Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2012

25.10.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 25.10.2012 klo 8.30

Avainlukuja 1.1. - 30.9.2012

 * Liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia 1766,7 miljoonaan euroon (1-
  9/2011: 1587,2 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,2 miljoonaa euroa (1-9/2011:
  liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,4 miljoonaa euroa)
 * Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan
  euron saamisen arvonalennus johtuen ruotsalaisen arvokuljetusyhtiö Panaxia
  AB:n konkurssista
 * Liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa (1-9/2011: liiketappio 26,0 miljoonaa
  euroa sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron
  arvonalennuksen)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -9,3 miljoonaa euroa (1-9/2011: -2,4
  miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 5,5 miljoonaa euroa (1-9/2011: -28,2 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,04 euroa (1-9/2011: -0,19 euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (1-9/2011: -11,8 prosenttia)
 * 25.10.2012 annettu tarkennettu näkymä vuodelle 2012: Oriola-KD:n
  liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton ilman
  kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 24-28 miljoonaa euroa vuonna 2012.
  (Aiempi 26.7.2012 annettu näkymä vuodelle 2012: Oriola-KD:n liikevaihdon
  arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton ilman kertaluonteisia
  eriä arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012.)

Avainlukuja 1.7. - 30.9.2012

 * Liikevaihto kasvoi 12,4 prosenttia 586,1 miljoonaan euroon (7-9/2011: 521,6
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 miljoonaa euroa (7-
  9/2011: 3,4 miljoonaa euroa)
 * Vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan euron saamisen
  arvonalennus Ruotsissa
 * Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (7-9/2011: liikevoitto 3,4 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 2,3 miljoonaa euroa (7-9/2011: -0,6 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,02 euroa (7-9/2011: -0,00 euroa)

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia 1766,7 miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,2 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa
2012. Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
parani 8,0 miljoonasta eurosta 11,7 miljoonaan euroon ja Venäjän vähittäis- ja
tukkukaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä pieneni 12,8 miljoonasta
eurosta 5,3 miljoonaan euroon. Suomen tukkukaupan liiketoiminta on kehittynyt
positiivisesti. Ruotsin vähittäiskaupassa kauppatavaroiden, OTC-lääkkeiden ja
rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin suhteellisen osuuden kasvu on parantanut
myyntikatetta ja tietojärjestelmien käyttöönottokulut eivät ole enää rasittaneet
liiketulosta vuonna 2012. Ruotsin tukkukaupan alhainen laskutus ja 0,6 miljoonan
euron valmistautumiskustannukset liittyen apteekkiketjuille tarjottavan
reseptivapaiden tuotteiden hankinta- ja logistiikkapalvelun aloitukseen
heikensivät liiketulosta selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Hankinta- ja
logistiikkapalveluiden toimittaminen viidelle apteekkiketjulle on aloitettu
suunnitelman mukaisesti lokakuun alussa. Venäjän vähittäiskaupan kannattavuus
parani toiminnan tehostamisen ja kasvaneen apteekkikohtaisen myynnin
seurauksena. Venäjän tukkukaupan liiketappio pieneni alueellisen myynnin ja
sairaalamyynnin kasvun, toiminnan tehostamisen ja toimitusvarmuuden paranemisen
tuloksena. Jatkamme edelleen määrätietoisesti suunnitelman mukaisia
toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi."

Tulos

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli
1766,7 miljoonaa euroa (1587,2 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 17,2 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Ruotsin
vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 8,0
miljoonasta eurosta 11,7 miljoonaan euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan
liiketappio ilman kertaluonteisia eriä pieneni 12,8 miljoonasta eurosta 5,3
miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa sisältäen kolmannella
vuosineljänneksellä kirjatun kertaluonteisen 1,1 miljoonan euron saamisen
arvonalennus johtuen arvokuljetusyhtiö Panaxia AB:n konkurssista Ruotsissa
(liiketappio 26,0 miljoonaa euroa sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4
miljoonan euron arvonalennuksen). Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,2 miljoonaa
euroa (-33,1 miljoonaa euroa), nettotulos 5,5 miljoonaa euroa (-28,2 miljoonaa
euroa) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (-0,19 euroa). Oriola-KD:n
rahoituskustannukset olivat 6,9 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa) sisältäen
ensimmäisellä vuosineljänneksellä pankkilainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä
takaisinmaksetun lainan 0,7 miljoonan euron järjestelypalkkion
jaksotuskustannuksen. Verot olivat 3,7 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa
positiiviset). Veroina on huomioitu tammi-syyskuun 2012 tulosta vastaava vero.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 586,1 miljoonaa euroa (521,6
miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 miljoonaa
euroa (3,4 miljoonaa euroa). Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä parani 3,8 miljoonasta eurosta 4,8 miljoonaan euroon ja
Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio pieneni 5,5 miljoonasta eurosta
2,0 miljoonaan euroon edellisvuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. Liikevoitto
oli 6,4 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa) sisältäen kolmannella
vuosineljänneksellä kirjatun kertaluonteisen 1,1 miljoonan euron saamisen
arvonalennus johtuen ruotsalaisen arvokuljetusyhtiö Panaxia AB:n konkurssista.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 2,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,00 euroa).

Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (-11,8 prosenttia) tammi-syyskuussa 2012.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2012 oli 1276,9 miljoonaa euroa (1136,6
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 88,6 miljoonaa euroa (114,8 miljoonaa euroa),
oma pääoma oli 305,8 miljoonaa euroa (283,8 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste
oli 24,5 prosenttia (25,6 prosenttia).

Oriola-KD:n 279,7 miljoonan euron konserniliikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauksessa toimintasegmenteille eli rahavirtaa tuottaville
yksiköille: 118,5 miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle, 28,2
miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle, 89,1 miljoonaa euroa Venäjän
lääkkeiden tukkukaupalle ja 43,9 miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden
vähittäiskaupalle. Venäjään liittyvä 133,0 miljoonan euron liikearvo on
kohdistettu vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä toimintasegmenteille,
Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle,
tulevaisuuden ennustettujen rahavirtojen suhteessa.

Syyskuun 2012 lopussa korolliset velat olivat 147,8 miljoonaa euroa (149,9
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 59,2 miljoonaa euroa (35,1 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 19,3 prosenttia (12,4 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat lähinnä yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Oriola-KD:n 100,0 miljoonan euron sitova pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja
43,7 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä syyskuun 2012 lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 101,5 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa
euroa) katsauskauden lopussa. Oriola-KD uudelleenjärjesteli helmikuussa 2012
kaikki pitkäaikaiset ulkopuoliset lainasopimuksensa allekirjoittamalla neljän
pankin kanssa huhtikuussa 2014 erääntyvän 100,0 miljoonan euron monivaluuttaisen
valmiusluottosopimuksen.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2012 oli -9,3 miljoonaa euroa (-
2,4 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -14,9 miljoonaa euroa
(-6,2 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2012. Myytyjä myyntisaamisia oli 49,4
miljoonaa euroa (59,1 miljoonaa euroa) katsauskauden lopussa. Investointien
nettorahavirta oli -16,1 miljoonaa euroa (-17,7 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Tammi-syyskuun 2012 bruttoinvestoinnit olivat 15,0 miljoonaa euroa (20,3
miljoonaa euroa) koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2012 oli 4823 (4981), josta 10 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (10 prosenttia), 27 prosenttia Ruotsissa (25
prosenttia) ja 63 prosenttia Venäjällä (65 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Muutoksia Oriola-KD:n johtoryhmässä: Lars Birkeland, kauppatieteiden maisteri
(s. 1964), on nimitetty Kronans Droghandel Apotek AB:n uudeksi
toimitusjohtajaksi 9.1.2012 alkaen. Konstantin Minin, lääkäri (s. 1974), joka on
toiminut aiemmin Oriola-KD:n Venäjällä toimivien Stary Lekar ja 03 Apteka
-apteekkiketjujen kaupallisena johtajana, on nimitetty Oriola-KD:n Venäjän
vähittäiskaupan liiketoiminnan johtajaksi 1.3.2012 alkaen. Henry Fogels vastaa
1.3.2012 alkaen Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden tukkukaupasta. Kimmo Virtanen on
nimitetty Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukaupan johtajaksi ja Oriola
Oy:n toimitusjohtajaksi 15.5.2012 alkaen. Tuomas Itkonen, kauppatieteiden
maisteri (s. 1968), on nimitetty Oriola-KD Oyj:n uudeksi talous- ja
rahoitusjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa
tehtävässään 1.11.2012.

Suomen ja Baltian lääketukkukaupan johtaja Jukka Niemi erosi konsernin
palveluksesta ja Oriola Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 1.5.2012.

Oriola-KD:n johtoryhmän muodostavat:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
  * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja (1.11.2012 alkaen)
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, varatoimitusjohtaja ja johtaja Suomen, Ruotsin ja Baltian
lääkkeiden tukkukauppa

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2012
oli 342,2 miljoonaa euroa (309,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 16,2 miljoonaa
euroa (16,2 miljoonaa euroa). Suomen tukkukaupan laskutus tammi-syyskuussa 2012
oli 770,0 miljoonaa euroa (725,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 283,1 miljoonaa
euroa (249,6 miljoonaa euroa). Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 26,0
miljoonaa euroa (25,4 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan,
Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella myytävien terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden liikevaihto oli 33,4 miljoonaa euroa (34,4 miljoonaa euroa).
Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 2,5 prosenttia tammi-syyskuussa 2012 (1,0
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,2 prosenttia
tammi-syyskuussa 2012 (45,6 prosenttia). (lähde: IMS Health)

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2012
liikevaihto oli 108,7 miljoonaa euroa (101,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto
6,3 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa). Suomen tukkukaupan laskutus
kolmannella vuosineljänneksellä oli 251,8 miljoonaa euroa (239,6 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 89,5 miljoonaa euroa (82,7 miljoonaa euroa). Baltian
tukkukaupan liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa) ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,1
miljoonaa euroa).

Suomen tukkukauppa tarjoaa tehokasta lääkkeiden jakelua ja innovatiivisia
palveluja lääkeyhtiöille ja apteekeille. Espoon päälogistiikkakeskuksessa
ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotetun keräilyautomaatiolinjan laatu
ja tehokkuus on nostettu tavoitetasolle kolmannen vuosineljänneksen lopulla.
Suomen tukkukaupan liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti. Consumer Health
-liiketoiminnassa kilpailutilanne on kiristynyt edellisvuodesta. Baltian
vähittäis- ja tukkukaupassa kaikkien toimintamaiden liiketulos oli positiivinen.

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2012
lopussa oli 476 (496).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 768,9
miljoonaa euroa (783,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 11,7 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vähittäiskaupan parantuneesta
kannattavuudesta johtuen. Vähittäiskaupassa kauppatavaroiden, OTC-lääkkeiden ja
rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin suhteellisen osuuden kasvu on parantanut
myyntikatetta ja tietojärjestelmien käyttöönottokulut eivät ole enää rasittaneet
liiketulosta vuonna 2012. Tukkukaupan alhainen laskutus ja 0,6 miljoonan euron
valmistautumiskustannukset liittyen apteekkiketjuille tarjottavan
reseptivapaiden tuotteiden hankinta- ja logistiikkapalvelun aloitukseen
heikensivät liiketulosta selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tukkukaupan
laskutus oli 1016,0 miljoonaa euroa (1083,6 miljoonaa euroa) ja liikevaihto
432,6 miljoona euroa (465,9 miljoonaa euroa). Vähittäiskaupan liikevaihto oli
376,3 miljoonaa euroa (361,6 miljoonaa euroa).

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 10,6 miljoonaa euroa (8,0
miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen
1,1 miljoonan euron saamisen arvonalennus johtuen arvokuljetusyhtiö Panaxia AB:n
konkurssista ja tämän johdosta tuloutumatta jääneistä käteiskassavaroista
vähittäiskaupassa. Kronans Droghandel Apotek AB oli päättänyt yhteistyönsä
Panaxian kanssa elokuun lopussa, viisi päivää ennen Panaxian konkurssihakemusta.
Konkurssista on aiheutunut mittavia menetyksiä yli 5000 vähittäiskaupalle
Ruotsissa ja kateissa on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Lääkemarkkina laski Ruotsissa 1,6 prosenttia tammi-syyskuussa 2012 (kasvoi 2,8
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa oli 35,9 prosenttia (38,7
prosenttia) ja vähittäiskaupassa 13,6 prosenttia (13,1 prosenttia) tammi-
syyskuussa 2012. (lähde: IMS Health) Lääkkeiden rinnakkaistuonnin ja geneeristen
lääkkeiden myynnin kasvu Ruotsissa laski Oriola-KD:n markkinaosuutta lääkkeiden
tukkukaupassa.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto
oli 254,1 miljoonaa euroa (249,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 4,8 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa). Liikevoitto
oli 3,7 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisen 1,1 miljoonan euron saamisen
arvonalennuksen (3,8 miljoonaa euroa). Tukkukaupan laskutus oli 336,0 miljoonaa
euroa (337,8 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 140,4 miljoonaa euroa (148,4
miljoonaa euroa). Vähittäiskaupan liikevaihto oli 126,9 miljoonaa euroa (115,3
miljoonaa euroa).

Vuonna 2012 vähittäiskaupan painopistealueina ovat apteekkien
kilpailuedellytysten kehittäminen, ostotoiminnan kehittäminen, kauppatavara- ja
OTC-valikoiman kasvattaminen ja noin 15 uuden apteekin avaaminen. Vuonna 2012 on
avattu 7 (13) apteekkia ja syyskuun lopussa apteekkeja oli yhteensä 216 (202).
Apteekkien uusperustanta on hidastunut Ruotsissa vuonna 2012.

Vuonna 2012 tukkukaupan painopistealueina ovat lääkeyhtiöille tarjottavan
jakelupalvelun kehittäminen ja uusien logistiikkapalveluiden kehittäminen
apteekkiketjuille. Tukkukauppayhtiö Oriola AB allekirjoitti kesäkuussa 2012
sopimukset Apoteksgruppenin, DocMorrisin, Medstopin ja Vårdapoteketin kanssa
reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista ja apteekkijakelusta.
Hankintasopimusten yhteisostojen arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa
vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi Oriola AB vastaa Kronans Droghandel Apotek AB:n
reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista ja apteekkijakelusta.
Hankinta- ja logistiikkapalvelun aloitus on tapahtunut suunnitelman mukaisesti
lokakuun alussa ja palvelusta saatavat taloudelliset hyödyt näkyvät
täysimääräisesti vuoden 2013 jälkimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen. Hankinta-
ja logistiikkapalvelun odotetaan parantavan tukkukaupan ja vähittäiskaupan
kannattavuutta kasvaneiden toimitusmäärien ja parantuneiden hankintaehtojen
seurauksena. Oriola AB:n vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä
allekirjoittama uusi rahtisopimus pienentää rahtikuluja ja edesauttaa hankinta-
ja logistiikkapalveluun liittyvien laatukriteerien täyttämistä.

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2012 lopussa oli
1314 (1254), josta 1055 henkilöä (1002) työskenteli vähittäiskaupassa ja 259
henkilöä (252) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 655,8
miljoonaa euroa (494,9 miljoonaa euroa) ja liiketappio 5,3 miljoonaa euroa
(liiketappio 46,2 miljoonaa euroa sisältäen Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan
euron arvonalennuksen ja liiketappio ilman arvonalennusta 12,8 miljoonaa euroa).
Vähittäiskaupan kannattavuus parani toiminnan tehostamisen ja kesällä 2011
tehtyjen hinnoittelumuutosten seurauksena kasvaneen apteekkikohtaisen myynnin
tuloksena. Venäjän tukkukaupan liikevaihto oli 565,9 miljoonaa euroa (426,0
miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto oli 107,3 miljoonaa euroa (96,6
miljoonaa euroa). Tukkukaupan Moskovan ulkopuolisten jakelukeskusten liikevaihto
kasvoi noin 67 prosenttia tammi-syyskuussa 2012, minkä lisäksi lääkkeiden myynti
sairaaloille lähes kolminkertaistui edellisvuodesta. Tukkukaupan liiketappio
pieneni alueellisen myynnin ja sairaalamyynnin kasvun, toiminnan tehostamisen ja
toimitusvarmuuden paranemisen tuloksena.

Venäjän tukkukaupassa maksuajat ovat pidentyneet, mikä on johtanut
luottotappioriskien kasvuun. Oriola-KD kirjaa asiakasluottopolitiikkansa
mukaisesti luottotappiovarauksen, kun myyntisaaminen on erääntynyt yli 180
päivää laskun eräpäivästä ja myyntisaamiseen ei liity erillistä vakuutta. Tammi-
syyskuussa 2012 tukkukauppa on kirjannut myyntisaamisten arvonalennuksia
yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, joiden perintää jatketaan aktiivisesti.
Luottotappioriskien minimoimiseksi Venäjän tukkukauppa on lyhentänyt
asiakkailleen antamia maksuaikoja, selkeyttänyt myyntisaamisten perintäprosessia
ja vahvistanut perintäorganisaatiota.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 22,5 prosenttia (9,9 prosenttia) Venäjän ruplissa
tammi-syyskuussa 2012 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n tukkukaupan liikevaihdon
kasvu oli 30,6 prosenttia (17,3 prosenttia) ja vähittäiskaupan kasvu oli 9,2
prosenttia (34,8 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-syyskuussa 2012. Oriola-KD:n
liikevaihto kasvoi yhteensä 30,3 prosenttia (25,0 prosenttia) Venäjän ruplissa
tammi-syyskuussa 2012.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto
oli 223,3 miljoonaa euroa (170,3 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (31,5 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan
liikevaihto oli 194,3 miljoonaa euroa (145,7 miljoonaa euroa). Vähittäis- ja
tukkukaupan liiketappio oli 2,0 miljoonaa euroa (liiketappio 5,5 miljoonaa
euroa). Molempien liiketoimintojen kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Vuonna 2012 vähittäiskaupassa panostetaan apteekkiportfolion kehittämiseen,
apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten parantamiseen ja tuotevalikoiman
vahvistamiseen. Oriola-KD:llä oli syyskuun 2012 lopussa 237 (264) apteekkia
Moskovan alueella, joista 167 (189) apteekkia toimii Stary Lekar -nimellä ja 70
(75) apteekkia 03 Apteka -nimellä. Tammi-syyskuussa 2012 avattiin 8 apteekkia ja
suljettiin 20 apteekkia. Oriola-KD saattoi kesäkuussa 2012 päätökseen projektin
kannattamattomien apteekkien sulkemisesta. Vähittäiskaupan käyttökate on noussut
positiiviseksi vuonna 2012 haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Vuonna 2012 tukkukaupan kannattamatonta tuotevalikoimaa karsitaan, logistiikkaa
tehostetaan ja toimitusvarmuutta parannetaan sisäisiä toimintaprosesseja
kehittämällä. Venäjällä on aloitettu hankkeet uuden varastonhallintajärjestelmän
käyttöönottamisesta vuoden 2013 alussa ja uuden automatisoidun
päälogistiikkakeskuksen perustamisesta Moskovaan vuoden 2014 alussa. Tukkukaupan
alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi
kaksitoista.

Henkilöstön määrä Venäjän vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2012 lopussa oli
3032 (3231), josta 1316 henkilöä (1585) työskenteli vähittäiskaupassa ja 1717
henkilöä (1646) tukkukaupassa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa 2012:

Osakkeiden vaihto         tammi-syyskuu 2012 tammi-syyskuu 2011

                  A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja

Vaihto, milj. kpl           4,3    24,4   2,1    58,2

Vaihto, milj. euroa          8,5    46,7   6,5   163,2

Ylin kurssi, euroa          2,44    2,15  3,83    3,74

Alin kurssi, euroa          1,77    1,70  1,76    1,57

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,08    2,05  1,79    1,69


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2012 oli 311,5 miljoonaa euroa (260,3
miljoonaa euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 36,6 prosenttia (39,9 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli
18,1 prosenttia (4,5 prosenttia) ja B-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 44,9 prosenttia (56,0
prosenttia).

Syyskuun 2012 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 kappaletta (47.163.160)
ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta (104.094.668). Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.9.2012 välisenä aikana 0 kappaletta A-
sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi (0 kappaletta).

Oriola-KD:n hallitus päätti 10.2.2010 konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2010-2012.
Kannustusjärjestelmässä ei ole suoritettu palkkioita ansaintajaksoilta 2010 ja
2011. Oriola-KD:n hallitus on määritellyt kannustusjärjestelmän
ansaintakriteerit vuodelle 2012. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012
perustuu liiketoimintakohtaisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten
mukaisesti yhtiö maksoi 12.4.2012 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja
pääomanpalautuksena 0,03 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jukka Alhon, Harry Braden,
Per Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja),
Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi
30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400
euroa kokoukselta. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten,
että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita
pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettiin 20.4.2012.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on 29.8.2012 pitämässään kokouksessa valinnut edellä mainittujen
jäsenten lisäksi Harry Braden palkitsemisvaliokunnan jäseneksi. Hallitus on
arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen
kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on päivittänyt vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä
liiketoimintansa merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän voimakkaaseen kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen
  kasvaa, mikä voi johtaa kireän kilpailun jatkumiseen
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavien yksiköiden
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2012 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,3
prosenttia, Ruotsissa 0,5 prosenttia ja Venäjällä 11,1 prosenttia paikallisessa
valuutassa vuosina 2012-2016 (lähde: IMS Health 09/2012).

25.10.2012 annettu tarkennettu näkymä vuodelle 2012:

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 24-28 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Aiempi 26.7.2012 annettu näkymä vuodelle 2012:

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Taulukot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut tammi-syyskuussa 2012
käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja: IFRS 7 (muutos) ja IAS 12 (muutos).
Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.Konsernin laaja tuloslaskelma   1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR       30.9.2012 30.9.2011 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           1 766,7  1587,2   586,1   521,6  2 146,0

Myytyjen suoritteiden kulut  -1 508,9  -1355,0  -499,9  -447,9  -1 830,1
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate            257,8   232,2   86,2   73,7   315,9

Liiketoiminnan muut tuotot     1,8    2,0    0,7    0,5    2,6

Myynnin ja

jakelun kulut          -201,2  -186,7   -66,1   -59,2   -250,9

Hallinnon kulut          -41,2   -40,1   -13,4   -11,6   -54,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä *       17,2    7,4    7,5    3,4    13,2

Kertaluonteiset erät **      -1,1   -33,4   -1,1     -   -33,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos             16,1   -26,0    6,4    3,4   -20,2

Rahoitustuotot           15,6    7,5   11,4    2,0    10,7

Rahoituskulut           -22,5   -14,7   -13,6   -5,1   -19,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja         9,2   -33,1    4,2    0,3   -28,9

Tuloverot ***           -3,7    4,9   -1,9   -0,9    4,8
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos         5,5   -28,2    2,3   -0,6   -24,1Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus         -0,7   -1,2   -0,8   -1,7    -1,3

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero         -0,5    0,9   -0,4    0,8    0,4

Muuntoero             14,1   -13,2   10,2   -16,0    -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos     18,4   -41,7   11,4   -17,5   -26,3Katsauskauden tuloksen
jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille        5,5   -28,2    2,3   -0,6   -24,1
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laajan tuloksen

jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       18,4   -41,7   11,4   -17,5   -26,3
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
katsauskauden

tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR         0,04   -0,19   0,02   -0,00   -0,16

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           0,04   -0,19   0,02   -0,00   -0,16

*) Sisältää poistoja, milj.
EUR                -13,7   -11,1   -4,7   -3,9   -16,1

**) Saamisen arvonalennus
Ruotsissa Q3/2012 ja Stary
Lekar -brändin arvonalennus
Venäjällä Q2/2011, milj. EUR    -1,1   -33,4   -1,1     -   -33,4

***) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                    30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet              78,9   69,2    74,0

Liikearvo                    279,7   255,5   266,8

Muut aineettomat hyödykkeet           53,5   51,1    52,1

Muut osuudet ja osakkeet             0,0    0,0    0,0

Muut pitkäaikaiset saamiset            9,4    9,3    9,4

Laskennalliset verosaamiset            7,0    5,2    7,6
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä          428,6   390,4   410,0Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                 362,2   309,4   379,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset         397,5   322,1   329,7

Rahavarat                    88,6   114,8   153,8
--------------------------------------------------------------------------
                         848,3   746,2   863,3Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0,0     -    0,0


--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä          848,4   746,2   863,4VARAT YHTEENSÄ                1 276,9  1 136,6  1 273,3
--------------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT             30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma

Osakepääoma                   36,2   36,2    36,2

Rahastot                     25,9   31,2    31,2

Kertyneet voittovarat              243,7   216,4   231,9
--------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä               305,8   283,8   299,3Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat             15,6   14,5    15,1

Eläkevelvoitteet                 6,8    5,9    6,3

Rahoitusvelat                  16,4   121,5   127,0

Muut pitkäaikaiset velat             0,8    0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä           39,6   142,0   148,4Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      800,2   682,4   779,7

Rahoitusvelat                  131,3   28,4    46,0
--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä          931,5   710,8   825,7OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         1 276,9  1 136,6  1 273,3
--------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)            Emoyhtiön omistajille
            kuuluva oma pääoma

                                    Kerty-

                 Suo-                  neet   Oma

            Osake-  jaus   Käyttö-  Muut Muun-  voitto-   pää-

             pää- rahas-    rahas- rahas-  to-   va-   oma

milj. EUR         oma   to     tot  tot erot   rat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

1.1.2011         36,2  1,2     30,0  20,9 -6,3  270,8  352,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko ja pääoman
palautus          -   -      - -19,7   -   -7,6  -27,2

Tilikauden tulos      -   -      -   -   -  -28,2  -28,2

Muut laajan tuloksen
erät:

 Rahavirran suojaus     -  -1,2      -   -   -    -   -1,2

 Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero      -   -      -   -  0,9    -   0,9

 Muuntoero         -   -      -   - -13,2    -  -13,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2011        36,2  -0,0     30,0  1,2 -18,6  235,0  283,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2012         36,2  -0,0     30,0  1,2 -7,2  239,1  299,3
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko ja pääoman
palautus          -   -     -4,5   -   -   -7,6  -12,1

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus         -   -      -   -   -   0,2   0,2

Tilikauden tulos      -   -      -   -   -   5,5   5,5

Muut laajan tuloksen
erät:

 Rahavirran suojaus     -  -0,7      -   -   -    -   -0,7

 Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero      -   -      -   - -0,5    -   -0,5

 Muuntoero         -   -      -   - 14,1    -   14,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2012        36,2  -0,8     25,5  1,2  6,5  237,2  305,8
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma          1.1.-    1.1.-     1.1.-

(IFRS), milj. EUR             30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                   16,1    -26,0     -20,2

Poistot                     13,7     11,1      16,1

Arvonalennukset                  -     33,4      33,4

Käyttöpääoman muutos              -14,9     -6,2      11,8

Rahoituserien ja

verojen rahavirta               -18,7    -14,8     -15,1

Muut oikaisut                  -5,5     0,1      2,1

Liiketoiminnan nettorahavirta          -9,3     -2,4      28,1Investointien nettorahavirta          -16,1    -17,7     -27,1Rahoituksen nettorahavirta           -40,3    -52,5     -35,0Rahavarojen muutos               -65,7    -72,5     -34,1Rahavarat tilikauden

alussa                     153,8    187,8     187,8

Valuuttakurssien muutosten vaikutus       0,5     -0,5      0,1

Rahavarojen muutos               -65,7    -72,5     -34,1Rahavarat tilikauden lopussa          88,6    114,8     153,8
--------------------------------------------------------------------------------
Aineellisten hyödykkeiden muutokset      1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR                 30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa          74,0     68,0      68,0

Lisäykset                    10,5     9,9      16,2

Vähennykset                   -0,7     -0,5      -0,6

Poistot                     -8,0     -6,8      -9,6

Siirretty myytävänä olevaksi
luokiteltuihin

pitkäaikaisiin omaisuuseriin            -      -      -0,0

Kurssierot                    3,1     -1,4      0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          78,9     69,2      74,0
--------------------------------------------------------------------------------


                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Tunnusluvut                30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %               24,5     25,6      24,4

Oma pääoma/osake, EUR              2,02     1,88      1,98

Sijoitetun pääoman tuotto, %           4,6     -7,2      -4,0

Oman pääoman tuotto, %              2,4    -11,8      -7,4

Korolliset nettovelat, milj. EUR        59,2     35,1      19,2

Nettovelkaantumisaste, %            19,3     12,4      6,4

Osakekohtainen tulos, EUR            0,04    -0,19     -0,16

Osakkeita keskimäärin, tkpl         151 244   151 161    151 161

Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset30.9.2012

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,8      47,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             3,4      -     161,7

Koronvaihtosopimukset               -     -0,2     118,3Oriola AB:n saamisten myynnistä aiheutuvan rahavirran korkoriski on suojattu
koronvaihtosopimuksilla.Kronans Droghandel Apotek AB:lle annettu 1 miljardin Ruotsin kruunun sisäinen
laina on suojattu

valuutanvaihtosopimuksilla.30.9.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     108,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -     -0,0      2,2

Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                 30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset                34,5    117,0     138,6

Annetut kiinteistökiinnitykset          2,0     2,0      2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,5     2,3      2,4

Muut takaukset ja vastuut            0,6     0,6      0,7
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                    39,7    121,8     143,7
--------------------------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                 3,0     0,7      0,6

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     66,7     61,9      61,9Oriola-KD Oyj:n antama 1 miljardin Ruotsin kruunun emoyhtiötakaus Kronans
Droghandel Apotek AB:n

ulkopuolisen lainan vakuudeksi on päättynyt ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2012.

                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Henkilömäärät               30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä keskimäärin            4 813    4 992     4 968

Henkilömäärä kauden lopussa          4 823    4 981     4 854

SEGMENTTI-INFORMAATIO                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liikevaihto, milj. EUR           30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           342,2    309,1     414,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           768,9    783,5    1 042,0

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           655,8    494,9     689,4

Segmenttien välinen liikevaihto         -0,2     -0,2      -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              1 766,7   1 587,2    2 146,0                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liiketulos, milj. EUR           30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            16,2     16,2      20,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            10,6     8,0      10,6

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            -5,3    -46,2     -46,0

Konsernihallinto ja muut            -5,3     -4,0      -5,5
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                16,1    -26,0     -20,2                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä   30.9.2012  30.9.2011   31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            16,2     16,2      20,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            11,7     8,0      10,6

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            -5,3    -12,8     -12,6

Konsernihallinto ja muut            -5,3     -4,0      -5,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä              17,2     7,4      13,2

Kertaluonteiset erät *             -1,1    -33,4     -33,4
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                16,1    -26,0     -20,2*) Saamisen arvonalennus -1,1 milj. EUR
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa Q3/2012 ja Stary Lekar
-brändin arvonalennus -33,4 milj. EUR
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa Q2/2011


Liikevaihto vuosineljänneksittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       108,7 116,6 116,8 105,7 101,8 104,8 102,5

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       254,1 255,9 258,9 258,6 249,6 268,6 265,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       223,3 217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

Segmenttien välinen liikevaihto    -0,0 -0,1 -0,0  -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           586,1 589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1Liiketulos vuosineljänneksittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        6,3  5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        3,7  3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       -2,0 -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -39,1 -1,6

Konsernihallinto ja muut        -1,5 -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä            6,4  4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0

Liiketulos vuosineljänneksittäin

ilman kertaluonteisia eriä,      7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        6,3  5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        4,8  3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       -2,0 -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -5,7 -1,6

Konsernihallinto ja muut        -1,5 -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä          7,5  4,3  5,4  5,8  3,4 -1,0  5,0

Kertaluonteiset erät  *        -1,1   -   -   -   - -33,4   -
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä            6,4  4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0*) Saamisen arvonalennus -1,1 milj.
EUR Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa Q3/2012 ja Stary Lekar
-brändin arvonalennus -33,4 milj. EUR
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa Q2/2011


                        1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                     314,6   283,3   379,4

Ruotsi                     746,2   762,3  1 013,0

Venäjä                     655,8   494,9   689,4

Baltian maat                  25,1   24,4    32,6

Muut maat                    24,9   22,4    31,5
-------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              1 766,7  1 587,2  2 146,0


Liikevaihto markkina-alueittain  7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
---------------------------------------------------------------------------
Suomi               99,7 107,6 107,4  96,1 93,6 96,5 93,1

Ruotsi              244,7 249,3 252,2 250,7 241,8 262,1 258,4

Venäjä              223,3 217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

Baltian maat            8,6  8,1  8,4  8,3  8,0  7,7  8,7

Muut maat             10,0  7,4  7,5  9,1  8,0  6,9  7,5
---------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä        586,1 589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1

Espoossa 24.10.2012

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1652033]