Vastuullisuuden johtaminen

Oriolan hallitus ohjaa ja hyväksyy vastuullisuusstrategian, seuraa tavoitteissa edistymistä ja hyväksyy vastuullisuuteen liittyvät politiikat. Oriolan johtoryhmä valmistelee ja seuraa yhtiön strategiaa, mukaan lukien toimintasuunnitelmia, tavoitteita ja tulosmittareita. Johtoryhmä on vastuussa vastuullisuusstrategian toteuttamisesta, seuraa säännöllisesti tavoitteiden etenemistä ja tukee vastuullisuustyötä yhtiössä.

Viestintä ja yritysvastuu -konsernitoiminto vastaa vastuullisuuden strategianmukaisesta kehittämisestä sekä seuraa, koordinoi ja raportoi yhtiön vastuullisuustoimenpiteiden edistymistä.

Koska vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme, se sisältyy myös liiketoiminta-alueiden tavoitteisiin. Koko konsernin yhteinen johtamisjärjestelmä varmistaa, että vastuullisuustavoitteet viedään läpi organisaation ja niille asetetaan paikalliset KPI-mittarit. Arvioimme myös ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä osana normaalia riskienhallinnan prosessia. Lisätietoa ESG-riskeistä löydät Sijoittajat-osiosta.