Uutishuoneeseen

Biopolttoaineet käyttöön lääkekuljetuksissa

20.9.2019

Oriola pyrkii jatkuvasti yhteistyössä kuljetuskumppaniensa kanssa vähentämään lääkkeiden ja terveys- ja hyvinvointituotteiden kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Kesäkuusta alkaen pääkaupunkiseudun kuljetukset ovat kulkeneet osin biopolttoaineiden voimin.

Oriola hoitaa noin puolet Suomen ja Ruotsin lääkekuljetuksista, ja toimitamme päivittäin lääkkeitä ja terveys- ja hyvinvointituotteita yhteensä 2 500 asiakkaalle toimintamaissamme. Kuljetukset ovatkin Oriolan suurin epäsuorien päästöjen lähde.

”Tavoitteemme vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä on tärkeä myös lääkeyritysasiakkaillemme, mikä nousi selvästi esiin viime vuonna toteuttamassamme vastuullisuuden sidosryhmäkyselyssä. Kuljetuksistamme vastaavat kuljetuskumppanit, ja odotamme heidän sitoutuvan vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja toimittamaan meille säännöllisesti tietoa kuljetustensa päästöistä”, sanoo Oriolan vastuullisuuspäällikkö Katja Tolkki.

Yksi esimerkki päästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on biopolttoaineiden käyttö. Kuljetuskumppanimme PostNord otti hiljattain käyttöön uusia biopolttoaineilla kulkevia autoja, joilla ajetaan Oriolan toimituksia pääkaupunkiseudulla. Uusi kuljetuskalusto sisältää neljä biodieselillä käyvää pakettiautoa, kaksi kotimaista biokaasua käyttävää kuorma-autoa sekä kaksi maakaasulla kulkevaa kuorma-autoa.

”Kuljetusten päästöjen vähentäminen on meille tärkeä tavoite. Esimerkiksi biokaasuauto tuottaa vain noin neljänneksen tavallisen dieselauton päästöistä. Selvitämme jatkossakin mahdollisuuksia laajentaa biopolttoaineiden käyttöä. Kiinnostavimpia ja tehokkaimpia vaihtoehtoja ovat sellaiset uusiutuvat biopolttoaineet, joita voidaan käyttää tavallisessa dieselmoottorissa, sillä ne eivät vaadi investointeja uuteen kalustoon”, kertoo PostNordin toimitusjohtaja Johanna Starck.

Muita tärkeitä keinoja kuljetusten päästöjen vähentämisessä ovat esimerkiksi reittien optimointi ja kapasiteetin tehokas käyttö. Päästöihin vaikuttavat myös monet muut tekijät energiatehokkaasta ajotavasta kuorman painoon.