Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015

23.4.2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015

Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

 * Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 0,7 % ja oli 18,7 (18,8)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 17,3 (18,2) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,1 (13,5) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 11,7 (12,8) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 13,3 (-25,8) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 7,4 (7,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,05 (0,05) euroa.

 Avainluvut                2015 2014 Muutos  2014

 Milj. eur                 1-3  1-3   %  1-12
--------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               411,3 399,3  3,0 1 612,3

 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä   18,7 18,8  -0,7  81,3

 Käyttökate                17,3 18,2  -5,0  87,2
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  13,1 13,5  -2,5  59,1

 Liikevoitto                11,7 12,8  -8,7  65,0

 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  3,2  3,4       3,7

 Liikevoitto %               2,9  3,2       4,0

 Tilikauden tulos              7,4  7,6  -2,7  46,5
--------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR         0,05 0,05  -6,5  0,29

 Liiketoiminnan nettorahavirta       13,3 -25,8      -10,8

 Oman pääoman tuotto, %          24,3  3,6       23,7

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  41,1 56,9       90,1
--------------------------------------------------------------------


Näkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

"Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä pysyi vertailukauden tasolla. Vuonna 2014 solmitut uudet
lääkepäämiessopimukset kasvattivat Ruotsin tukkukaupan liikevaihtoa. Ruotsin
vähittäiskaupan liikevoitto kasvoi myynnin kasvun ja hyvän kulukontrollin
seurauksena, vaikka uudet kalliit matalakatteiset erikoislääkkeet laskivat
myyntikateprosenttia. Jatkoimme edelleen Ruotsin vähittäiskaupan tuotevalikoiman
ja apteekkiportfolion kehittämistä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tulemme
strategiamme mukaisesti avaamaan lääkkeiden verkkokaupan Ruotsissa toisen
vuosipuoliskon aikana. Ruotsin kruunun heikkeneminen vertailukaudesta laski
euromääräistä liikevoittoa noin 0,6 miljoonaa euroa.

Oriola-KD:n Suomen henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
11.3.2015. Uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 2 miljoonan
euron vuotuiset kulusäästöt, joista 1,3 - 1,5 miljoonaa euroa arvioidaan
toteutuvan vuoden 2015 aikana. Järjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja
on ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattu 1,4 miljoonaa euroa.

Vahvistaaksemme Oriola-KD:n tasetta ja parantaaksemme yhtiön omavaraisuutta
järjestimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuneen 75,6 miljoonan euron
merkintäoikeusannin. Merkintäoikeusanti ylimerkittiin noin 146-prosenttisesti."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Tämän osavuosikatsauksen selostusosa kuvaa yhtiön jatkuvia toimintoja tammi-
maaliskuussa 2015. International Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin
mukainen vertailu on tehty vuoden 2014 vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. Joulukuussa
2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty lopetettuina
toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-maaliskuussa 2015 ja
vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia toimintoja.
Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin toimintoihin liittyvät
varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma vertailukaudelta 2014 sisältää
lopetettujen toimintojen nettorahavirran. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti
pyöristettyjä lukuja.

                               2015  2014  2014

 Konsernin tunnusluvut (1))                 1-3   1-3  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. eur                   253,7  365,5  250,9

 Oma pääoma, Milj. eur                  152,7  303,0  113,6

 Korolliset velat, Milj. eur               199,9  260,5  193,9

 Korolliset nettovelat, Milj. eur             62,7  172,5  102,4

 Tase yhteensä, Milj. eur                 961,6 1 389,2  874,0 Omavaraisuusaste, %                    16,3  22,4  13,3

 Oman pääoman tuotto, %                  24,3   3,6  23,7

 Sijoitetun pääoman tuotto, %               15,0   5,0  14,4

 Nettovelkaantumisaste, %                 41,1  56,9  90,1

 Korolliset nettovelat/12 kk rullaava käyttökate
 jatkuvista toiminnoista                  0,7   3,0   1,2 Oma pääoma/osake, EUR                   0,84  2,00  0,75

 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR       0,05  0,05  0,29

 Osakekohtainen tulos, sis. lopetetut toiminnot, EUR    0,04  0,02  -1,42

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (2))            158 504 151 142 151 130 Henkilömäärä keskimäärin, jatkuvat toiminnot       2 301  2 335  2 377

 Henkilömäärä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot     2 256  2 350  2 356 Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, Milj. eur     3,4   4,3  25,7 (1)) Vertailutiedot sisältävät lopetetut toiminnot ellei
 toisin mainita

 (2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeitaMuutokset konsernirakenteessa tammi-maaliskuussa 2015

Konsernirakenteessa ei ole tarkasteluajankohtana tapahtunut muutoksia.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2015

Oriola-KD:n liikevaihto nousi 3,0 % 411,3 (399,3) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,5 % 13,1 (13,5) miljoonaan euroon
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 11,7 (12,8) miljoonaa euroa.
 Konsernihallinnon kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoivat 0,2
miljoonaa euroa johtuen pääosin IFRS eläkekulun muutoksesta. Suomen henkilöstöä
koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 11.3.2015.
Uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 2 miljoonan euron
vuotuiset kulusäästöt, joista 1,3 - 1,5 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan
vuoden 2015 aikana. Järjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin
vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset erät 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä
neljänneksellä liittyvät Ruotsin vähittäiskaupassa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,8 (9,9) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
7,4 (7,6) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 2,0 (2,9)
miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 2,3
(2,3) miljoonaa euroa, mikä vastaa 23,8 (22,9) % efektiivistä verokantaa.
Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,05) euroa.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa  ja Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-
KD on muodostanut raportoitavat segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
toimintasegmenteistä. Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden tukkukaupan, Consumer Health
-liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
toimintasegmenteistä.

Oriola-KD luopui joulukuussa 2014 Venäjän liiketoiminnoista, minkä johdosta
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti on
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut                2015 2014 Muutos  2014

 Milj. Eur                 1-3  1-3   %  1-12
--------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               306,6 298,5  2,7 1 176,4

   Vähittäiskauppa            186,4 186,6  -0,1  744,2

   Tukkukauppa              202,8 195,5  3,7  761,2
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  10,0 10,0  0,5  44,0

   Vähittäiskauppa             7,6  7,4  2,6  33,8

   Tukkukauppa               2,5  2,8 -10,0  10,4
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                10,0  9,4  7,0  50,5

   Vähittäiskauppa             7,6  6,8  11,9  32,8

   Tukkukauppa               2,5  2,8 -10,0  17,9
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  3,3  3,3       3,7

   Vähittäiskauppa             4,1  4,0       4,5

   Tukkukauppa               1,2  1,4       1,4
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %               3,3  3,1       4,3

   Vähittäiskauppa             4,1  3,6       4,4

   Tukkukauppa               1,2  1,4       2,4
--------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 757 1 816      1 792

   Vähittäiskauppa            1 497 1 538      1 524

   Tukkukauppa               260  278       268
--------------------------------------------------------------------

Tammi- maaliskuu 2015

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa
2015 kasvoi 2,7 % ja oli 306,6 (298,5) miljoonaa euroa, Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 8,8 (13,7) %. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 186,4 (186,6) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto oli
202,8 (195,5) miljoonaa euroa. Tukkukaupan laskutus oli 411,6 (371,7) miljoonaa
euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 11,6 (11,2)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 11,6 (10,6) miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa
2015. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä ja
konsernin hallintopalkkiota oli 6,5 (6,2) %.

Ruotsin tukkukaupan käyttökate oli 2,9 (3,4) miljoonaa euroa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi 0,5 % ja oli 10,0 (10,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 7,0 %
ja oli 10,0 (9,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 6,4 (229,4) %. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 (7,4) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 7,6 (6,8) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto oli 2,5 (2,8)
miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi
vertailukauden tasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi
5,8 (47,5) %. Uusien kalliiden, mutta matalakatteisten reseptilääkkeiden myynnin
kasvu heikensi Ruotsin vähittäiskaupan suhteellista kannattavuutta sekä laski
reseptivapaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden suhteellista
osuutta myynnistä 25,7 (26,9) prosenttiin. Apteekki- ja tuoteportfolion
kehittämistä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Oriola-KD:lla oli maaliskuun
2015 lopussa 304 (300) apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD avaa lääkkeiden
verkkokaupan Ruotsissa suunnitelman mukaan toisella vuosipuoliskolla. Oriola-
KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli 18,7 (19,1) % tammi-maaliskuussa 2015
(lähde: Apoteksföreningen). Tammi - maaliskuussa rinakkaistuotujen lääkkeiden
suhteellinen osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli noin 10,3 (19,2) % (lähde: IMS
Health).

Ruotsin tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa vuonna 2014
solmittujen uusien lääkepäämiessopimusten ja kalliiden reseptilääkkeiden myynnin
kasvun tukemana. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9,9
(11,4) %. Uusien lääkepäämiessopimusten käynnistämiskustannukset olivat
ennakoitua korkeammat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämän lisäksi
erityisluvallisten korkeakatteisten lääkkeiden, muun muassa Syprinen, laskenut
osuus myynnistä heikensi Ruotsin tukkukaupan kannattavuutta suhteessa
vertailukauteen. Oriola-KD:n markkinaosuus tammi-maaliskuussa 2015 Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaan noin 39 (39) %.

Ruotsin lääkemarkkina kasvoi tammi-maaliskuussa 10,3 (0,3) % Ruotsin kruunuissa
(lähde: IMS Health) ja reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden
vähittäiskauppamarkkina kasvoi 10,9 (2,7) % Ruotsin kruunuissa (lähde:
Apoteksföreningen). Yhtiön arvion mukaan Ruotsin apteekkien kokonaismäärä kasvoi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhdellä apteekilla, katsauskauden lopussa
Ruotsissa oli yhteensä 1338 apteekkia.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut                2015 2014 Muutos 2014

 Milj. Eur                 1-3  1-3   % 1-12
------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               104,7 100,8  3,9 435,9

   Suomen tukkukauppa           80,8 79,3  1,9 348,7

   Baltian tukkukauppa           13,1 11,4  15,3 46,6

   Consumer Health             10,9 10,2  6,7 40,9
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä   4,6  4,8  -3,9 19,6
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                3,7  4,8 -22,2 19,2
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  4,4  4,8      4,5
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %               3,6  4,8      4,4
------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa      462  493      523
------------------------------------------------------------------

Tammi- maaliskuu 2015

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto nousi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,9 % ja oli 104,7 (100,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 3,9 % ja oli 4,6 (4,8) miljoonaa
euroa. Liikevoitto laski 22,2 % ja oli 3,7 (4,8) miljoonaa euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 80,8 (79,3) miljoonaa euroa ja
laskutus oli 249,4 (235,8) miljoonaa euroa. Baltian lääkkeiden tukkukaupan
liikevaihto oli 13,1 (11,4) miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan
liikevaihto oli 10,9 (10,2) miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli 5,7 (5,7) ja käyttökate oli 4,8 (5,7) miljoonaa euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupassa Oriola-KD uudisti yhteistyösopimuksen Abbott
Oy:n kanssa ja solmi Acetium valmisteet kattavan jakelusopimuksen Biohit Oyj:n
kanssa. Lääkeyhtiöille suunnattu palvelumyynti kasvoi Suomen lääkkeiden
tukkukaupassa. Orionin vapaan kaupan tuotteet siirtyivät Oriolashop.fi
tuotevalikoimaan syyskuun 2014 alusta lähtien, minkä seurauksena Oriolashop.fi
verkkokaupan myynti kasvoi merkittävästi. Consumer Healthin omista
tuotemerkeistä Avènen ja Gefiluksen myynti kasvoi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kiristyneestä kilpailutilanteesta johtuen Consumer Health
-liiketoiminnan kannattavuus laski vertailukaudesta kasvaneiden alennusten
seurauksena.

Suomen lääkemarkkina kasvoi 1,6 (3,1) % tammi-maaliskuussa 2015 (lähde: IMS
Express). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,8
(44,7) % tammi-maaliskuussa 2015 (lähde: ATY).


Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

 Liikevoittoon vaikuttavat               2015 2014   2014

 kertaluonteiset erät, Milj. Eur             1-3 1-3   1-12
------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut               -0,9  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely             -  -   -0,5

 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut                - -0,6   -1,0

   Kiinteistön myyntivoitto                -  -   7,5

 Konsernierät

   Uudelleenjärjestelykulut               -0,5  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely             -  -   -0,1
------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                        -1,4 -0,6   5,9
------------------------------------------------------------------------


Kertaluonteiset erät vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liittyvät
Suomen lääkkeiden tukkukaupassa, Consumer Health -liiketoiminnassa ja
konsernihallinnossa kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin. Kertaluonteiset
erät vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä liittyvät Ruotsin
vähittäiskaupassa kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2015 oli 961,6 (1389,2) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 137,1 (88,0) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 152,7 (303,0)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 16,3 (22,4) % ja nettovelkaantumisaste oli
41,1 (56,9) %. Vertailukauden tiedot sisältävät lopetetut toiminnot.

Oriola-KD toteutti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä merkintäoikeusannin.
Merkintäoikeusannilla kerättiin 75,6 miljoonan euron bruttovarat ja 74,0
miljoonan euron nettovarat.

Oriola-KD päätti lunastaa takaisin 20.2.2014 liikkeeseen lasketun 40 miljoonan
euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) kertyneine
korkoineen. Laina lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti 20.4.2015 103 %
arvolla nimellispääomasta. Ensimmäisen vuosineljänneksen taseessa lainan pääoma
ja kertyneet korot 41,5 miljoonaa euroa raportoidaan lyhytaikaisena korollisena
velkana.

Oriola-KD:n 253,7 (365,5) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvo testataan Oriola-KD:ssa
strategia- ja suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa.
Liikearvosta oli 31.3.2015 kohdistettu 227,8 (236,5) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 25,7 (26,6) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle ja 0,2 (-) miljoonaa euroa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupalle.

Oriola-KD:n korolliset velat 31.3.2015 olivat 199,9 (260,5) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 83,1 (170,9) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 32,8 (40,6) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
23,0 (33,4) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
15,1 (14,7) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 4,2 (0,9) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 79,3 (174,9) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 120,6 (85,6) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
62,7 (172,5) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia vuoden 2015 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Maaliskuun 2015 lopussa myyntisaamisia oli myyty
yhteensä 106,4 (72,6) miljoonalla eurolla.

Oriola-KD:n sitova 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 55,8
miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.  Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä allekirjoitetun noin 280
miljoonan euron rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot perustuvat
konsernin nettovelan suhteeseen rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen.


 Rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot  31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelan suhde rullaavaan 12 kuukauden
 käyttökatteeseen                3,00  3,00  3,00   3,00

 Nettovelkaantumisaste             100%  100%  100%   100%


Katsauskauden lopussa konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan
käyttökatteeseen oli 0,73 ja rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistu
konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan käyttökatteeseen oli 0,55
rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 3,00. Katsauskauden lopussa konsernin
nettovelkaantumisaste oli 41,1 % ja rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti
oikaistu konsernin nettovelkaantumisaste oli 31,2 % rahoitussopimuksen
kovenanttirajan ollessa 100 %.

Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen lopetetut toiminnot tammi-maaliskuussa
2015 oli 13,3 (-25,8) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -0,5
(-32,5) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -3,9 (-4,9) miljoonaa
euroa.

Investoinnit

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 3,4 (4,3)
miljoonaa euroa koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä maaliskuun 2015 lopussa oli 2256 (2350), josta 22
(23) % työskenteli Suomessa ja Baltiassa ja 78 (77) % Ruotsissa. Henkilömäärät
sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Sari Aitokallio, vt. talous- ja rahoitusjohtaja (9.4.2015 alkaen)
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa
 * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja (1.4.2015 saakka)

Oriola-KD Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 30.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella ei makseta osinkoa.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Alho, Per Båtelson, Anja
Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko sekä uusina jäseninä Eva Nilsson
Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Anssi Vanjoki. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana
ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun
Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille hallituksen
jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös
hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut
korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Jukka Alhon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen (puheenjohtaja),
Kuisma Niemelän ja Staffan Simbergin, sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi
Jukka Alhon (puheenjohtaja), Per Båtelsonin, Eva Nilsson Bågenholmin ja Matti
Rihkon.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj
Waseniuksen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-osaketta ja sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen
nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus
on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 30.3.2015 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään enintään
18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj järjesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä
merkintäoikeusannin, jonka merkintäaika päättyi 3.3.2015. Merkintäoikeusannissa
merkittiin 9.429.742 uutta A-osaketta ja 20.798.643 uutta B-osaketta, minkä
seurauksena Oriola-KD Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 181.486.213
osakkeeseen. Tarjottujen osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa. Yhtiö keräsi
osakeannilla 75,6 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö kirjasi sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon osakeannista kerätyt bruttovarat sekä antiin liittyvät kulut
veroilla vähennettynä, yhteensä 74,0 miljoonaa euroa.

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden 2015 ensimmäisellä
neljänneksellä:

                   Tammi-maaliskuu 2015   Tammi-maaliskuu 2014

 Osakkeiden vaihto         A-sarja  B-sarja    A-sarja  B-sarja
-------------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl          1,2    15,5      3,4    8,5

 Vaihto, milj. euroa         4,6    56,5      8,1    20,7

 Ylin kurssi, euroa         4,15    4,10     2,85    2,78

 Alin kurssi, euroa         3,11    3,05     2,25    2,13

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 3,82    3,79     2,55    2,51
-------------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2015 oli 689,5 (381,5) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10,6 (7,9) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 2,5 (7,2) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 14,3 (8,2) %.

Maaliskuun 2015 lopussa osakkeita oli yhteensä 181.486.213 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 56.578.452 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 124.907.761 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
148.338 (115.902) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,08 (0,08) prosenttia ja äänimäärästä 0,012 (0,011) prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.3.2015 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän piiriin kuuluu kuusi
henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2015
palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ennen veroja. Ansaintajakson 2015 palkkion
enimmäismäärä vastaa 1.010.000 Oriola-KD:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen
myös rahana maksettavan osuuden), joista nyt mukana olevien osuus on 625.483
Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman
ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 37 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi
1.10.2013 ja päättyi 30.9.2014. Lisäksi Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi
27.8.2014 ehdot avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan, johon osallistuu noin 43
konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2015.
Kummankin osakesäästöohjelman puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa on
10 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan
kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n
B-sarjan osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua
ohjelman alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun. Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen
palveluntuottajan kanssa ohjelman hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa
ulkopuolisen palveluntuottajan hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 51.516
(23.850) kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei vastaanotettu liputusilmoituksia.


Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, lääkkeiden hinnoissa ja
  korvattavuudessa saattavat heikentää Oriola-KD:n liikevaihtoa ja
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariski on Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävin: mahdollisella Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutusta
Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä,
joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2015 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2013-2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 2,6 % vuosittain ja Ruotsissa muuttuvan keskimäärin 0 %
vuosittain paikallisessa valuutassa. (Lähde: IMS Health Market Prognosis
2014-2018, Syyskuu 2014).

Näkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sari Aitokallio, OTK, VT (s. 1960), nimitettiin Oriola-KD Oyj:n vt. talous- ja
rahoitusjohtajaksi sekä Oriola-KD -konsernin johtoryhmän jäseneksi 9.4.2015
alkaen. Oriola-KD Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja Oriola-KD konsernin
johtoryhmän jäsen Tuomas Itkonen jätti yhtiön sopimuksen mukaan 1.4.2015.

Oriola-KD lunasti takaisin 20.2.2014 liikkeeseen lasketun 40 miljoonan euron
oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) kertyneine
korkoineen. Laina lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti 20.4.2015 103 %
arvolla nimellispääomasta. Lunastushinta kertyneine korkoineen oli 41,7
miljoonaa euroa.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2015 toiselta vuosineljännekseltä
17.7.2015 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n tilinpäätöstiedote tammi-maaliskuu 2015

 Konsernin laaja tuloslaskelma    2015      2014   2014

 (IFRS), Milj. eur           1-3      1-3  1- 12

                        Oikaistu (1) )
-------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto             411,3     399,3 1 612,3

 Liiketoiminnan muut tuotot      3,1      2,5   21,0

 Myytyjen suoritteiden kulut    -331,9     -318,0 -1 287,9

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
 kulut                -37,8     -37,5  -143,8

 Liiketoiminnan muut kulut      -27,4     -28,1  -114,5
-------------------------------------------------------------------
 Käyttökate              17,3      18,2   87,2

 Poistot ja arvonalentumiset     -5,6      -5,4  -22,2
-------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto             11,7      12,8   65,0

 Rahoitustuotot ja -kulut       -2,0      -2,9   -7,8
-------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja          9,8      9,9   57,1

 Tuloverot              -2,3      -2,3  -10,7
-------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista             7,4      7,6   46,5

 Tilikauden tulos lopetetuista
 toiminnoista             -0,1      -5,0  -258,8
-------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos           7,3      2,6  -212,3 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin
 siirtää tulosvaikutteisiksi:

 Tilikauden aikana laajaan
 tulokseen kirjattu muuntoero     1,5     -17,4  -52,1

 Tilikauden tulokseen lopetetuista
 toiminnoista siirretty muuntoero    -       -   74,3

 Rahavirran suojaus          -0,4      -0,5   -1,4

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero               0,1      0,6   0,3
-------------------------------------------------------------------
                     1,2     -17,4   21,1

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset
 voitot/tappiot             -       -  -16,5

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                -       -   3,3
-------------------------------------------------------------------
                      -       -  -13,1 Tilikauden laaja tulos        8,5     -14,8  -204,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille         7,3      2,6  -212,3
-------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille         8,5     -14,8  -204,3
-------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos:

 Laimentamaton osakekohtainen
 tulos, EUR
-------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista       0,05      0,05   0,29

 Lopetetuista toiminnoista      -0,00     -0,03  -1,71

 Tilikauden tuloksesta        0,04      0,02  -1,42
-------------------------------------------------------------------


 Laimennusvaikutuksella oikaistu
 osakekohtainen tulos, EUR
-------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista       0,05      0,05   0,29

 Lopetetuista toiminnoista      -0,00     -0,03  -1,71

 Tilikauden tuloksesta        0,04      0,02  -1,42
-------------------------------------------------------------------


 (1)) Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen luvut on oikaistu Venäjän
 liiketoimintojen joulukuussa 2014 tapahtuneen myynnin johdosta. Venäjän
 liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                31.3.2015    31.3.2014 (1)) 31.12.2014


-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset
 käyttöomaisuushyödykkeet         73,8         92,0    75,2

 Liikearvo                253,7         365,5   250,9

 Muut aineettomat hyödykkeet       61,6         69,8    61,3

 Eläkesaamiset               0,0          9,3    0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset        0,0          0,0    0,0

 Laskennalliset verosaamiset        5,8          9,3    3,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      395,0         545,9   390,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus             194,3         357,0   185,0

 Myyntisaamiset             194,3         324,0   178,4

 Muut saamiset              40,9         74,4    28,4

 Rahavarat                137,1         88,0    91,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      566,7         843,3   483,2 VARAT YHTEENSÄ             961,6        1 389,2   874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma               36,2         36,2    36,2

 Suojausrahasto              -1,7         -0,6    -1,3

 Käyttörahasto              19,4         19,4    19,4

 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto                 75,0          1,1    1,1

 Hybridilaina                -         39,7    39,6

 Muut rahastot               0,1          0,1    0,1

 Muuntoerot                -1,5         -42,3    -3,1

 Kertyneet voittovarat          25,1         249,4    21,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä           152,7         303,0   113,6 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat         13,8         17,3    12,7

 Eläkevelvoitteet             15,2          7,5    14,9

 Rahoitusvelat              79,3         174,9    98,5

 Muut pitkäaikaiset velat         2,6          0,0    2,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      110,9         199,7   128,3 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat                525,1         759,1   494,3

 Varaukset                 1,9          1,5    0,6

 Rahoitusvelat              120,6         85,6    95,4

 Muut lyhytaikaiset velat         50,5         40,3    41,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      698,0         886,5   632,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      961,6        1 389,2   874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän liiketoimintoihin
 liittyvät varat ja velat Laskelma konsernin oman pääoman
 muutoksista (IFRS)                    Kerty-        Oma

                                neet       pääoma

 Emoyhtiön omistajille      Osake- Rahas- Muunto- voitto- Hybridi- yhteen-

 kuuluva oma pääoma       pääoma  tot  erot  varat  laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014             36,2  20,4  -25,3  246,8    -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos          -   -    -   2,6    -   2,6

   Muut laajan tuloksen erät:

   Rahavirran suojaus         -  -0,5    -    -    -  -0,5

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero          -  0,1   0,4    -    -   0,6

   Muuntoero             -  -0,0  -17,4    -    -  -17,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos yhteensä     -  -0,4  -17,0   2,6    -  -14,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Hybridilaina            -   -    -    -   39,7  39,7

   Osakepalkitseminen         -   -    -   0,0    -   0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä           -   -    -   0,0   39,7  39,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2014             36,2  20,0  -42,3  249,4   39,7  303,0
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2015             36,2  19,3  -3,1  21,6   39,6  113,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos          -   -    -   7,3    -   7,3

   Muut laajan tuloksen erät:

   Rahavirran suojaus         -  -0,4    -    -    -  -0,4

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero          -  0,1    -    -    -   0,1

   Muuntoero             -   -   1,5  -0,0    -   1,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos yhteensä     -  -0,3   1,5   7,3    -   8,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osakeanti             -  74,0    -    -    -  74,0

   Hybridilainan maksetut korot    -   -    -  -2,2    -  -2,2

   Hybridilainan lunastus       -   -    -  -1,6  -39,6  -41,2

   Osakepalkitseminen         -   -    -   0,0    -   0,0

   Omien osakkeiden osto       -   -    -  -0,0    -  -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä           -  74,0    -  -3,8  -39,6  30,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2015             36,2  92,9  -1,5  25,1    -  152,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Lyhennetty konsernin                     2015 2014 2014

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur
 (1))                              1-3  1-3 1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                          11,6  7,1 -42,4

 Poistot                            5,6  6,6 26,2

 Arvonalentuminen                         -   - 71,1

 Käyttöpääoman muutos                     -0,5 -32,5 -42,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta                       -1,3 -5,3 -13,5

 Muut oikaisut                         -2,2 -1,7 -9,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta                 13,3 -25,8 -10,8 Investointien nettorahavirta                 -3,9 -4,9 40,3 Rahoituksen nettorahavirta                  36,2 -17,4 -80,3 Rahavarojen muutos                      45,6 -48,0 -50,8 Rahavarat tilikauden

 alussa                            91,5 137,3 137,3

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus              0,0 -1,3  5,0

 Rahavarojen muutos                      45,6 -48,0 -50,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa                 137,1 88,0 91,5
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää Venäjän liiketoiminnan nettorahavirran 30.11.2014
 saakka
Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2015 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2014 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2015 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2014 kanssa.

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty
lopetettuina toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-
maaliskuussa 2015 ja vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia
toimintoja. Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin
toimintoihin liittyvät varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma
vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettujen toimintojen nettorahavirran.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2015 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IAS 19 Työsuhde-etuudet -muutos
 * IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 ja 2011-2013

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                               2015  2014  2014

 Milj. eur                         1-3   1-3  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
 jatkuvista toiminnoista                  7,4   7,6  46,5

 Hybridilainan maksamattomat korot verojen jälkeen     -0,2  -0,3  -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista     7,2   7,3  44,6                               2015  2014  2014

 Milj. eur                         1-3   1-3  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
 sisältäen lopetetut toiminnot               7,3   2,6 -212,3

 Hybridilainan maksamattomat korot verojen jälkeen     -0,2  -0,3  -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos sisältäen lopetetut
 toiminnot                         7,1   2,3 -214,2

 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton                     158 504 151 142 151 130

 Laimennusvaikutuksella oikaistu            158 504 151 142 151 130 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton

 Jatkuvat toiminnot                    0,05  0,05  0,29

 Lopetetut toiminnot                   -0,00  -0,03  -1,71

 Yhteensä                         0,04  0,02  -1,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 Jatkuvat toiminnot                    0,05  0,05  0,29

 Lopetetut toiminnot                   -0,00  -0,03  -1,71

 Yhteensä                         0,04  0,02  -1,42Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa              75,2 93,2 93,2

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,0

 Lisäykset                        1,8  2,9 27,0

 Vähennykset                      -0,1 -0,1 -13,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -11,3

 Siirto tase-erien välillä                 -  0,7  0,2

 Muut muutokset                      -  0,4   -

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -3,7 -3,6 -15,0

 Poistot lopetetuista toiminnoista             - -0,3 -1,3

 Kurssierot                       0,6 -1,0 -4,4
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             73,8 92,0 75,2
------------------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa             312,3 451,0 451,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,2

 Lisäykset                        1,5  2,0  6,8

 Vähennykset                        -   - -0,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -24,5

 Siirto tase-erien välillä                 - -0,7 -0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -1,9 -1,8 -7,2

 Poistot ja arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista   - -0,8 -73,8

 Kurssierot                       3,4 -14,3 -39,8
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             315,3 435,3 312,3
------------------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 31.3.2015

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     2,1      56,0

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     1,3     108,5
-------------------------------------------------------------------------------
 31.3.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     0,8      44,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,7      -     115,2
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset
liittyvät lähinnä konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten
käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event
tapahtumiin ja eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole
antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 31.3.2015                  Taso 1 Taso 2 Taso 3    Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset        -  0,3   -       0,3

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa               -  2,1   -       2,1

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset        -  1,6   -       1,6

 Ehdollinen vastike               -   -  15,1      15,1
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 31.3.2014                  Taso 1 Taso 2 Taso 3    Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset        -  0,9   -       0,9

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa               -  0,8   -       0,8

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset        -  0,2   -       0,2

 Ehdollinen vastike               -   -  14,7      14,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen
 noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla

 Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
 kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts.
 hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)

 Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
 todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot) Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista
 rahoitusveloista Milj. eur
-----------------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2014                    14,7
-----------------------------------------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin                 0,2

 Muuntoerot                         0,2
-----------------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.3.2015                     15,1
-----------------------------------------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan
käyttökatteen mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on
laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun keskimääräiseen
pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Milj. eur                  31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
----------------------------------------------------------------------------
 Annetut vakuudet

 Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta    8,2   16,0    8,1

 Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta    21,2     -    22,0

 Annetut yrityskiinnitykset             2,3    2,3    2,2

 Muut takaukset ja vastuut             1,0    0,9    1,1

 Hybridilainan maksamattomat korot          -    0,3    2,4
----------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     32,7   19,5    35,8
----------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                  0,8    2,8    0,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset      44,4   72,7    44,3Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta ovat myytyjen Venäjän yhtiöiden
kaupallisten sitoumusten ja toimitilojen vuokrasopimusten vakuudeksi kolmannelle
osapuolelle annettuja takauksia. Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ostaja on
sitoutunut hyvittämään Oriola-KD:n antamista takauksista Yhtiölle esitetyt
vaatimukset. Lisäksi Oriola-KD Oyj on saanut ostajan pankilta yhteensä 18,8
miljoonan euron vastatakaukset, jotka kohdistuvat pääosin kaupallisia
sitoumuksia varten annettuihin takauksiin. Annetut takaukset muiden yhtiöiden
puolesta erääntyvät pääosin vuoden 2015 aikana.

Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin
tukkukauppayhtiön ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola-KD
Oyj on antanut lisäksi 2,8 (24,4) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 83,6 (151,9) miljoonaa euroa Oriola-
KD Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli 31.3.2015 yhteensä 1,4 (1,5) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Suomen lääkkeiden tukkukauppaan, Consumer
Health -liiketoimintaan ja konsernihallintoon sekä Ruotsin lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation. Lisäksi konsernihallinto- ja
muut toiminnot sisältävät Venäjän liiketoimintojen myyntiin liittyvän 0,5 (-)
miljoonan euron kuluvarauksen.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-informaatio( 1)

                    2015 2014  2014

 Liikevaihto, Milj. eur        1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     104,7 100,8  435,9

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     306,6 298,5 1 176,4

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0 -0,0  -0,0
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              411,3 399,3 1 612,3                    2015 2014  2014

 Liikevoitto, Milj. eur        1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      3,7  4,8  19,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0  9,4  50,5

 Konsernihallinto ja muut      -2,0 -1,3  -4,6
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              11,7 12,8  65,0 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä        2015 2014  2014

 Milj. eur              1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,6  4,8  19,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0 10,0  44,0

 Konsernihallinto ja muut      -1,5 -1,3  -4,5
--------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä yhteensä    13,1 13,5  59,1
--------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät        -1,4 -0,6   5,9
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              11,7 12,8  65,0 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, 2015 2014  2014       2014 2014

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9        4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     104,7 119,6  108,5       107,0 100,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     306,6 298,1  281,3       298,5 298,5

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0  0,0  -0,0       -0,0 -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä              411,3 417,7  389,8       405,5 399,3 Liikevoitto vuosineljänneksittäin, 2015 2014  2014       2014 2014

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9        4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      3,7  4,4   5,5        4,4  4,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0 17,7  12,3       11,0  9,4

 Konsernihallinto ja muut      -2,0 -0,1  -1,6       -1,5 -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä              11,7 22,1  16,3       13,8 12,8 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,     2015 2014  2014       2014 2014

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9        4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,6  4,9   5,5        4,4  4,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0 10,2  12,4       11,3 10,0

 Konsernihallinto ja muut      -1,5 -0,0  -1,6       -1,5 -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä yhteensä    13,1 15,1  16,3       14,2 13,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät        -1,4  6,9  -0,1       -0,3 -0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä              11,7 22,1  16,3       13,8 12,8                    2015 2014  2014

 Liikevaihto markkina-alueittain,
 Milj. eur              1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomi                91,1 89,2  388,3

 Ruotsi               291,0 284,4 1 114,8

 Baltian maat            11,7 10,9  43,5

 Muut maat              17,5 14,8  65,7
--------------------------------------------------------
 Yhteensä              411,3 399,3 1 612,3 Liikevaihto markkina-alueittain   2015 2014  2014       2014 2014

 vuosineljänneksittäin, Milj. eur   1-3 10-12   7-9        4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomi                91,1 106,1  97,1       95,9 89,2

 Ruotsi               291,0 280,9  265,8       283,7 284,4

 Baltian maat            11,7 11,8  11,1        9,8 10,9

 Muut maat              17,5 19,0  15,9       16,1 14,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä              411,3 417,7  389,8       405,5 399,3 (1)) Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen luvut on oikaistu Venäjän
 liiketoimintojen joulukuussa 2014 tapahtuneen myynnin johdosta. Venäjän
 liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.


Espoossa 23.4.2015

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1913538]