Uutishuoneeseen

ORIOLA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

20.7.2021

Oriola Oyj:n pörssitiedote 20.7.2021 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Huhti–kesäkuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 9,7 % 984,5 (897,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 5,9 % ja oli 950,6 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto kasvoi 7,3 % 467,5 (435,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 450,0 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 4,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa.
  • Huhti–kesäkuun tulos oli 0,9 (-1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa.

Tammi–kesäkuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 3,4 % 1 927,0 (1 863,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 0,3 % ja oli 1 858,0 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto kasvoi 2,5 % 917,7 (895,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 1,5 % ja oli 882,1 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 4,4 (6,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa.
  • Tammi–kesäkuun tulos oli -0,7 (3,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,02) euroa.
Avainluvut 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
Milj. eur 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Laskutus 984,5 897,7 9,7 1 927,0 1 863,0 3,4 3 764,9
Liikevaihto 467,5 435,8 7,3 917,7 895,6 2,5 1 800,8
Oikaistu liikevoitto1 4,1 -0,3 4,4 6,6 -34,3 21,0
Liikevoitto 3,0 -0,2 2,5 7,2 -65,2 20,4
Oikaistu liikevoitto % 0,9 -0,1 0,5 0,7 1,2
Liikevoitto % 0,7 -0,1 0,3 0,8 1,1
Tilikauden tulos 0,9 -1,6 158,0 -0,7 3,5 -121,0 11,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 -0,01 158,1 -0,00 0,02 -121,0 0,06
Liiketoiminnan nettorahavirta 28,2 8,8 14,0 8,3 58,3
Nettovelkaantumisaste, % 53,8 99,8 75,0
Omavaraisuusaste, % 18,0 13,3 14,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,1 3,6 5,0
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän puolivuosikatsauksen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymä vuodelle 2021 ennallaan

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta.

COVID-19-pandemian odotetaan jatkuvan vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Oriolan näkymät vuodelle 2021 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Juko Hakala vuoden 2021 toisesta vuosineljänneksestä:
 

“Oriolan toinen vuosineljännes oli täynnä toimintaa. Vaikka COVID-19-pandemia loi edelleen hieman väliaikaista painetta, markkinamme alkoivat elpyä. Keskityimme päättäväisesti liiketoiminnan kehittämisen ja kannattavuuden prioriteetteihimme säilyttäen samalla vakaan operatiivisen palvelutason.

Pandemian vaikutukset liiketoimintaamme alkoivat lieventyä sekä Suomessa että Ruotsissa, erityisesti vuosineljänneksen loppua kohden. Lääkkeiden kysyntä alkoi elpyä, mutta ei vielä yltänyt pandemiaa edeltäneelle tasolle. Kuluttajien aktiivisuus Ruotsissa elpyi myös, paitsi alueilla joissa tyypillisesti liikkuu runsaasti ihmisiä. Kauppakeskukset, joissa tärkeimmät apteekkimme sijaitsevat, ovat näistä esimerkki.

Oriolan laskutus ja liikevaihto nousivat erittäin matalasta vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 5,9 % ja liikevaihto 3,3 %. Oikaistu liikevoitto parani 4,1 (-0,3) miljoonaan euroon.

Consumerin markkinakysyntä sekä asiakasvirta apteekeissa elpyi osittain vuosineljänneksen loppua kohden. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 6,9 %, kun markkina alkoi elpyä ja kasvu strategisesti kehittämässämme verkkokaupassa jatkui. Oikaistu liikevoitto parani 2,0 (0,3) miljoonaan euroon kysynnän kasvaessa fyysisissä apteekeissa. Yleinen kustannusten nousu heikensi tulosta.

Pharman laskutus kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 5,8 % ja liikevaihto pysyi vakaana lääkemarkkinan elpyessä. Oikaistu liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 2,2 (2,1) miljoonaa euroa. Volyymien positiivinen kehitys paransi liikevoittoa, mutta jatkunut, volyymien vaihtelusta johtuva toiminnallinen tehottomuus sekä asiantuntijapalveluiden heikentynyt kehitys rasittivat tulosta.

Retailin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 3,1 %. Annosjakelun potilasmäärät sekä erityisesti rinnakkaistuonti ja myynti verkkokauppayhtiöille Ruotsissa kasvoivat. Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,0 (-0,3) miljoonaan euroon pääasiassa vahvana jatkuneen annosjakeluliiketoiminnan ansiosta.

Focus2021-hanke asettaa Oriolan prioriteetit vuodelle 2021. Se ohjaa toimintaamme ja tähtää strategisten- ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen vuonna 2021. Hanke on keskeinen Oriolan johtamisessa ja etenee hyvin. Hankkeessa jatkettiin muun muassa suunniteltujen kehitysprojektien yksinkertaistamista ja tehostettiin toimintoja, esimerkiksi sulkemalla palvelukeskus Ljusdalissa, Ruotsissa. Lisäksi hankkeeseen sisällytettiin pidemmän aikavälin vaikuttavuuden toimenpiteitä kuten Doktor.se:n omistuksemme osittainen myynti noin 340 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Myynti toi Oriolalle moninkertaisen arvonlisän, rahavirtaa 32,8 miljoonaa euroa sekä kasvatti merkittävästi omaa pääomaa.

Oriolan henkilöstö tekee hellittämättä töitä saavuttaakseen tuloksia. Operatiivinen toimintamme kehittyy säännöllisesti ja asiakkailta saatu palaute on positiivista, etenkin Suomessa. Tulevien vuosineljännesten aikana aktiviteetti Oriolassa kiihtyy entisestään, kun uusi toimitusjohtaja Elisa Markula aloittaa 9.8.2021. Aktiivisessa yhteistyössä Elisan kanssa varmistamme sujuvan siirtymän ja voimistamme edelleen Oriolan fokusta kohti tuloskäännettä.”

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle tiistaina 20.7.2021 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa 
https://oriola.videosync.fi/q2-2021. Tilaisuus järjestetään vain webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:

Juko Hakala, toimitusjohtaja
puh: +358 10 429 2109, sähköposti: 
juko.hakala@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: 
helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo

www.oriola.com