Eettiset liiketoimintakäytännöt

Olemme sitoutuneet edistämään eettisiä ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme ohjaavat periaatteet, ja ne koskevat koko organisaatiota. Edistämme eettisiä liiketoimintakäytäntöjä myös kumppanien ja alihankkijoiden verkostossamme edellyttämällä sitoutumista Oriolan liikekumppanin eettisiin ohjeisiin.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti. Lisätietoa tietosuojakäytännöistämme löydät täältä (englanniksi).

Ulkoiset sitoumukset

Oriola on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin vuodesta 2018. Global Compactin kymmenen periaatetta kattavat erilaisia ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruption torjumiseen liittyviä osa-alueita. Raportoimme vuosittain edistyksemme ja sitoutumisemme näihin periaatteisiin (Communication on Progress, COP).

Oriola on jäsenenä FIBSissä, Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkostossa.