Uutishuoneeseen

Lääkkeiden oikeaoppisessa hävittämisessä on vielä petrattavaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisilla ja erityisesti nuorilla on vielä petrattavaa käyttämättä jääneiden tai vanhentuneiden lääkkeiden hävittämisessä. Lääkejäte pitää aina palauttaa apteekkiin, sillä roskikseen tai viemäriin päätyneet lääkejäämät rasittavat ympäristöä ja saattavat päätyä vääriin käsiin, muistuttaa tänään käynnistyvä Lääkkeetön Itämeri -kampanja. Oriola on yksi kampanjan yhteistyökumppaneista.

22.8.2022

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun asukkaista lähes kolmasosa (28 %) ei palauta tarpeettomia tai vanhentuneita lääkkeitä apteekkiin. Naiset vievät lääkejätteet apteekkiin selvästi miehiä ahkerammin. Vuodenvaihteessa 2021–2022 HSY:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 002 16–65-vuotiasta pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä.

Nuoresta ikäryhmästä (16–30-vuotiaat) 14 % heittää lääkkeet ensisijaisesti sekajätteeseen ja 4 % viemäriin. Nuoret myös säilyttävät käyttämättä jääneitä lääkkeitä muita enemmän kotona ja palauttavat niitä vähiten tunnollisesti apteekkiin. Taustalla voi vaikuttaa se, että nuorimmalla ikäryhmällä tietoisuus lääkkeiden ja kemikaalien oikeasta hävitystavasta oli muita ikäryhmiä alempi. Lisäksi 16–30-vuotiailla korostuivat hävittämiseen ja kierrättämiseen liittyvät kielteiset kokemukset, kuten kokemus työläydestä ja vaikeudesta.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämispäällikkö Taina Nysténin mukaan viemäreihin ja roskiin heitetyt lääkkeet voivat päätyä maaperään, sisävesistöihin ja Itämereen, joiden lääkeainekuormaa ne kasvattavat. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu lääkejäämien poistamiseen.

”Suomessa kaikki ihmisten tai eläinten terveydenhoidosta ja kotitalouksista peräisin oleva lääkejäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Lääkkeet on kehitetty vaikuttamaan pieninä pitoisuuksina ja pienikin päästö voi aiheuttaa haittaa ympäristössä. Lääkejätteiden aiheuttamia haittoja ovat esimerkiksi eliöissä havaittavat hormonaaliset ja käyttäytymishäiriöt. Päästöt voivat myös lisätä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää, eli antibioottiresistenssiä. Siksi vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet tulisi palauttaa apteekkiin”, sanoo Nystén.

Jokainen voi ehkäistä lääkejätteen syntymistä

Viidettä kertaa järjestettävä Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa jälleen suomalaisia palauttamaan vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkejätteitä voi helposti palauttaa ilman sen suurempaa asiointitarvetta. Tänä vuonna kampanjassa halutaan innostaa etenkin nuoria hävittämään lääkkeet oikeaoppisesti. Samalla kampanja muistuttaa väärin hävitettyjen lääkkeiden kuormituksesta ympäristölle. Oriola osallistuu koko alan yhteiseen kampanjaan osana yhtiön yritysvastuuohjelmaa.

”Edistämme päivittäisessä työssämme lääkkeiden vastuullista ja turvallista käyttöä. Apteekkityöntekijämme Ruotsissa neuvovat kuluttajia lääkkeiden käytössä ja huolehtivat apteekkeihin palautetun lääkejätteen toimittamisesta asianmukaisesti hävitettäväksi. Tehokkain tapa ehkäistä lääkejätteen päätymistä luontoon on estää lääkejätettä syntymästä – tähän jokainen voi vaikuttaa hankkimalla lääkkeitä vain tarpeeseen ja syömällä määrätyt lääkekuurit loppuun. Annosjakelu on hyvä keino vähentää lääkejätettä, kun käytössä on samanaikaisesti useampia lääkkeitä”, sanoo Oriolan vastuullisuuspäällikkö Sanna Veräjänkorva.

Kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Kaiku, ja siinä ovat mukana Apteekkariliitto, GSK, HSY, Lääketeollisuus ry, Orion, Oriola, Pihlajalinna, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE (kampanjan asiantuntija), Tamro, Yliopiston Apteekki ja ympäristöministeriö.

Muistilista: Näin hävität lääkkeet oikeaoppisesti

1. Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?

Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, inhalaattorit, tabletit ja kapselit sekä tuubit, joissa on vielä lääkettä.

2. Miten lajittelen lääkkeet?

  • Ota tabletit ja kapselit pois pakkauksistaan ja laita ne irrallaan läpinäkyvään pussiin. Läpipainopakkauksessa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa folioliuskasta.
  • Laita voiteet, aerosolit ja inhalaattorit ilman ohjelippua pussiin.
  • Taita lääkelaastarin liimapinnat vastakkain ennen pussiin laittoa.
  • Jätä nestemäiset lääkkeet alkuperäiseen pulloonsa, ja laita nämä erilliseen pussiin.
  • Irrota ohjelippu muovi- ja pahvipakkauksista, ja lajittele jätteet.

Lajittele nämä aina erikseen:

  • Jodipitoiset lääkkeet alkuperäispakkauksessa erilliseen pussiin.
  • Sytostaatit alkuperäispakkauksessa erilliseen pussiin.
  • Ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna. Astia voi olla esimerkiksi pullo tai purkki. Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi.
  • Elohopeakuumemittarit erilliseen pussiin.

3. Mitä ei tarvitse palauttaa?

Esimerkiksi perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Seuraa 22.8.–5.9.2022 järjestettävää kampanjaa:

www.laakkeetonitameri.fi
Facebook: Lääkkeetön Itämeri
Twitter: @Vieapteekkiin
Instagram: laakkeeton_itameri