Vastuullisuuden johtaminen

Oriolan hallitus päättää ja ohjaa vastuullisuusstrategiaa, seuraa tavoitteissa edistymistä ja hyväksyy vastuullisuuteen liittyvät politiikat. Oriolan johtoryhmä valmistelee ja seuraa yhtiön strategiaa, mukaan lukien toimintasuunnitelmia, riskejä, tavoitteita ja tulosmittareita.

Viestintä ja yritysvastuu -konsernitoiminto vastaa vastuullisuuden kehittämisestä strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti sekä seuraa, koordinoi ja raportoi yhtiön vastuullisuustoimenpiteiden edistymistä.

Koska vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme, se sisältyy myös liiketoimintojemme tavoitteisiin. Koko konsernin yhteinen johtamisjärjestelmä varmistaa, että vastuullisuustavoitteet viedään läpi organisaation ja niille asetetaan paikalliset KPI-mittarit. Arvioimme myös ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä osana normaalia riskienhallinnan prosessia. Lisätietoa ESG-riskeistä löydät Sijoittajat-osiosta.