lyhytkaikaiset
 korolliset velat     -8,9     0,0     -8,9
 Hankitut nettovarat   1,7     32,9    34,7

 Vastikkeen
 muodostuminen
  Kauppahinta                  -64,0
  Lisäkauppahinta ja
 25% osto                     -70,8
  Hankinnan kulut                 -4,4
 Liikearvo                    104,6

 Maksettu rahavastike               -64,0
 Maksettu
 lisäkauppahinta                 -21,7
 Hankinnan kulut                  -4,4
 Hankitut rahavarat                3,0
 Yrityshankinnan nettorahavirta 30.9.2009 mennessä     -87,1

 Alustava
 loppukauppahintavelka              -49,1
 Yrityshankinnan nettorahavirta
 yhteensä                     -136,3

Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä
saatavia
synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja
mahdollisuuksia.

Espoossa 28.10.2009

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com