Edistämme lääkkeiden turvallista käyttöä

Ammattilaisemme apteekeissa, annosjakelussa, potilastukipalveluissa ja lääkeneuvonnassa tukevat kuluttajia lääkkeiden turvallisessa käytössä.

Ammattitaitoinen apteekkihenkilökuntamme Suomessa ja Ruotsissa auttaa ja neuvoo päivittäin ihmisiä lääkkeiden turvallisesta käytöstä. Kronans Apotek -apteekeissamme kautta Ruotsin asiakkaita palvelee lähes 1 400 farmaseuttia, ja Suomessa vuokraamme henkilöstöä vuosittain noin 270 apteekille. Vuonna 2021 asetimme uudeksi välitavoitteeksemme lääkkeiden turvallisen käytön varmistamisen omissa apteekeissamme. Kun asiakas noutaa reseptilääkkeen apteekista, tavoitteena on tarkistaa 70 prosentissa tapauksista, että lääke on yhteensopiva esimerkiksi muiden asiakkaan käyttämien lääkkeiden kanssa. Tarkistamisessa hyödynnetään Ruotsissa käytössä olevaa kansallista sähköistä järjestelmää.

Ruotsissa apteekkiasiointi tapahtuu yhä enemmän verkossa, ja COVID-19-pandemia on kiihdyttänyt kehitystä entisestään. Verkkokaupan osuus Ruotsin apteekkimarkkinasta on jo 18 prosenttia, ja vuonna 2020 verkkoliiketoimintamme kasvoi 85 prosenttia. Kronans Apotek tarjoaa asiakkaidensa käyttöön myös mobiilisovelluksen, jolla voi hallita omia lääkemääräyksiään, saada neuvoja reseptilääkkeistä ja tarkistaa lääkkeen saatavuustietoja. Sovelluksella on jo 250 000 käyttäjää.

Tavoitteemme on tarjota saumaton asiakaskokemus riippumatta siitä, kohtaako asiakas meidät verkossa vai apteekissa. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyysindeksi oli Kronans Apotek -apteekeissa 90, ja kanta-asiakasohjelmassa oli lähes 2,7 miljoonaa jäsentä.

Yksilöllinen tuki kasvattaa hoitoon sitoutumista

Lääkeneuvonta- ja potilastukipalvelumme auttavat potilaita lääkkeiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2020 hoidimme 26 000 lääkeneuvontatapausta Pohjoismaissa ja yhteensä 9 500 potilastukitapausta Ruotsissa ja Suomessa. Potilaan saama yksilöllinen tuki tai neuvonta edistää lääkehoitoon sitoutumista. Kesken jääneet lääkekuurit voivat altistaa sairauksien pitkittymiselle tai uusiutumiselle, mikä lisää terveydenhuollon kustannuksia ja työnantajalle koituvia sairauspoissaoloja.

Valmiiksi pakatut annospussit helpottavat lääkkeiden oikeaa käyttöä

Koneellisessa annosjakelussa lääketabletit ja -kapselit pakataan kerta-annospusseihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta, mikä auttaa potilasta ottamaan oikean annoksen oikeaan aikaan.

Oriola toimittaa päivittäiset lääkkeet yhteensä 120 000 annosjakelupotilaalle Ruotsissa ja Suomessa. Annosjakelun tuotantoyksikkömme sijaitsevat Helsingissä ja Uppsalassa Ruotsissa. Koneellisesti pussitetut lääkkeet toimitetaan esimerkiksi apteekkiin tai kotihoitoon.

Palvelu parantaa lääkitysturvallisuutta, sillä koneellinen annosjakelu on luotettavampi kuin lääkkeiden jakaminen käsin. Lisäksi teemme kaikille uusille potilaille kokonaislääkityksen tarkistuksen, jolla varmistetaan, että kaikki lääkkeet ovat yhteensopivia ja tarpeellisia. Palvelu vähentää myös lääkejätettä, koska kotiin ei kerry ylimääräisiä lääkepakkauksia. Koneellinen annosjakelu myös vapauttaa hoivakodeissa ja kotihoidossa henkilöstön aikaa esimerkiksi potilaiden kohtaamisiin.