Edistyminen vuonna 2019

Määrittelimme vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet vuonna 2019. Tavoitteissa etenemisen seuraamiseksi asetimme strategiakaudelle 2020–2022 KPI-mittarit. Klikkaa pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta nähdäksesi vastuullisuustyömme tulokset vuonna 2019.

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet

Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2019
Uusien terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Vuonna 2019 avasimme Kronans Apotek -apteekkeihimme neljä ensimmäistä Drop-In-klinikkaa ja aloitimme MinDos-annosjakelupalvelun yksityisasiakkaille Ruotsissa.
Korkealaatuiset lääketoimitukset Kehitämme toimituksillemme koko Oriolan kattavaa ja toimialan standardeihin perustuvaa mittaria.
Vastuullisten tuotteiden osuuden lisääminen omissa tuotteissa Kriteerien määrittely vastuullisille tuotteille on käynnissä.
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2019
Henkilöstön sitoutuneisuus ja sitä kuvaavan indeksin nostaminen erinomaiselle tasolle Toteutimme henkilöstökyselyn koko yhtiössä kahdesti vuoden 2019 aikana. Henkilöstön sitoutumisindeksi oli 77 (76 vuonna 2018).
Henkilöstön vaihtuvuuden minimointi Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2019 oli 9,2 %.
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2019
Kaikki käyttämämme energia on uusiutuvaa Uusiutuvan sähkön osuus vuonna 2019 oli 92 % (90 % vuonna 2018).
Kierrätysasteen nostaminen vähintään 85 %:iin Tehostimme vuoden 2019 aikana kierrätystä Mankkaan jakelukeskuksessa. Saavutimme aikaisemman tavoitteemme etuajassa, joten nostimme tavoitetta. Kierrätysaste vuonna 2019 oli 70,6 % (67 % vuonna 2018).