Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

17.7.2019

Oriola Oyj:n pörssitiedote 17.7.2019 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Tammi–kesäkuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 5,3 % (kasvoi 6,3 %) ja oli 1 836,9 (1 745,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 7,9 % ja oli 1 882,6 miljoonaa euroa.                                        

 • Liikevaihto kasvoi 7,4 % (kasvoi 4,3 %) ja oli 845,6 (787,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 10,3 % ja oli 869,0 miljoonaa euroa.

 • Oikaistu liikevoitto oli 10,4 (14,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa.

 • Tammi–kesäkuun tulos oli 7,1 (9,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,05) euroa.

 • Kaksi konsernitason strategista ohjelmaa käynnistettiin: 20by20 Excellence varmistaa toimintojen laadukkuutta ja kustannustehokkuutta, Customer Experience vahvistaa asiakasluottamusta ja -tyytyväisyyttä.

 • Uusi asiakaskeskeinen organisaatio ja uudet liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail sekä logistiikkaan ja hankintaan keskittyvä Operations-toiminto tulivat voimaan 1.1.2019.

 • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa.

Huhti–kesäkuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 5,1 % (kasvoi 6,2 %) ja oli 942,5 (896,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 7,1 % ja oli 960,4 miljoonaa euroa.                                         

 • Liikevaihto kasvoi 12,3 % (kasvoi 3,1 %) ja oli 448,5 (399,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 14,8 % ja oli 458,4 miljoonaa euroa.

 • Oikaistu liikevoitto oli 6,4 (7,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa.

 • Huhti–kesäkuun tulos oli 5,2 (5,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,03) euroa.

 • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto Ruotsissa edistyy odotettua hitaammin ja tämä aiheuttaa lisäkustannuksia.

 • Näkymiä vuodelle 2019 muutettiin 19.6.2019, ja oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.

 • Yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta toiminnan tehostamiseksi tiedotettiin 19. kesäkuuta. Suunniteltujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 4–6 miljoonaa euroa.

Näkymä vuodelle 2019

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2019 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (942,5 miljoonaa euroa, +5,1 %) ja liikevaihto (448,5 miljoonaa euroa, +12,3 %) jatkoivat kasvuaan toisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 7,1 % ja liikevaihto 14,8 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa, joka oli 18,8 % alempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsin kuluttajamarkkinan muutokset sekä Ruotsin uuden jakelukeskuksen odotettua hitaampi käyttöönotto rasittivat kannattavuutta.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 0,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verkkokaupan myynti kasvoi 36 % markkinoiden mukaisesti. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja verkkokaupan voimakas hintakilpailu rasittivat edelleen liiketoiminnan tulosta. Consumer liiketoiminnassa olemme jatkaneet monikanavapalveluiden kehittämistä. Kokemukset ensimmäisistä terveydenhuoltopalveluja tarjoavista Drop-in klinikoista ovat hyviä ja laajennamme tarjontaa vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Pharma jatkoi hyvää kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,3 % ja liikevaihto kasvoi 30,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua johdattivat sekä lääkemarkkinan kasvu että muutokset lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimuksissa. Suomessa Operations-toiminto toimii tehokkaasti, mutta tehottomuus Ruotsissa rasitti Pharman tulosta. Perinteisen jakeluliiketoiminnan rinnalla kehitämme asiantuntijapalveluita lääkeyhtiöille, joiden kysyntä paikallisten asiantuntijoiden palveluille kasvaa.

Retailin toista vuosineljännestä vauhditti erityisesti annosjakeluliiketoiminnan hyvä kehitys. Oriolan yhteenlaskettu potilasmäärä on kasvanut jo 115 000:een ja olemme nyt markkinajohtaja Ruotsissa. Retailin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin tulosta rasitti Operations-toiminnon tehottomuus Ruotsissa. Jatkamme edelleen tuote- ja palveluvalikoiman uudistamista Retailissä.

Kaksi strategista ohjelmaamme, 20by20 Excellence ja Customer Experience, etenevät suunnitelmien mukaisesti. Julkistimme kesäkuussa aloittavamme yhteistoimintaneuvottelut, joiden suunniteltujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 4–6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 20by20 Excellence -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä.”

Avainluvut 2019 2018 Muutos 2019 2018 Muutos 2018
Milj. eur 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Laskutus 942,5 896,7 5,1 1 836,9 1 745,0 5,3 3 518,4
Liikevaihto 448,5 399,4 12,3 845,6 787,5 7,4 1 552,2
Oikaistu liikevoitto1 6,4 7,9 -18,8 10,4 14,2 -26,9 36,9
Liikevoitto 7,9 7,9 -0,4 11,8 13,5 -12,4 22,0
Oikaistu liikevoitto % 1,4 2,0   1,2 1,8   2,4
Liikevoitto % 1,8 2,0   1,4 1,7   1,4
Tilikauden tulos 5,2 5,4 -4,4 7,1 9,0 -20,7 12,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,03 -4,4 0,04 0,05 -20,8 0,07
Liiketoiminnan nettorahavirta  69,6 18,4    44,2 51,1   102,8
               
Nettovelkaantumisaste, %2       94,4 57,1   35,1
Omavaraisuusaste, %3       15,3 19,3   19,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %4       6,2 8,9   6,9
               
1 Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2 Vuoden 2019 nettovelkaantumisastetta nostavat IFRS 16 soveltamisen myötä 94,0 miljoonaa euroa kasvaneet korolliset nettovelat ja 5,9 miljoonaa euroa pienentyneet voittovarat. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 34,0 %.
3 Vuoden 2019 omavaraisuusasteeseen vaikuttavat IFRS 16 soveltamisen vaikutus voittovaroihin -5,9 miljoonaa euroa sekä IFRS 16 soveltamisen myötä 88,1 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 17,3 %.
4 Vuoden 2019 sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa IFRS 16 soveltamisen myötä 88,1 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 7,3 %

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän puolivuosikatsauksen osiossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle keskiviikkona 17.7.2019 klo 10.00 Oriolan pääkonttorilla, kokoustila Oppi, Orionintie 5, 02101 Espoo.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/2019-q2-results

Lisätietoja:

Robert Andersson,
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109,
sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen,
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112,
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo
www.oriola.com