Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

26.4.2019

Oriola Oyj:n pörssitiedote 26.4.2019 klo 15.00

Oriola 1.1.–31.3.2019

Tammi–maaliskuun 2019 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 5,4 % (kasvoi 6,4 %) ja oli 894,4 (848,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,7 % ja oli 922,2 miljoonaa euroa.                                        
  • Liikevaihto kasvoi 2,3 % (kasvoi 5,6 %) ja oli 397,1 (388,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 5,8 % ja oli 410,6 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,9 (6,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa.
  • Tammi–maaliskuun tulos oli 1,9 (3,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,02) euroa.
  • Kaksi konsernitason strategista ohjelmaa käynnistettiin: 20by20 Excellence -ohjelma varmistamaan toimintojen laadukkuus ja kustannustehokkuus sekä Customer Experience -ohjelma vahvistamaan asiakasluottamusta ja -tyytyväisyyttä.
  • Uusi asiakaskeskeinen organisaatio ja uudet liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail sekä logistiikkaan ja hankintaan keskittyvä Operations-toiminto tulivat voimaan 1.1.2019.
  • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa.

 

Näkymä vuodelle 2019

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2018 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2019 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

 

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (894 miljoonaa euroa, +5,4 %) ja liikevaihto (397 miljoonaa euroa, +2,3 %) jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,7 % ja liikevaihto 5,8 %. Tehottomuus ja korkeat operatiiviset kulut sekä Ruotsin haastava kuluttajamarkkina rasittivat kuitenkin kannattavuutta.

Uuden jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa. Käyttöönoton odotetaan jatkuvan toisen vuosineljänneksen loppuun asti ja jakelukeskuksen odotetaan toimivan tehokkaasti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uusi asiakaskeskeinen organisaatiomme ja liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail ovat olleet toiminnassa tämän vuoden alusta.

Consumer keskittyy apteekkitoimintaan Ruotsissa, jossa kuluttajien ostokäyttäytyminen on siirtymässä nopeasti verkkoon. Olemme jatkaneet investointeja verkkokauppaamme, joka kasvoi 59 % eli markkinaa (34 %) nopeammin. Hintakilpailu ja matalat katteet vaikuttivat negatiivisesti liiketoiminta-alueen tulokseen.

Pharma tarjoaa lääketuotteiden tukkukauppa- ja asiantuntijapalveluja. Pharma jatkoi kasvuaan sekä Ruotsissa että Suomessa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 11,4 % ja liikevaihto kasvoi 11,6%. Operations-toiminnon tehottomuus rasitti edelleen tulosta Ruotsissa, mutta Suomessa parantunut tehokkuus vaikutti positiivisesti liiketoiminta-alueen tulokseen.

Retail tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman apteekeille, päivittäistavarakaupalle ja muille hyvinvoinnin toimijoille. Retailin ensimmäinen vuosineljännes ei ollut tyydyttävä, mikä johtui pääasiassa Operations-toiminnon tehottomuudesta Ruotsissa ja tuoteportfolion osittaisesta uudistamisesta. Aloitimme helmikuussa annosjakelutoimitukset Stockholms Läns Landstingin (SLL) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, ja olemme nyt Ruotsin markkinajohtaja yli 90 000 potilaalla.

Kaksi strategista ohjelmaamme, 20by20 Excellence ja Customer Experience, etenevät suunnitelmien mukaisesti. 20by20 Excellence -ohjelman 20 miljoonan euron säästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.”

Avainluvut 2019 2018 Muutos 2018
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 894,4 848,3 5,4 3 518,4
Liikevaihto 397,1 388,1 2,3 1 552,2
Oikaistu liikevoitto1 3,9 6,2 -37,1 36,9
Liikevoitto 3,9 5,6 -29,5 22,0
Oikaistu liikevoitto % 1,0 1,6   2,4
Liikevoitto % 1,0 1,4   1,4
Tilikauden tulos 1,9 3,5 -45,8 12,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,02 -45,8 0,07
Liiketoiminnan nettorahavirta -25,4 32,7   102,8
         
Nettovelkaantumisaste, %2 126,4 48,9   35,1
Omavaraisuusaste, %3 15,3 18,9   19,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %4 4,6 7,4   6,9
         
1   Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2   Vuoden 2019 nettovelkaantumisastetta nostavat IFRS 16 soveltamisen myötä 99,4 miljoonaa euroa kasvaneet korolliset nettovelat ja 6,1 miljoonaa euroa pienentyneet voittovarat. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 60,9 %.
3   Vuoden 2019 omavaraisuusasteeseen vaikuttavat IFRS 16 soveltamisen vaikutus voittovaroihin -6,1 miljoonaa euroa sekä IFRS 16 soveltamisen myötä 93,2 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 17,4 %.
4   Vuoden 2019 sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa IFRS 16 soveltamisen myötä 93,2 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 4,5 %.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen osiossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi 

 

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 26.4.2019 klo 16.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

 

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com