Autamme tuomaan lääkkeitä markkinoille

Lääkkeen tie kuluttajien saataville on monivaiheinen. Olemme mukana varmistamassa lääkkeiden saatavuutta koko valmisteen elinkaaren ajan.

Asiantuntijapalvelumme tukevat lääkeyrityksiä lääkkeiden markkinoille tuomisessa, alkaen kliinisistä tutkimuksista sekä myyntilupa- ja Market Access -palveluista.

Myyntiluvan saaneen lääkevalmisteen elinkaareen liittyy monia velvoitteita ja vaatimuksia, joiden täyttämisessä autamme lääkeyrityksiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupien ylläpitoa, tuotetietojen kääntämistä ja päivittämistä sekä lääketurvaan liittyvistä velvoitteista huolehtimista, kuten haittatapahtumailmoitusten vastaanottoa ja käsittelyä.

Lisäksi tosielämän tietoon perustuvat rekisteritutkimuksemme (Real World Evidence, RWE) edistävät osaltaan lääkkeiden saatavuutta potilaille. Tutkimukset yhdistävät kansallisten ja paikallisten rekisterien dataa potilaiden raportoimaan tietoon lääkkeiden käytöstä. Niiden tavoitteena on tuottaa vertailtavaa tietoa hoitokäytännöistä ja osoittaa, miten uusi, kehitettävä hoito on markkinoilla sillä hetkellä saatavilla olevaa hoitoa parempi.

Erityisluvallinen lääke voi turvata hoidon

Aina potilaan tarpeisiin ei löydy myyntiluvallista lääkevalmistetta esimerkiksi allergian, potilaalle soveltumattoman lääkemuodon, tarvittavan lääkeaineen puuttumisen tai saatavuushäiriön takia. Silloin lääkäri voi päättää hakea erityislupaa lääkkeelle, jolla ei ole myyntilupaa maassa.

Oriolan erityislupapalvelu auttaa maahantuomaan sekä ihmisille että eläimille tarkoitettuja lääkkeitä. Potilaan tarvetta vastaavia vaihtoehtoja selvitetään yhteistyössä lääkeyritysten ja muiden maiden viranomaisten kanssa. Parhaassa tapauksessa lääke saadaan toimitettua potilaalle jo seuraavana päivänä.