Yhtiökokous 2023

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 21.3.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvan asian vuoden 2023 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 27.1.2023 mennessä. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että käsiteltäväksi vaadittu asia on osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa.
 
Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen petter.sandstrom@oriola.com.