Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010

29.7.2010

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.7.2010 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD)
tammi-kesäkuun 2010 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Oriola-KD:n
Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta myytiin 31.5.2010 ja sen luvut
raportoidaan taulukoissa kohdassa lopetetut toiminnot. Osavuosikatsaus
1.1.- 30.6.2010 on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja
Oriola-KD:n vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2010 on
otettu käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja, joista merkittävimmät ovat IFRS 3 ja
IAS 27. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Oriola-KD myi 31.5.2010 noin 85 miljoonalla eurolla Terveydenhuollon kaupan
liiketoiminnan Mediq N.V:lle. Yrityskaupasta on kirjattu 54,0 miljoonan euron
voitto ja kaupan seurauksena konsernin liikearvo on pienentynyt 7,7 miljoonaa
euroa vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Yrityskaupan hinta ja siitä
kirjattu liikevoitto tarkentuvat kauppahintaan liittyvien ehtojen mukaisesti
vuoden 2010 loppuun mennessä.

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 30.6.2010

 * Seuraavat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, ellei toisin mainita
 * Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 903,1 miljoonaan euroon (1-6/2009: 746,5
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto laski 47 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (1-6/2009: 21,2
  miljoonaa euroa)

 * Nettotulos laski 52 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon (1-6/2009: 15,3
  miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,05 euroa (1-6/2009: 0,11 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen Terveydenhuollon kaupan rahavirran
  oli 54,1 miljoonaa euroa (1-6/2009: -5,8 miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (1-6/2009: 16,1 prosenttia
  sisältäen Terveydenhuollon kaupan)
 * Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan
  kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi


Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.4. - 30.6.2010

 * Seuraavat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, ellei toisin mainita
 * Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 487,3 miljoonaan euroon (4-6/2009 377,8
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto laski 20 prosenttia 8,4 miljoonaan euroon (4-6/2009: 10,5
  miljoonaa euroa)

 * Nettotulos laski 29 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon (4-6/2009: 7,6
  miljoonaa euroa)

 * Tulos/osake oli 0,04 euroa (4-6/2009: 0,05 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen liikevaihto
kasvoi 21 prosenttia 903 miljoonaan euroon ja liikevoitto laski 47 prosenttia
11 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa 2010. Toisella vuosineljänneksellä
liiketoiminta kehittyi odotustemme mukaisesti. Otimme haltuun Ruotsista ostetun
apteekkiketjun ja jatkoimme liiketoimintojen kasvattamista ja tehostamista
erittäin kireässä markkinatilanteessa Venäjällä. Myimme Terveydenhuollon kaupan
liiketoiminnan hollantilaiselle Mediqille 85 miljoonalla eurolla toukokuussa
2010."

Tulos

Tulokseen liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman
Terveydenhuollon kauppaa, ellei toisin mainita.

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 903,1 miljoonaa euroa (746,5
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (21,2 miljoonaa euroa).
Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,0 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 7,4 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuun 2010
osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,11 euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 487,3 miljoonaa euroa (377,8 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa). Tulos
rahoituserien jälkeen oli 6,9 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 5,4 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen
osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,05 euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-kesäkuussa 2010 olivat 2,3 miljoonaa
euroa (1,8 miljoonaa euroa). Verot olivat 1,6 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun 2010 tulosta
vastaava vero.

Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (16,1
prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) ja oman pääoman tuotto 5,1
prosenttia (19,1 prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) tammi-kesäkuussa
2010.

Lopetetun toiminnan, Terveydenhuollon kaupan liikevaihto oli 65,3 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa tammi-toukokuussa 2010.
Liiketoiminnassa työskenteli noin 440 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa,
Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Taseeseen, rahoitukseen ja kassavirtaan liittyvät luvut sisältävät
Terveydenhuollon kaupan luvut 31.5.2010 saakka ja yrityskauppaan liittyvän
liikevoiton. Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty
Oriola-KD lukuihin 19.2.2010 alkaen. Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta on
myyty 31.5.2010.

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2010 oli 1173,2 miljoonaa euroa (819,2
miljoonaa euroa). Rahavarat kesäkuun 2010 lopussa olivat 148,1 miljoonaa euroa
(42,2 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 325,9 miljoonaa euroa (205,5 miljoonaa
euroa) ja omavaraisuusaste 28,5 prosenttia (25,8 prosenttia). Terveydenhuollon
kaupan myynti kasvatti Oriola-KD:n omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta sekä
pienensi korollista nettovelkaa ja liikearvoa.

Korolliset nettovelat kesäkuun 2010 lopussa olivat 75,1 miljoonaa euroa (101,1
miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 23,0 prosenttia (49,2 prosenttia).
Oriola-KD on suojannut Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan liittyvän
pitkäaikaisen korollisen velan korkoriskin vuoden 2010 toisella
vuosineljänneksellä. Korolliset nettovelat muodostuvat pitkäaikaisesta
lainarahoituksesta, emittoidun yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Kesäkuun 2010 lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.
Oriola-KD:n 101,5 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 41,0 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150,0 miljoonan euron
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 78,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2010 oli 54,1 miljoonaa euroa
(-5,8 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 33,6 miljoonaa
euroa (-24,6 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa toisella vuosineljänneksellä 2010.

Investointien nettorahavirta oli -153,3 miljoonaa euroa (-26,7 miljoonaa euroa).
Investointien nettorahavirta sisältää Ruotsin apteekkiketjun hankinnan, Venäjän
25 prosentin vähemmistöosuuden hankinnan, operatiiviset investoinnit ja
Terveydenhuollon kaupan myynnin. Kassavirta investointien jälkeen
tammi-kesäkuussa 2010 oli -99,2 miljoonaa euroa (-32,5 miljoonaa euroa).

Oriola-KD hankki 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden Foreti
Oy:stä, joka omistaa Venäjällä toimivat lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim)
ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöt. Yrityskaupan jälkeen Oriola-KD
omistaa 100 prosenttia venäläisistä tytäryhtiöistään. Kauppahinta 25 prosentin
omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Käteiskauppana toteutettu Venäjän
yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli 153,7 miljoonaa euroa.

Oriola-KD maksoi 18,1 miljoonaa euroa osinkoa vuodelta 2009 eli 0,12 euroa
osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuodelta 2008) toisella vuosineljänneksellä.

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2010 bruttoinvestoinnit olivat 185,7 miljoonaa euroa (24,0
miljoonaa euroa). Ne sisältävät Ruotsin apteekkiketjun hankinnan ja
operatiiviset investoinnit. Lisäksi katsauskaudella myytiin Terveydenhuollon
kaupan liiketoiminta noin 85 miljoonalla eurolla.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59 miljardia
Ruotsin kruunua). Oriola-KD:n omistusosuus yhteisyritys Kronans Droghandel
Retail AB:stä on 80 prosenttia ja Kooperativa Förbundetin 20 prosenttia.
Oriola-KD:llä on velvollisuus ja oikeus hankkia Kooperativa Förbundetin
vähemmistöosuus pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen. Hankintavelvollisuus on
kirjattu Oriola-KD:n taseen korollisiin pitkäaikaisiin velkoihin apteekkien
hankinnan toteutumisen yhteydessä. Kronans Droghandel Retail AB konsolidoidaan
100 prosenttisesti Oriola-KD:n tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman
Terveydenhuollon kauppaa.

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2010 oli 4721 (3925), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa (11 prosenttia), 29 prosenttia Ruotsissa (7 prosenttia),
58 prosenttia Venäjällä (79 prosenttia) ja Baltian maissa yhteensä 2 prosenttia
(3 prosenttia). Henkilöstömäärää kasvatti Ruotsin apteekkiketjun hankinta
helmikuussa 2010, minkä yhteydessä Oriola-KD:n palvelukseen siirtyi noin 930
henkilöä.

Muutoksia Oriola-KD-konsernin johtoryhmässä: Johtoryhmän jäsen ja
Terveydenhuollon kaupan johtaja Ilari Vaalavirta siirtyi Mediqin palvelukseen
liiketoiminnan myynnin toteutumisen yhteydessä vuoden 2010 toisella
vuosineljänneksellä.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit 1.6.2010 alkaen Terveydenhuollon kaupan myynnin jälkeen ovat
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa ja Hammashoidon kauppa.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010
oli 210,4 miljoonaa euroa (258,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 9,5 miljoonaa
euroa (8,8 miljoonaa euroa). Katsauskaudella lääkeyhtiöiden kanssa sovitut
muutokset omistusvarastosta kaupintavarastoon laskivat liikevaihtoa.

Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 105,9 miljoonaa euroa (132,0
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina laski Suomessa 1,4 prosenttia (kasvoi 0,2 prosenttia)
tammi-kesäkuussa 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa
oli 46,4 prosenttia (46,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010 (lähde: IMS Health).
Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä markkinaosuuteen vaikuttavia
päämiesmuutoksia.

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010
lopussa oli 492 (405). Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Espoossa ja
Oulussa. Henkilöstön määrän kasvu johtuu pääosin rekrytoinneista vuokratyövoiman
korvaamiseksi, lisätyövoimaa vaativista uusista tuotteista ja tietyistä
Terveydenhuollon kaupan myyntiin liittyvistä siirtymäkauden palveluista.


Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010
oli 422,4 miljoonaa euroa (256,9 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto 19.2.2010 alkaen oli 166,3 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja
tukkukaupan liikevaihto oli 276,5 miljoona euroa (256,9 miljoonaa euroa).
Hankittu lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n
lukuihin 19.2.2010 alkaen.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa 2010
oli 4,2 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Ruotsin apteekkitoiminnan
valmistautumiseen liittyvät kustannukset 1.1.2010 - 19.2.2010 olivat 2,2
miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2009). Lisäksi
tammi-kesäkuulle on kirjattu poistoja yrityskaupan käyvän arvon kohdistuksista
0,7 miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 241,4 miljoonaa euroa (130,5
miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 115,5 miljoonaa euroa
(0,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 140,3 miljoonaa euroa
(130,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa
euroa).

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59
miljardia Ruotsin kruunua). Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli
4,6 miljardia Ruotsin kruunua (4,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2008) ja pro
forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut
oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008).
Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2010 lopussa 173 apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD:n
logistiikkakeskukset sijaitsevat Göteborgissa ja Enköpingissä.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 0,6 prosenttia (2,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa
2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 40,4
prosenttia (41,4 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2010 (lähde: IMS Health).
Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010
lopussa oli 1360 (268), josta 1045 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 315
(268) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010
oli 255,0 miljoonaa euroa (213,9 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa (49,7 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan
liikevaihto oli 231,9 miljoonaa euroa (192,3 miljoonaa euroa).

Tammi-kesäkuun 2010 liiketappio oli 2,5 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa
liikevoittoa), mikä sisältää ostoihin liittyviä lääkeyhtiöiltä saatavia
alennuksia. Venäjän lääkemarkkinan kasvu Venäjän ruplissa oli tammi-kesäkuussa
2010 noin 0 prosenttia (noin 30 prosenttia), mikä yhdessä lääkkeiden
hintasääntelyn kanssa on johtanut erittäin kireään kilpailuun. Oriola-KD:n
liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia (35 prosenttia) Venäjän ruplissa
tammi-kesäkuussa 2010.

Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 132,8 miljoonaa euroa (106,6
miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa
(24,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 121,3 miljoonaa euroa
(95,9 miljoonaa euroa). Liiketappio oli 2,0 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa
liikevoittoa).

Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2010 lopussa 181 apteekkia Moskovan alueella (163
apteekkia) ja päälogistiikkakeskuksen lisäksi yhdeksän alueellista
logistiikkakeskusta Venäjällä. Lisäksi Oriola-KD aloitti lääkkeiden tukkumyynnin
Ekaterinburgissa ja Novosibirskissa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Venäjän
tukkukaupan alueellista laajentumista ja vähittäiskaupan kasvua Moskovassa
jatketaan vuonna 2010.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010
lopussa oli 2766 (3119), josta 1277 (1609) työskenteli vähittäiskaupassa ja
1489 (1510) tukkukaupassa. Toimintaa on tehostettu, minkä seurauksena
henkilöstön määrä on pienentynyt apteekkien määrän kasvusta ja tukkukaupan
alueellisesta laajentumisesta huolimatta.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010
oli 15,6 miljoonaa euroa (17,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,4 miljoonaa
euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Oriola-KD lopetti lääkkeiden tukkukaupan Virossa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2010. Liiketoiminnan lopettamisella ei ollut merkittäviä
kustannusvaikutuksia.

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2010
lopussa oli 103 (133).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
tammi-kesäkuussa 2010. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna
2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30
prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon kaupan voitto
verojen jälkeen sisältyy Oriola-KD:n liikevoittoon.

Lähipiiri
Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Retail AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa 2010:

Osakkeiden vaihto         tammi-kesäkuu 2010 tammi-kesäkuu 2009

                  A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja

Vaihto, milj. kpl           3,6    53,8   2,9    42,2

Vaihto, milj. euroa          16,9   228,4   6,3    95,9

Ylin kurssi, euroa          5,47    5,49  2,85    2,85

Alin kurssi, euroa          3,30    3,30  1,68    1,68

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  3,95    3,83  2,77    2,76


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 38,0 prosenttia (31,6 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
7,5 prosenttia (6,0 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 52,1 prosenttia (44,8
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2010 oli 585,0 miljoonaa euroa (417,0
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 8.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,14 % yhtiön
kaikista osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.6.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 37.350 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
tietyille Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,02 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,0035 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

Yhtiön hallussa on 96.822 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita.
Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009
prosenttia.

Kesäkuun 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.217.359 kappaletta (48.392.203)
ja B-sarjan osakkeita 104.040.469 kappaletta (102.865.625). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2010 aikana 450.000 kappaletta A-sarjan osakkeita on
muunnettu B-sarjan osakkeiksi (300.000).

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
kannustusjärjestelmän 2010-2012 ansaintakriteereitä siten, että mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE).

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin
 * Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset
  liiketoimintaan
 * Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset
  liiketoimintaan
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen.


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan ja
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan on kasvattanut Oriola-KD:n liiketoimintaan
ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin
liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja
Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan
pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän vaikealla taloustilanteella, kireällä kilpailulla ja lääkkeiden
hintasääntelyllä on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä.
Ruotsin apteekkimarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla
saattaa olla merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Oriola-KD Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,12 euroa osakkeelta.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäosingon
jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta yhdellä tai useammalla
kerralla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten,
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen
määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli
Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén ja uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Per Båtelson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden
jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60
prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että yhtiön
1-3/2010 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava
osa vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona
800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2010 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki
Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n
muuttamisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 16. huhtikuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää oikeuden
antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000) yhtiön
B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen
aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi
päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin
järjestämisestä johdon vuosien 2007-2009 osakepalkkiojärjestelmän
toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä
on 1.200.000 kappaletta, mikä edusti 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden
luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden uudessa osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus
valtuutettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita. Annettavat B-osakkeet voivat
olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen
kokonaismäärä on 1.200.000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut
osakkeet edustavat noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin
avainhenkilöiden uudessa vuosien 2010-2012 osakepohjaisessa
kannustusjärjestelmässä. Valtuutukset ovat voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Yhtiöllä on myös nimeämisvaliokunta, jonka jäsenet valitaan myöhemmin.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2010 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan
olevan suotuisat.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien
vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain paikallisessa valuutassa, mikä
vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin 10-15
prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa. Venäjän lääkemarkkinoiden kasvun
arvioidaan olevan vuonna 2010 pidemmän aikavälin kasvua merkittävästi hitaampaa
johtuen lähinnä Venäjän vaikeasta taloustilanteesta, erittäin kireästä
kilpailusta ja lääkkeiden hintasääntelystä. Ruotsin lääkkeiden
vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen ennakoidaan olevan
kireää vuonna 2010.

Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan
edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton ennakoidaan jäävän selvästi
edellisvuotta alhaisemmaksi.

Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma        1.1.- 1.1.- 1.4.- 1.4.-  1.1.-

                       30.6. 30.6. 30.6. 30.6.  31.12.
(IFRS), milj. EUR               2010  2009  2010  2009   2009
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto                 903,1 746,5 487,3 377,8 1 569,2

Myytyjen suoritteiden kulut         -779,9 -649,2 -416,7 -330,0 -1 363,8
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                  123,2  97,4  70,6  47,7  205,4

Liiketoiminnan muut tuotot           1,9  1,0  0,8  0,5   2,1

Myynnin ja

jakelun kulut                -91,2 -63,2 -45,5 -32,3  -129,2

Hallinnon kulut               -25,7 -15,7 -19,0  -6,2  -25,8

Osuus osakkuusyritysten

tuloksesta                   3,1  1,8  1,4  0,8   3,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                  11,3  21,2  8,4  10,5   56,4

Rahoitustuotot                 3,4  4,6  2,3  2,6   7,9

Rahoituskulut                 -5,7  -6,4  -3,8  -3,5   -9,9
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja              9,0  19,4  6,9  9,5   54,5

Tuloverot*)                  -1,6  -4,1  -1,5  -1,9  -11,4
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

jatkuvista toiminnoista            7,4  15,3  5,4  7,6   43,0Lopetetut toiminnot

Katsauskauden voitto

lopetetuista toiminnoista           56,2  3,4  55,3  2,2   5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

sisältäen lopetetut toiminnot         63,6  18,7  60,7  9,8   48,6Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn

nettosijoituksen suojaus            8,2  -2,7  2,5  1,2   -2,0

Rahavirran suojaus              -0,4   -  -0,4   -    -

Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero    -1,6  0,5  -0,5  -0,2   0,4

Muuntoero                   30,8  -4,9  17,1  3,2   1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot        100,6  11,7  79,4  13,9   48,4Katsauskauden voiton jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille             7,4  15,3  5,4  7,6   43,9
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle                  -   -   -   -   -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden voiton jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille             63,6  18,7  60,7  9,8   49,5
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle                  -   -   -   -   -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan tuloksen

(sisältäen lopetetut toiminnot)
jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille            100,6  11,7  79,4  13,9   49,3
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle                  -   -   -   -   -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille katsauskauden
voitosta

laskettu osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista

Laimentamaton, EUR              0,05  0,11  0,04  0,05   0,30

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,05  0,11  0,04  0,05   0,30Emoyhtiön omistajille katsauskauden
voitosta

(sisältäen lopetetut toiminnot) laskettu

osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR              0,42  0,13  0,40  0,07   0,34

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,42  0,13  0,40  0,07   0,34*) Veroina on huomioitu katsauskauden
tulosta vastaava vero.Konsernin tase (IFRS)

milj. EURVARAT                  30.6.2010 30.6.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           61,0   53,1    53,3

Liikearvo                 258,4   118,9    141,7

Muut aineettomat hyödykkeet         72,6   38,7    39,5

Osuudet osakkuusyrityksissä         30,4   28,4    30,7

Muut pitkäaikaiset saamiset         8,3    8,7     7,5

Laskennalliset verosaamiset         5,7    2,3     2,5
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä        436,5   250,1    275,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              311,8   261,1    287,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset      276,8   265,8    227,1

Rahavarat                 148,1   42,2    133,7
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä        736,7   569,1    647,8VARAT YHTEENSÄ              1 173,2   819,2    923,1
----------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT           30.6.2010 30.6.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                 36,2   36,2    36,2

Muut rahastot                50,4   50,8    50,9

Kertyneet voittovarat           239,3   118,6    156,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            325,9   205,5    243,4

Vähemmistöosuus                -     -    10,8
----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            325,9   205,5    254,2Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          23,1   14,1    13,6

Eläkevelvoitteet               5,0    4,3     4,9

Varaukset                   -    0,0     0,0

Pitkäaikaiset korolliset velat       116,6    0,1     0,2
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä        144,8   18,5    18,8Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   596,0   451,9    500,5

Lyhytaikaiset korolliset velat       106,6   143,2    149,5
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä        702,5   595,1    650,1OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       1 173,2   819,2    923,1
----------------------------------------------------------------------

Laskelma
konsernin

oman pääoman

muutoksista
(IFRS)

                               Emoyhtiön

                               omistajille

          Osake-           Kertyneet    kuuluva Vähem-

           pää-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-

milj. EUR      oma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2009      36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,0  185,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko         -    -    -   -11,3    -11,3   -  -11,3

Osakeanti       -   20,6    -     -     20,6   -   20,6

Vähemmistöosuuden

muutos         -    -    -     -     0,0  -1,0   -1,0

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus      -    -    -    0,1     0,1   -   0,1Katsauskauden
laaja tulos      -    -  -7,0   18,7     11,7   -   11,7
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.6.2009      36,2   50,8  -37,1   155,7    205,5  0,0  205,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2010      36,2   50,9  -30,4   186,8    243,4  10,8  254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko         -    -    -   -18,1    -18,1   -  -18,1

Osakeanti       -    -    -     -     0,0   -   0,0

Vähemmistöosuuden

muutos         -    -    -     -     0,0 -10,8  -10,8

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus      -    -    -    0,1     0,1   -   0,1

Osakkeiden
luovutus        -   -0,1    -     -     -0,1   -   -0,1Katsauskauden
laaja tulos      -   -0,4  37,4   63,6    100,6   -  100,6
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.6.2010      36,2   50,4   7,0   232,4    325,9  0,0  325,9
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma *)            1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                      14,2   25,9    65,4

Suunnitelman mukaiset poistot              5,5    4,8    9,4

Käyttöpääoman muutos                  33,6   -24,6    37,9

Rahoituserien ja

verojen rahavirta                   -7,5   -8,1   -13,3

Muut oikaisut                      8,4   -3,8    1,5

Liiketoiminnan nettorahavirta             54,1   -5,8   100,9Investointien nettorahavirta             -153,3   -26,7   -28,0Rahoituksen nettorahavirta              108,0   28,8    14,5Rahavarojen muutos                   8,9   -3,7    87,4Rahavarat tilikauden

alussa                        133,7   46,5    46,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus           5,5   -0,5    -0,2

Rahavarojen muutos                   8,9   -3,7    87,4Rahavarat tilikauden lopussa             148,1   42,2   133,7
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan
nettorahavirran 31.5.2010 saakka.Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                  30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa           53,3   54,5    54,5

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta    8,9     -     -

Lisäykset                     4,5    2,8    6,0

Vähennykset                   -4,0   -0,7    -1,8

Poistot                     -3,7   -3,2    -6,5

Kurssierot                    2,1   -0,3    1,1
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          61,0   53,1    53,3
--------------------------------------------------------------------------


                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut                 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %              28,5 %  25,8 %   29,2 %

Oma pääoma/osake, EUR              2,16   1,36    1,61

Sijoitetun pääoman tuotto, %          4,8 %  16,1 %   18,7 %

Oman pääoman tuotto, %             5,1 %  19,1 %   22,1 %

Korolliset nettovelat, milj. EUR         75,1   101,1    16,0

Nettovelkaantumisaste, %            23,0 %  49,2 %   6,3 %

Osakekohtainen tulos, EUR            0,42   0,13    0,34

Osakkeita keskimäärin, tkpl          151 167  143 044  147 034Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset30.6.2010

                     Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -      -       -

Koronvaihtosopimukset                -     -0,4     105,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,6      -     59,330.6.2009

                     Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten

milj. EUR                  käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             2,1      -     40,8

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,3      -     20,0

Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                  30.6.2010  30.6.2009   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset                119,4     35,6     36,8

Annetut kiinteistökiinnitykset          2,0     2,0      2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,2     1,9      2,0

Muut takaukset ja vastuut             0,1     1,4      1,9
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                    123,7     41,0     42,7
--------------------------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                  1,2     0,4      0,3

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     59,6     34,7     33,8


Liikevaihto toimintasegmenteittäin,         1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                   30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    210,4   258,8   505,1

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    422,4   256,9   548,3

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    255,0   213,9   480,7

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    15,6   17,3    35,7

Segmenttien välinen liikevaihto           -0,2   -0,3    -0,5
-----------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä            903,1   746,5  1 569,2

Lopetetut toiminnot                 65,3   69,9   145,1

Segmenttien välinen liikevaihto           -1,6   -0,6    -1,2
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                 966,8   815,8  1 713,1Liikevoitto toimintasegmenteittäin,        1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                   30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa     9,5    8,8    18,1

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa     4,2   -2,3    -5,0

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    -2,5   16,3    44,5

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa     0,4    0,4    0,9

Hammashoidon kauppa                 3,1    1,8    3,9

Konsernihallinto ja muut              -3,5   -3,7    -5,9
-----------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä             11,3   21,2    56,4

Lopetetut toiminnot                 56,9    4,7    8,9
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                  68,2   25,9    65,4Jatkuvat toiminnot

Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella   4 590   4 002   3 923

Henkilömäärä kauden lopussa            4 721   3 925   3 870Konserni yhteensä

Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella   4 930   4 460   4 373

Henkilömäärä kauden lopussa            4 721   4 399   4 299Liikevaihto toimintasegmenteittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR                  2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 105,9 104,5 125,8 120,6 132,0 126,8

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 241,4 181,0 159,3 132,1 130,5 126,4

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                  7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Segmenttien välinen liikevaihto       -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8

Lopetetut toiminnot             30,9 34,4  43,4 31,9 34,9 35,0

Segmenttien välinen liikevaihto       -0,5 -1,1  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              517,7 449,0 486,5 410,8 412,3 403,5Liikevoitto toimintasegmenteittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR                  2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa  5,0  4,5  4,4  4,9  4,9  3,9

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                  5,6 -1,4  -2,2 -0,4 -2,0 -0,4

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                 -2,0 -0,4  21,6  6,6  8,6  7,6

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa                  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,1

Hammashoidon kauppa              1,4  1,6  1,2  0,8  0,7  1,1

Konsernihallinto ja muut           -1,9 -1,6  -0,8 -1,5 -2,0 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä          8,4  3,0  24,5 10,7 10,5 10,7

Lopetetut toiminnot             55,6  1,3  2,4  1,9  3,0  1,7
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              64,0  4,2  26,9 12,6 13,5 12,4


Liikevaihto markkina-              1.1.-    1.1.-    1.1.-

alueittain, milj. EUR            30.6.2010  30.6.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------
Suomi                      211,5    258,5    509,9

Ruotsi                      419,0    256,9    539,8

Venäjä                      255,0    213,9    480,7

Baltian maat                   15,6     17,3    35,7

Muut maat                     2,1     0,0     3,2
-------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä           903,1    746,5   1 569,2

                       4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 2010 2010  2009 2009 2009 2009
-------------------------------------------------------------------------------
Suomi                   106,5 105,0 126,3 125,1 131,9 126,6

Ruotsi                   239,5 179,4 157,7 125,2 130,5 126,4

Venäjä                   132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian maat                 7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Muut maat                  1,2  0,9  1,0  2,2   -   -
-------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä        487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8


LOPETETUT TOIMINNOTTuloslaskelma                          1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                      31.5.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot

Liikevaihto                           65,3   145,1

Myytyjen suoritteiden kulut                   -46,6   -100,3
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                            18,6    44,8

Liiketoiminnan muut tuotot                    54,2    2,2

Myynnin ja

jakelun kulut                          -15,0   -35,3

Hallinnon kulut                         -1,0    -2,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                           56,9    8,9

Rahoitustuotot                          0,1    0,0

Rahoituskulut                          -0,1    -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja                       56,9    7,6

Tuloverot*)                           -0,7    -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto lopetetuista  toiminnoista         56,2    5,6

Katsauskauden voiton jakautuminen lopetetuista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                      56,2    5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle                            -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton, EUR                      0,37 0,04

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR             0,37 0,04*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.Rahavirtalaskelma         1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR       31.5.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta    6,7    -3,5

Investointien nettorahavirta    -0,9    -1,9

Rahoituksen nettorahavirta     0,2    5,4
--------------------------------------------------
Rahavarojen muutos         6,0    -0,1


TIEDOT LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISESTÄ

Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa (Pharmacy Company Sweden 2 AB)

Oriola-KD ilmoitti marraskuussa 2009 ostavansa ruotsalaisen apteekkiklusterin,
Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Kauppa toteutui 19.2.2010,
minkä yhteydessä Kronans Droghandel Retail AB hankki 100% valtakunnallisen 170
apteekkia sisältävän apteekkiklusterin osakkeista. Ostetun apteekkiklusterin
liiketoiminta kattaa ainoastaan vähittäiskaupan. Toteutunut yrityskauppa ei
sisällä ehdollisia vastikkeita. Apteekkiliiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa on
tärkeä askel Oriola-KD:n strategiassa laajentumissa lääkkeiden tukkukaupasta
vähittäiskauppaan.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 19.2.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Yhtiön alustava tase ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R:n sallimalla tavalla hyvin alustavana. Oriola-KD
tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä olevien
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo on 8,6 miljoonaa euroa ja
vaihto-omaisuuden arvo on 22,2 miljoonaa euroa. Nämä ovat alustavia lukuja,
sillä näiden omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa tulla täsmennyksiä vuoden
2010 aikana.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 50,9 miljoonaa euroa ja siihen
ei liity oleellista riskiä.

Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD konserniin
hankintapäivästä eli 19.2.2010 alkaen.

IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

Hankinnasta kirjattu liikearvo 101,3 miljoonaa euroa kuvaa erityisesti yhtiön
vahvaa markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia, kohdeyhtiössä ollutta
kokenutta henkilöstöä ja monopolin purkamisen tuomia
liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi odotetaan synergiaetuja Oriola-KD
konsernin varsin mittavasta tukkutoiminnasta Ruotsissa. Kirjattu liikearvo ei
ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiklusterista maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista varoista ja
vastattaviksi otetuista veloista sekä määräysvallattomien omistajien osuuden
käyvästä arvosta.


Maksettu vastike

19.2.2010

                           Käypään arvoon
                 Tasearvo Milj. arvos-taminen Milj. Käypä arvo
                       EUR         EUR  Milj. EUR

Käteisvarat                161,5         0,0    161,5

Oman pääomanehtoiset
instrumentit                 0         0,0     0,0

Ehdollinen vastike              0         0,0     0,0

Luovutettu vastike yhteensä        161,5               161,5

Korvausvelvoitteeseen perustuva
omaisuuserä                  0         0,0     0,0

Yhtiöstä aiemmin omistetun
osuuden käypä arvo              0         0,0     0,0

Vastike yhteensä             161,5               161,5Hankintaan liittyvät menot

-sisältyvät hallinnon kuluihin
vuoden 2009
konsernituloslaskelmassa          1,2

-sisältyvät hallinnon kuluihin
vuoden 2010
konsernituloslaskelmassa          0,5Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista
veloista kirjatut määrät

Rahavarat                  2,4         0,0     2,4

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet          8,6         0,0     8,6

Tavaramerkit (sisältyvät
aineettomiin hyödykkeisiin)         0,0         0,0     0,0

Apteekkilisenssit ja
vuokrasopimukset (sisältyvät
aineettomiin hyödykkeisiin)         0,0         25,4    25,4

Sopimuksiin perustuvat
asiakassuhteet (sisältyvät
aineettomiin hyödykkeisiin)         0,0         0,0     0,0

Sijoitukset osakkuusyrityksiin       0,0         0,0     0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat       0,0         0,0     0,0

Vaihto-omaisuus              22,2         0,2    22,4

Myyntisaamiset               44,0         0,0    44,0

Muut saamiset                6,8         0,0     6,8

Ostovelat ja muut velat          -42,8         0,0    -42,8

Eläkevelvoitteet              0,0         0,0     0,0

Lainat                   0,0         0,0     0,0

Ehdollinen velka              0,0         0,0     0,0

Laskennalliset verovelat          0,0         -6,7    -6,7

Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus yhteensä         41,3         18,9    60,2

Määräysvallattomien omistajien
osuus                    0,0         0,0     0,0

Liikearvo                                   101,3Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 4,6 miljardia Ruotsin
kruunua ja pro forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n
hallinnolliset kulut oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua.


Espoossa 28.7.2010

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1434558]