Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriola Oyj julkaisi 18.9.2018 pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriolan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina lukuun ottamatta oikaistun nettovelkaantumisasteen muutosta 30-60 prosentista alle 70 prosenttiin.

  • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
  • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman kertaluonteisia eriä
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia*

* Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset, kuten aiemminkin