Uutishuoneeseen

Yritysvastuun uusi aikakausi – valokeilassa vastuullisen liiketoiminnan valinnat ja energiavallankumous

Yrityksiltä odotetaan nyt entistä voimakkaammin arvopohjaista toimintaa. Ukrainan kriisi on nostanut esiin paitsi yritysten yhteiskunnallisen vastuun myös kasvavan paineen siirtyä nopeasti Euroopassa kestävään ja fossiilivapaaseen energiaan, kirjoittaa viestintä- ja yritysvastuujohtaja Tuula Lehto.

22.3.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut yritysvastuun viimeisten viikkojen aikana keskustelun ytimeen. Sidosryhmien luottamusta ja yritysten uskottavuutta mitataan nyt uudella tavalla. Oriolalla ei ole liiketoimintaa Suomen ja Ruotsin ulkopuolella, mutta olemme tukeneet Ukrainaa toimittamalla haavanhoitotuotteita yhdessä lääkeyritys Mölnlycke Suomen kanssa. Brutaalissa tilanteessa ihmisten halu auttaa toisiaan on tuonut toivoa.

Kriisi on herättänyt Euroopan myös energiaomavaraisuuden merkitykseen. Sen lisääminen vaatii uutta ajattelua energiantuotannossa ja erityisesti energiankulutuksessa. Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen edellyttää käyttäjiltä fossiilivapaan energian valitsemista. Siksi kunnianhimoinen tavoitteemme hiilineutraaliuden saavuttamisesta on yhä tärkeämpi.

Pitkän aikavälin tavoitteemme kattaa sekä omista toiminnoista aiheutuvat suorat ja energiaan liittyvät päästöt (scope 1 ja 2) että epäsuorat toimitusketjun päästöt (scope 3). Vuonna 2021 sitouduimme saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissamme nopeammin, jo vuonna 2025. Tavoitteeseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta hiilijalanjäljessämme tapahtui merkittävä muutos. Energiaan liittyvien päästöjen osuus pieneni vuoden 2020 14 prosentista kahteen prosenttiin vuonna 2021. Saavutuksen taustalla oli siirtyminen kokonaan uusiutuvaan sähköön koko konsernissa ja uusiutuvaan kaukolämpöön vaihtaminen Suomen jakelukeskuksessa vuoden 2020 puolivälissä. Kaikesta Oriolan käyttämästä energiasta jo 95 prosenttia on peräisin uusiutuvista tai hiilineutraaleista lähteistä.

Oriola toimii lääkkeiden ja muiden terveys- ja hyvinvointituotteiden jakelijana, joten kuljetukset ovat avainasemassa toimitusketjun päästöjen vähentämisessä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen on suuri haaste koko logistiikan alalle. Oriolan kuljetusverkosto on kokonaan alihankkijoiden vastuulla, ja tuoreimpien tulosten perusteella sen kehitys on oikeansuuntaista. Esimerkiksi Ruotsissa uusiutuvien polttoaineiden osuus Oriolan kuljetuksissa on noin 40 prosenttia. Suomessa Oriolan pääkaupunkiseudun apteekkikuljetuksissa biopolttoaineiden osuus on noussut parissa vuodessa 40 prosentista lähes 95 prosenttiin. Jatkamme aktiivista yhteistyötä kumppaniemme kanssa kuljetuspäästöjen vähentämiseksi myös tulevaisuudessa.

Ympäristön lisäksi vastuullisuustyömme ytimessä on tärkeä roolimme terveydenhuollon arvoketjussa. Vastuullisuussivujemme osiossa yhteiskunta voit tutustua tarkemmin työhömme lääkkeiden toimitusten ja saatavuuden varmistamiseksi. Vastuullisuussivuilla on vastikään julkaistu kaikki vastuullisuustietomme vuodelta 2021, mukaan lukien GRI-liite.

Viime vuoden tulokset osoittavat, että vastuullisuustyömme on vaikuttavaa. Kuluvan kevään aikana työstämme suunnitelmia ja tavoitteita seuraavalle strategiakaudelle. Olen varma, että yhdessä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa jatkamme tärkeää työtä terveemmän huomisen eteen – niin ihmisille kuin ympäristölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että seisomme uusien kestävän liiketoiminnan periaatteiden takana yhdessä koko maailman kanssa.

Muita vastuullisuustyömme kohokohtia vuonna 2021:

  • Oriolan uuden valmiusluottolimiittisopimuksen marginaali sidottiin myös vastuullisuustavoitteisiin. Vastuullisuusmittarit liittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen omassa toiminnassamme sekä kierrätysasteen nostamiseen.
  • Kierrätysaste nousi 79 prosenttiin (74 prosenttia vuonna 2020). Tehostimme esimerkiksi muovipakkausten ja pahvin keräystä annosjakeluyksiköissä Suomessa ja Ruotsissa.
  • Työntekijöidemme sitoutuneisuuden ansiosta varmistimme lääketurvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden pandemiasta huolimatta, mukaan lukien COVID-19-rokotteiden jakelun Suomessa.
  • Oriolan vastuullisuustyö sai ulkopuolista tunnustusta: saavutimme CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa toiseksi parhaan luokituksen B ja hopeamitalin EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa, jossa sijoituimme yrityksistä parhaiten menestyneen 15 prosentin joukkoon maailmanlaajuisesti.
  • Oriola sai ympäristöjohtamisen ISO 14 001 -sertifikaatin Suomen jakelukeskukseen ja varastoon – nyt kaikki varastomme ja jakelukeskuksemme on sertifioitu molemmissa toimintamaissa.

Tuula Lehto työskentelee viestintä- ja yritysvastuujohtajana.