Uutishuoneeseen

Tuore barometritutkimus kartoitti farmasistien näkemystä vatsaoireiden itsehoitotuotteista

14.2.2019

Kolmivaiheinen vatsaoireisiin liittyvä barometritutkimus kartoitti suomalaisten farmasistien näkemyksiä ja kokemuksia vatsavaivojen itsehoidosta ja eri itsehoitotuotteiden suositteluperusteista apteekeissa. Kolme tutkimusvaihetta kattoivat ripulin, ummetuksen ja närästyksen itsehoidon.

Barometritutkimus toteutettiin Oriola-konsernin palveluihin kuuluvassa Farentaverkossa loppuvuodesta 2018. Tutkimuksessa olivat mukana Suomen yleisimmät vatsaoireiden itsehoitovalmisteet. Tutkimuksessa selvitettiin kattavasti esimerkiksi, minkälaisista syistä johtuviin vatsaoireisiin apteekista haetaan apua, mitä valmisteita farmasistit suosittelevat eri tilanteissa apteekin asiakkaille ja mitkä asiat vaikuttavat suositeltavan valmisteen valintaan.

”Barometritutkimuksella saamme tuoretta tietoa kuluttajien itsehoitoon liittyvistä tarpeista ja pystymme myös vastaamaan apteekkiasiakkaittemme mahdolliseen lisätiedon tarpeeseen markkinoilla olevista itsehoitovalmisteista”, kertoo Kaisa Rämä, Head of Sales and Marketing Services.

Ripulibarometriin vastasi 327, ummetusbarometriin 247 ja närästysbarometriin 229 apteekissa työskentelevää farmaseuttia, proviisoria ja apteekkaria. Vastauksia saatiin kattavasti kaikkien sairaanhoitopiirien alueelta, ja vastaajien lukumäärä noudattaa keskimääräistä sairaanhoitopiirien väestöjakaumaa.

Esimerkkejä tutkimustuloksista:

  • Vastaajista 86 % luokitteli omat tiedot kroonisista sairauksista tai muista mahdollisista syistä ripulioireiden taustalla joko kohtalaisiksi tai melko hyviksi. Jopa 10 % vastaajista koki omat tietonsa ripulin hoidossa melko huonoiksi.
  • Yli puolet vastaajista kertoi suosittelevansa antibioottiripulin hoidossa kolmea tutkimuksessa mukana ollutta valmistetta. Suosittelu ei siis jakaannu tasaisesti markkinoilla olevien valmisteiden kesken.
  • Vastaajien kokemuksen mukaan yleisimmät ummetusta aiheuttavat perussairaudet ovat kipu ja sen lääkitys (erityisesti opiaatit), mielenterveysongelmat ja niiden lääkehoito, suolistosairaudet, liikkumattomuus ja verenpainelääkkeet kuten diureetit.  
  • Vastaavasti yleisimmiksi närästyksen aiheuttajiksi koettiin kipulääkkeet, refluksitauti, ylipaino, sydänperäiset oireet ja ruoansulatusjärjestelmän häiriöt.
  • Äskettäin ilmenneen ummetuksen hoidossa suositeltiin yleisimmin valmisteita, jotka vastaajat kokivat helppokäyttöisiksi, tehokkaiksi ja nopeavaikutteisiksi.  Pidempiaikaisen ummetuksen hoidossa yleisimpiä suositteluperusteita olivat valmisteen turvallisuus, tehokkuus ja Käypä hoito -itselääkitysohjeet.