Uutishuoneeseen

Uusi syöpätutkimus pyrkii lisäämään kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä

4.4.2019

Suomessa syöpähoitojen kustannukset ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana nousussa. Syöpähoidoilla on merkittävä taloudellinen vaikutus syöpäpotilaisiin, heidän läheisiinsä ja koko yhteiskuntaan. Tietoa eri syöpähoitojen vaikutuksista potilaiden arkeen on vähän, mikä puolestaan vaikuttaa uusien lääkkeiden pääsyyn Suomen markkinoille. Uusi tieteellinen syöpätutkimus tarkastelee kokonaisvaltaisesti syöpähoitojen kustannuksia ja tehokkuutta. Tutkimuksen tavoite on lisätä kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä.

Helmikuussa 2019 alkaneen tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä THL, Suomen Syöpäpotilaat ry ja Oriola. Valtakunnallisista rekistereistä kerättyä tietoa yhdistetään ensimmäistä kertaa potilaiden raportoimiin tuloksiin, jotka kerätään suoraan potilailta Oriolan verkostoon kuuluvien tutkimusapteekkien kautta. 

”Erityisen mielenkiintoista on, että tuloksissa otetaan huomioon myös potilaiden elämänlaatu, jota varten tietoa kerätään suoraan potilailta. Väliaikaisten tulosten perusteella yli 90 % syöpäpotilaista kokee syövän heikentävän merkittävästi heidän taloudellista tilannettaan", kertoo Heli Salminen-Mankonen.

Syöpätutkimunsen lopulliset tulokset tuottavat kauan odotettua tuoretta tutkimustietoa, joka ottaa huomioon myös potilaan näkökulman. Tietoa tarvitaan muun muassa:

  • arvioitaessa syövän suoria ja epäsuoria kustannuksia Suomessa
  • yhdistettäessä sairauden kokonaiskustannuksia potilaiden raportoimiin tuloksiin
  • tehtäessä näyttöön perustuvia korvauspäätöksiä
  • vertailtaessa eri lääkkeitä käyttävien potilaiden hoitotuloksia
  • tuomaan esiin potilaan näkökulmaa pelkkien kustannusten ja tulosten tarkastelemisen sijaan yhdistämällä potilaiden kokemukset ja rekisteritiedot.

Tutkimustuloksia hyödynnetään myös Ruotsissa

Suomessa toteutettavan syöpätutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös Ruotsissa, koska Suomen ja Ruotsin potilasprofiilit, korkeatasoiset terveydenhuoltojärjestelmät ja kansalliset hoitosuositukset vastaavat laajalti toisiaan. Yhdessä Suomi ja Ruotsi muodostavat ainutlaatuisen arkivaikuttavuuden tutkimuskentän, jossa eri lähteistä kerättyä tietoa voidaan yhdistää kattavasti muun muassa väestörekisterien ja henkilötunnusten ansiosta.

Heli Salminen-Mankonen kertoo tutkimuksesta mielellään lisää. 

Artikkelia on päivitetty 14.2.2020.

Heli Salminen-Mankonen

Heli Salminen-Mankonen

Head of Data Driven Business and Research +358 40 719 2945 heli.salminen-mankonen@oriola.com