Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

18.2.2022

Oriola Oyj:n pörssitiedote 18.2.2022 klo 8.30

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Q4 2021: Tuloskäänne etenee – kannattavuus parani

Loka–joulukuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 7,6 % 1 062,0 (986,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 6,5 % ja oli 1 050,9 miljoonaa euroa.                                          
  • Liikevaihto kasvoi 7,0 % 499,0 (466,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 493,7 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 11,6 (8,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa.
  • Loka–joulukuun tulos oli 5,3 (4,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,02) euroa.

Tammi–joulukuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 5,2 % 3 959,1 (3 764,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 2,7 % ja oli 3 868,3 miljoonaa euroa.                                          
  • Liikevaihto kasvoi 4,5 % 1 882,4 (1 800,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 1 835,9 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 26,3 (21,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa.
  • Tammi–joulukuun tulos oli 11,3 (11,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,06) euroa.
  • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 jaettaisiin osinkoa 0,04 (0,03) euroa/osake.

 

Avainluvut

2021

2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Milj. eur

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

Laskutus

1 062,0

986,6

7,6

3 959,1

3 764,9

5,2

Liikevaihto

499,0

466,2

7,0

1 882,4

1 800,8

4,5

Oikaistu liikevoitto1

11,6

8,0

45,1

26,3

21,0

25,5

Liikevoitto

8,1

6,8

18,7

20,5

20,4

0,5

Oikaistu liikevoitto %

2,3

1,7

 

1,4

1,2

 

Liikevoitto %

1,6

1,5

 

1,1

1,1

 

Tilikauden tulos

5,3

4,1

29,5

11,3

11,3

0,5

Osakekohtainen tulos, EUR

0,03

0,02

29,5

0,06

0,06

0,5

Liiketoiminnan nettorahavirta

42,2

45,7

 

40,0

58,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

46,5

75,0

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

20,1

14,8

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

4,6

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedoissa 12. Oikaisuerät.

 

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymät vuodelle 2022

Oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta.

COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Lisäksi, viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen.

Näkymät perustuvat nykyiseen konsernirakenteeseen.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

"Oriola aloitti vuonna 2021 muutosprosessin. Määrittelimme tuloskäänteeseen tarvittavat toimenpiteet ja aloitimme ensimmäisten toteuttamisen. Tämän ansiosta Oriolan koko vuoden oikaistu liikevoitto nousi 26,3 miljoonaan euroon, mikä oli 25 % korkeampi kuin vuonna 2020. Kannattavuuden kasvuun vaikuttivat vuoden aikana aloittamamme määrätietoiset toimet tuloskäänteen varmistamiseksi sekä kysynnän vahvistuminen toisella vuosipuoliskolla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä oikaistu liikevoitto nousi 11,6 miljoonaan euroon, mikä oli 45 % enemmän kuin vuonna 2020. Tähän vaikuttivat erityisesti Retailin annosjakelun hyvä kehitys sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden myynnin kasvu. Lisäksi Consumerin kannattavuus parani niin apteekkien kuin verkkokaupan hyvin kehittyneen myynnin ansiosta. Pharman suorituskyky parani jakeluliiketoiminnassa, mutta kokonaisuutta heikensi asiantuntijapalveluiden alhaisempi myynti.

Oriolan toiminta tehostui tuloskäänteeseen tähtäävien uusien toimenpiteiden ansiosta toisella vuosipuoliskolla. Karsimme kustannuksia ja paransimme operatiivista tehokkuutta Mankkaan ja Enköpingin jakelukeskuksissa. Lisäksi siirryimme uuteen maakohtaiseen toimintomalliin, joka selkeyttää vastuita ja lisää asiakaslähtöisyyttä. Saavutamme näiden organisaation uudelleenjärjestelyjen ansiosta noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Jatkamme määrätietoisia toimenpiteitä tuloskäänteen varmistamiseksi neljällä painopistealueella: kustannussäästöt, tehokas käyttöpääoman hallinta, asiakassuhteiden johtaminen sekä kaupallisen osaamisen kehittäminen. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät asteittain vuoden 2022 aikana.

Vuosi 2021 päättyi uuteen pandemia-aaltoon, joka vaikutti jälleen toimintoihimme erityisesti henkilöstön kohonneiden sairauspoissalojen vuoksi. Yhteiskunnalle kriittisen lääkejakelun turvaamiseksi olemme tehneet kaikkemme varmistaaksemme toimitukset apteekkeihin ja sairaaloihin sekä kuluttajille apteekeissamme Ruotsissa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme tästä vahvasta sitoutumisesta sekä asiakkaita ja kumppaneita hyvästä yhteistyöstä näinä poikkeuksellisina aikoina.”

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 18.2.2022 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/financial-statements-2021.

Tilinpäätöksen julkaiseminen

Oriola Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös julkaistaan viimeistään 22.2.2022.

Lisätietoja:

Elisa Markula
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: elisa.markula@oriola.com

Sari Pohjonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: sari.pohjonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com