Uutishuoneeseen

Uusi suomalainen syöpätutkimus paneutuu kokonaisvaltaisesti syövänhoidon vaikutuksiin

22.11.2018

Suomessa todetaan vuosittain noin 30 000 uutta syöpätapausta ja syövän hoitojen kustannukset ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan tietoja eri syövän hoitomuotojen vaikutuksista potilaiden arkipäivään on varsin vähän ja tästä johtuen suun kautta annosteltavien lääkevalmisteiden markkinoillepääsy Suomeen on Euroopan tasolla hidasta. Lääkkeiden tehokkaamman markkinoillepääsyn tukemiseksi tarvitaan tietoa syövänhoidon kokonaiskustannuksista, aineettomista kustannuksista, kuten potilaan kokemasta kärsimyksestä, kivusta ja masennuksesta, sekä hoidon vaikuttavuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Oriola-konserniin kuuluvan Farentan yhteistyönä alkavassa uudessa tieteellisessä syöpätutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti syövänhoidon taloudellisia vaikutuksia sekä lääkehoidon vaikutusta potilaan elämään. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa kustannusvaikuttavien syöpähoitojen käyttöönottoa.

”Tulevaisuudessa syöpäpotilaan hoidossa tulee olemaan ratkaisevaa se, että uusia ja tehokkaampia lääkkeitä saadaan nopeammin markkinoille ja että niitä voidaan yksilöllisesti yhdistellä olemassa olevien hoitojen kanssa yhä parempien hoitotulosten toivossa. Syöpätutkimuksemme tuo tähän kaivattua uutta tutkimustietoa myös potilaan näkökulmasta”, toteaa arkivaikuttavuustutkimustiimin vetäjä Heli Salminen-Mankonen Farentalta.

Tutkimus yhdistää dataa uudella tavalla

Uuteen syöpätutkimukseen tavoitellaan noin 2 000 yli 18-vuotiasta suomalaista potilasta, joilla on diagnosoitu jokin syöpämuoto. Tutkimuksessa yhdistetään rekisteridataa kansallisista rekistereistä ja potilaiden raportoimaa dataa.

‘’Syöpätutkimuksen potilasdatan käyttö on täysin uudenlaista ja teemme tällä saralla nyt uraauurtavaa työtä Suomessa.  THL:n ja Farentan yhteisen osaamisen myötä myös valmiudet arkaluonteisen datan käsittelyyn vastaavat tämän päivän tutkimuksen ja yksilön tietosuojan tarpeisiin, kommentoi yksikönpäällikkö Arto Vuori THL:n Tietovarantopalveluista.

Kuva syövän kokonaistaloudellisista vaikutuksista tarkentuu

Syövän hoidolla on merkittävä taloudellinen vaikutus potilaalle ja heidän perheelleen sekä yhteiskunnalle. Kansallisella tasolla syöpään liittyvät kustannukset ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosikymmenten aikana. Väestön ikääntymisen myötä syövän aiheuttamat kustannukset voivat kasvaa nopeammalla tahdilla kuin lääkinnälliset kokonaiskulut; vaikka syövän esiintyvyys pysyisi muuttumattomana tai laskisi jossain määrin, hoidettavien potilaiden määrä tulee kasvamaan. Myös uusien, kehittyneempien hoitomuotojen ottaminen käyttöön voi lisätä kustannuksia.

’’Syövän taloudellista taakkaa terveydenhuoltojärjestelmälle on tutkittu aikaisemminkin, mutta nyt alkava tutkimus ottaa mukaan myös tautitaakan kokonaisvaikutukset potilaan näkökulmasta. Tämä voidaan nähdä yhteiskunnallisesti merkittävänä informaationa, kun etsitään uusia ratkaisuja erikoissairaanhoidon kustannuspaineisiin ’’,Salminen-Mankonentoteaa.

Syöpätutkimus käynnistyy vaiheittain. Farentan tutkimusapteekkiverkosto aloittaa arkivaikuttavuustiedon keräämisen tutkimuksesta kiinnostuneiden syöpäpotilaiden lääkehoidosta jo vuodenvaihteessa. Koko tutkimusaineiston analysointi käynnistyy loppuvuodesta 2019.

Lisätietoa:

Arkivaikuttavuustutkimustiimin vetäjä Heli Salminen-Mankonen, heli.salminen-mankonen@oriola.com
+ 358 40 7192945, Oriola

Yksikönpäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut, puh. 029 524 7035, etunimi.sukunimi@thl.fi

Viestintäjohtaja Tuula Lehto, Oriola, tuula.lehto@oriola.com, + 358 40 588 5343