Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

18.7.2018

Oriola Oyj:n pörssitiedote 18.7.2018 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Taloudellinen kehitys huhti–kesäkuussa 2018, jatkuvat toiminnot

  • Laskutus kasvoi 6,2 % (laski 3,4 %) ja oli 896,7 (844,2) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 11,1 % ja oli 937,8 miljoonaa euroa                                                                                                      
  • Liikevaihto kasvoi 3,1 % (laski 4,8 %) ja oli 399,4 (387,5) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 419,1 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate oli 14,9 (19,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 15,9 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto oli 7,9 (13,0) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa
  • Huhti–kesäkuun tulos oli 5,4 (8,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa

Taloudellinen kehitys tammi–kesäkuussa 2018, jatkuvat toiminnot

  • Laskutus kasvoi 6,3 % (laski 3,1 %) ja oli 1 745,0 (1 641,6) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,6 % ja oli 1 815,0 miljoonaa euroa                                                                                                        
  • Liikevaihto kasvoi 4,3 % (laski 5,0 %) ja oli 787,5 (754,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 821,4 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate oli 28,8 (37,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 30,4 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto oli 14,2 (24,1) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa
  • Tammi–kesäkuun tulos oli 9,0 (15,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,09) euroa

Näkymät vuodelle 2018

Oriolan ohjeistus on muuttumaton: Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

“Oriola konsernin kasvu vuoden toisella neljänneksellä oli hyvä. Konsernin laskutus kasvoi 6,2 % (11,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) ja liikevaihto 3,1 % (8,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta tulosta rasittivat ylimääräiset kustannukset pääasiassa Palvelut-liiketoiminta-alueella. Suomen logistiikan toiminnot vakautettiin suunnitellusti ja toimitukset sekä tuotteiden keräilytarkkuus palautuivat uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän käyttöönottoa edeltävälle tasolle.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 7,7 % (12,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) ja liikevaihto 5,2 % (9,7 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta tehokkuus ei ollut edelleenkään tyydyttävällä tasolla. Tämän seurauksena jouduimme käyttämään lisätyövoimaa, jonka avulla varmistimme laadun ja asiakastoimitukset Suomessa. Ruotsissa toimitusmäärien kasvu ja kapasiteetin suuri käyttöaste aiheuttivat lisäkustannuksia. Varmistaaksemme kasvun Ruotsissa olemme investoineet uuteen, automatisoituun jakelukeskukseen Enköpingissä. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja uuden jakelukeskuksen toiminnan odotetaan käynnistyvän vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä.

Verkkoapteekkitoiminnan kasvu vaikuttaa vahvasti Oriolan Ruotsin Kuluttaja-liiketoimintaan. Toisen vuosineljänneksen lopussa verkkokaupan osuus koko apteekkimyynnistä Ruotsissa kasvoi 8 %:iin (6 %). Oriolan verkkokaupan myynti kasvoi edelleen markkinaa nopeammin tukien kokonaismyyntiämme, joka kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 5,9 %.  Heikko valuuttakurssi vaikutti kuitenkin negatiivisesti vertailukelpoiseen tulokseemme, samoin kuin hyvinvointiketju-Hehkun perustamiskustannukset. Hehkulla on Suomessa verkkokauppa sekä 18 myymälää.

Terveydenhuolto-liiketoimintamme kehittyi edelleen hyvin toisella neljänneksellä tehden nollatuloksen. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 37,6 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Oriolan annosjakelupalveluiden piirissä on tällä hetkellä yli 70 000 potilasta, joista yli 50 000 potilasta on Ruotsissa.

Investoimme vuoden toisella neljänneksellä Ruotsin toiseksi suurimpaan online-lääkäriasemaan. Oriola merkitsi Doktor.se:n osakkeita, minkä jälkeen Oriolan omistusosuus on noin 17 % Doktor.se:n osakkeiden kokonaismäärästä. Investointi tarjoaa meille hienon mahdollisuuden tulla yhä vahvemmaksi toimijaksi Ruotsin nopeasti kasvavassa digitaalisen terveydenhuollon markkinassa, jossa kuluttajat odottavat tuotteiden ja palveluiden olevan saatavilla riippumatta ajasta ja paikasta. Investointi laajentaa edelleen ainutlaatuista palveluvalikoimaamme paitsi kuluttajille myös koko terveydenhuoltomarkkinan arvoketjulle.” 

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2018 2017 Muutos 2018 2017 Muutos 2017
Milj. eur 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Laskutus 896,7 844,2 6,2 1745,0 1641,6 6,3 3336,3 
Liikevaihto 399,4 387,5 3,1 787,5 754,9 4,3 1527,7
Oikaistu Käyttökate 14,9 19,9 -24,9 28,8 37,8 -23,9 67,6
Oikaistu Käyttökate, % 3,7 5,1   3,7 5,0   4,4
Oikaistu liikevoitto 1) 7,9 13,0 -39,1 14,2 24,1 -41,0 39,9
Liikevoitto 7,9 12,7 -37,4 13,5 23,2 -41,8 37,8
Oikaistu liikevoitto % 2,0 3,4   1,8 3,2   2,6
Liikevoitto % 2,0 3,3   1,7 3,1   2,5
Tilikauden tulos 5,4 8,3 -34,8 9,0 15,8 -43,3 25,9
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,03 0,05 -34,8 0,05 0,09 -43,3 0,14
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - 0,00 -100,0 - 0,00 -100,0 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) 18,4 51,3   51,1 36,8   23,7
Bruttoinvestoinnit       26,2 24,8   46,1
               
Tase yhteensä 2)       918,8 917,5   922,4
Korolliset nettovelat 2)       99,5 84,4   110,2
Nettovelkaantumisaste, % 2)       57,1 43,5   55,7
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 2)     1,8 1,0   1,7
               
Oma pääoma/osake, EUR 2)       0,96 1,07   1,09
Omavaraisuusaste, % 2)       19,3 21,7   21,8
Oman pääoman tuotto, % 2)       9,9 17,1   13,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2)       8,9 15,2   11,7
Osakkeita keskimäärin, tkpl 3)       181 338 181 389   181 328
               
Henkilömäärä keskimäärin       2 675 2 701   2 686
Henkilömäärä kauden lopussa       2 758 2 741   2 619
               
1)   Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2) Sisältää   lopetetut toiminnot              
3) Ei   sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.    

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös

Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle keskiviikkona 18.7.2018 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa tammi–syyskuulta 2018 1.11.2018.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com