Eettiset liiketoimintakäytännöt

Olemme sitoutuneet edistämään eettisiä ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme ohjaavat periaatteet, ja ne koskevat koko organisaatiota. Edistämme eettisiä liiketoimintakäytäntöjä myös kumppanien ja alihankkijoiden verkostossamme edellyttämällä sitoutumista Oriolan liikekumppanin eettisiin ohjeisiin.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti. Lisätietoa tietosuojakäytännöistämme löydät täältä.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niitä kaikessa toiminnassamme.

Olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia kansainvälisiä periaatteita:

  • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet
  • OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille

Edellytämme myös kumppaniemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan samoihin periaatteisiin liikekumppanin eettisten ohjeiden mukaisesti.