Uutishuoneeseen

Lääkejätteen vähentäminen on tehokkain tapa estää lääkejäämien päätyminen luontoon

18.3.2019

Lääkehävikin vähentämisellä on suuri merkitys yhteiskunnalle ja ympäristölle. Pelkästään suomalaisissa kotitalouksissa hävitetään vuosittain 500 000 kiloa lääkkeitä1. Oriola kerää ja toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi vuosittain satoja tonneja lääkejätettä. Valtaosa on peräisin ruotsalaisen Kronans Apotek -ketjun keräyspisteistä, joihin asiakkaat voivat palauttaa käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet.

Käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin on tärkeä ympäristöteko, mutta yhtä tärkeää olisi pohtia syitä sille, miksi ne ovat jääneet käyttämättä.

”Hävitettäväksi päätyvän lääkkeen mukana heitetään hukkaan myös niiden valmistamiseen, kuljettamiseen ja säilyttämiseen kuluneet raaka-aineet, energia ja muut resurssit. Logiikka on sama kuin ruokahävikissä – sillä erolla, että lääkejäte on lisäksi ongelmajätettä, joka luontoon päätyessään aiheuttaa ongelmia ekosysteemille. Tehokkain tapa estää lääkkeiden päätyminen luontoon onkin minimoida lääkejätteen määrä”, sanoo Oriolan vastuullisuuspäällikkö Katja Tolkki.

Lääkeneuvonta edistää sitoutumista hoitoon

Lääkkeiden vastuullista käyttöä voidaan edistää koko toimialalla monin eri tavoin, lääkkeiden pakkauskoon optimoinnista aina potilaille tarjottuun neuvontaan. Esimerkiksi asiantuntevalla lääkeneuvonnalla voidaan parantaa potilaan sitoutumista hoitoon. Lääkärin määräämän lääkityksen keskeyttämiselle on monia syitä: oireet voivat lievittyä, jolloin ihminen ei koe enää tarvitsevansa lääkettä, lääkkeen ottaminen voi unohtua tai lääkevalmiste ei sovikaan itselle.

”Kesken jäänyt lääkekuuri voi kuitenkin altistaa sairauden pitkittymiselle tai uusiutumiselle, mikä lisää lääkejätteen lisäksi terveydenhuollon kustannuksia, samoin työnantajalle koituvia sairauspoissaoloja. Opastaminen lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön on tärkeä osa Oriolan farmaseuttien päivittäistä työtä sekä apteekeissa että puhelimitse tapahtuvassa lääkeneuvonnassa. Esimerkiksi lääkeneuvonnassamme käsitellään noin 24 000 tapausta vuosittain”, Tolkki kertoo.

Lääkejäte vähenee pienillä teoilla

Jokainen voi vaikuttaa lääkkeiden vastuulliseen käyttöön ja lääkejätteen vähenemiseen.

”Esimerkiksi uusi lääke kannattaa aloittaa mahdollisimman pienellä paketilla, eikä lääkkeitä kannata hankkia varmuuden vuoksi vaan vain tarpeeseen. Jos lääkkeitä on jatkuvassa käytössä paljon, annosjakelu on tehokas keino vähentää lääkejätettä”, Tolkki muistuttaa.

Annosjakelussa apteekki toimittaa potilaalle hänen päivittäin tarvitsemansa lääkkeet valmiiksi annospusseihin jaettuna potilaan kokonaislääkitys huomioiden. Näin kotiin ei kerry lukuisia eri lääkepakkauksia, vaan täsmälleen otettavaksi tarkoitettu annos.

”Lääkkeiden vastuullinen käyttö on terveysteko kaikille – niin ympäristölle, yhteiskunnalle kuin potilaalle itselleen”, Tolkki tiivistää.

1 Apteekkariliitto

Oriola on mukana maaliskuussa 2019 toteuttavassa Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa. Oriola osallistuu koko alan yhteiseen kampanjaan osana yhtiön yritysvastuuohjelmaa, jossa ympäristö on yhtenä teemana. Kampanjasivut: http://laakkeetonitameri.fi/