Uutishuoneeseen

PharmaService tarjoaa Suomen johtavaa lääkkeiden koneellista annosjakelua

29.1.2018

Jokainen annospussi tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin, kertoo laatu- ja tuotantojohtaja Outi Honkanen.

Vuonna 2001 perustettu PharmaService Oy on kasvanut alansa edelläkävijäksi annosjakelupalvelun laadun, tilausprosessin ja markkinoinnin saralla. PharmaService Oy tarjoaa palveluaan Espoonlahden apteekille, joka toimii lääkelainsäädännön mukaisena sopimusvalmistajana. Toiminnan sydän on Anja, apteekkien tarjoama koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta.

Anja-palvelun piiriin kuuluu yli 20 000 asiakasta, ja Anja-annosjakelua tarjotaan noin 270 apteekissa. Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon. PharmaService on ollut heinäkuusta 2016 alkaen Oriolan omistama yritys.

Avainasemassa turvallisuus ja korkea laatu

PharmaService työllistää noin 50 annosjakelun ammattilaista ja lääkealan asiantuntijaa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tapahtuu lääketehdasta vastaavissa tiloissa ja tuotannossa noudatetaan GMP:n mukaista laatujärjestelmää. Valikoimassa on tällä hetkellä yli 700 tuotetta.

– Koneellisessa annosjakelussa virheiden mahdollisuus on äärimmäisen pieni. Käsin jaettuna virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 %, kun taas Anja-annosjakelupalvelun virheprosentti on vain 0,003 %. Jokainen annospussi tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin, kertoo laatu- ja tuotantojohtaja Outi Honkanen.

Koneellista annosjakelua kehitetään jatkuvasti osaavan, moniammatillisen henkilökunnan avulla. Työtä tehdään Anja-yksikössä yhdeksän annosjakelukoneen avulla. Annospussien kuljetusaika apteekkiin vaihtelee apteekin sijainnista riippuen yhdestä kahteen vuorokauteen.

– Tuotantomäärämme ovat isoja, esimerkiksi vuonna 2017 kauttamme lähti noin 25 miljoonaa lääkeannospussia. Annospussien tarkistusprosessi on erittäin luotettava ja olemme ylpeitä korkeasta laadustamme, Honkanen toteaa.

Asiantuntijapalvelu vähentää virheiden määrää

Anja-yksikössä työskentelee kuusi annosjakelufarmaseuttia, joiden tehtävänä on varmistaa lääkkeiden turvallinen koneellinen annosjakelu. Jokaisella apteekilla on oma vastuufarmaseutti, joka määräytyy apteekin sijainnin perusteella.

Asiakkaan lääkehoito arvioidaan ennen annosjakelupalvelun aloittamista yhteistyössä lääkärin ja apteekin kanssa. Anjan farmaseutit auttavat lääkityksen tarkistuksessa tekemällä niin sanotun ennakkokatsausraportin.

– Ennakkokatsauksessa farmaseuttimme tarkistaa lääkkeiden soveltuvuuden annosjakelukoneiden valikoimaan, käy interaktiot läpi ja muodostaa Salko-raportin. Tämä säästää apteekin henkilökunnan työaikaa, selventää asiakkuuspäällikkö Marjo Vainio.

Kokonaislääkityksen tarkistuksen lisäksi Anjan farmaseutit käyvät läpi muuttuneet tilaukset. Palvelu on ilmainen ja sen voi saada ainoastaan Anja-yksiköltä.

– Kaikki edellisestä kerrasta muuttuneet tilaukset tarkistetaan ennen kuin tilaus laitetaan tuotantoon. Tarkistus voi paljastaa odottamattomia virheitä: taustalta voi löytyä esimerkiksi uuden lääkkeen aiheuttama interaktio tai päällekkäisyys, Vainio kertoo.