Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

1.11.2018

Oriola Oyj:n pörssitiedote 1.11.2018 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

Taloudellinen kehitys heinä–syyskuussa 2018, jatkuvat toiminnot

  • Laskutus kasvoi 2,6 % (kasvoi 1,3 %) ja oli 844,2 (823,1) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,9 % ja oli 896,0 miljoonaa euroa                                                                                                      
  • Liikevaihto laski 2,0 % (laski 1,4 %) ja oli 369,9 (377,6) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,5 % ja oli 394,5 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate oli 24,7 (16,7) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 26,0 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto oli 17,5 (9,7) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa
  • Heinä–syyskuun tulos oli 12,2 (8,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,04) euroa

Taloudellinen kehitys tammi–syyskuussa 2018, jatkuvat toiminnot

  • Laskutus kasvoi 5,0 % (laski 1,6 %) ja oli 2 589,2 (2 464,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,0 % ja oli 2 711,0 miljoonaa euroa                                                                                                        
  • Liikevaihto kasvoi 2,2 % (laski 3,8 %) ja oli 1 157,5 (1 132,5) miljoonaa euroa, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 7,4 % ja oli 1 215,9 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate oli 53,5 (54,5) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 56,3 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto oli 31,7 (33,7) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa
  • Tammi–syyskuun tulos oli 21,1 (23,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,13) euroa

 

Näkymät vuodelle 2018

Oriolan ohjeistus on muuttumaton: jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

”Kolmannella neljänneksellä Oriola-konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta haasteet toiminnan tehokkuudessa rasittivat kannattavuutta. Laskutus kasvoi 2,6 % (8,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta liikevaihto laski 2,0 % (kasvoi 4,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää 9 miljoonan euron suorituksen, jonka uuden logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän IT-ratkaisun toimittaja maksaa Oriolalle elokuussa julkistetun sovintosopimuksen mukaan.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 4,1 % kolmannella neljänneksellä (10,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mikä johtui erityisesti lääkkeiden hinnannoususta ja toimistusmäärien kasvusta pääasiassa Ruotsissa. Suomen uuden logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän jalkauttaminen ja Enköpingin jakelukeskusprojekti aiheuttivat tehottomuutta, ja toimintakustannukset olivat korkeat molemmissa maissa. Keskitymme jatkossakin parantamaan logistiikan tehokkuutta molemmissa maissa. Enköpingin jakelukeskus avataan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuluttaja-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 4,2 % kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kauppatavaroiden ja reseptivapaiden tuotteiden kovasta kilpailusta ja reseptilääkkeiden kannattavuuteen kohdistuvista paineista huolimatta. Verkkokauppamme kasvoi edelleen (58 %) markkinaa nopeammin. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä Hehku-ketju avasi yhden uuden myymälän, joita on Suomessa verkkokaupan lisäksi nyt yhteensä 19.

Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue jatkoi hyvää kehitystään kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 39,4 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Oriolan annosjakelupalvelu voitti syyskuussa merkittävän uuden sopimuksen Ruotsissa. Sopimus kattaa annosjakelun noin 35 000 uudelle potilaalle Tukholman ja Gotlannin alueella vuoden 2019 helmikuun alusta lähtien. Sopimus nostaa Oriolan annosjakelun piirissä olevien määrän yhteensä yli 100 000 potilaaseen, joista yli 80 000 on Ruotsissa.

Oriolassa on käynnissä muutosprosessi. Julkistimme syyskuussa uuden, asiakaskeskeisemmän ja tehokkaamman organisaation. Tammikuun 2019 alusta liiketoiminta-alueemme ovat Consumer, Pharma ja Retail. Osana organisaatiomuutosta luomme uuden Operations-nimisen konsernitason toiminnon, joka tukee kaikkia liiketoimintoja ja kattaa logistiikan, annosjakelun tuotannon sekä epäsuoran hankinnan. Uskon vahvasti siihen, että tämän muutoksen avulla voimme kehittää liiketoimintaamme ja olla asiakaskeskeisempiä. Muutos mahdollistaa ainutlaatuisen tarjoomamme kokonaisvaltaisen kehittämisen kasvavalla terveyden ja hyvinvoinnin markkinalla. Rakentamalla vahvan Oriola-yrityskulttuurin varmistamme synergiat sekä parannamme toimintamme laatua ja kustannustehokkuutta koko organisaatiossa.”

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2018 2017 Muutos 2018 2017 Muutos 2017
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Laskutus 844,2 823,1 2,6 2589,2 2464,8 5,0 3336,3
Liikevaihto 369,9 377,6 -2,0 1157,5 1132,5 2,2 1527,7
Oikaistu käyttökate 24,7 16,7 48,2 53,5 54,5 -1,8 67,6
Oikaistu käyttökate, % 6,7 4,4   4,6 4,8   4,4
Oikaistu liikevoitto 1) 17,5 9,7 81,2 31,7 33,7 -6,1 39,9
Liikevoitto 16,5 10,7 54,5 30,0 33,9 -11,5 37,8
Oikaistu liikevoitto % 4,7 2,6   2,7 3,0   2,6
Liikevoitto % 4,5 2,8   2,6 3,0   2,5
Tilikauden tulos 12,2 8,0 52,3 21,1 23,8 -11,2 25,9
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,07 0,04 52,3 0,12 0,13 -11,2 0,14
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - -0,00   - 0,00   0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) 3,3 -24,0   54,4 12,7   23,7
Bruttoinvestoinnit       32,4 37,0   46,1
               
Tase yhteensä 2)       929,1 950,8   922,4
Korolliset nettovelat 2)       105,0 120,5   110,2
Nettovelkaantumisaste, % 2)       55,3 59,8   55,7
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 2)     1,7 1,6   1,7
               
Oma pääoma/osake, EUR 2)       1,05 1,11   1,09
Omavaraisuusaste, % 2)       20,8 22,0   21,8
Oman pääoman tuotto, % 2)       14,8 16,3   13,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2)       12,5 13,9   11,7
Osakkeita keskimäärin, tkpl 3)       181 353 181 357   181 328
               
Henkilömäärä keskimäärin       2 697 2 727   2 686
Henkilömäärä kauden lopussa       2 688 2 896   2 619
               
1) Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa   oikaisevat erät”.      
2) Sisältää lopetetut toiminnot              
3) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.    

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle torstaina 1.11.2018 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Ateljee 3, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tammi–joulukuulta 2018 22. helmikuuta 2019.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com