Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

28.4.2022

Oriola Oyj:n pörssitiedote 28.4.2022 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Q1 2022: Tuloskäänteen eteneminen ja kasvanut markkinakysyntä paransivat tulosta – liiketoimintaympäristö epävarma

Vuoden 2021 raportointi on oikaistu vastaamaan lokakuussa 2021 julkaistua Oriolan toimintamallin muutosta sekä helmikuussa 2022 julkaistua puitesopimusta Euroapothecan kanssa, joka toteutuessaan yhdistää yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa. Oikaistu tieto, joka julkistettiin 26.4.2022, sisältää yhtiön uuden segmenttirakenteen. Jatkuvissa toiminnoissa on yhdistetty aiemmin raportoidut liiketoiminta-alueet Pharma ja Retail uudeksi Oriola Services -segmentiksi ja lopetetut toiminnot sisältää jatkossa Consumer segmentin eli Ruotsin apteekkiliiketoiminnan, joka suunnitellaan yhdistettäväksi Euroapothecan Apoteksgruppenin kanssa.

Tammi–maaliskuun 2022 pääkohdat

Jatkuvat toiminnot

 • Laskutus kasvoi 6,3 % 886,7 (834,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,9 % ja oli 908,0 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 7,6 % 372,7 (346,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 10,2 % ja oli 381,9 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 4,7 (0,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 4,7 (0,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa.
 • Tammi–maaliskuun tulos oli 2,1 (-0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,00) euroa.

Lopetetut toiminnot

 • Laskutus kasvoi 2,6 % 209,6 (204,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 6,3 % ja oli 217,1 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 2,7 % 205,1 (199,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 6,4 % ja oli EUR 212,4 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 6,8 (-0,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 10,3 (-0,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto sisältää 3,5 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen pienemmistä poistoista, sillä kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi, siitä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta.

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 • Laskutus kasvoi 6,2 % 1 000,7 (942,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8.9 % ja oli EUR 1 026,1 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 7,1 % 482,3 (450,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 10,0 % ja oli 495,3 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 11,5 (0,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 15,0 (0,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 15,4 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto sisältää 3,5 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen pienemmistä poistoista, sillä kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi, siitä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta.

 

Avainluvut

2022

2021

Muutos

2021

Milj. eur

1-3

1-3

%

1-12

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

Laskutus

886,7

834,1

6,3

3 506,9

Liikevaihto

372,7

346,4

7,6

1 452,2

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1

4,7

0,9

 

14,9

Oikaistu liikevoitto1

4,7

0,9

 

14,9

Liikevoitto

3,3

-0,0

 

10,7

Oikaistu liikevoitto %

1,3

0,3

 

1,0

Liikevoitto %

0,9

-0,0

 

0,7

Tilikauden tulos

2,1

-0,2

 

8,6

Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot

0,01

-0,00

 

0,05

Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot

0,04

-0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 

 

 

 

Laskutus

1 000,7

942,5

6,2

3 959,1

Liikevaihto

482,3

450,2

7,1

1 882,4

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1, 4

11,5

0,3

 

26,3

Oikaistu liikevoitto1, 2

15,0

0,3

 

26,3

Liikevoitto2

13,2

-0,5

 

20,5

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto %4

2,4

0,1

 

1,4

Oikaistu liikevoitto %2

3,1

0,1

 

1,4

Liikevoitto %2

2,7

-0,1

 

1,1

Liiketoiminnan nettorahavirta 3

28,7

-14,2

 

40,0

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, % 3

34,3

94,7

 

46,5

Omavaraisuusaste, % 3

19,1

14,1

 

20,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3

12,6

-0,5

 

4,6

 

 

1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 13. Oikaisuerät

2 Taulukossa esitetyt tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi, siitä ei tehdä poistoja.

3 Sisältää lopetetut toiminnot.

4 Sisältää poistot siltä ajalta, kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi.

 

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 12. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymät vuodelle 2022

Vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta.

COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen.

Näkymät perustuvat nykyiseen konsernirakenteeseen, sisältäen sekä jatkuvat toiminnot että lopetetut toiminnot. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vuonna 2021 oli 26,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

”Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä Oriolan jatkuvat toiminnot että lopetetut toiminnot ylsivät hyvään tulokseen. Tähän myötävaikuttivat kysynnän vahvistuminen ja myynnin kasvu sekä tuloskäänteeseen tähtäävien toimenpiteiden eteneminen, erityisesti toiminnan tehostuminen. Lisäksi annosjakelun vahva kehitys jatkui. Helmikuussa julkistimme suunnittelevamme apteekkitoimintojen yhdistämistä Euroapothecan kanssa Ruotsissa, minkä vuoksi raportoimme Consumerin lopetettuna toimintana.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman toteuttamista Oriolan tuloskäänteen varmistamiseksi. Karsimme edelleen kustannuksia, paransimme operatiivista tehokkuutta ja kehitimme kaupallista osaamista monella alueella. Tärkeä etappi toiminnan virtaviivaistamiseksi oli siirtyminen uuteen toimintamalliin vuoden alussa. Tämän lisäksi julkistimme maaliskuussa apteekeille suunnatun henkilöstöpalveluliiketoiminnan myynnin Suomessa.

Olemme sitoutuneet jatkamaan toimenpiteitä tuloskäänteen varmistamiseksi neljällä painopistealueella: kustannussäästöt, tehokas käyttöpääoman hallinta, asiakassuhteiden johtaminen sekä kaupallisen osaamisen kehittäminen. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät asteittain vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 alku on ollut Euroopassa hyvin poikkeuksellinen. Kahden pandemiavuoden jälkeen olemme joutuneet todistamaan Venäjän sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan, joka yhdessä Kiinan pitkittyneet COVID-19-rajoitusten kanssa ovat lisänneet epävarmuutta ja entisestään kiihdyttänyt inflaatiota globaalilla markkinalla.

Tuloskäänteen aikana keskitymme saavuttamaan tavoitteemme sekä turvaamaan työntekijöidemme hyvinvoinnin. Kiitänkin kaikkia työntekijöitämme heidän tärkeästä työstään pandemian aikana ja panoksesta Oriolan muutosmatkalla – olen erittäin tyytyväinen tähän työhön, jota on tehty koko organisaatiossa. Yhdessä sitoutuneiden työntekijöidemme kanssa varmistamme joka päivä parhaamme mukaan lääkkeiden saatavuuden tarkoituksemme ”Health for life” mukaisesti”.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle torstaina 28.4.2022 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/2022-q1.

Lisätietoja:

Tuula Lehto
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. 040 5885 343
sähköposti: tuula.lehto@oriola.com

Sari Pohjonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: investor.relations@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com