Uutishuoneeseen

Oriolan logistiikan uusi vaihde

16.11.2016

Oriolan Espoon logistiikkakeskuksessa Mankkaalla saatetaan tänä syksynä päätökseen merkittävä kehitysprojekti. Logistiikan kehittäminen jatkuu Lean-ajattelumallin tukemana.

Oriolan Espoon logistiikkakeskuksessa on tehty hiljattain suuria uudistuksia. Teknisten uudistusten lisäksi työntekijöitä on valmennettu toimimaan uudella tavalla sekä kehittämään omaa työtään Lean-menetelmillä.

− Kyseessä on ollut merkittävä hanke ja mittava investointi. Se näkyy paitsi muutoksena omassa tekemisessämme myös asiakkaillemme lisäkapasiteettina ja keräyslaadun paranemisena, Oriolan logistiikkajohtaja Kimmo Savolainen kertoo.

Uusinta tekniikkaa

Teknisten uudistusten tavoitteena oli lisätä kapasiteettia sekä parantaa toimintavarmuutta ja keräyslaatua entisestään.

− Uudistimme ensin automaatiojärjestelmäämme: uusimme vuoden alussa kuljetuslaatikoiden kansituslinjaston sekä suuren osan kuljetinjärjestelmästä. Toukokuussa otimme käyttöön uuden ei-lääkkeellisten tuotteiden keräilyautomaatin. Viimeinen silaus on äänikeräysjärjestelmä, joka saadaan käyttöön vuoden loppuun mennessä, Savolainen sanoo.

Toimintaa optimoidaan yhä, mutta tulokset vakuuttavat jo. Äänikeräysjärjestelmä nopeuttaa keräilyä ja vähentää virheitä entisestään. Järjestelmä on myös otettu työntekijöiden keskuudessa innolla vastaan.

− Mankkaalle tarvittiin kapasiteettia, koska suljimme Oulun logistiikkakeskuksemme kesällä. Nyt meillä on kapasiteettia ottaa vastaan myös lisää tavaraa.

Teknisten uudistusten lisäksi työntekijöitä on valmennettu toimimaan uudella tavalla ja kehittämään työtään.

Leanillä sujuvampaa työntekoa

Samaan aikaan logistiikan jatkuvan kehittämisen apuvälineeksi on otettu Lean-ajattelutapa. Tavoitteena on sujuvoittaa toiminnallisia prosesseja, jotta Oriola voi entistä laadukkaammin ja paremmin palvella asiakkaitaan – oman toiminnan tehokkuutta unohtamatta.

Logistiikan ensimmäinen Lean-projekti tehtiin tavaran vastaanotossa.

− Projekti on hyvä tapa lähteä liikkeelle Lean-ajattelussa. Keskeistä on osallistaminen ja innostaminen: kyseisessä toiminnossa työskentelevät ihmiset tietävät ongelmakohdat parhaiten. Autan pilkkomaan kokonaisuuden pieniksi osiksi ja haastan ihmisten ajattelua erilaisilla Lean-ajattelumalleilla, mutta lopulta he itse löytävät ratkaisut ongelmiin ja ovat vahvasti mukana muutoksen toteuttamisessa, Oriolan Lean Manager Johanna Lassila kertoo.

Saapuvassa tavarassa käytiin läpi koko prosessi, pohjaratkaisu ja työtehtävät. Muutoksilla saatiin parannettua sekä tavaroiden läpimenoaikaa että toiminnan laatua. Seuraavassa projektissa tarkasteltiin yhdessä työntekijöiden kanssa tavaroiden kulkua korkeavarastosta sekä vastaanotosta hyllypaikoille. Ensimmäisen osuuden tulokset ovat jälleen vakuuttavat: tavarat kulkevat nyt nopeammin ja sujuvammin oikeille paikoilleen.

− Tarkoituksena on käydä Leanin avulla läpi kaikki logistiikan työvaiheet, Kimmo Savolainen sanoo.

Enemmän ahaa-elämyksiä

Projektien ohella Lean-ajattelulle keskeistä on jatkuva ideointi. Oriolassa on otettu käyttöön Lean-tauluja, joiden avulla varaston työvaiheiden kehittäminen jatkuu. Tauluja on tulossa jatkossa koko organisaatioon.

− Ideana on, että taululla seurataan muutamaa keskeistä tavoitetta. Jokainen pystyy seuraamaan näitä mittareita ja näkee, miten voi vaikuttaa niihin. Esimiesten kanssa käydään läpi tavoitteiden täyttymistä ja mahdollisia haasteita sekä kirjataan parannusideat, Lassila kertoo. Parhaillaan Oriolassa uudistetaan myös aloitejärjestelmää, jotta ideoita pieniin muutoksiin kerätään jatkossa entistä tehokkaammin.

Osa henkilöstöstä on osallistunut myös Lean-peliin, joka on kuin minisimulaatio todellisesta elämästä ja ongelmanratkaisusta.

− Parhaiten mielestäni silti oppii ratkaisemalla omaan työtehtäväänsä liittyviä haasteita. Lean tukee ihmisten kehittymistä työssään ja auttaa ahaa-elämyksiin, Lassila summaa.

Teksti: Taru Virtanen