Uutishuoneeseen

Tutkimustoiminnasta hyötyvät niin apteekkien asiakkaat kuin henkilöstö

Apteekeissa toteutettavat potilaskyselyt tarjoavat apteekkien asiakkaille mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman lääkehoitonsa kehittymiseen. Apteekin arkeen tutkimustoiminta tuo vaihtelua ja mahdollisuuksia syventää omaa osaamista eri terapia-alueilla.

18.10.2022

Arkivaikuttavuustutkimukset (patient reported outcome, PRO) tuottavat arvokasta tietoa lääkehoidon vaikuttavuudesta potilaan arjessa. Oriola toteuttaa vuosittain useita arkivaikuttavuustutkimuksia eri terapia-alueilta yhteistyössä laajan tutkimusapteekkiverkostonsa kanssa, mikä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tapa kerätä tietoa suoraan potilailta itseltään. Käytännössä tutkimusten tiedonkeruu tapahtuu apteekeissa toteutettavilla sähköisillä potilaskyselyillä.

Tutkimusapteekkien verkostossa on mukana noin 150 apteekkia ympäri Suomen. Yksi niistä on Kuortaneen apteekki, jossa tutkimustoiminnan hyöty asiakkaille on vahva motivaattori:

”Tutkimusapteekkitoiminta vahvistaa apteekin roolia terveydenhoidon asiantuntevana toimijana. Sen lisäksi, että toimitamme asiakkaille lääkkeitä ja tarjoamme asiantuntevaa lääkeneuvontaa, tutkimusten kautta asiakkaillamme avautuu mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman lääkehoidon kehittymiseen tulevaisuudessa”, kertoo apteekkari Kristiina Peräkorpi Kuortaneen apteekista.

Tutkimukset istuvat luontevasti osaksi apteekin arkea

Apteekeille arkivaikuttavuustutkimuksiin osallistuminen on luontevaa, sillä apteekeissa lääkehoidon ammattilaiset pystyvät tunnistamaan tutkimukseen soveltuvat potilaat ja kyselyyn vastaaminen tapahtuu paikan päällä.

”Asiakkaamme ovat suhtautuneet tutkimustoimintaan positiivisesti. Kun olemme kertoneet tutkimuksen tärkeydestä ja sen tavoitteista, asiakkaat ovat pääasiassa innostuneet vastaamaan ja kokeneet sen mielenkiintoiseksi”, Peräkorpi sanoo.

Kuortaneen apteekki on osallistunut muun muassa syövänhoitoa, diabetesta ja kasvuhormonin käyttöä koskeneisiin tutkimuksiin. Tutkimustoiminnasta on tullut aktiivinen osa apteekin arkea, ja se on tuonut työhön myös vaihtelua:

”Työntekijämme ovat olleet alusta saakka hyvin innostuneita ja motivoituneita tutkimuksiin osallistumiseen. He kokevat sen myös itselleen hyödylliseksi. Useimpiin tutkimuksiin sisältyy aiheeseen liittyvää koulutusta, joka tarjoaa mahdollisuuksia syventää omaa osaamista. Myös tutkimustuloksiin tutustuminen niiden valmistuttua on mielenkiintoista”, Peräkorpi kertoo.

Apteekkari Kristiina Peräkorven vinkit apteekeille tutkimustoimintaan:

  • Madalla asiakkaan kynnystä osallistua: korosta, että vastaaminen on helppoa ja nopeaa ja tapahtuu tabletilla muun asioinnin yhteydessä. Asiakkaalle voi järjestää rauhallisen paikan kyselyn täyttämiseen.
  • Jos asiakasta mietityttää osaako hän vastata kysymyksiin, kerro, että henkilökunta auttaa tarvittaessa mielellään. Tutkimuskysymykset on pyritty laatimaan niin, että ne ovat potilaalle helposti ymmärrettäviä.
  • Apteekissa tutkimustoiminta on sovitettavissa osaksi normaalia työtä eikä siihen tarvita lisäresursseja. Esimerkiksi työpäivien hiljaisempia hetkiä voi hyödyntää tutkimuksiin liittyvien koulutusten suorittamiseen.