Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2015

22.10.2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 22.10.2015 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2015

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2015

 * Liiketoiminnan volyymiä kuvaava laskutus kasvoi 5,4 (laski 1,2) % ja oli
  787,7 (747,2) miljoonaa euroa.
 * Liikevaihto laski 3,3 % ja oli 377,1 (389,8) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 5,0 % ja oli 23,1 (22,0)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 24,0 (21,9) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,5 (16,3) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 18,4 (16,3) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,2 (-10,5) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 13,8 (11,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,08 (0,07) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2015

 * Liiketoiminnan volyymiä kuvaava laskutus kasvoi 7,1 (laski 2,1) % ja oli
  2404,2 (2245,5) miljoonaa euroa.
 * Liikevaihto kasvoi 0,9 % ja oli 1205,5 (1194,6) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 % ja oli 62,4 (60,5)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 62,1 (59,5) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 45,5 (44,0) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 45,3 (42,9) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 55,1 (-19,2) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 32,1 (28,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,18 (0,17) euroa.

 Avainluvut        2015 2014 Muutos  2015  2014  Muutos  2014

 Milj. eur         7-9  7-9   %   1-9   1-9    %  1-12
------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto       377,1 389,8  -3,3 1 205,5 1 194,6   0,9 1 612,3

 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä   23,1 22,0  5,0  62,4  60,5   3,0  81,3

 Käyttökate        24,0 21,9  9,5  62,1  59,5   4,4  87,2
------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä   17,5 16,3  7,1  45,5  44,0   3,6  59,1

 Liikevoitto        18,4 16,3  13,3  45,3  42,9   5,5  65,0

 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä    4,6  4,2       3,8   3,7        3,7

 Liikevoitto %       4,9  4,2       3,8   3,6        4,0

 Tilikauden tulos     13,8 11,6  19,5  32,1  28,5   12,8  46,5
------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos,
 EUR( 1))         0,08 0,07  11,4  0,18  0,17   1,7  0,28

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta      16,2 -10,5       55,1  -19,2       -10,8

 Oman pääoman tuotto, %                30,7  -41,5        23,7

 Nettovelkaantumisaste
 kauden lopussa, %                  16,4  86,9        90,1
------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen
 osakemäärän mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavastiNäkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä parani vertailukaudesta tammi-syyskuussa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi noin
2,3 miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuutta tuki reseptivapaiden lääkkeiden ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden myynnin kasvu vertailukaudesta sekä
kustannusrakenteen hallinta. Vähittäiskaupan kannattavuutta rasitti
vertailukautta merkittävästi alhaisempi lääkkeiden rinnakkaistuonti sekä Ruotsin
viranomaisten toteuttamat hinnanalennukset vuoden 2014 neljännellä
vuosineljänneksellä ja vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. Ruotsin
tukkukaupan positiivista kehitystä tukivat vuonna 2014 solmitut uudet
lääkepäämiessopimukset ja parantunut tehokkuus. Avasimme syyskuussa suunnitelman
mukaan verkkokaupan Ruotsissa. Verkkokaupan tuotevalikoima kattaa koko Kronans
Apotek -apteekkiketjun tuotevalikoiman.

Suomen tukkukaupassa uudistimme kolmannella vuosineljänneksellä merkittävät
monivuotiset yhteistyösopimukset MSD:n ja Orifarmin kanssa. Tulos parani
pääasiassa kasvaneen volyymin ja palvelumyynnin ansiosta.

Oriola-KD:n päivitetty strategia, uusi toimintamalli ja pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet julkaistiin 18.8.2015. Uuden strategian mukainen
liiketoimintarakenne ja -vastuut tulevat voimaan vuoden 2016 alusta lähtien."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

Tämän osavuosikatsauksen selostusosa kuvaa yhtiön jatkuvia toimintoja tammi-
syyskuussa 2015. International Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin
mukainen vertailu on tehty vuoden 2014 vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. Joulukuussa
2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty lopetettuina
toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-syyskuussa 2015 ja
vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia toimintoja.
Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin toimintoihin liittyvät
varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma vertailukaudelta 2014 sisältää
lopetettujen toimintojen nettorahavirran. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti
pyöristettyjä lukuja.

                       2015  2014          2014

 Konsernin tunnusluvut (1))         1-9   1-9          1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. eur           250,5  285,4          250,9

 Oma pääoma, Milj. eur          175,5  211,3          113,6

 Korolliset velat, Milj. eur       128,3  252,6          193,9

 Korolliset nettovelat, Milj. eur     28,9  183,7          102,4

 Tase yhteensä, Milj. eur         928,7 1 267,5          874,0 Omavaraisuusaste, %            19,6  17,2          13,3

 Oman pääoman tuotto, %          30,7  -41,5          23,7

 Sijoitetun pääoman tuotto, %       20,2  -14,7          14,4

 Nettovelkaantumisaste, %         16,4  86,9          90,1

 Korolliset nettovelat/12 kk rullaava
 käyttökate jatkuvista toiminnoista     0,3   2,4           1,2 Oma pääoma/osake, EUR           0,97  1,40          0,75

 Osakekohtainen tulos, jatkuvat
 toiminnot, EUR( 3))            0,18  0,17          0,28

 Osakekohtainen tulos, sis. lopetetut
 toiminnot, EUR  (3))           0,18  -0,51          -1,33

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (2) 3))  176 204 160 745         160 741 Henkilömäärä keskimäärin, jatkuvat
 toiminnot                2 320  2 390          2 377

 Henkilömäärä kauden lopussa, jatkuvat
 toiminnot                2 346  2 333          2 356 Bruttoinvestoinnit, jatkuvat
 toiminnot, Milj. eur           13,2  22,0          25,7 (1)) Vertailutiedot sisältävät lopetetut
 toiminnot ellei toisin mainita

 (2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia
 omia osakkeita

 (3)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän
 mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavastiMuutokset konsernirakenteessa tammi-syyskuussa 2015

Konsernirakenteessa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Oriola-KD:n konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi seuraavat konsernin
tytäryhtiöfuusiot on päätetty toteuttaa: SIA Rigas Elizabetes aptieka sulautuu
SIA Panpharmacyyn, Aloiro AB sulautuu Oriola Oy:hyn, Oriola-KD Holding Sverige
AB sulautuu Oriola-KD Holding Oy:hyn jonka jälkeen Oriola-KD Holding Oy sulautuu
Oriola-KD Oyj:hin. Sulautumisten on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2015 mennessä.

Konsernin liikevaihto ja tulos heinä-syyskuu 2015

Oriola-KD:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 377,1 (389,8) miljoonaa
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,5 (16,3) miljoonaa euroa ja
liikevoitto 18,4 (16,3) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 17,1 (14,8) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
oli 13,8 (11,6) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 1,3 (1,4)
miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,07) euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-syyskuu 2015

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi  0,9 (-1,3)  % 1205,5 (1194,6) miljoonaan euroon
ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3,6 (72,6)  % 45,5 (44,0)
miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 45,3 (42,9) miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun
heikkeneminen vertailukaudesta laski euromääräistä liikevoittoa noin 2,3
miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 40,5 (36,9) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
32,1 (28,5) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 4,8 (6,0)
miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 8,3 (8,4) miljoonaa euroa, mikä vastaa 20,6
(22,8) % efektiivistä verokantaa. Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,17) euroa.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa  ja Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-
KD on muodostanut raportoitavat segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
toimintasegmenteistä. Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden tukkukaupan, Consumer Health
-liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
toimintasegmenteistä.

Oriola-KD luopui joulukuussa 2014 Venäjän liiketoiminnoista, minkä johdosta
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti on
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos  2014

 Milj. eur             7-9  7-9   %  1-9  1-9   %  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           270,8 281,3  -3,7 887,3 878,3  1,0 1 176,4

   Vähittäiskauppa        183,1 181,1  1,1 559,8 556,3  0,6  744,2

   Tukkukauppa          166,6 181,0  -7,9 574,0 570,0  0,7  761,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       13,4 12,4  7,5 34,9 33,7  3,3  44,0

   Vähittäiskauppa         10,3  9,9  3,7 26,3 26,0  1,0  33,8

   Tukkukauppa           3,0  2,5  21,6  8,6  7,9  8,6  10,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            13,4 12,3  8,1 34,9 32,7  6,6  50,5

   Vähittäiskauppa         10,3  9,9  4,5 26,3 25,0  5,1  32,8

   Tukkukauppa           3,0  2,5  21,6  8,6  7,9  8,6  17,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        4,9  4,4      3,9  3,8       3,7

   Vähittäiskauppa         5,6  5,5      4,7  4,7       4,5

   Tukkukauppa           1,8  1,4      1,5  1,4       1,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           4,9  4,4      3,9  3,7       4,3

   Vähittäiskauppa         5,6  5,4      4,7  4,5       4,4

   Tukkukauppa           1,8  1,4      1,5  1,4       2,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa             1 824 1 790      1 792

   Vähittäiskauppa                    1 558 1 512      1 524

   Tukkukauppa                       266  278       268
-------------------------------------------------------------------------------

Heinä-syyskuu 2015

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 270,8 (281,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 13,4 (12,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 13,4 (12,3) miljoonaa
euroa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 183,1 (181,1) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,3 (9,9) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 10,3 (9,9) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 166,6
(181,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,0 (2,5) miljoonaa euroa.
Tukkukaupan laskutus oli 394,5 (368,0). Ruotsin tukkukaupan kolmannen
vuosineljänneksen laskutuksen kasvu johtui erityisesti
kaupintavarastovarastomyynnissä olevien päämiesten volyymien kasvusta. Oriola-KD
avasi verkkokaupan Ruotsissa vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä.
Verkkokaupan tuotevalikoima kattaa koko Kronans Apotek -apteekkiketjun
tuotevalikoiman.

Tammi-syyskuu 2015

Tammi-syyskuussa Ruotsin lääkemarkkina kasvoi 8,2 (2,8) % (lähde: IMS Health) ja
reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi
6,7 (5,9) % (lähde: Apoteksföreningen) Ruotsin kruunuissa. Rinnakkaistuotujen
lääkkeiden suhteellinen osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli 10,6 (17,4) % (lähde:
IMS Health). Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden vähittäiskaupassa tammi-
syyskuussa oli 18,6 (19,0) % (lähde: Apoteksföreningen) ja lääkkeiden
tukkukaupassa yhtiön arvion mukaan noin 39 (38) %. Ruotsin apteekkien
kokonaismäärä kasvoi tammi-syyskuussa kahdeksalla apteekilla, katsauskauden
lopussa Ruotsissa oli yhteensä 1345 apteekkia. Oriola-KD:lla oli syyskuun 2015
lopussa 307 (303) apteekkia.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2015
kasvoi 1,0 (-1,7)  % ja oli 887,3 (878,3) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,7 (3,5) %. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 559,8 (556,3) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto oli
574,0 (570,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 4,3 (22,9) % ja tukkukaupan liikevaihto
kasvoi 4,4 (5,4) %.

Tukkukaupan volyymia kuvaava laskutus kasvoi 9,7 (-1,3) % ja oli 1230,3 (1121,6)
miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi
13,7 (4,0) %.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 38,4 (37,7)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 38,4 (36,6) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa
2015. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä ja
konsernin hallintopalkkiota oli 7,1 (6,9) %. Ruotsin tukkukaupan käyttökate oli
9,9 (9,8) miljoonaa euroa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi 3,3 (108,2)  % ja oli 34,9 (33,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli
34,9 (32,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7,1 (119,3) %. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 26,3 (26,0) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 26,3 (25,0) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto oli 8,6
(7,9) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuutta tuki reseptivapaiden lääkkeiden ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden myynnin kasvu vertailukaudesta sekä
kustannusrakenteen hallinta. Liikevoittoa rasitti rinnakkaistuonnin merkittävä
väheneminen vertailukaudesta sekä Ruotsin viranomaisten toteuttamat lääkkeiden
hinnanalennukset vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2015
toisella vuosineljänneksellä. Uusien kalliiden, mutta matalakatteisten
reseptilääkkeiden myynnin kasvu heikensi Ruotsin vähittäiskaupan suhteellista
kannattavuutta. Reseptivapaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden osuus myynnistä tammi-syyskuussa oli 26,2 (26,9) prosenttia.

Ruotsin tukkukaupan positiivista kehitystä tukivat vuonna 2014 solmitut uudet
lääkepäämiessopimukset ja parantunut tehokkuus.Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut             2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2014

 Milj. eur              7-9  7-9   %  1-9  1-9   % 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto            106,3 108,5  -2,0 318,2 316,3  0,6 435,9

   Suomen tukkukauppa        84,5 87,0  -2,9 250,7 252,9  -0,8 348,7

   Baltian tukkukauppa        11,5 11,5  0,3 35,9 33,7  6,6 46,6

   Consumer Health          10,5 10,1  3,9 32,0 30,1  6,5 40,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                 5,8  5,5  3,8 15,4 14,7  4,6 19,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto             5,6  5,5  0,7 14,4 14,7  -2,0 19,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä         5,4  5,1      4,8  4,7      4,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %            5,3  5,1      4,5  4,7      4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa               486  504      523
-------------------------------------------------------------------------------


Heinä-syyskuu 2015

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 106,3 (108,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 5,8 (5,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,6
(5,5) miljoonaa euroa. Suomen lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 84,5 (87,0)
miljoonaa euroa ja laskutus oli 262,8 (253,5) miljoonaa euroa. Baltian
lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 11,5 (11,5) miljoonaa euroa ja Consumer
Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,5 (10,1) miljoonaa euroa.

Oriola-KD päätti 25.9.2015 siirtää Suomen yhtiöiden lakisääteisen eläketurvan
hoitamisen ja vakuutuskannan Oriolan Eläkesäätiöstä Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja lisäeläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan
OP-Henkivakuutukselle. Siirto tapahtuu suunnitelman mukaan 31.12.2015. Siirto
edellyttää Finanssivalvonnan hyväksynnän.

Tammi-syyskuu 2015

Suomen lääkemarkkina kasvoi 2,5 (4,0) % tammi-syyskuussa 2015 (lähde: IMS
Express). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,2
(45,6) % tammi-syyskuussa 2015 (lähde: ATY).

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammi-
syyskuussa 0,6 (0,1)  % ja oli 318,2 (316,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi 4,6 (0,7)  % ja oli 15,4 (14,7) miljoonaa euroa.
Liikevoitto laski 2,0 % ja oli 14,4 (14,7) miljoonaa euroa. Oriola-KD kirjasi
Suomen henkilöstön yhteistyöneuvotteluiden järjestelyihin liittyviä
kertaluonteisia kuluja 0,9 (-)  miljoonaa euroa tammi-syyskuussa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 250,7 (252,9) miljoonaa euroa.
Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 35,9 (33,7) miljoonaa euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 32,0 (30,1) miljoonaa euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupan volyymia kuvaava laskutus kasvoi 5,1 (-3,0) % ja
oli 779,6 (741,6) miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli 18,6 (17,7) ja käyttökate oli 17,7 (17,7) miljoonaa
euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupassa Oriola-KD uudisti pitkäaikaiset
yhteistyösopimukset MSD:n ja Orifarmin kanssa vuoden 2015 kolmannella
vuosineljänneksellä. Suomen lääkkeiden tukkukaupan keskeisten lääkepäämiesten
myynnin kasvu vahvisti tukkukaupan laskutuksen positiivista kehitystä.
Lääkeyhtiöille suunnattu palvelumyynti kasvoi edelleen Suomen lääkkeiden
tukkukaupassa. Oriolashop.fi:n myynnin kasvu tuki Consumer Healthin liikevaihdon
positiivista kehitystä. Orion Oyj:n vapaan kaupan tuotteet siirtyivät
Oriolashop.fi:n tuotevalikoimaan 1.9.2014 alkaen. Consumer Health
-liiketoiminnan kannattavuus kuitenkin laski vertailukaudesta edelleen jatkuneen
kireän kilpailutilanteen johdosta kasvaneiden alennusten seurauksena.


Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot. Lisäksi
yhtiö esittää arviomuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen
toteutumisesta kertaluonteisina erinä.

 Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät,  2015 2014   2015 2014   2014

 Milj. eur                     7-9 7-9   1-9 1-9   1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut              - -0,1    - -1,0   -1,0

   Kiinteistön myyntivoitto              -  -    -  -   7,5

 Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut            -0,1  -   -0,9  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely           -  -    -  -   -0,5

 Konsernierät

   Uudelleenjärjestelykulut            -0,1  -   -0,5  -    -

   Ehdollisen vastikkeen arvostaminen        1,1  -   1,1  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely           -  -    -  -   -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                      0,9 -0,1   -0,2 -1,0   5,9
-------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät tammi-syyskuussa 2015 liittyvät Suomen lääkkeiden
tukkukaupassa, Consumer Health -liiketoiminnassa ja konsernihallinnossa
kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin sekä Medstop -yrityskaupan ehdollisen
vastikkeen arvostamiseen. Kertaluonteiset erät vuoden 2014 tammi-syyskuussa
liittyvät Ruotsin vähittäiskaupassa kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2015 oli 928,7 (1267,5) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 99,5 (68,9) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 175,5 (211,3)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 19,6 (17,2)  % ja nettovelkaantumisaste
oli 16,4 (86,9) %. Vertailukauden tiedot sisältävät lopetetut toiminnot.

Oriola-KD uudelleenjärjesteli 11.6.2015 pitkäaikaisen luottolimiitti- ja
lainasopimuksen. Yhteensä noin 175 miljoonan euron sopimus korvaa 15.5.2013
allekirjoitetun rahoitussopimuksen. Uusi rahoitussopimus koostuu 100 miljoonan
euron luottolimiittisopimuksesta ja Ruotsin kruunumääräisestä, noin 75 miljoonan
euron lyhennysohjelmallisesta lainasopimuksesta. Luottolimiitti- ja lainasopimus
erääntyvät toukokuussa 2018.

Oriola-KD toteutti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä merkintäoikeusannin.
Merkintäoikeusannilla kerättiin 75,6 miljoonan euron bruttovarat ja 73,7
miljoonan euron nettovarat.

Oriola-KD lunasti takaisin 20.2.2014 liikkeeseen lasketun 40 miljoonan euron
oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) kertyneine
korkoineen. Laina lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti 20.4.2015 103 %
arvolla nimellispääomasta.

Oriola-KD:n 250,5 (285,4) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvo testataan Oriola-KD:ssa
strategia- ja suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa.
Liikearvosta oli 30.9.2015 kohdistettu 224,9 (231,3) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 25,4 (26,1) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle ja 0,2 (-) miljoonaa euroa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupalle.

Oriola-KD:n korolliset velat 30.9.2015 olivat 128,3 (252,6) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 74,4 (167,6) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 3,0 (29,9) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita 33,2
(35,2) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan 14,3
(14,9) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 3,4 (5,0) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 70,9 (163,9) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 57,4 (88,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
28,9 (183,7) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia tammi- syykuun 2015 aikana. Syyskuun
2015 lopussa myyntisaamisia oli myyty yhteensä 111,2 (80,7) miljoonalla eurolla.
Oriola-KD:n pitkäaikainen luottolimiitti- ja lainasopimus sisältää taloudellisia
kovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen
suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen.

Oriola-KD:n sitova 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 35,3
miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen lopetetut toiminnot tammi- syyskuussa
2015 oli 55,1 (-19,2) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat 4,5
(-38,0) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -13,1 (-24,7)
miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi-syyskuussa bruttoinvestoinnit olivat 13,2 (22,0) miljoonaa euroa koostuen
uusiin avattaviin apteekkeihin sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan
tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä syyskuun 2015 lopussa oli 2346 (2333), josta 78
(77) % työskenteli Ruotsissa ja 22 (23) % Suomessa ja Baltiassa. Henkilömäärät
sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n hallituksen muodostavat:

 * Anssi Vanjoki, puheenjohtaja
 * Jukka Alho, varapuheenjohtaja
 * Eva Nilsson Bågenholm
 * Per Båtelson
 * Anja Korhonen
 * Kuisma Niemelä
 * Matti Rihko
 * Staffan Simberg

Oriola-KD Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan muodostavat Anja Korhonen
(puheenjohtaja), Kuisma Niemelä ja Staffan Simberg, sekä hallituksen
palkitsemisvaliokunnan muodostavat Jukka Alho (puheenjohtaja), Per Båtelson, Eva
Nilsson Bågenholm ja Matti Rihko.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa


Oriola-KD Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet.

Oriola-KD Oyj:n hallitus on 25.9.2015 valinnut yhtiön nimeämisvaliokunnan
jäseniksi Pekka Pajamon (puheenjohtaja), Peter Immosen, Timo Leinon, Mikko
Mursulan ja Into Ylpön.

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimittävänsä KHT Ylva Erikssonin
vastuulliseksi tilintarkastajaksi 16.7.2015 alkaen.

Hallituksen valtuutukset

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-
osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 30.3.2015 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj järjesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä
merkintäoikeusannin, jonka merkintäaika päättyi 3.3.2015. Merkintäoikeusannissa
merkittiin 9.429.742 uutta A-osaketta ja 20.798.643 uutta B-osaketta, minkä
seurauksena Oriola-KD Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 181.486.213
osakkeeseen. Tarjottujen osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa. Yhtiö keräsi
osakeannilla 75,6 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö kirjasi sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon osakeannista kerätyt bruttovarat sekä antiin liittyvät kulut
veroilla vähennettynä, yhteensä 73,7 miljoonaa euroa.

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden tammi-syyskuussa 2015:

               Tammi-syyskuu 2015     Tammi-syyskuu 2014

 Osakkeiden vaihto( 1))   A-sarja B-sarja       A-sarja    B-sarja
-----------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl      2,6   28,8        5,9     24,3

 Vaihto, milj. euroa     9,9   110,2       13,1     54,2

 Ylin kurssi, euroa     4,52   4,60       2,69     2,62

 Alin kurssi, euroa     3,10   3,01       1,89     1,98

 Päätöskurssi kauden
 lopussa, euroa       4,19   4,30       2,27     2,23
-----------------------------------------------------------------------------


 (1)) Merkintäoikeusannin vaikutuksella oikaistu,
 vertailutiedot oikaistu vastaavasti


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2015 oli 774,2 (359,3) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 17,8 (18,8) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 4,7 (11,7) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 23,7 (22,0)  %.

Syyskuun 2015 lopussa osakkeita oli yhteensä 181.486.213 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 56.458.452 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 125.027.761 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
148.338 (134.982) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,08 (0,09) prosenttia ja äänimäärästä 0,01 (0,01)  prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.9.2015 välisenä aikana 120.000 (0)
kappaletta A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän piiriin kuuluu kuusi
henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2015
palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ennen veroja. Ansaintajakson 2015 palkkion
enimmäismäärä vastaa 1.010.000 Oriola-KD:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen
myös rahana maksettavan osuuden). Katsauskauden lopussa järjestelmän piiriin
kuuluvien henkilöiden palkkion enimmäismäärä vastaa 625.483 Oriola-KD Oyj:n B-
sarjan osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.5.2013 toteuttaa avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman. Osakesäästöohjelman säästökaudelle 1.10.2013 - 30.9.2014
osallistuu noin 37 konsernin avainhenkilöä. 27.8.2014 hyväksytylle
säästökaudelle 1.10.2014 - 30.9.2015 osallistuu noin 42 konsernin avainhenkilöä.
Osakesäästöohjelmien puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 18.6.2015 uuden säästökauden 2015-2016
alkamisesta. Säästökausi alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2016. Enimmäissäästön
määrä kuukaudessa on 8,3 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia
kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta.  Osakesäästöohjelmaan
osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä.

Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan osakkeita osallistujille
markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet avainhenkilöt saavat
maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden.
Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, mikäli hän omistaa säästökaudella hankitut
säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka. Lisäosakkeet
maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään
kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia
maksuja.

Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ohjelman
hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa ulkopuolisen palveluntuottajan
hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 51.516 (38.160) kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Oriola-KD Oyj:n 31.8.2015 vastaanottaman ilmoituksen mukaan Mariatorp Oy:tä (y-
tunnus 1948056-9) ("Jakautuva Yhtiö") koskeva jakautumisen täytäntöönpano on
rekisteröity 31.8.2015. Kaikki Jakautuvan Yhtiön omistamat Oriola-KD Oyj:n
osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavalle
Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7). Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin jälkeen uuden Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola-KD Oyj:ssä on
7,76 % osakkeista ja 7,92 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhteensä
14.075.00 osaketta, joista A-sarjan osakkeita 4.500.000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita 9.575.000 kappaletta.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, lääkkeiden hinnoissa ja
  korvattavuudessa saattavat heikentää Oriola-KD:n liikevaihtoa ja
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariski on Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävin: mahdollisella Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutusta
Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä,
joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2015 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan viiden vuoden ajanjaksolla 2015-2019
Suomessa keskimäärin 1-4 % vuosittain ja Ruotsissa keskimäärin 2-5 % vuosittain
paikallisessa valuutassa. (Lähde: IMS Health).

Näkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Strategia ja toimintamalli

Oriola-KD:n hallitus on osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä vahvistanut
Oriola-KD:n päivitetyn strategian, uuden toimintamallin sekä uudet pitkän
aikavälin taloudelliset tavoitteet 17.8.2015. Oriola-KD:n liiketoiminnot tullaan
jakamaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja toimintasegmentteihin: Kuluttaja,
Palvelut ja Terveydenhuolto. Uusi liiketoimintarakenne ja -vastuut astuvat
voimaan 1.1.2016 alkaen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

7.10.2015 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kurinpitolautakunta määräsi Oriola-KD Oyj:lle
varoituksen ja 50 000 euron suuruisen kurinpitomaksun pörssin sääntöjen
rikkomisesta. Päätöksen mukaan Oriola-KD Oyj on rikkonut pörssin sääntöjä
koskien pörssiyhtiön hallinnon järjestämistä ja korjatun tiedon julkistamista
ilman aiheetonta viivästystä Venäjän liiketoiminnan myynnistä tiedottaessaan.

Yhtiö julkisti 8.12.2014 pörssitiedotteen Venäjän liiketoimintojen myynnistä,
joka sisälsi arvion myyntitappion määrästä. Myyntitappion määrä korjattiin
2.2.2015 julkistetussa pörssitiedotteessa. Oriola-KD:n käsityksen mukaan
korjaava tiedote julkaistiin heti kun myyntitappion oikea määrä oli
tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä varmistunut.

Tilinpäätöstiedote

Oriola-KD Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2015 5.2.2016 noin klo
08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

 Konsernin laaja
 tuloslaskelma        2015    2014  2015    2014   2014

 (IFRS), Milj. eur      7-9     7-9   1-9     1-9  1- 12

                    Oikaistu      Oikaistu
                     (1) )         (1) )
---------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto        377,1    389,8 1 205,5   1 194,6 1 612,3

 Liiketoiminnan muut
 tuotot            3,7     1,9  10,1     6,8   21,0

 Myytyjen suoritteiden
 kulut           -297,1   -311,5 -962,5   -951,9 -1 287,9

 Työsuhde-etuuksista
 aiheutuvat kulut      -32,4    -32,4 -107,4   -107,6  -143,8

 Liiketoiminnan muut kulut -27,4    -26,0  -83,5    -82,4  -114,5
---------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate         24,0    21,9  62,1    59,5   87,2

 Poistot ja
 arvonalentumiset      -5,6    -5,6  -16,8    -16,6  -22,2
---------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto         18,4    16,3  45,3    42,9   65,0

 Rahoitustuotot ja -kulut  -1,3    -1,4  -4,8    -6,0   -7,8
---------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja     17,1    14,8  40,5    36,9   57,1

 Tuloverot          -3,3    -3,3  -8,3    -8,4  -10,7
---------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos
 jatkuvista toiminnoista   13,8    11,6  32,1    28,5   46,5

 Tilikauden tulos
 lopetetuista toiminnoista  -0,0    -13,2  -0,2   -109,6  -258,8
---------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos      13,8    -1,6  31,9    -81,1  -212,3 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan
 myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:

 Tilikauden aikana laajaan
 tulokseen kirjattu
 muuntoero          -3,0    -15,1  -0,3    -25,0  -52,1

 Tilikauden tulokseen
 lopetetuista toiminnoista
 siirretty muuntoero      -      -    -      -   74,3

 Rahavirran suojaus     -0,0    -0,3  -0,1    -1,3   -1,4

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero      0,0     0,9   0,0     1,0   0,3
---------------------------------------------------------------------------
                -3,0    -14,4  -0,4    -25,2   21,1

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset
 voitot/tappiot         -      -    -      -  -16,5

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -      -    -      -   3,3
---------------------------------------------------------------------------
                 -      -    -      -  -13,1 Tilikauden laaja tulos   10,8    -16,0  31,6   -106,3  -204,3 Tilikauden tuloksen
 jakautuminen
---------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille    13,8    -1,6  31,9    -81,1  -212,3
---------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan
 tuloksen

 jakautuminen
---------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille    10,8    -16,0  31,6   -106,3  -204,3
---------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta
 laskettu osakekohtainen tulos:

 Laimentamaton
 osakekohtainen tulos,
 EUR( 2))
---------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista   0,08    0,07  0,18    0,17   0,28

 Lopetetuista toiminnoista -0,00    -0,08  -0,00    -0,68  -1,61

 Tilikauden tuloksesta    0,08    -0,01  0,18    -0,51  -1,33
---------------------------------------------------------------------------


 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu osakekohtainen
 tulos, EUR (2))
---------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista   0,08    0,07  0,18    0,17   0,28

 Lopetetuista toiminnoista -0,00    -0,08  -0,00    -0,68  -1,61

 Tilikauden tuloksesta    0,08    -0,01  0,18    -0,51  -1,33
---------------------------------------------------------------------------


 (1)) Vuoden 2014 tammi-syyskuun luvut on oikaistu Venäjän liiketoimintojen
 joulukuussa 2014

   tapahtuneen myynnin johdosta. Venäjän liiketoiminnot on luokiteltu
 lopetetuiksi toiminnoiksi.

 (2)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen
 osakemäärän mukainen,

   vertailutiedot oikaistu vastaavasti Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                30.9.2015    30.9.2014 (1)) 31.12.2014


-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset
 käyttöomaisuushyödykkeet         70,7         102,1    75,2

 Liikearvo                250,5         285,4   250,9

 Muut aineettomat hyödykkeet       61,7         67,5    61,3

 Eläkesaamiset                -          9,1     -

 Muut pitkäaikaiset saamiset        0,2          0,0    0,0

 Laskennalliset verosaamiset        6,3          2,9    3,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      389,5         467,1   390,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus             204,7         342,5   185,0

 Myyntisaamiset             187,4         318,6   178,4

 Muut saamiset              47,6         70,5    28,4

 Rahavarat                99,5         68,9    91,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      539,2         800,4   483,2 VARAT YHTEENSÄ             928,7        1 267,5   874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma               36,2         36,2    36,2

 Suojausrahasto              -1,4         -1,2    -1,3

 Käyttörahasto              19,4         19,4    19,4

 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto                 74,8          1,1    1,1

 Hybridilaina                -         39,6    39,6

 Muut rahastot               0,1          0,1    0,1

 Muuntoerot                -3,4         -49,5    -3,1

 Kertyneet voittovarat          49,7         165,6    21,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä           175,5         211,3   113,6 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat         13,4         15,5    12,7

 Eläkevelvoitteet             15,6          7,4    14,9

 Rahoitusvelat              70,9         163,9    98,5

 Muut pitkäaikaiset velat         2,3           -    2,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      102,3         186,8   128,3 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat                545,8         732,5   494,3

 Varaukset                 0,3          0,4    0,6

 Rahoitusvelat              57,4         88,7    95,4

 Muut lyhytaikaiset velat         47,4         47,8    41,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      650,9         869,4   632,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      928,7        1 267,5   874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän liiketoimintoihin
 liittyvät varat ja velat Laskelma konsernin oman
 pääoman muutoksista (IFRS)               Kerty-         Oma

                               neet        pääoma

 Emoyhtiön omistajille     Osake- Rahas- Muunto- voitto-  Hybridi- yhteen-

 kuuluva oma pääoma      pääoma  tot  erot  varat   laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014( 1))          36,2  20,4  -25,3  246,8     -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos         -   -    -  -81,1     -  -81,1

   Muut laajan tuloksen erät:

   Rahavirran suojaus        -  -1,3    -    -     -  -1,3

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero         -  0,3   0,7    -     -   1,0

   Muuntoero            -  0,0  -25,0    -     -  -25,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos yhteensä    -  -1,0  -24,2  -81,1     - -106,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Hybridilaina           -   -    -    -    39,6  39,6

   Osakepalkitseminen        -   -    -  -0,0     -  -0,0

   Omien osakkeiden osto      -   -    -  -0,1     -  -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä          -   -    -  -0,1    39,6  39,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.9.2014( 1))         36,2  19,4  -49,5  165,6    39,6  211,3
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2015            36,2  19,3  -3,1  21,6    39,6  113,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos         -   -    -  31,9     -  31,9

   Muut laajan tuloksen erät:

   Rahavirran suojaus        -  -0,1    -    -     -  -0,1

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero         -  0,0    -    -     -   0,0

   Muuntoero            -   -  -0,3   0,0     -  -0,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos yhteensä    -  -0,1  -0,3  31,9     -  31,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osakeanti            -  73,7    -    -     -  73,7

   Hybridilainan maksetut
 korot               -   -    -  -2,6     -  -2,6

   Hybridilainan lunastus      -   -    -  -1,3   -39,6  -41,0

   Osakepalkitseminen        -   -    -   0,3     -   0,3

   Omien osakkeiden luovutus    -   -    -  -0,1     -  -0,1

   Omien osakkeiden osto      -   -    -  -0,0     -  -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä          -  73,7    -  -3,8   -39,6  30,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.9.2015            36,2  92,9  -3,4  49,7     -  175,5
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän liiketoimintoihin
 liittyvät varat ja velat


 Lyhennetty konsernin                     2015 2014 2014

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur
 (1))                              1-9  1-9 1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                          45,1 -59,5 -42,4

 Poistot                            16,8 19,9 26,2

 Arvonalentuminen                         - 71,1 71,1

 Käyttöpääoman muutos                      4,5 -38,0 -42,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta                       -9,5 -9,6 -13,5

 Muut oikaisut                         -1,8 -3,1 -9,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta                 55,1 -19,2 -10,8 Investointien nettorahavirta                 -13,1 -24,7 40,3 Rahoituksen nettorahavirta                  -34,0 -26,3 -80,3 Rahavarojen muutos                       8,0 -70,2 -50,8 Rahavarat tilikauden

 alussa                            91,5 137,3 137,3

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus              0,0  1,8  5,0

 Rahavarojen muutos                       8,0 -70,2 -50,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa                 99,5 68,9 91,5
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää Venäjän liiketoiminnan nettorahavirran 30.11.2014
 saakka


Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2015 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2014 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2015 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2014 kanssa.

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty
lopetettuina toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-
syyskuussa 2015 ja vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia
toimintoja. Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin
toimintoihin liittyvät varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma
vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettujen toimintojen nettorahavirran.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2015 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IAS 19 Työsuhde-etuudet -muutos
 * IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 ja 2011-2013

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                     2015  2014  2015  2014  2014

 Milj. eur                7-9   7-9   1-9   1-9  1- 12
-----------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista              13,8  11,6  32,1  28,5  46,5

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              -  -0,6    -  -1,4  -1,9
-----------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos
 jatkuvista toiminnoista        13,8  11,0  32,1  27,1  44,6                     2015  2014  2015  2014  2014

 Milj. eur                7-9   7-9   1-9   1-9  1- 12
-----------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos sisältäen
 lopetetut toiminnot          13,8  -1,6  31,9  -81,1 -212,3

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              -  -0,6    -  -1,4  -1,9
-----------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos sisältäen
 lopetetut toiminnot          13,8  -2,2  31,9  -82,5 -214,2

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (1))

 Laimentamaton            181 338 160 745 176 204 160 745 160 741

 Laimennusvaikutuksella oikaistu   181 338 160 745 176 204 160 745 160 741 Tulos/osake (EUR) (1))

 Laimentamaton

 Jatkuvat toiminnot           0,08  0,07  0,18  0,17  0,28

 Lopetetut toiminnot          -0,00  -0,08  -0,00  -0,68  -1,61

 Yhteensä                0,08  -0,01  0,18  -0,51  -1,33 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 Jatkuvat toiminnot           0,08  0,07  0,18  0,17  0,28

 Lopetetut toiminnot          -0,00  -0,08  -0,00  -0,68  -1,61

 Yhteensä                0,08  -0,01  0,18  -0,51  -1,33 (1)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen
 osakemäärän mukainen,

   vertailutiedot oikaistu
 vastaavastiAineelliset ja aineettomat hyödykkeet

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-9  1-9 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa              75,2 93,2 93,2

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,0

 Lisäykset                        6,4 23,1 27,0

 Vähennykset                      -0,4 -0,3 -13,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -11,3

 Siirto tase-erien välillä                0,6  0,8  0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -11,1 -11,2 -15,0

 Poistot lopetetuista toiminnoista             - -1,1 -1,3

 Kurssierot                       -0,1 -2,4 -4,4
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             70,7 102,1 75,2
------------------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-9  1-9 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa             312,3 451,0 451,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,2

 Lisäykset                        6,8  6,5  6,8

 Vähennykset                        - -0,2 -0,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -24,5

 Siirto tase-erien välillä               -0,6 -0,8 -0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -5,7 -5,4 -7,2

 Poistot ja arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista   - -73,4 -73,8

 Kurssierot                       -0,5 -24,9 -39,8
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             312,2 352,9 312,3
------------------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 30.9.2015

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. Eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     1,8      55,3

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,3      -     119,9
-------------------------------------------------------------------------------
 30.9.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. Eur                käypä arvo  käypä arvo  Nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     1,5      43,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     0,1     131,3
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset
liittyvät lähinnä konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten
käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event
tapahtumiin ja eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole
antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 30.9.2015               Taso 1 Taso 2  Taso 3 Yhteensä
-----------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,8     -   0,8

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa             -  1,8     -   1,8

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,5     -   0,5

 Ehdollinen vastike             -   -   14,3   14,3
-----------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 30.9.2014               Taso 1 Taso 2  Taso 3 Yhteensä
-----------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,2     -   0,2

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa             -  1,5     -   1,5

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,3     -   0,3

 Ehdollinen vastike             -   -   14,9   14,9
-----------------------------------------------------------------------


 Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut
 hinnat toimivilla markkinoilla

 Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
 kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts.
 hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)

 Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
 todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot) Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusveloista Milj. eur
------------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2014                  14,7
------------------------------------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin              0,7

 Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu arvonmuutos -1,1

 Muuntoerot                       0,0
------------------------------------------------------------
 Tasearvo 30.9.2015                  14,3
------------------------------------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan
käyttökatteen mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on
laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Milj. eur                  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
----------------------------------------------------------------------------
 Annetut vakuudet

 Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta    8,1   16,9    8,1

 Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta    3,2     -    22,0

 Annetut yrityskiinnitykset             2,2    2,3    2,2

 Muut takaukset ja vastuut             1,0    1,1    1,1

 Hybridilainan maksamattomat korot          -    1,7    2,4
----------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     14,5   21,9    35,8
----------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                  0,7    0,9    0,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset      35,5   87,2    44,3Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta ovat myytyjen Venäjän yhtiöiden
kaupallisten sitoumusten ja toimitilojen vuokrasopimusten vakuudeksi kolmannelle
osapuolelle annettuja takauksia. Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ostaja on
sitoutunut hyvittämään Oriola-KD:n antamista takauksista Yhtiölle esitetyt
vaatimukset. Lisäksi Oriola-KD Oyj on saanut ostajan pankilta yhteensä 6,5
miljoonan euron vastatakaukset, jotka kohdistuvat pääosin kaupallisia
sitoumuksia varten annettuihin takauksiin. Annetut takaukset muiden yhtiöiden
puolesta erääntyvät pääosin vuoden 2015 aikana.

Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin
tukkukauppayhtiön ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola-KD
Oyj on antanut lisäksi 2,8 (23,8) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 74,6 (148,3) miljoonaa euroa Oriola-
KD Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli taseessa 30.9.2015 yhteensä 0,3 (0,4) miljoonaa euroa
varauksia. Konsernihallinto- ja muut toiminnot sisältävät Venäjän
liiketoimintojen myyntiin liittyvän 0,3 (-) miljoonan euron tilikauden tulokseen
lopetetuista toiminnoista sisältyvän kuluvarauksen. Vertailukauden
uudelleenjärjestelyvaraus liittyi Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
Medstop-yrityskaupan integraation.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-informaatio( 1)                   2015  2014  2014

 Liikevaihto, Milj. eur       1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     887,3  878,3 1 176,4

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     318,2  316,3  435,9

 Segmenttien välinen liikevaihto  -0,1  -0,0  -0,0
--------------------------------------------------------
 Yhteensä            1 205,5 1 194,6 1 612,3                   2015  2014  2014

 Liikevoitto, Milj. eur       1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     34,9  32,7  50,5

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     14,4  14,7  19,2

 Konsernihallinto ja muut      -4,0  -4,5  -4,6
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              45,3  42,9  65,0 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä        2015  2014  2014

 Milj. eur              1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     34,9  33,7  44,0

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     15,4  14,7  19,6

 Konsernihallinto ja muut      -4,7  -4,5  -4,5
--------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä yhteensä   45,5  44,0  59,1
--------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät        -0,2  -1,0   5,9
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              45,3  42,9  65,0


 Liikevaihto
 vuosineljänneksittäin,   2015  2015  2015 2014 2014 2014  2014

 Milj. eur          7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
---------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa        270,8  309,9  306,6 298,1 281,3 298,5 298,5

 Suomen ja Baltian
 lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa        106,3  107,2  104,7 119,6 108,5 107,0 100,8

 Segmenttien välinen
 liikevaihto         -0,0  -0,0  -0,0  0,0 -0,0 -0,0  -0,0
---------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä          377,1  417,1  411,3 417,7 389,8 405,5 399,3 Liikevoitto
 vuosineljänneksittäin,   2015  2015  2015 2014 2014 2014  2014

 Milj. eur          7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
---------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa         13,4  11,5  10,0 17,7 12,3 11,0  9,4

 Suomen ja Baltian
 lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa         5,6   5,1   3,7  4,4  5,5  4,4  4,8

 Konsernihallinto ja muut  -0,5  -1,4  -2,0 -0,1 -1,6 -1,5  -1,3
---------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä          18,4  15,2  11,7 22,1 16,3 13,8  12,8 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia
 eriä,            2015  2015  2015 2014 2014 2014  2014

 Milj. eur          7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
---------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa         13,4  11,5  10,0 10,2 12,4 11,3  10,0

 Suomen ja Baltian
 lääkkeiden

 vähittäis- ja
 tukkukauppa         5,8   5,0   4,6  4,9  5,5  4,4  4,8

 Konsernihallinto ja muut  -1,6  -1,6  -1,5 -0,0 -1,6 -1,5  -1,3
---------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä
 yhteensä          17,5  14,9  13,1 15,1 16,3 14,2  13,5
---------------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät     0,9   0,2  -1,4  6,9 -0,1 -0,3  -0,6
---------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä          18,4  15,2  11,7 22,1 16,3 13,8  12,8                2015  2014  2014

 Liikevaihto markkina-
 alueittain, Milj. eur    1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------
 Ruotsi           839,8  833,9 1 114,8

 Suomi           281,1  282,2  388,3

 Baltian maat        33,4  31,7  43,5

 Muut maat          51,2  46,8  65,7
--------------------------------------------------
 Yhteensä         1 205,5 1 194,6 1 612,3 Liikevaihto markkina-
 alueittain         2015  2015  2015 2014 2014 2014  2014

 vuosineljänneksittäin,
 Milj. eur          7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
---------------------------------------------------------------------------
 Ruotsi           254,4  294,4  291,0 280,9 265,8 283,7 284,4

 Suomi            94,4  95,5  91,1 106,1 97,1 95,9  89,2

 Baltian maat        11,0  10,7  11,7 11,8 11,1  9,8  10,9

 Muut maat          17,3  16,4  17,5 19,0 15,9 16,1  14,8
---------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä          377,1  417,1  411,3 417,7 389,8 405,5 399,3 (1)) Vuoden 2014 tammi-syyskuun luvut on oikaistu Venäjän
 liiketoimintojen joulukuussa 2014 tapahtuneen myynnin johdosta.
 Venäjän liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

Espoossa 22.10.2015

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1960395]