Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

21.7.2017

Oriola Oyj:n pörssitiedote 21.7.2017 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2017, jatkuvat toiminnot

 * Laskutus laski 3,4 % (kasvoi 7,6 %) ja oli 844,2 (873,6) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto laski 4,8 % (kasvoi 0,3 %) ja oli 387,5 (407,0) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate laski 5,3 % (kasvoi 2,8 %) ja oli 19,9 (21,0) miljoonaa
  euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 13,0 (14,5) miljoonaa euroa
 * Huhti-kesäkuun tulos oli 8,3 (9,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,05 (0,05) euroa


Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2017, jatkuvat toiminnot

 * Laskutus laski 3,1 % (kasvoi 6,4 %) ja oli 1 641,6 (1 693,5) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto laski 5,0 % (laski 1,2 %) ja oli 754,9 (794,5) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate laski 7,1 % (kasvoi 4,9 %) ja oli 37,8 (40,7) miljoonaa
  euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 24,1 (28,1) miljoonaa euroa
 * Tammi-kesäkuun tulos oli 15,8 (19,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,09 (0,11) euroa


Näkymä vuodelle 2017

Kuluttaja-liiketoiminnan tuloksen viimeaikaisesta parantumisesta huolimatta
liiketoiminta-alueen tulos 2017 tulee jäämään vuoden 2016 tasosta. Kesäkuulle
suunniteltu IT-järjestelmien käyttöönotto Suomessa lykätään kolmannelle
vuosineljännekselle. Käyttöönoton lykkääntyminen aiheuttaa Palvelut-
liiketoiminnalle lisäkuluja vuonna 2017. Ruotsissa Terveydenhuolto-
liiketoiminnassa Norrlandin annosjakelun aloittamisen kustannukset ovat
aikaisempaa arviota korkeammat, ja liiketoiminta-alueen tulos tulee jäämään
negatiiviseksi vuonna 2017.

Oriola on päättänyt Baltian maiden liiketoimintojen myymisestä.
Puolivuosikatsauksessa Baltian liiketoiminnot luokitellaan lopetetuiksi
toiminnoiksi, ja liiketoimintojen omaisuuserät myytäviksi. Baltian
liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 54 miljoonaa euroa, ja oikaistu
liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa.

Oriolan ja Keskon yhteinen terveys- ja hyvinvointituotteiden kauppaketju sai
kilpailuviranomaisen hyväksynnän kesäkuussa 2017, ja yhtiöiden välinen
yhteisyrityssopimus tuli voimaan 30.6.2017. Oriola tulee raportoimaan osuutensa
osakkuusyhtiön tuloksesta osana Kuluttaja-liiketoiminta-alueen liikevoittoa.
Yhteisyrityksen toiminnan arvioidaan olevan tappiollista ketjun
rakentamisvaiheessa 2017 - 2019. Oriolan osuuden vuoden 2017 tappiosta
arvioidaan olevan 1,5 miljoonaa euroa.

Oriola muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2017: Jatkuvien liiketoimintojen
vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan
laskevan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettu jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liikevoitto oli 59,3 miljoonaa
euroa.

Aikaisempi, 13.2.2017 annettu ja 28.4.2017 toistettu näkymä oli, että oikaistun
liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioitiin pysyvän
vuoden 2016 tasolla. Vuoden 2016 oikaistu liikevoitto oli 61,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi:

Kuluttaja-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto Ruotsissa oli edellisen
vuoden tasolla paikallisessa valuutassa, ja markkinaosuus pysyi vakaana vuoden
2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Verkkokaupan kasvu toisella
vuosineljännekselle oli 91 %, mikä ylitti markkinoiden kasvun. Oriolan ja Keskon
yhteisyritys sai kilpailuviranomaisen hyväksynnän kesäkuussa. Oriolalle
yhteisyritys on strateginen panostus Suomen Kuluttaja-liiketoimintaan.

Uusi jakelusopimus Ruotsissa Medan kanssa käynnistyi toisella neljänneksellä.
Siihen liittyvä investointi Mölnlycken varastoon valmistui ja otettiin käyttöön.
Kesäkuulle suunniteltu IT-järjestelmien käyttöönotto Suomessa lykättiin
kolmannelle vuosineljännekselle. Strategiamme mukaisesti jatkoimme
palvelutarjontamme laajentamista lääkeyhtiöille ja apteekeille. Allekirjoitimme
heinäkuussa sopimuksen ruotsalaisen ICTHS Health Support AB:n ostamisesta.

Oriolan annosjakelun piirissä olevien henkilöiden määrä kasvoi yli 20 000:lla
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja tällä hetkellä suoritamme annosjakelua
noin 67 000 henkilölle Ruotsissa ja Suomessa. Norrlandin alueen annosjakelun
käynnistäminen Ruotsissa on vienyt odotettua kauemmin, mikä on vaikuttanut
negatiivisesti ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen.

Olemme päättäneet keskittää voimavaramme Kuluttaja-, Palvelut- ja
Terveydenhuolto-liiketoimintojen kehittämiseen Ruotsissa ja Suomessa. Tämän
johdosta olemme päättäneet myydä liiketoimintomme Baltian maissa.


Avainluvut, jatkuvat
toiminnot          2017 2016   Muutos  2017  2016 Muutos  2016

Milj. eur          4-6  4-6     %   1-6   1-6   %  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Laskutus          844,2 873,6    -3,4 1 641,6 1 693,5  -3,1 3 364,2

Liikevaihto        387,5 407,0    -4,8  754,9  794,5  -5,0 1 588,6

Oikaistu Käyttökate     19,9 21,0    -5,3  37,8  40,7  -7,1  85,4

Oikaistu Käyttökate, %    5,1  5,2         5,0   5,1       5,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu liikevoitto( 1))  13,0 14,5   -10,1  24,1  28,1 -14,3  59,9

Liikevoitto         12,7 13,7    -7,4  23,2  27,3 -14,8  57,6

Oikaistu liikevoitto %    3,4  3,6         3,2   3,5       3,8

Liikevoitto %        3,3  3,4         3,1   3,4       3,6

Tilikauden tulos       8,3  9,5   -12,1  15,8  19,2 -17,8  41,8
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR,
jatkuvat toiminnot     0,05 0,05   -12,1  0,09  0,11 -17,8  0,23

Osakekohtainen tulos, EUR,
lopetetut toiminnot     0,00 0,00   -67,1  0,00  0,00  7,7  0,01

Liiketoiminnan
nettorahavirta (2))     51,3 21,7         36,7  -5,1       40,1

Bruttoinvestoinnit                     24,8  35,4       88,6Tase yhteensä (2))                    917,5  934,1      925,4

Korolliset nettovelat( 2))                 84,4  66,2       72,3

Nettovelkaantumisaste, %
(2))                            43,5  35,8       35,2

Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate
(2))                          1,0   0,8       0,8Oma pääoma/osake, EUR (2))                 1,07  1,02       1,13

Omavaraisuusaste, %( 2))                  21,7  20,6       22,7

Oman pääoman tuotto, %
(2))                            17,1  21,9       21,4

Sijoitetun pääoman tuotto,
%( 2))                           15,2  17,6       17,8

Osakkeita keskimäärin,
tkpl( 3))                       181 389 181 389     181 389Henkilömäärä keskimäärin                 2 701  2 260      2 425

Henkilömäärä kauden
lopussa                         2 741  2 307      2 669(1)) Oikaisuerät on eritelty taulukossa
"Liikevoittoa oikaisevat erät"

(2)) Sisältää lopetetut
toiminnot

(3)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-kesäkuun 2017
puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen
liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös
Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille,
analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 21.7.2017 klo 10.00 hotelli Scandic
Simonkentässä, kokoustila Tapiola, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2017 25.10.2017.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com

[]