Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009

29.4.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.4.2009 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-maaliskuun 2009 taloudelliset tiedot. Yhtiö on
1.1.2009 alkaen soveltanut uudistunutta IAS 1 -standardia sekä IFRS 8
-standardia. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on laadittu IAS
34-standardin ja Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaisesti.
Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja
OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 31.3.2009


 * Liikevaihto kasvoi 26,9 prosenttia 403,5 miljoonaan euroon
  (1-3/2008: 318,0 miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto kasvoi 45,8 prosenttia 12,4 miljoonaan euroon
  (1-3/2008: 8,5 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos kasvoi 28,5 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon
  (1-3/2008: 6,9 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,06 euroa (1-3/2008: 0,05 euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (1-3/2008: 17,0
  prosenttia)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminta kehittyi
positiivisesti tammi-maaliskuussa 2009. Liikevaihto kasvoi 27
prosenttia ja liikevoitto 46 prosenttia lähinnä Venäjän yhtiöiden
liiketoiminnan positiivisen kehityksen seurauksena. Jatkamme Venäjän
liiketoimintojen kehittämistä ja valmistautumista Ruotsin
apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen vuonna 2009. Oriola-KD:n
vuoden 2009 liikevoiton ilman Ruotsin strategiseen hankkeeseen
liittyviä valmistelukustannuksia arvioidaan olevan vuoden 2008
liikevoittoa korkeampi."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 403,5 miljoonaa
euroa (318,0 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2009 oli 12,4 miljoonaa euroa (8,5
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 11,6 miljoonaa
euroa (9,1 miljoonaa euroa).

Oriola-KD jatkoi katsauskaudella panostuksia strategisiin
kasvuhankkeisiin, Venäjän yhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä
valmistautumiseen Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen
tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ruotsin apteekkimarkkinan
vapautumiseen liittyvä strateginen hanke aiheutti noin 2,3 miljoonaan
euron kustannukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2009.

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-maaliskuussa 2009 olivat 0,8
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoitustuotot olivat
0,6 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksien kasvu johtui lähinnä
Venäjän yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008.

Verot katsauskaudella olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Nettotulos tammi-maaliskuussa 2009 oli 8,9 miljoonaa euroa (6,9
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,05
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (17,0
prosenttia) ja oman pääoman tuotto 19,4 prosenttia (13,8 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2009 oli 772,0 miljoonaa euroa
(639,1 miljoonaa euroa). Rahavarat maaliskuun lopussa 2009 olivat
28,9 miljoonaa euroa (98,5 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 182,3
miljoonaa euroa (199,8 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 24,3 prosenttia (32,3 prosenttia). Ruotsin kruunun (SEK) ja
Venäjän ruplan (RUB) heikentyminen pienensi Oriola-KD:n omaa pääomaa.

Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 118,1 miljoonaa
euroa (-79,5 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 64,8
prosenttia (-39,8 prosenttia). Maaliskuun lopun 147,0 miljoonan euron
(19,1 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat noin 87
miljoonan euron yritystodistusohjelman käytöstä, noin 22 miljoonan
euron apteekkien ennakkomaksuista Suomessa ja Venäjän yhtiöiden
jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidusta noin 38
miljoonan euron loppukauppahintaan liittyvästä velasta. Oriola-KD:llä
on 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Oriola-KD:n noin 78
miljoonan euron limiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä
katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2009 oli -19,8
miljoonaa euroa (-11,2 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman
muutokset olivat -28,7 miljoonaa euroa (-20,4 miljoonaa euroa).
Käyttöpääoma kasvoi lähinnä Venäjän yhtiöiden kasvun ja Suomen
kausiluonteisen käyttöpääoman kasvun seurauksena. Investointien
nettorahavirta oli -24,9 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), mikä
sisältää Venäjän yhtiöiden 75 prosentin omistusosuuden hankintaan
liittyvän 21,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan maksun. Katsauskauden
kassavirta investointien jälkeen oli -44,7 miljoonaa euroa (-10,8
miljoonaa euroa).

Investoinnit

Tammi-maaliskuun 2009 investoinnit olivat 16,5 miljoonaa euroa (0,9
miljoonaa euroa), jotka liittyivät lähinnä Venäjän yhtiöiden
ennakoidun loppukauppahinnan kasvuun, Kronans Droghandel AB:n
vähemmistöosuuden ostoon Ruotsissa ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2009 oli 4461 (1288), josta 14
prosenttia työskenteli Suomessa (54 prosenttia), 9 prosenttia
Ruotsissa (29 prosenttia), 72 prosenttia Venäjällä (0 prosenttia)
sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (17
prosenttia).

Muutokset johtoryhmässä

Oriola-KD Oyj:n hallituksen 11.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti
Oriola-KD:n johtoryhmä on 1.3.2009 alkaen:

Eero Hautaniemi         toimitusjohtaja
Anne Kariniemi          osto- ja logistiikkajohtaja
Cecilia Marlow          johtaja, lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsi
Jukka Niemi            johtaja, lääkkeiden tukkukauppa,
Suomi
Ilari Vaalavirta           johtaja, terveydenhuollon kauppa
Kimmo Virtanen         varatoimitusjohtaja & CFO

Johtoryhmän muutosten tavoitteena on vahvistaa konsernin strategisten
hankkeiden toteuttamista ja liiketoimintojen ohjausta. Venäjän ja
Baltian liiketoiminnoista vastaavat johtajat raportoivat Oriola-KD:n
toimitusjohtajalle. Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii
laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän lisäksi
liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat.

Toimintasegmentit

Oriola-KD otti käyttöön 1.1.2009 uuden segmenttijaon mukaisen
taloudellisen raportoinnin. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on
laadittu uuden segmenttijaon mukaisesti.

Uudet toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa
1.1.2009 alkaen. Uusi toimintasegmenttirakenne on konsernin uuden
organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukainen.

Konsernin maantieteelliset segmentit 1.1.2009 alkaen ovat Suomi,
Ruotsi, Venäjä, Baltian maat ja muut maat.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-maaliskuussa 2009 oli 126,6 miljoonaa euroa (127,6 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina pieneni Suomessa 1,2 prosenttia (kasvoi 6,3 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2009. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa
huhtikuun alussa 2009 heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009. Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,8 prosenttia
(48,1 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2009 (lähde: IMS Health).

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä jakelusopimusmuutoksia Suomessa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia
Suomessa vuonna 2009.

Henkilöstön määrä Suomen vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2009
lopussa oli 411 (462).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-maaliskuussa 2009 oli 126,1 miljoonaa euroa (139,8 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).
Liikevaihtoa pienensivät Oriola-KD:n markkinaosuuden pienentyminen ja
Ruotsin kruunun (SEK) heikentyminen. Liikevoittoa pienensi Ruotsin
apteekkimarkkinan vapautumiseen liittyvän strategiseen hankkeen 2,3
miljoonan euron kustannukset, joista 0,3 miljoonaa euroa on kirjattu
konsernin kustannuksiksi. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan liikevoitto katsauskaudella ilman strategiseen
hankkeeseen liittyviä kustannuksia oli 1,7 miljoonaa euroa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 1,8 prosenttia (5,5 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2009. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupassa oli 41,5 prosenttia (43,3 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2009 (lähde: IMS Health).

Katsauskauden aikana Oriola-KD:n jakelusta poissiirtyneitä
lääkevalmistajia olivat Schering-Plough ja Organon Ruotsissa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 40 prosenttia
Ruotsissa vuonna 2009.

Ruotsin hallitus on esittänyt apteekkimonopolin purkamista vuoden
2009 puolivälissä. Ruotsin valtiopäivien odotetaan tekevän päätöksen
markkinoiden muutoksesta 29.4.2009. Oriola-KD on vuoden 2009 aikana
jatkanut valmistautumista mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen.

Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans
Droghandel AB:ssä (KD) 98,13 prosentista 100,00 prosenttiin
hankkimalla 6.3.2009 Organon AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä.
Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
maaliskuun 2009 lopussa oli 262 (247).

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-maaliskuussa 2009 oli 107,2 miljoonaa euroa (Proforma 96,0
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 7,6 miljoonaa euroa (Proforma -0,8
miljoonaa euroa). Venäjän liiketoiminnan kasvu ja toiminnan
tehostaminen sekä investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen
paransivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoa. Maaliskuun
lopulla kilpailutilanne Venäjän lääkkeiden tukkumarkkinoilla
kiristyi. Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO
Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008
alkaen.

Lääkemarkkina kasvoi Venäjän ruplissa (RUB) lähes 30 prosenttia
tammi-maaliskuussa 2009. Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2009 lopussa
156 apteekkia Moskovassa ja sen ympäristössä (133 apteekkia).

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
maaliskuun 2009 lopussa oli 3239 (Proforma 3696).

Venäjän liiketoiminta on tyypillisesti kausiluonteista: ensimmäisen
ja viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat normaalisti vahvoja.
Historiallisesti neljäs vuosineljännes on ollut selvästi vahvin
vuosineljänneksistä. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset
ovat muita vuosineljänneksiä heikompia.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto
tammi-maaliskuussa 2009 oli 8,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
Haasteellinen markkinatilanne Baltian maissa heikensi liikevaihtoa ja
liikevoittoa. Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa maaliskuun 2009 lopussa oli 152 (165).

Terveydenhuollon kauppa

Terveydenhuollon kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 35,0
miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,7 miljoonaa
euroa (2,9 miljoonaa euroa). Tammi-maaliskuun 2009 liikevaihtoa ja
liikevoittoa heikensivät kahden merkittävän tavarantoimittajan
siirtyminen pois Oriola-KD:n edustuksesta osana kansainvälisiä
jakelukanavaratkaisuja vuonna 2008.

Suomessa ConvaTec haavanhoito- ja avannetuotteiden liiketoiminta
mukaan lukien siihen liittyvä henkilöstö siirtyi 1.4.2009 Oriolan
edustuksesta osana kansainvälistä jakelukanavaratkaisua Oy Unomedical
Ab:lle.

Henkilöstön määrä 31.3.2009 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 396 (414).

Hammashoidon kauppa

Oriola-KD Oyj:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot
yhdistettiin vuonna 2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon
kaupan liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70
prosenttia. Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa
(0,6 miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2009. Liikevoitto parani
lähinnä Suomen ja Tanskan liiketoiminnan kehittymisen seurauksena.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa
2009:


Osakkeiden vaihto      tammi-maaliskuu 2009 tammi-maaliskuu 2008
                A-sarja  B-sarja  A-sarja  B-sarja
Vaihto, milj. kpl         1,2   14,1    1,1    9,4
Vaihto, milj. euroa        1,9   23,1    3,0   26,8
Ylin kurssi, euroa        1,90   1,90    2,96   3,00
Alin kurssi, euroa        1,29   1,30    2,50   2,60
Päätöskurssi kauden        1,72   1,70    2,92   2,98
lopussa, euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
omat osakkeet, 10,8 prosenttia (7,4 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 2,5
prosenttia (2,2 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 15,2 prosenttia (10,4
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2009 oli 242,2 miljoonaa euroa
(418,4 miljoonaa euroa).

Maaliskuun 2009 lopussa osakkeita oli yhteensä 141.907.828 kappaletta
(141.907.828), joista A-osakkeita oli 48.392.203 kappaletta
(50.778.807) ja B-osakkeita 93.515.625 kappaletta (91.129.021).
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuun 2009 aikana
on A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 300.000 kappaletta (466.598).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta
osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 150.480 kappaletta yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille
osana konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmää. Nämä
osakkeet edustavat noin 0,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin
0,01 % kokonaisäänimäärästä.

Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 343.472 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,24 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia.


Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty
riskienhallintaan liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu
kauppahinta on suojattu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä.
Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan (RUB) arvon muutoksilla
on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Oriola-KD on
investoinut Venäjän yhtiöiden 75 %:n ostoon noin 90 miljoonaa euroa,
ennakoinut 25 %:n loppukauppahinnan olevan noin 38 miljoonaa euroa ja
lisäksi lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 49 miljoonalla
eurolla maaliskuun loppuun mennessä. Venäjän yhtiöillä ei ole
konsernin ulkopuolisia lainoja.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta
Oriola-KD:n tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistuneella loppuunsaattamisella,
Venäjällä toimivien yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella,
yleisellä markkinakehityksellä Venäjällä ja finanssimarkkinoiden
epävarmuudella on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin.
Ruotsin apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen liittyy
epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta
Oriola-KD:n liiketoimintaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppayhtiöille
nimitettiin uudet toimitusjohtajat huhtikuussa 2009. Lääkkeiden
vähittäiskauppayhtiön (OOO Vitim & Co) toimitusjohtajaksi on
nimitetty Henrijs Fogels (s. 1963) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön
(OOO Moron) toimitusjohtajaksi on nimitetty Vladimir Kniazev (s.
1965). Igor ja Oleg Yankov jättävät sovitun mukaisesti yhtiöiden
toimitusjohtajan tehtävät ja jatkavat Vitimin ja Moronin hallitusten
jäseninä.

Yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
21.4.2009 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on
15.5.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik,
Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika
Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
palkkioksi 27.500 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa.
Toimikausipalkkiot suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa
kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen
tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on
lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä
muutetaan. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava: Yhtiöjärjestyksen
3 §:ssä olevat maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistettiin;
Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä
yksinkertaistettiin sekä poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä
koskevat maininnat; Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta
koskevan 7 §:n sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa; Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat
varatilintarkastajasta poistettiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä on
vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö; Varsinaista
yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n sanonnat muutettiin
vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa sekä edellä esitettyä 9 §:ää
koskevaa muutosta liittyen varatilintarkastajan valitsematta
jättämiseen; Yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräystä koskien
yhtiökokouskutsua muutettiin siten, että kutsu on toimitettava
vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 14.000.000 yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2008 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön B-osakkeiden
maksullisesta osakeannista
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa
uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 28.000.000 yhtiön B-osaketta,
mikä määrä vastaa noin 19,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla
annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä
osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat
osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla
hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun
maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:

Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2009 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin
15-20 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa (RUB). Terveydenhuollon
laite- ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja
Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa huhtikuun alussa 2009
heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon
kasvua vuonna 2009. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihdon kehitystä on liian aikaista ennakoida apteekkimarkkinan
mahdollisen muutoksen aiheuttamien vaikutusten johdosta. Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon odotetaan edelleen
kasvavan. Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan olevan
edellisvuoden liikevaihtoa korkeampi.

12.2.2009 annettu ohjeistus liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoittoa ei voida markkinamuutosten
johdosta vielä arvioida.

Uusi ohjeistus liikevoitosta

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoiton ilman Ruotsin strategiseen
hankkeeseen liittyviä valmistelukustannuksia arvioidaan olevan vuoden
2008 liikevoittoa korkeampi.

Taulukot


Konsernin laaja tuloslaskelma       1.1.-   1.1.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR           31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Liikevaihto                403,5   318,0   1580,8
Myytyjen suoritteiden kulut        -342,5  -282,0  -1370,0
Bruttokate                 61,0   35,9   210,8
Liiketoiminnan muut tuotot          0,5    1,2    3,4
Myynnin ja
jakelun kulut               -40,0   -25,8   -146,7
Hallinnon kulut              -10,1   -3,4   -33,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta                  1,1    0,6    2,2
Liikevoitto                 12,4    8,5    36,4
Rahoitustuotot
 ja kulut                  -0,8    0,6    -1,8
Voitto ennen veroja             11,6    9,1    34,6
Tuloverot*)                 -2,7   -2,1    -7,2
Katsauskauden voitto             8,9    6,9    27,5
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoero                 -11,1    0,4   -27,6
Katsauskauden
laaja tulos                 -2,2    7,4    -0,1

Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille        8,9    6,8    27,4
Vähemmistölle                0,0    0,2    0,1

Katsauskauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille        -2,2    7,1    -0,2
Vähemmistölle                0,0    0,2    0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR)                    0,06   0,05    0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (EUR)         0,06   0,05    0,19

*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
Konsernin tase
(IFRS), milj. EUR

VARAT               31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet          53,4    54,8    54,5
Liikearvo                110,1    34,0    105,1
Muut aineettomat hyödykkeet       38,1     3,8    41,9
Osuudet osakkuusyrityksissä       29,5    27,8    28,5
Muut pitkäaikaiset saamiset        9,9     9,9     9,8
Laskennalliset verosaamiset        1,2     0,1     0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      242,2    130,4    240,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             242,8    179,6    250,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     258,1    230,6    252,9
Rahavarat                28,9    98,5    46,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä      529,8    508,7    550,1

VARAT YHTEENSÄ             772,0    639,1    790,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT        31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008

Oma pääoma
Osakepääoma               36,2    36,2    36,2
Muut rahastot              30,1    30,1    30,1
Kertyneet voittovarat          116,0    125,1    118,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä           182,3    191,5    184,4
Vähemmistöosuus              0,0     8,3     1,0
Oma pääoma yhteensä           182,3    199,8    185,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat         14,4     8,5    16,5
Eläkevelvoitteet             4,2     4,4     4,2
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat      0,1     0,3    27,9
Muut pitkäaikaiset velat         0,0     0,2     0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä       18,7    13,4    48,5

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
velat                  424,1    407,1    475,8
Varaukset                 0,0     0,0     0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat     146,9    18,8    80,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä      571,0    425,9    556,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      772,0    639,1    790,6Laskelma
konsernin oman
pääoman
muutoksista
(IFRS):
                            Emoyhtiön
                           omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
         Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR     pääoma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1  203,6
Osinko                    -11,3    -11,3      -11,3
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0       0,0
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,1     0,1       0,1
Katsauskauden
laaja tulos              0,4    6,8     7,1  0,2   7,4
Oma pääoma
31.3.2008      36,2   30,1  -2,2   127,3    191,5  8,3  199,8


Oma pääoma
1.1.2009      36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,1  185,5
Osinko                            0,0       0,0
Vähemmistö-
osuuden muutos                        0,0  -1,1   -1,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,1     0,1       0,1
Katsauskauden
laaja tulos             -11,1    8,9     -2,2      -2,2
Oma pääoma
 31.3.2009     36,2   30,1  -41,2   157,2    182,3  0,0  182,3
Konsernin rahavirtalaskelma       1.1.-   1.1.-   1.1.-
(IFRS), milj. EUR          31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Liikevoitto               12,4    8,5    36,4
Suunnitelman mukaiset poistot       2,4    2,3    9,8
Käyttöpääoman muutos          -28,7   -20,4   -52,2
Rahoituserien ja
verojen rahavirta            -2,1   -1,3    -6,8
Muut oikaisut              -3,9   -0,3    -5,2
Liiketoiminnan nettorahavirta      -19,8   -11,2   -18,1

Investointien nettorahavirta      -24,9    0,4   -75,3

Rahoituksen nettorahavirta        27,9   -22,0    10,5

Rahavarojen muutos           -16,8   -32,7   -82,9

Rahavarat tilikauden
alussa                  46,5   131,0   131,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -0,8    0,3    -1,6
Rahavarojen muutos           -16,8   -32,7   -82,9
Rahavarat tilikauden lopussa       28,9   98,5    46,5Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset    1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR                31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Kirjanpitoarvo kauden alussa        54,5   56,3    56,3
Lisäykset tytäryritysten hankintojen
kautta                              6,9
Lisäykset                  1,5    0,9    4,0
Vähennykset                 -0,3   -0,8    -2,2
Poistot                   -1,6   -1,6    -6,7
Kurssierot                 -0,6    0,1    -3,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        53,4   54,8    54,5
                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut         31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Omavaraisuusaste, %       24,3 %  32,3 %   25,1 %
Oma pääoma/osake, e        1,28   1,35    1,30
Sijoitetun pääoman tuotto, %  15,9 %  17,0 %   13,5 %
Oman pääoman tuotto, %     19,4 %  13,8 %   14,1 %
Korolliset nettovelat, Me   118,1 Me -79,5 Me  62,2 Me
Nettovelkaantumisaste, %    64,8 %  -39,8 %   33,5 %
Osakekohtainen tulos, e      0,06   0,05    0,19
Osakkeita keskimäärin, tkpl  141 928  141 326  141 393
Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

31.3.2009
              Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa           4,9            26,7
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,1      18,9

31.3.2008
              Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,0      30,6
Ostetut valuuttaoptiot                     65,1

Annetut vakuudet omista
sitoumuksista
milj. EUR           31.03.2009  31.03.2008   31.12.2008
Annetut takaukset          36,0     2,8      37,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     2,0      2,0
Annetut yrityskiinnitykset      1,9     22,0      2,2
Muut takaukset ja vastuut      1,2     1,2      1,2
Yhteensä              41,1     28,0      43,2
Ulkopuolisten puolesta annetut
takaukset                  0,0    0,0    0,0
Leasing-vastuut               0,4    0,5    0,4
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset              37,6    4,7    33,3                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto tomintasegmenteittäin,
milj. EUR               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                126,6   127,6   533,4
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                126,1   139,8   535,9
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                107,2    0,0   318,9
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 8,6   10,0    37,4
Terveydenhuollon kauppa           35,0   40,6   155,2
Hammashoidon kauppa             0,0    0,0    0,0
Konserni yhteensä             403,5   318,0   1580,8
Liikevoitto toimintasegmenteittäin,    1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 3,9    3,9    16,6
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 -0,4    1,7    6,0
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 7,6    0,0    8,2
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 0,1    0,3    1,1
Terveydenhuollon kauppa           1,7    2,9    7,9
Hammashoidon kauppa             1,1    0,6    2,1
Konsernihallinto ja muut          -1,6   -0,8    -5,6
Konserni yhteensä              12,4    8,5    36,4

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella             4 514   1 288   3 807
Henkilömäärä kauden lopussa        4 461   1 288   4 709Liikevaihto tomintasegmenteittäin,   1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR                2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              126,6 144,0 129,1 132,7 127,6
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              126,1 125,9 129,2 141,0 139,8
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa              107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa               8,6  9,2  8,4  9,8 10,0
Terveydenhuollon kauppa         35,0  42,7 33,8 38,1 40,6
Hammashoidon kauppa           0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Konserni yhteensä           403,5 449,1 398,4 415,4 318,0Liikevoitto toimintasegmenteittäin,    1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR                 2009  2008 2008 2008 2008
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 3,9  4,7 4,8 3,2 3,9
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                -0,4  1,3 1,4 1,6 1,7
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 7,6  8,9 0,3 -1,0 0,0
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 0,1  0,3 0,2 0,3 0,3
Terveydenhuollon kauppa           1,7  1,7 1,8 1,5 2,9
Hammashoidon kauppa             1,1  0,8 0,3 0,4 0,6
Konsernihallinto ja muut          -1,6  -1,9 -1,0 -1,8 -0,8
Konserni yhteensä             12,4  15,8 7,9 4,2 8,5                      1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto markkina-alueittain, milj.
EUR                  31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Suomi                   143,0   148,7   618,2
Ruotsi                   141,5   155,7   568,9
Venäjä                   107,2    0,0   319,0
Baltian maat                11,0   12,7    48,2
Muut maat                  0,8    0,8    26,5
Konserni yhteensä             403,5   318,0   1580,8                    1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevaihto markkina-alueittain, milj.
EUR                   2009  2008 2008 2008 2008
Suomi                 143,0 174,5 144,6 150,5 148,7
Ruotsi                 141,5 111,1 144,4 157,8 155,7
Venäjä                 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0
Baltian maat              11,0  12,1 10,9 12,5 12,7
Muut maat                0,8  24,1  0,8  0,8  0,8
Konserni yhteensä           403,5 449,1 398,4 415,4 318,0

Venäjältä ostettujen vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden konsolidoitu
Proforma liikevaihto oli noin 96
miljoonaa euroa ja konsolidoitu
Proforma liiketappio -0.8 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuussa 2008.


YRITYSHANKINNAT

Vitim & Co ja Moron Ltd hankinta

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa 2008 ostavansa 75 prosenttia
Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.)

Kauppa toteutui huhtikuussa 2008. Lisäksi Oriola-KD on sopinut
ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä
vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen.
Ostettuun 75 prosentin omistusosuuteen liittyvä lisäkauppahinta ja
jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi
perustuen johdon parhaaseen arvioon niiden määrästä.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiöiden taseisiin per 31.3.2008,
jotka on laadittu IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden
mukaisesti.
Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin
1.4.2008 alkaen ja alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden
hankinnan.


Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta
ja liikearvosta ovat seuraavat:

                   Käypään   Käypä
             Tasearvo   arvoon    arvo
             Milj.   arvostaminen  Milj.
              EUR    Milj. EUR   EUR

 Aineelliset hyödykkeet  5,0     1,8     6,9
 Muut aineettomat
 hyödykkeet        5,4     41,5    46,9
 Laskennallinen
 verosaaminen       0,7     0,0     0,7
 Vaihto-omaisuus,
 maksetut ennakot     69,2     0,0     69,2
 Myyntisaamiset      39,6     0,0     39,6
 Muut saamiset      5,0     0,0     5,0
 Rahavarat        3,0     0,0     3,0
 Laskennallinen
 verovelka        0,0     -10,4    -10,4
 Pitkäaikaiset
 korolliset velat     -8,8     0,0     -8,8
 Ostovelat ja muut
 korottomat velat    -108,5    0,0    -108,5
 Lyhytkaikaiset
 korolliset velat     -8,9     0,0     -8,9
 Hankitut nettovarat   1,7     32,9    34,7

 Vastikkeen
 muodostuminen
  Kauppahinta                  -64,0
  Lisäkauppahinta ja
 25% osto                     -61,4
  Hankinnan kulut                 -4,4
 Liikearvo                     95,2

 Maksettu rahavastike               -64,0
 Maksettu
 lisäkauppahinta                 -21,7
 Hankinnan kulut                  -4,4
 Hankitut rahavarat                3,0
 Yrityshankinnan nettorahavirta
 31.3.2009 mennessä                    -87,1

 Alustava
 lisäkauppahintavelka               -37,8
 Yrityshankinnan nettorahavirta
 yhteensä                     -125,0

Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä
saatavia synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden
tuomia etuja ja mahdollisuuksia.
Espoossa 28.4.2009

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com