Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriola-KD Oyj julkaisi 18.8.2015 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
  • Vuotuinen EPS kasvu yli 5 prosenttia, ilman kertaluonteisia eriä
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste 30-60 %*

*Nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.