Uutishuoneeseen

Uusi SAMU-palvelu tarjoaa uudenlaista tietoa lääkkeiden käytöstä

16.11.2020

Useista lähteistä kerätyn terveysdatan hyödyntäminen on edellytys datapohjaiselle terveydenhuollolle ja modernille lääketieteelliselle tutkimukselle. Anonyymien terveysdatojen kerääminen, yhdistäminen ja interaktiivinen tutkiminen on kuitenkin ollut haastavaa. SAMU (Statistical Analysis on Medication Use) -palvelu kehitettiin ratkaisemaan tä haaste: palvelu tarjoaa täysin uudenlaisen näkymän terveys- ja lääkedataan ensin Suomessa ja myöhemmin myös muissa Pohjoismaissa. 

SAMU-palvelu tarjoaa uudenlaista tietoa lääkkeiden käytöstä keräämällä ja yhdistämällä algoritmien avulla anonyymia terveysdataa erilaisista rekistereistäkuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Kelasta. Data sisältää lääkkeiden käyttöön liittyvät diagnoosit, valmisteet ja väestötiedot 

“Odotamme innolla SAMU-palvelun lanseerausta ensin Suomessa alkuvuodesta 2021 ja myöhemmin muissa Pohjoismaissa. Palvelu tuo arvokasta tietoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmille ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi”, kertoo Samu Kurkijoka vastaa data-analytiikan kehittämises Oriolassa. 

SAMU-palvelun algoritmit on suunniteltu keräämään ja yhdistämään täysin anonyymia tietoa. Tämä tarkoittaa, että yksilöä ei voi tunnistaa tiedosta. 

Arvokasta tietoa terveydenhuollon päättäjille 

Lääkeyritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää SAMU-palvelun tarjoamaa uudenlaista tietoa lääkemarkkinoiden dynamiikasta ja muista parametreista oman liiketoimintansa suunnittelussa ja kehityksessä. 

SAMUn avulla on helppoa tarkastella muun muassa, mihin diagnooseihin lääkitys on määrätty, sairastavuuden alueellisia eroja ja eri sairauksien potilasmääriä. Tällaista tietoa ei ole ollut aiemmin helposti saatavillavaikka se on ensiarvioisen tärkeää esimerkiksi terveydenhuollon resurssien tehokkaassa kohdentamisessa sekä dataan perustuvien kliinisten ja real world evidence -tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa”, kertoo Kurki. 

SAMU-palvelua voidaan hyödyntää myös valmiiden real world evidence -tutkimustulosten interaktiivisessa analysoinnissa. SAMUn selkeä ja visuaalinen näkymä (dashboard) on oiva keino vertailla esimerkiksi tutkimusten tuloksia eri potilasryhmissäTämä säästää sekä aikaa että resursseja. 

SAMU-palvelu: 

  • hyödyntää algoritmeja anonyymin terveysdatan keräämiseen ja yhdistämiseen erilaisista rekistereistä, mukaan lukien diagnoosit, lääkkeet ja demografiatiedot 
  • antaa uudenlaista tietoa lääkkeiden käytöstä – tiedot esitetään interaktiivisessa ja käyttäjäystävällisessä näkymässä 
  • tarjoaa arvokasta tietoa esimerkiksi potilaiden lukumäärästä kliinisten- ja real world evidence -tutkimusten suunnittelun tueksi 
  • on oiva apu valmiiden real world evidence -tutkimustentulosten interaktiiviseen analysointiin 
  • lanseerataan Suomessa vuoden 2021 alussa ja myöhemmin myös muissa Pohjoismaissa