Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

22.2.2019

Oriola Oyj:n pörssitiedote 22.2.2019 klo 15.00

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Taloudellinen kehitys loka–joulukuussa 2018, jatkuvat toiminnot

 • Laskutus kasvoi 6,6 % (kasvoi 1,5 %) ja oli 929,1 (871,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,5 % ja oli 963,4 miljoonaa euroa.                                                                                                        
 • Liikevaihto laski 0,1 % (laski 3,9 %) ja oli 394,7 (395,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 410,4 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli 12,0 (13,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 12,5 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 5,2 (6,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa.
 • Loka–joulukuun tulos oli -8,5 (2,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,01) euroa.

 

Taloudellinen kehitys tammi–joulukuussa 2018, jatkuvat toiminnot

 • Laskutus kasvoi 5,5 % (laski 0,8 %) ja oli 3 518,4 (3 336,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,1 % ja oli 3 674,4 miljoonaa euroa.                                                                                                       
 • Liikevaihto kasvoi 1,6 % (laski 3,8 %) ja oli 1 552,2 (1 527,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli 1 626,2 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli 65,5 (67,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu käyttökate oli 68,9 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 36,9 (39,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 39,1 miljoonaa euroa.
 • Tammi–joulukuun tulos oli 12,7 (25,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,14) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,09 euroa/osake.

 

Näkymät vuodelle 2019

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2018 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2019 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

 

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

“Oriolan laskutus vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna (3 674,4 miljoonaa euroa, +10,1 % edeltävään vuoteen verrattuna) ja liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna (1 626,2 miljoonaa euroa, +6.5 % edeltävään vuoteen verrattuna) olivat vahvoja vuonna 2018. Liikevoittoamme rasittivat koko vuoden puutteet toiminnan tehokkuudessa, korkeat operatiiviset kustannukset, investoinnit Hehkuun sekä Ruotsin heikko kruunu. Liiketoiminnan nettorahavirtamme pysyi kuitenkin positiivisena läpi vuoden ja oli 102,8 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 11,7 % ja liikevaihto kasvoi 4,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Kannattavuutta kuitenkin rasitti logistiikan tehottomuus, mikä johtui erityisesti Enköpingin jakelukeskuksen käyttöönoton viivästymisestä. Kuluttaja-liiketoiminta-alueelle viimeinen vuosineljännes oli kovan kilpailun vuoksi vaikea, mutta verkkokauppamme kasvoi edelleen voimakkaammin (+73 %) kuin markkina (+35 %). Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue kehittyi suunnitellusti. Myynti kasvoi 10,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna edellisvuoteen verrattuna.

Haasteellinen vuosi on auttanut meitä ottamaan ratkaisevia askelia eteenpäin. Olemme uudistaneet johtoa, vaihtaneet kumppania toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa, päättäneet lopettaa Hehkun ja rakentaneet uuden asiakaskeskeisemmän organisaation, joka kykenee palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti kasvavalla terveyden ja hyvinvoinnin markkinalla. Oriolan uudet liiketoiminta-alueet perustuvat asiakasryhmiin. Olemme myös perustaneet uuden konsernitason Operations-toiminnon, joka keskittyy toiminnan tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen, tuo skaalautuvuutta hankintoihin ja kehittää logistiikkaa nopeasti kasvavan verkkokaupan tarpeisiin.

Vuonna 2019 vahvistamme liiketoimintaamme useilla merkittävillä toimenpiteillä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käynnistämme laajennetun ja automatisoidun Enköpingin jakelukeskuksen. Otamme käyttöön modernit ja automatisoidut prosessit, joilla varmistamme kapasiteettimme ja toimintamme tehokkuuden kasvavilla Ruotsin markkinoilla. Kehittämällä Kronans Apotekin digitaalisia palveluratkaisuja Ruotsissa haluamme varmistaa kykymme vastata kasvavaan kysyntään verkossa, mutta myös rakentaa vahvan monikanavakokemuksen. Tämä kokemus sisältää elementtejä osittain omistamaltamme Doktor.se-internet-lääkäriasemalta sekä omilta terveydenhoidon asiantuntijoiltamme.

Tämä vuosi on tärkeä uudistumisemme seuraavien askelten toteuttamisessa. Olemme tunnistaneet ja ymmärtäneet toimintamme tehokkuus-, kustannus- ja prosessihaasteet. Asiakaskeskeisyyden parantaminen on avain näiden haasteiden ratkaisemiseen. Olemme päättäneet aloittaa 20by20 Excellence -ohjelman tehokkaiden ja laadukkaiden toimintojen varmistamiseksi sekä kulujen vähentämiseksi. Ohjelmassa käydään systemaattisesti läpi kaikki konsernin toiminnot ja resurssit. Olen varma, että olemme oikealla tiellä kohti vahvempaa suoritusta tulevina vuosina.”

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2018 2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Milj. eur 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Laskutus 929,1 871,6 6,6 3 518,4 3 336,3 5,5
Liikevaihto 394,7 395,2 -0,1 1 552,2 1 527,7 1,6
Oikaistu käyttökate 12,0 13,1 -8,2 65,5 67,6 -3,0
Oikaistu käyttökate, % 3,1 3,3   4,2 4,4  
Oikaistu liikevoitto1 5,2 6,2 -16,4 36,9 39,9 -7,7
Liikevoitto -8,0 3,9 -304,4 22,0 37,8 -41,9
Oikaistu liikevoitto % 1,3 1,6   2,4 2,6  
Liikevoitto % -2,0 1,0   1,4 2,5  
Tilikauden tulos -8,5 2,1 -495,8 12,7 25,9 -51,1
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot -0,05 0,01 -495,8 0,07 0,14 -51,2
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - -0,00   - 0,00  
Liiketoiminnan nettorahavirta2 48,4 11,0   102,8 23,7  
Bruttoinvestoinnit       39,6 46,1  
             
Tase yhteensä       927,7 922,4  
Korolliset nettovelat       63,6 110,2  
Nettovelkaantumisaste, %       35,1 55,7  
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate2     1,1 1,7  
             
Oma pääoma/osake, EUR       1,00 1,09  
Omavaraisuusaste, %       19,8 21,8  
Oman pääoman tuotto, %2       6,7 13,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %2       6,9 11,7  
Osakkeita keskimäärin, tkpl3       181 361 181 328  
             
Henkilömäärä keskimäärin       2 699 2 686  
Henkilömäärä kauden lopussa       2 706 2 619  
             
1 Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa   oikaisevat erät”.    
2 Sisältää lopetetut toiminnot.            
3 Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös

Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 22.2.2019 klo 16.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöksen julkaisu

Oriola Oyj julkistaa tilinpäätöksensä vuodelta 2018 viimeistään 25.2.2019.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com