Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

25.10.2017

Oriola Oyj:n pörssitiedote 25.10.2017 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

Taloudellinen kehitys heinä–syyskuussa 2017, jatkuvat toiminnot

• Laskutus kasvoi 1,3 % (kasvoi 4,7 %) ja oli 823,1 (812,2) miljoonaa euroa
• Liikevaihto laski 1,4 % (kasvoi 4,7 %) ja oli 377,6 (382,9) miljoonaa euroa
• Oikaistu käyttökate laski 27,3 % (kasvoi 1,8 %) ja oli 16,7 (23,0) miljoonaa euroa
• Oikaistu liikevoitto oli 9,7 (16,5) miljoonaa euroa
• Heinä–syyskuun tulos oli 8,0 (11,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,07) euroa

Taloudellinen kehitys tammi–syyskuussa 2017, jatkuvat toiminnot

• Laskutus laski 1,6 % (kasvoi 5,9 %) ja oli 2 464,8 (2 505,7) miljoonaa euroa
• Liikevaihto laski 3,8 % (kasvoi 0,6 %) ja oli 1 132,5 (1 177,4) miljoonaa euroa
• Oikaistu käyttökate laski 14,4 % (kasvoi 3,8 %) ja oli 54,5 (63,7) miljoonaa euroa
• Oikaistu liikevoitto oli 33,7 (44,6) miljoonaa euroa
• Tammi–syyskuun tulos oli 23,8 (31,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,17) euroa 

Näkymä vuodelle 2017

Oriolan Suomen toiminnoissa otettiin syyskuun alussa käyttöön uusi toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmä. Käyttöönotto aiheutti odottamattomia vaikeuksia Oriolan toiminnoille ja vaikeutti Suomen jakelua. Toiminnan tehokkuus kärsi, ja toimituksissa tapahtui suunnittelemattomia keskeytyksiä. Oriola menetti noin 4 miljoonan euron liikevaihdon, koska ei-lääkkeellisten tuotteiden jakelu oli vain osittain mahdollista syyskuun aikana. Menetetty myyntikate ja kustannukset lisätyistä työvuoroista, sekä apteekeille, sairaaloille ja eläinlääkäreille tapahtuvien lääketoimitusten varmistamisesta alensivat Palvelut-segmentin kolmannen vuosineljänneksen oikaistua liikevoittoa 5 miljoonaa euroa. Järjestelmän pitkittyneen käyttöönottovaiheen vaikutukset rasittavat myös neljännen vuosineljänneksen tulosta.

Kuluttaja-liiketoiminnan tulos tulee jäämään vuoden 2016 tasosta. Oriolan ja Keskon yhteinen terveys- ja hyvinvointituotteiden kauppaketju sai kilpailuviranomaisen hyväksynnän kesäkuussa 2017, ja yhtiöiden välinen yhteisyrityssopimus tuli voimaan 30.6.2017. Oriola raportoi 50 prosentin osuutensa osakkuusyhtiön tuloksesta osana Kuluttaja-segmentin liikevoittoa. Yhteisyrityksen toiminnan arvioidaan olevan tappiollista ketjun rakentamisvaiheessa 2017 - 2019. Oriolan osuuden vuoden 2017 tappiosta arvioidaan olevan 1,5 miljoonaa euroa.  

Ruotsissa Terveydenhuolto-liiketoiminnassa Norrlandin annosjakelun aloittamisen kustannukset ovat arvioitua korkeammat, ja segmentin tulos tulee jäämään negatiiviseksi vuonna 2017.

Oriola myi Baltian maiden liiketoiminnot 18.10.2017. Tässä osavuosikatsauksessa Baltian liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi, ja liiketoimintojen varat ja niihin liittyvät velat myytävinä oleviksi. Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 54 miljoonaa euroa, ja oikaistu liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa.  

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liikevoitto oli 59,3 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi:

Suomen Palvelut-liiketoiminnassa tapahtui merkittävä muutos syyskuun alussa, jolloin uusi toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön. Uuden järjestelmän käyttöönotto oli odottamattoman vaikeaa, ja vaati suuria ponnistuksia nostaa toimituskyky takaisin normaalille tasolle. Syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana lääkkeiden toimitusvarmuus laski keskimäärin 72 prosenttiin, ja syyskuun loppuun mennessä 95 prosenttia lääketilauksista toimitettiin apteekkeihin luvatussa 24 tunnissa. Lokakuussa lääketoimitusten toimitusvarmuus on palannut normaalille tasolle, ja ei-lääkkeellisten tuotteiden osalta normaalitaso saavutetaan lokakuun loppuun mennessä.

Oriola Finlandin henkilöstö on suuren paineen alla tehnyt valtavasti töitä ratkaistaakseen näitä ongelmia, toimittaakseen lääkkeitä ja tiedottaakseen tilanteesta asiakkaille. Asiakkaamme, niin apteekit kuin lääkeyhtiöt, ovat tukeneet meitä sen varmistamiseksi, että kriittiset lääkkeet on voitu toimittaa asiakkaille. Haluan kiittää sekä asiakkaitamme että henkilöstöä joustavuudesta ja yhteistyöstä tämän siirtymävaiheen aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme Ruotsin Kuluttaja-liiketoiminnassa toisella vuosineljänneksellä aloitettuja kehityshankkeita. Kilpailu markkinoilla on intensiivistä, ja kustannukset verkkokaupan kehittämisestä, uusien apteekkien avaamisesta sekä Suomen terveys- ja hyvinvointiketjun käynnistämisestä rasittivat Kuluttaja-liiketoiminnan kannattavuutta. Verkkokaupan vahva kasvu Ruotsin apteekkimarkkinoilla jatkuu, ja arvioidaan että vuoden 2017 loppuun mennessä se saavuttaa noin 7 prosentin osuuden Ruotsin apteekkimarkkinoista. Verkkokauppamme myynti on kehittynyt hyvin, ja arviomme mukaan olemme kasvaneet markkinoita nopeammin vuonna 2017. Valmistelut Oriolan ja Keskon uuden, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän ketjun käynnistämiseksi jatkuivat. Ensimmäiset kaupat suunnitellaan avattavan vuoden 2018 alussa.

Terveydenhuolto-liiketoiminnassa työ annosjakelun tehokkuuden kehittämiseksi ja Ruotsin toimintojen kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat. Syyskuun 2017 lopulla suoritimme annosjakelua noin 68 000 henkilölle Ruotsissa ja Suomessa.

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos 2016
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Laskutus 823,1 812,2 1,3 2464,8 2505,7 -1,6 3364,2
Liikevaihto 377,6 382,9 -1,4 1 132,5 1 177,4 -3,8 1 588,6
Oikaistu Käyttökate 16,7 23,0 -27,3 54,5 63,7 -14,4 85,4
Oikaistu Käyttökate, % 4,4 6,0   4,8 5,4   5,4
Oikaistu liikevoitto 1) 9,7 16,5 -41,5 33,7 44,6 -24,4 59,9
Liikevoitto 10,7 16,3 -34,6 33,9 43,6 -22,2 57,6
Oikaistu liikevoitto % 2,6 4,3   3,0 3,8   3,8
Liikevoitto % 2,8 4,3   3,0 3,7   3,6
Tilikauden tulos 8,0 11,8 -32,2 23,8 31,0 -23,3 41,8
Osakekohtainen   tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,04 0,07 -32,2 0,13 0,17 -23,3 0,23
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot -0,00 0,00 -102,2 0,00 0,01 -43,9 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) -24,0 19,4   12,7 14,4   40,2
Bruttoinvestoinnit       37,0 73,3   88,6
               
Tase yhteensä 2)       950,8 929,3   925,4
Korolliset nettovelat 2)       120,5 81,7   72,3
Nettovelkaantumisaste, % 2)       59,8 42,5   35,2
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 2)   1,6 0,9   0,8
               
Oma pääoma/osake, EUR 2)       1,11 1,06   1,13
Omavaraisuusaste, % 2)       22,0 21,5   22,7
Oman pääoman tuotto, % 2)       16,3 22,7   21,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2)       13,9 18,3   17,8
Osakkeita keskimäärin, tkpl 3)       181 357 181 374   181 389
               
Henkilömäärä keskimäärin       2 727 2 340   2 425
Henkilömäärä kauden lopussa       2 896 2 711   2 669
               
1) Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.        
2) Sisältää lopetetut toiminnot              
3) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.          
               

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/sijoittajat. 

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle keskiviikkona 25.10.2017 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Pavilion, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Oriola Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00 puh. +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus ”Oriola”. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.oriola.com/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109, sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com 

Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112, sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com